Tytuły profesora

17 kwietnia 2019 r.
prof. dr hab. Agnieszka Szumna

28 lipca 2015 r.
prof. dr hab. Dorota Gryko

12 listopada 2013 r.
prof. dr hab. Jarosław Jaźwiński

25 czerwca 2013 r.
prof. dr hab. Bartłomiej Furman

25 września 2009 r.
prof. dr hab. Bohdan Korybut-Daszkiewicz

17 czerwca 2009 r.
prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski

24 kwietnia 2008 r.
prof. dr hab. Karol Grela

24 kwietnia 2008 r.
prof. dr hab. Daniel Gryko

24 kwietnia 2008 r.
prof. dr hab. Zofia Lipkowska

14 kwietnia 2008 r.
prof. dr hab. Stanisław Ostrowski

21 grudnia 2007 r.
prof. dr hab. Jadwiga Frelek

10 października 2005 r.
prof. dr hab. Witold Danikiewicz

5 marca 2004 r.
prof. dr hab. Sławomir Szymański

20 sierpnia 2002 r.
prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski

2000 r.
prof. dr hab. Michał Jaszuński