Dla Studentów

Instytut zaprasza do współpracy studentów kierunków chemicznych i pokrewnych. Oferujemy możliwość odbywania praktyk studenckich oraz wykonywania prac dyplomowych w laboratoriach Instytutu, we współpracy z uczelniami.

Dla najlepszych studentów oferujemy stypendia zarówno ze środków grantowych jak i z subwencji Instytutu.

Pytania o możliwość realizowania praktyk i współpracy naukowej prosimy przesyłać bezpośrednio do kierowników Zespołów naukowych Instytutu.