Zamówienia publiczne

Plan postępowań

Przetargi

Tytuł postępowania: Dostawa przystawki do mapowania dla spektrometru oscylacyjnego dichroizmu kołowego (VCD) dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Znak sprawy: ZP-2401-1/21
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Termin składania ofert: 2021-06-23 15:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa spektrofotometru UV-VIS wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Znak sprawy: ZP-2401-5/21
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38433000-9- Spektrometry

Termin składania ofert: 2021-05-31 15:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa chromatografu cieczowego HPLC z autosamplerem, detektorem diodowym i wyposażeniem dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Znak sprawy: ZP-2401-4/21
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy

Termin składania ofert: 2021-05-31 15:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja z otwarcia ofert


Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia


Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa chromatografu cieczowego Flash z detektorem, kolektorem frakcji i wyposażeniem dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Znak sprawy: ZP-2401-3/21
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy

Termin składania ofert: 2021-05-28 14:30

Wszelkie oferty,wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa polarymetru cyfrowego z lampą Na i Hg oraz układem do termostatowania próbki modułem Peltiera.
Znak sprawy: ZP-2401-2/21
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

Termin składania ofert: 2021-05-27 23:59

Wszelkie oferty,wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Uwaga! Ogłoszenie o zmianie treści SWZ:

Zmienione załączniki:

Dokumenty

Konkursy ofert

Usługi społeczne – art. 138o ustawy PZP

Zamówienia publiczne – art. 4d ustawy PZP

Zapytania ofertowe