Dyrekcja

DYREKTOR INSTYTUTU

prof. Daniel Gryko

22 343 23 21
22 631 87 88
daniel.gryko@icho.edu.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW NAUKOWYCH

prof. Jacek Młynarski

22 343 23 22
22 632 37 89
jacek.mlynarski@icho.edu.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW OGÓLNYCH

dr Piotr Lipkowski

22 343 23 23
22 632 05 78
piotr.lipkowski@icho.edu.pl