Szkoła doktorska

Reprezentant IChO PAN w Radzie Programowej Warsaw-4-PhD

prof. dr hab. Dorota Gryko
22 343 20 51
22 632 66 81
dorota.gryko@icho.edu.pl

Sekretariat:
dr Aleksandra Butkiewicz
22 343 23 26
aleksandra.butkiewicz@icho.edu.pl

Plan wykładów w semestrze zimowym 2020/2021

Wykład Prowadzący Data Godziny
Organic stereochemistry Prof. Sławomir Jarosz
06.11.2021
20.11.2021
04.12.2021
18.12.2021
08.01.2022
22.01.2022
05.02.2022
egzamin 19.02.2022
900 – 1045
Advanced methods of identification of organic compounds Dr Magdalena Zimnicka
06.11.2021
20.11.2021
04.12.2021
18.12.2021
08.01.2022
22.01.2022
05.02.2022
egzamin 12.02.2022  
1100 – 1245

* wykłady w języku angielskim

 

REKRUTACJA

Aktualna lista projektów

Nabór wniosków online: 24 maja 2021 r. – 6 czerwca 2021 r.

Rozmowy rekrutacyjne: 28 czerwca 2021 r. – 8 lipca 2021 r.

Zachęcamy do kontaktu z kierownikami projektów w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących pracy naukowej w Instytucie. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce kontakt.