Dyrekcja

DYREKTOR INSTYTUTU

prof. Daniel Gryko

(+48) 22 343 23 21
daniel.gryko@icho.edu.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW NAUKOWYCH

prof. Jacek Młynarski

(+48) 22 343 23 22
jacek.mlynarski@icho.edu.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW OGÓLNYCH

dr Piotr Lipkowski

(+48) 22 343 23 23
piotr.lipkowski@icho.edu.pl