Szkoła doktorska

Reprezentant IChO PAN w Radzie Programowej Warsaw-4-PhD

prof. dr hab. Dorota Gryko
22 343 20 51
22 632 66 81
dorota.gryko@icho.edu.pl

Sekretariat:
dr Aleksandra Butkiewicz
22 343 23 26
aleksandra.butkiewicz@icho.edu.pl

Samorząd doktorantów

Samorząd Doktorantów IChO PAN
Jaqueline Araujo Badaro – przewodnicząca
Klaudia Łuczak – z-ca przewodniczącej
Wojciech Depa – sekretarz

Przedstawiciele w Samorządzie Doktorantów Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD
Klaudia Łuczak
Kitti Szabo

 

Plan wykładów w semestrze letnim 2023/2024

Wykład Prowadzący Data Godziny/Miejsce
Heterocyclic Chemistry
15 h / 2 ECTS
wykład w języku angielskim
dr hab. Sebastian Stecko 23.03.2024
6.04.2024
20.04.2024
27.04.2024
11.05.2024
18.05.2024
25.05.2024
8.06.2024
egzamin 29.06.2024
900 – 1045
sala konferencyjna IChO PAN
Strategie syntezy docelowej
15 h / 2 ECTS
wykład w języku polskim
dr hab. Michał Fedoryński 23.03.2024
6.04.2024
20.04.2024
11.05.2024
18.05.2024
25.05.2024
8.06.2024
egzamin 06.2024
1100 – 1245
sala konferencyjna IChO PAN
Introduction to
medicinal chemistry
5 h / 1 ECTS
wykład w języku angielskim
dr hab. Mykhaylo Potopnyk 21.03.2024
25.04.2024
16.05.2024
egzamin 23.05.2024
1600 – 1730
sala konferencyjna IChO PAN
Computational chemistry and chemical bond theory
5 h / 1 ECTS
wykład w języku angielskim
dr hab. Cina Foroutan-Nejad 4.04.2024
11.04.2024
18.04.2024
egzamin 9.05.2024
1600 – 1730
sala konferencyjna IChO PAN

 

Plan wykładów w semestrze zimowym 2023/2024

Wykład Prowadzący Data Godziny/Miejsce
Organic stereochemistry
15 h / 2 ECTS
wykład w języku angielskim
prof. dr hab. Sławomir Jarosz 18.11.2023
25.11.2023
09.12.2023
16.12.2023
13.01.2024
27.01.2024
03.02.2024
egzamin 10.02.2024
900 – 1045
aula IChO/IChF
Advanced methods of identification of organic compounds
15 h / 2 ECTS
wykład w języku angielskim
dr hab. Magdalena Zimnicka 18.11.2023
25.11.2023
09.12.2023
16.12.2023
13.01.2024
27.01.2024
03.02.2024
egzamin 17.02.2024
1100 – 1245
aula IChO/IChF

 

REKRUTACJA

Aktualna lista projektów

Informacje o terminach rekrutacji

Nabór wniosków online

Zachęcamy do kontaktu z kierownikami projektów w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących pracy naukowej w Instytucie. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce kontakt.