Szkoła doktorska

Reprezentant IChO PAN w Radzie Programowej Warsaw-4-PhD

prof. dr hab. Dorota Gryko
22 343 20 51
22 632 66 81
dorota.gryko@icho.edu.pl

Sekretariat:
dr Aleksandra Butkiewicz
22 343 23 26
aleksandra.butkiewicz@icho.edu.pl

Plan wykładów w semestrze letnim 2020/2021

Wykład Prowadzący Data Godziny
Heterocyclic Chemistry
15 h / 2 ECTS
wykład w języku angielskim
dr hab. Sebastian Stecko 26.03.2022
9.04.2022
23.04.2022
7.05.2022
14.05.2022
21.05.2022
28.05.2022
egzamin 06.2022*
900 – 1045
aula IChO/IChF
Strategie syntezy docelowej
15 h / 2 ECTS
wykład w języku polskim
dr hab. Michał Fedoryński, prof. PW 26.03.2022
9.04.2022
23.04.2022
7.05.2022
14.05.2022
28.05.2022
egzamin 06.2022*
1100 – 1245
aula IChO/IChF
Chemistry of carbenes
5 h / 1 ECTS
wykład w języku angielskim
dr hab. Rafał Loska 26.04.2022
10.05.2022
17.05.2022
24.05.2022
31.05.2022
egzamin 06.2022*
1630 – 1715
sala konferencyjna IChO PAN
Computational chemistry and chemical bond theory
5 h / 1 ECTS
wykład w języku angielskim
dr Cina Foroutan-Nejad 23.03.2022
30.03.2022
13.04.2022
27.04.2022
11.05.2022
egzamin 05.2022*
1630 – 1715
sala konferencyjna IChO PAN

* data egzaminu będzie podana w późniejszym terminie

 

REKRUTACJA

Aktualna lista projektów

Informacje o terminach rekrutacji

Nabór wniosków online

Zachęcamy do kontaktu z kierownikami projektów w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących pracy naukowej w Instytucie. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce kontakt.