Szkoła doktorska

Reprezentant IChO PAN w Radzie Programowej Warsaw-4-PhD

prof. dr hab. Dorota Gryko
22 343 20 51
22 632 66 81
dorota.gryko@icho.edu.pl

Sekretariat:
dr Aleksandra Butkiewicz
22 343 23 26
aleksandra.butkiewicz@icho.edu.pl

Plan wykładów w semestrze zimowym 2022/2023

Wykład Prowadzący Data Godziny/Miejsce
Methods in organic synthesis
15 h / 2 ECTS
wykład w języku angielskim
prof. dr hab. Daniel Gryko 5.11.2022
19.11.2022
26.11.2022
10.12.2022
17.12.2022
14.01.2023
21.01.2023
egzamin 4.02.2023*
900 – 1045
aula IChO/IChF
Organic Reaction Mechanism
15 h / 2 ECTS
wykład w języku angielskim
prof. dr hab. Bartłomiej Furman 5.11.2022
19.11.2022
26.11.2022
10.12.2022
17.12.2022
14.01.2023
21.01.2023
egzamin 18.02.2023*
1100 – 1245
aula IChO/IChF

 

REKRUTACJA

Aktualna lista projektów

Informacje o terminach rekrutacji

Nabór wniosków online

Zachęcamy do kontaktu z kierownikami projektów w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących pracy naukowej w Instytucie. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce kontakt.