Zamówienia publiczne

Przetargi

Tytuł postępowania: Dostawa, montaż, uruchomienie ekonomicznej wentylacji nawiewnej z nagrzewnicą elektryczną w budynku laboratoryjnym Instytutu Chemii Organicznej PAN.
Znak sprawy: ZP-2403-3/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 42520000-7 – Urządzenia wentylacyjne

Termin składania ofert: 2022-01-14 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla Instytutu Chemii Organicznej PAN.
Znak sprawy: ZP-2402-1/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 85100000-0 – Usługi ochrony zdrowia

Termin składania ofert: 2021-12-27 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Odpowiedzi na pytanie z dn. 04.01.2022

Odpowiedzi na pytania z dn. 31.12.2021

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki

Zmienione załączniki

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki oraz wydłużony zostaje termin składania ofert do dn. 10.01.2022 r. do godz. 10:00 CET:

Zmienione załączniki

Odpowiedź na pytania z dn. 21.12.2021

Dokumenty

Tytuł postępowania: Świadczenie usług sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych dla Instytutu Chemii Organicznej PAN.
Znak sprawy: ZP-2402-2/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 90500000-2 – Usługi związane z odpadami

Termin składania ofert: 2021-12-20 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Odpowiedzi na pytania z dn. 16.12.2021

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa czterech próżniowych pomp olejowych dwustopniowych z wyposażeniem, w tym trzech z manometrami.
Znak sprawy: ZP-2401-15/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 42122500-5 – Pompy laboratoryjne i akcesoria

Termin składania ofert: 25.11.2021 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki oraz wydłużony zostaje termin składania ofert do dn. 29.11.2021 r. do godz. 10:00 CET:

Zmienione załączniki

Odpowiedź na zadane pytania

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa spektrofotometru UV-VIS wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym
Znak sprawy: ZP-2401-14/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38433000-9 – Spektrometry

Termin składania ofert: 2021-11-19 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa, montaż, uruchomienie ekonomicznej wentylacji nawiewnej z nagrzewnicą elektryczną w budynku laboratoryjnym Instytutu Chemii Organicznej PAN
Znak sprawy: ZP-2403-2/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 42520000-7 – Urządzenia wentylacyjne

Termin składania ofert: 2021-11-19 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Uwaga! Ogłoszenie o wydłużeniu terminu składania ofert:

Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 19.11.2021 do 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:10.

Unieważnienie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Odpowiedź na zadane pytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dokumenty zmienione

Dokumenty oryginalne

Tytuł postępowania: Dostawa 16 sztuk mieszadeł magnetycznych z płytą grzejną.
Znak sprawy: ZP-2401-13/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38436400-4 – Wstrząsarki magnetyczne

Termin składania ofert: 2021-10-29 12:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa dwóch zestawów urządzeń do elektrosyntezy chemicznej zintegrowanych z mieszadłami magnetycznymi.
Znak sprawy: ZP-2401-12/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

Termin składania ofert: 2021-10-28 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa chromatografu cieczowego Flash z detektorem, kolektorem frakcji i wyposażeniem
Znak sprawy:  ZP-2401-11/21
Zamawiający:  Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV:  38432200-4 – Chromatografy

Termin składania ofert: 2021-10-22 12:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa spektrofotometru UV-VIS wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym.
Znak sprawy:  ZP-2401-10/21
Zamawiający:  Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV:  38433000-9 – Spektrometry

Termin składania ofert: 2021-10-22 11:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa rotacyjnej wyparki próżniowej z łaźnia wodno-olejową podłączonej do systemu próżniowego.
Znak sprawy:  ZP-2401-9/21
Zamawiający:  Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV:  38436200-2 – Wyparki rotacyjne

Termin składania ofert: 2021-10-04 12:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Odpowiedzi na pytania

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki oraz wydłużony zostaje termin składania ofert do dn. 06.10.2020 r. do godz. 12:00 CET:

Zmienione załączniki

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa zestawu dwóch jednakowych rotacyjnych wyparek próżniowych z łaźniami wodno-olejowymi podłączonych do wspólnego systemu próżniowego oraz termostatu chłodzącego.
Znak sprawy:  ZP-2408-1/21
Zamawiający:  Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV:  38436200-2 – Wyparki rotacyjne

Termin składania ofert: 2021-10-04 11:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa zestawu dwóch rotacyjnych wyparek próżniowych (Model 1 oraz Model 2) wyposażonych w pompy próżniowe, elektroniczne kontrolery próżni oraz w jeden, wspólny termostat chłodzący.
Znak sprawy:  ZP-2407-1/21
Zamawiający:  Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV:  38436200-2 – Wyparki rotacyjne

Termin składania ofert: 2021-10-04 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Wymiana istniejącego dźwigu (windy) o napędzie elektrycznym, w istniejącym szybie, na nowy dźwig osobowo-towarowy, o napędzie elektrycznym i udźwigu 400kg/5osób.
Znak sprawy:  ZP-2403-1/21
Zamawiający:  Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV:  42416100-6 – Windy

Termin składania ofert: 30-09-2021 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Uwaga! Ogłoszenie o wydłużeniu terminu składania ofert:

Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 01.10.2021 do 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:10.

Zmienione załączniki

Odpowiedzi na pytania:

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa chromatografu gazowego GC z autosamplerem, detektorem FID i wyposażeniem.
Znak sprawy: ZP-2401-6/21
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy

Termin składania ofert: 2021-07-27 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Odpowiedzi na zadane pytania oraz zmienione załączniki z dn. 26.07.2021

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa przystawki do mapowania dla spektrometru oscylacyjnego dichroizmu kołowego (VCD) dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Znak sprawy: ZP-2401-1/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Termin składania ofert: 2021-06-23 15:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa spektrofotometru UV-VIS wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Znak sprawy: ZP-2401-5/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38433000-9- Spektrometry

Termin składania ofert: 2021-05-31 15:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

Zawiadomienie o unieważnieniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty, oraz o powtórzeniu czynności oraz o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa chromatografu cieczowego HPLC z autosamplerem, detektorem diodowym i wyposażeniem dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Znak sprawy: ZP-2401-4/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy

Termin składania ofert: 2021-05-31 15:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa chromatografu cieczowego Flash z detektorem, kolektorem frakcji i wyposażeniem dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Znak sprawy: ZP-2401-3/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy

Termin składania ofert: 2021-05-28 14:30

Wszelkie oferty,wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa polarymetru cyfrowego z lampą Na i Hg oraz układem do termostatowania próbki modułem Peltiera.
Znak sprawy: ZP-2401-2/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

Termin składania ofert: 2021-05-27 23:59

Wszelkie oferty,wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Uwaga! Ogłoszenie o zmianie treści SWZ:

Zmienione załączniki:

Dokumenty

Konkursy ofert

Usługi społeczne – art. 138o ustawy PZP

Zamówienia publiczne – art. 4d ustawy PZP

Zapytania ofertowe

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy suchego lodu .

Znak sprawy: EGM-231-63/2022
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Termin składania ofert: 2022-01-31 10:00

Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@icho.edu.pl , wpisując w temacie: „Oferta na dostawę suchego lodu”, znak sprawy EGM-63/2022.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 CET.

Odpowiedź na pytania

Dokumenty

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł, realizowane bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia na: „Przegląd, konserwacja i naprawa stolarki okiennej w laboratoriach Instytutu Chemii Organicznej PAN”

Znak sprawy: EGM-231-574/2021
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Termin składania ofert: 2021-07-27 11:00

Ofertę w formie papierowej w zamkniętej kopercie, opatrzoną odpowiednio własnoręcznym podpisem, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu) i oznakować w następujący sposób:
Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Oferta na: „Usuwanie awarii, prace konserwacyjne, wykończeniowe, drobne remonty, bieżące naprawy w branży ogólnobudowlanej, w budynkach będących w zasobach Instytutu Chemii Organicznej PAN”

lub

ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną odpowiednio własnoręcznym podpisem (skan), albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument elektroniczny), należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:  przetargi@icho.edu.pl wpisując w treści: „Przegląd, konserwacja i naprawa stolarki okiennej, w laboratoriach Instytutu Chemii Organicznej PAN”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2021 r. o godz. 11:30 CET.

ROZSTRZYGNIĘTY

Rozstrzygnięcie

Dokumenty

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł, realizowane bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia na:
„Usuwanie awarii, prace konserwacyjne, wykończeniowe, drobne remonty, bieżące naprawy w branży ogólnobudowlanej, w budynkach będących w zasobach Instytutu Chemii Organicznej PAN”

Znak sprawy: EGM-231-557/2021
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Termin składania ofert: 2021-07-01 10:00

Ofertę w formie papierowej w zamkniętej kopercie, opatrzoną odpowiednio własnoręcznym podpisem, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu) i oznakować w następujący sposób:
Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Oferta na: „Usuwanie awarii, prace konserwacyjne, wykończeniowe, drobne remonty, bieżące naprawy w branży ogólnobudowlanej, w budynkach będących w zasobach Instytutu Chemii Organicznej PAN”

lub

ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną odpowiednio własnoręcznym podpisem (skan), albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument elektroniczny), należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:  przetargi@icho.edu.pl
wpisując w treści: „Oferta na: Usuwanie awarii, prace konserwacyjne, wykończeniowe, drobne remonty, bieżące naprawy w branży ogólnobudowlanej, w budynkach będących w zasobach Instytutu Chemii Organicznej PAN”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lipca 2021 r. o godz. 10:30 CET.

ROZSTRZYGNIĘTY

Rozstrzygnięcie

Dokumenty