Oferty pracy

Tytuł/Nr projektu

Ambipolarne związki poliaromatyczne w kształcie misy, zawierające precyzyjnie zlokalizowane domieszki atomów azotu. Unikatowa klasa wysoce wydajnych emiterów OLED (BOwLEDs)

Opis stanowiska

Zakres obowiązków obejmuje analizę literatury dotyczącej niepłaskich związków organicznych, materiałów aktywnych TADF, chemii nanografenów, związków aromatycznych oraz przemian umożliwiających realizację proponowanych szlaków syntezy, optymalizację i prowadzenie syntez organicznych laboratorium, oczyszczanie i wyodrębnianie związków pośrednich metodą strącania, maceracji, krystalizacji, chromatografii kolumnowej. Ponadto, identyfikacja otrzymanych związków za pomocą narzędzi spektroskopowych i krytyczna analiza uzyskanych wyników, ich prezentacja (seminaria zespołowe) i pisemne sprawozdania dwutygodniowe.

Profil zawodowy Kandydata

R2/R3

Liczba stanowisk

1

Oferta

Warunki zatrudnienia:

 • Wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 11666 PLN na miesiąc;
 • Praca w pełnym wymiarze godzin
 • Zatrudnienie na 8 miesięcy z możliwością przedłużenia do 40 włącznie;

 

Benefity:

 • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne

 

Możliwości rozwoju zawodowego:

 • Dostęp do infrastruktury badawczej,
 • Rozwój zawodowy w dziedzinie syntezy funkcjonalnych związków aromatycznych,
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

 

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Marcin Lindner

tel.: +48 343 20 51

e-mail: marcin.lindner@icho.edu.pl

Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z włączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie.

kompetencje wymagane

 • doskonała znajomość chemii organicznej,
 • doświadczenie w chemii związków organicznych;
 • biegła znajomość technik analitycznych – NMR, MS
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

kompetencje pożądane

 • samodzielność w pracy
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność w pracy w zespole
 • odpowiedzialność
 • zdolność przekazywania wiedzy i pracy ze studentami

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • znajomość chemii organicznej
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2023-03-29 14:00

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2023-03-31

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.04.2023

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Marcin Lindner”

Tytuł/Nr projektu

„ŚWIATŁO CZERWONE – NARZĘDZIE DLA CHEMII ORGANICZNEJ I BIOORTOGONALNEJ”

Opis stanowiska

Opis zadań: Praca będzie polegała na samodzielnym przeprowadzaniu reakcji bioortogonalnych indukowanych światłem czerwonym; określaniu mechanizmu reakcji na podstawie eksperymentów fizykochemicznych; opracowaniu reakcji na modelowych, krótkich peptydach i oligonukleotydach, a także przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji oraz opiece nad studentami i doktorantami.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R2/R3

Liczba stanowisk

1

Oferta

Warunki zatrudnienia:

 • Wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc (ok. 8300 PLN brutto);
 • Praca w pełnym wymiarze godzin
 • Zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36 włącznie;

Benefity: Dodatkowe ubezpieczenie medyczne

Możliwości rozwoju zawodowego:

 • Dostęp do infrastruktury badawczej,
 • Rozwój zawodowy w dziedzinie fotokatalizy,
 • Praca w doświadczonym, dynamicznym zespole,
 • Dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie fotochemii,
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Dorota Gryko
tel.: +48 343 20 51
e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole

kompetencje wymagane

 • doskonała znajomość chemii organicznej, metaloorganicznej;
 • biegła znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • wcześniejsze doświadczenie w dziedzinie fotochemii lub doświadczenie w chemii teoretycznej (obliczenia metodami DFT) mile widziane

kompetencje pożądane

 • samodzielność w pracy
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność w pracy w zespole
 • odpowiedzialność
 • zdolność przekazywania wiedzy i pracy ze studentami

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • 2 listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • znajomość chemii organicznej
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2023-03-23 23:59

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2023-04-14

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.05.2023

Składanie ofert

Oferty prosimy wysyłać na adres e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

Tytuł/Nr projektu

„Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu i Pd o dużym potencjale aplikacyjnym”

Opis stanowiska

Opis zadań:

 • wykonanie syntezy związków modelowych
 • zastosowanie uzyskanych związków do badania chemoenzymatycznych kaskad reakcji katalizowanych solami miedzi
 • opracowanie chemoenzymatycznych metod funkcjonalizacji związków modelowych

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium naukowe 3000 zł netto/miesiąc na okres 8 miesięcy z możliwością przedłużenia
 • Benefity: możliwość elastycznego czasu pracy dostosowanego do zajęć na uczelni
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemii organicznej i chemii medycznej, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi w ramach projektu COST, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Prof. Ryszard Ostaszewski
tel.: 22 343 20 54
e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl

Wymagania

 • Ukończone studia I stopnia na kierunkach chemia, biotechnologia, farmacja
 • kompetencje wymagane: doświadczenie w zakresie syntezy organicznej, umiejętność pracy z literatura naukową, umiejętność korzystania z naukowych baz danych (REAXYS, ScienceFinder), samodzielna analiza danych literaturowych, udokumentowany dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej publikacji naukowej
 • kompetencje pożądane: pracowitość, skupienie w pracy, dokładność, umiejętność korzystania z baz danych opisujących enzymy (BRENDA itp.), znajomość biochemii, podstawy chemii medycznej

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji,
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • list motywacyjny
 • list polecający od opiekuna naukowego

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność w prowadzeniu badań naukowych,
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinia o Kandydacie/tce zawarta w liście polecającym
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Kandydaci zostaną ocenieni na podstawie nadesłanych zgłoszeń. 

Termin składania ofert

2023-01-25 16:00

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2023-01-27

Preferowany termin rozpoczęcia: 01-02-2023

Składanie ofert

Oferty prosimy składać drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Ryszard Ostaszewski”

Tytuł/Nr projektu

„Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu i Pd o dużym potencjale aplikacyjnym”

Opis stanowiska

Opis zadań: przygotowywanie rozpuszczalników do reakcji, synteza nowych katalizatorów poprzez wymianę grup karboksylowych octanu palladu, synteza MOF zawierających pallad opracowaną metodą, zastosowanie uzyskanych katalizatorów do reakcji sprzęgania kwasów aryloboronowych z estrami winylowymi

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium naukowe 2000 zł netto/miesiąc na okres 8 miesięcy z możliwością przedłużenia
 • Benefity: możliwość elastycznego czasu pracy dostosowanego do zajęć na uczelni
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemii organicznej i chemii medycznej, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi w ramach projektu COST, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Prof. Ryszard Ostaszewski
tel.: 22 343 20 54
e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl

Wymagania

 • Ukończone studia I stopnia na kierunkach chemia, biotechnologia, farmacja
 • kompetencje wymagane: podstawowe doświadczenie w zakresie syntezy organicznej, umiejętność czytania literatury naukowej
 • kompetencje pożądane: pracowitość, skupienie w pracy, dokładność, umiejętność korzystania z baz danych opisujących enzymy (BRENDA itp.), znajomość biochemii, podstawy chemii medycznej

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • list motywacyjny
 • list polecający od opiekuna naukowego

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Kryteria oceny Kandydatów

 • podstawowe doświadczenie w zakresie syntezy organicznej i lub biokatalizy,
 • umiejętność pracy w zespole
 • opinia o Kandydacie/tce zawarta w liście polecającym
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Kandydaci zostaną ocenieni na podstawie nadesłanych zgłoszeń. 

Termin składania ofert

2023-01-25 16:00

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2023-01-27

Preferowany termin rozpoczęcia: 01-02-2023

Składanie ofert

Oferty prosimy składać drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Ryszard Ostaszewski”

Tytuł/Nr projektu

„Silnie fluorescencyjne, spolaryzowane, wielokrotne heliceny na
bazie pirolo[3,2-b]piroli”

Opis stanowiska

Opis zadań: synteza barwników funkcjonalnych, analiza właściwości
fotofizycznych nowych związków, pisanie raportów i publikacji

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

3

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium na okres 12 miesięcy w wysokości 1750 zł netto
 • Benefity: możliwość elastycznego czasu pracy dostosowanego do zajęć na uczelni
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Prof. Daniel Gryko
tel.: 22 343 20 00
e-mail: dtgryko@icho.edu.pl

Wymagania

 • Student/tka studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych
  studiów magisterskich kierunków chemicznych i pokrewnych
 • kompetencje wymagane:
  • bardzo dobra znajomość chemii organicznej
  • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • kompetencje pożądane
  • wcześniejsza praca w laboratorium w zakresie syntezy organicznej

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji
 • średnia ze studiów (oficjalna kopia) lub oceny z egzaminu maturalnego (w przypadku studentów pierwszego roku);
 • list motywacyjny

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub
  przyznanych/zgłoszonych patentów
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • oceny na studiach
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Kandydaci zostaną ocenieni na podstawie nadesłanych zgłoszeń. 

Termin składania ofert

2023-01-25 15:00

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2023-01-27

Preferowany termin rozpoczęcia: 01-02-2023

Składanie ofert

Oferty prosimy składać drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Daniel Gryko”

Tytuł/Nr projektu

„Degradacja niebezpiecznych związków chemicznych do cennych bloków budulcowych: od planowanych komputerowo ścieżek do walidacji eksperymentalnej”

Opis stanowiska

Projekt ma na celu rozwiązanie jednego z ważnych aspektów zrównoważonej chemii, a mianowicie odkrycie nowych metod przekształcania niebezpiecznych lub niepożądanych odpadów chemicznych w użyteczne produkty. Dostarczymy nowe strategie prowadzące do uzyskania wartościowych bloków konstrukcyjnych w oparciu o protokoły degradacji. Wybrane, wieloetapowe ścieżki chemiczne i chemiczno-enzymatyczne zaprojektowane przez program komputerowy zostaną wykonane w laboratorium.

Opis zadań: Praca będzie polegała na przeprowadzeniu obliczeń komputerowych, wyborze najbardziej obiecujących ścieżek degradacyjnych, porównaniu wybranych ścieżek z danymi literaturowymi, zaplanowaniu eksperymentów, hodowli mikroorganizmów, przeprowadzeniu eksperymentów w laboratorium z wykorzystaniem metod chemicznych i biokatalitycznych, charakteryzacji otrzymanych związków za pomocą wybranych metod analitycznych i spektroskopowych oraz przygotowaniu materiałów do publikacji, raportów oraz prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia:
  • Wynagrodzenie 10000 PLN wraz z kosztami pracodawcy (~8300 PLN brutto)
  • Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia
 • Benefity: Pakiet prywatnej opieki medycznej, Dofinansowanie kart sportowych
 • Możliwości rozwoju zawodowego: publikowanie w czasopismach o wysokim IF, praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Anna Żądło-Dobrowolska
tel.: +48 22 343 21 17
e-mail: azadlo@icho.edu.pl

Wymagania

 • kompetencje wymagane
  • tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
  • doskonała znajomość chemii organicznej;
  • doświadczenie w syntezie;
  • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do prowadzenia badań naukowych;
  • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
  • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole
 • kompetencje pożądane
  • doświadczenie w stosowaniu szerokiego zakresu technik spektroskopowych (NMR, IR, MS) do określania struktury związków organicznych; znajomość technik izolacji i oczyszczania związków organicznych;
  • kreatywność, niezależność i odpowiedzialność;
  • doświadczenie w szerokorozumianej biokatalizie oraz hodowli mikroorganizmów

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową
 • znajomość chemii organicznej

Ocena Kandydatek i Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

2022-12-28 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-12-29

Preferowany termin rozpoczęcia: 30.12.2022 r.

Składanie ofert

Oferty prosimy wysyłać na adres e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Anna Zadlo-Dobrowolska”

Tytuł/Nr projektu

„Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu i Pd o dużym potencjale aplikacyjnym”

Opis stanowiska

Obecnie obserwuje się wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe, dlatego niezwykle ważne jest ich eliminowanie lub ograniczanie. Jednym z rodzajów nowotworów są wielolekooporne (MDR) guzy lite. Jest to temat projektu COST CA17104. Kluczowym wyzwaniem w tym projekcie jest identyfikacja nowych biomarkerów diagnostycznych i predykcyjnych oraz opracowanie nowych, bezpiecznych związków chemicznych, które będą mogły być wykorzystane w spersonalizowanym leczeniu nowotworów MDR. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest opracowanie nowych protokołów syntetycznych dostarczających związków organicznych o zdefiniowanej strukturze, wolnych od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Dlatego też, podczas realizacji projektu będziemy badać nowy typ reakcji organicznych katalizowanych przez sole miedzi, które dostarczają cząsteczek o wysokiej aktywności wobec MDR. Aby osiągnąć sukces, musimy znać zakres i ograniczenia reakcji, mechanizmy reakcji oraz optymalne warunki dla udanej syntezy. Ponieważ otrzymane produkty będą wykorzystywane do badań biologicznych i medycznych przez specjalistów COST, powinny być wolne od zanieczyszczeń, w tym pozostałości katalizatora metalicznego. Dlatego w projekcie szczególną uwagę zwrócimy na warunki reakcji i immobilizację/integrację katalizatora w celu zaprojektowania procedury eksperymentalnej zapewniającej otrzymanie produktów wolnych od metali.

Opis zadań: Analiza danych zebranych w naszym zespole oraz analiza danych literaturowych. Synteza katalizatorów. Przeprowadzanie reakcji katalitycznych z użyciem katalizatorów miedziowych oraz odkrywanie nowych reakcji katalitycznych na podstawie analizy danych. Przygotowanie raportów i manuskryptów.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium na 48 miesięcy – stypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy (~4600 PLN brutto), stypendium wypłacane z grantu NCN przez okres 13 miesięcy z możliwością przedłużenia + stypendium IChO PAN po zakończeniu grantu
 • Benefity: udział w projektach UE COST, pakiet prywatnej opieki medycznej, możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemi organicznej, biokatalizy i chemii medycznej, praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny chemii, biochemii i medycyny, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Prof. Ryszard Ostaszewski
tel.: 223432054
e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 24.01–02.02.2023; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 4 stycznia 2023 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)
 • tytuł magistra nauk chemicznych (lub dziedzin pokrewnych) lub przewidywany termin uzyskania tytułu magistra przed rozpoczęciem pracy

kompetencje wymagane; znajomość syntezy organicznej, umiejętność pracy z literatura naukową, umiejętność korzystania z naukowych baz danych (REAXYS, ScienceFinder), samodzielna analiza danych literaturowych 

kompetencje pożądane; pracowitość, skupienie w pracy, dokładność, umiejętność korzystania z baz danych opisujących enzymy (BRENDA itp.), znajomość biochemii, podstawy chemii medycznej.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony, jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów,
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki,
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych,
 • mobilność w karierze,
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia,
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających,
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

04.01.2023 r. 23:59

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

13.02.2023

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.03.2023 r. 

Składanie ofert

Oferty prosimy składać drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Ryszard Ostaszewski”

Kandydatki i Kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD! Szczegóły dostępne tutaj!

Tytuł/Nr projektu

Design of functional organic memristors (DOOM)”

Opis stanowiska

Do zadań Doktorantki/Doktoranta należeć będzie opracowywanie struktur urządzeń molekularnych za pomocą modelowania in-silico. Ponadto Kandydat/Kandydatka zaangażowany/a będzie w wykonywanie analiz post-procesowych funkcji falowych, takich jak analizy QTAIM, ELF i IQA

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium na okres 48 miesięcy – stypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy (~4600 PLN brutto), stypendium wypłacane z grantu przez okres 28 miesięcy z możliwością przedłużenia + stypendium IChO PAN po zakończeniu grantu
 • Benefity:
  • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne
  • Możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego:

Jest to wyjątkowa okazja do opracowania nowatorskiego typu urządzeń molekularnych w dynamicznym środowisku naukowym, w ścisłej współpracy z zespołem badaczy obejmującym zarówno fizyków, jak i chemików zajmujących się syntetyczną chemią organiczną. Praca jest pierwszą tego typu, a Doktorant/Doktorantka będzie miał/a możliwość zdobycia doświadczenia w dziedzinie, która jest na wczesnym etapie rozwoju.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Cina Foroutan-Nejad
tel.: +48 573 537 340
e-mail: cforoutan-nejad@icho.edu.pl

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 24.01–02.02.2023; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 4 stycznia 2023 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)
 • stopień magistra/magistra inżyniera nauk chemicznych (specjalność – chemia organiczna)

Kompetencje wymagane

 • Doświadczenie w chemii organicznej i znajomość komercyjnych pakietów oprogramowania takich jak Gaussian, Turbomole lub GAMESS.
 • Znajomość podstaw chemii.

Kompetencje pożądane

 • Umiejętność programowania będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki zawierający listę osiągnieć naukowych (stypendia, publikacje, udział w konferencjach)
 • dyplom magistra wraz z wykazem ocen uzyskanych w trakcie studiów
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Kryteria oceny Kandydatów

 • kompetencje Kandydata/tki odpowiadające projektowi, znajomość chemii organicznej
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • kreatywność i samodzielność w prowadzeniu badań
 • umiejętność pracy w zespole i przekazywania wiedzy
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w rekomendacji
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

04.01.2023 r. 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

13.02.2023 r.

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.03.2023 r. 

Składanie ofert

Oferty prosimy składać drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Cina Foroutan-Nejad”

Kandydatki i Kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD! Szczegóły dostępne tutaj!

Tytuł/Nr projektu

„Ambipolarne związki poliaromatyczne w kształcie misy, zawierające precyzyjnie zlokalizowane domieszki atomów azotu. Unikatowa klasa wysoce wydajnych emiterów OLED (BOwLEDs)”

Opis stanowiska

Opis zadań: Zakres obowiązków obejmuje analizę literatury dotyczącej niepłaskich związków organicznych, materiałów aktywnych TADF, chemii nanografenów, związków aromatycznych oraz przemian umożliwiających realizację proponowanych szlaków syntezy, optymalizację i prowadzenie syntez organicznych w laboratorium, oczyszczanie i wyodrębnianie związków pośrednich metodą strącania, maceracji, krystalizacji, chromatografii kolumnowej. Ponadto, identyfikacja otrzymanych związków za pomocą narzędzi spektroskopowych i krytyczna analiza uzyskanych wyników, ich prezentacja (seminaria zespołowe) i pisemne sprawozdania dwutygodniowe. Doktorant/ka odwiedzi laboratorium prof. Przemysława Daty, aby zdobyć praktyczną wiedzę na temat wytwarzania diod OLED i ich analizy. Ponadto przyszły Doktorant/tka będzie zobowiązany/a do udziału i zaliczenia wykładów dedykowanych (Szkoła Doktorska Warsaw4PhD), kursów polepszających umiejętności miękkie i kursach języka angielskiego. Ponadto zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za przygotowywanie informacji uzupełniających do manuskryptów.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 48 miesięcy wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 5.000 PLN/miesięcznie (~4600 PLN brutto)
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego:
  • praca w młodym, dynamicznym zespole naukowym;
  • dostęp do nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej Instytutu Chemii Organicznej PAN;
  • dostęp do laboratoriów wyposażonych w nowoczesny sprzęt laboratoryjny
  • profesjonalny rozwój w obszarze funkcjonalnych związków aromatycznych, optoelektroniki organicznej;
  • możliwość udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach i warsztatach naukowych;
  • możliwość kontynuowania kariery zawodowej w Instytucie Chemii Organicznej PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Marcin Lindner
tel.: 223432106
e-mail: marcin.lindner@icho.edu.pl

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 24.01–02.02.2023; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 4 stycznia 2023 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)
 • stopień magistra/magistra inżyniera nauk chemicznych (specjalność – chemia organiczna)

kompetencje wymagane

 • bardzo dobra znajomość chemii organicznej oraz metod spektroskopowych;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca sprawną komunikację w międzynarodowym zespole, swobodną pracę z anglojęzyczną literaturą fachową oraz przygotowywanie raportów, tekstów publikacji czasopism naukowych;
 • motywacja, ciekawość, kreatywność, umiejętność pracy samodzielnie jak i w zespole;

 kompetencje pożądane

 • doświadczenie i zainteresowanie katalizą z udziałem kompleksów metali przejściowych, chemią związków aromatycznych, wiedza i doświadczenie w pracy z substancjami wrażliwymi na wilgoć i powietrze, znajomość zaawansowanych technik laboratoryjnych w tym technik Schlenka;

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki;
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów;
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki, w odniesieniu do tematyki projektu badawczego;
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych;
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia;
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających;
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

04.01.2023 r. 23:59

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

13.02.2023 r. 

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.03.2023 r. 

Składanie ofert

Oferty prosimy składać drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Marcin Lindner”

Kandydatki i Kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD! Szczegóły dostępne tutaj!

Tytuł/Nr projektu

„Nowe tricykliczne glikomimetyki jako ligandy receptora DC-SIGN”

Opis stanowiska

Opis zadań: Synteza i charakterystyka związków organicznych oraz badanie właściwości wiązących ligand-receptor przy użyciu metod magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) i izotermicznej kalorymetrii miareczkowej (ITC). Praca będzie prowadzona w ścisłej współpracy z innymi doktorantami, post-docami oraz innymi współbadaczami z IChO PAN oraz współpracujących instytucji polskich i zagranicznych.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 40 miesięcy z możliwością przedłużenia, wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 5.000 PLN/miesięcznie (~4600 PLN brutto)
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole; dostęp do infrastruktury badawczej Instytutu Chemii Organicznej PAN; rozwój zawodowy w dziedzinie chemii organicznej oraz medycznej; możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi; możliwość udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach i warsztatach naukowych; możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr hab. Mykhaylo Potopnyk
tel.: +4822 3432132
e-mail: mykhaylo.potopnyk@icho.edu.pl

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 24.01–02.02.2023; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 4 stycznia 2023 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)
 • tytuł magistra nauk chemicznych (lub dziedzin pokrewnych) lub przewidywany termin uzyskania tytułu magistra przed rozpoczęciem pracy;

kompetencje wymagane

 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Umiejętność interpretacji danych analitycznych (NMR, MS, IR);
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie literatury naukowej oraz pisanie w języku angielskim;
 • Silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy samodzielnej i w grupie, doskonała komunikacja, organizacja i zarządzanie czasem, chęć do nauki, analityczne myślenie i umiejętność krytycznego rozwiązywania problemów.

 kompetencje pożądane

 • Doświadczenie w syntezie pochodnych węglowodanów i/lub związków heterocyklicznych;
 • Znajomość metod obliczeniowych, szczególnie dokowania molekularnego.

Wymagane dokumenty

 • Curriculum Vitae Kandydata/tki;
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, patentów, monografii, realizowanych projektów, uzyskanych grantów i innych aktywności o charakterze naukowo-badawczym;
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom licencjacki/inżynierski, magisterski), informacja o odbytych kursach i ukończonych szkoleniach zawodowych itp.;
 • list motywacyjny;
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów;
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki, w odniesieniu do tematyki projektu badawczego;
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych;
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia;
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających;
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

04.01.2023 r. 23:59

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

13.02.2023 r. 

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.03.2023 r. 

Składanie ofert

Oferty prosimy składać drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Mykhaylo Potopnyk”

Kandydatki i Kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD! Szczegóły dostępne tutaj!

Tytuł/Nr projektu

„Samo- lub wspomagana grupą kierującą zdalna C(sp3)-H funkcjonalizacja związków bifunkcyjnych”

Opis stanowiska

Celem niniejszego projektu, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, jest opracowanie wydajnych i selektywnych metod bezpośredniej C(sp3)-H funkcjonalizacji związków bi- i polifunkcyjnych. Kluczowym zadaniem będzie opracowanie warunków samoaktywacji substratów do procesu C-H aktywacji lub też wykorzystanie w tym celu odpowiednio dobranej pomocniczej grupy aktywująco-kierującej. Szczególny nacisk położony zostanie na wykorzystanie nowoczesnych metod C-H aktywacji z wykorzystaniem procesów fotoredoks i reakcji elektrochemicznych. Z uwagi na to wcześniejsze doświadczenie Kandydata/tki w tych obszarach nowoczesnej syntezy organicznej będzie dodatkowym atutem. 

Zadaniem Kandydata/tki będzie synteza substratów, bloków budulcowych, oraz badania nad C(sp3)-H funkcjonalizacją wybranych modelowych związków bifunkcyjnych w warunkach w oparciu o reakcje fotoredoks i/lub procesy elektrochemiczne (optymalizacja, zakres stosowalności, aplikacyjność). Kadydat/tka będzie odpowiedzialny/a również za rejestrację i interpretację danych spektralnych, projektowanie eksperymentów, oraz przygotowywanie raportów i materiałów do publikacji. Osobnym zagadnieniem będzie próba opracowania warunków C-H funkcjonalizowania w wariancie asymetrycznym celem syntezy związków enancjomerycznie wzbogaconych. Dodatkowym aspektem będą samodzielne lub we współpracy z innymi zespołami, studia mechanistyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik chemii obliczeniowej.

Ponadto Kandydat/tka będzie uczestniczył/a w życiu naukowym instytutu poprzez udział w seminariach zespołowych i instytutowych. Doktorant/tka będzie również uczestniczył/a w serii wykładów kursowych dotyczących wybranych aspektów zaawansowanej chemii organicznej i spektroskopii. Więcej informacji dotyczących kształcenia w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych można znaleźć na stronie szkoły oraz na stronie Instytutu.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

Warunki zatrudnienia: praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 40 miesięcy z możliwością przedłużenia, wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 5.000 PLN/miesięcznie (~4600 PLN brutto)

Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w akademiku dla doktorantów

Możliwości rozwoju zawodowego:

 • praca w młodym, dynamicznym zespole naukowym;
 • dostęp do nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej Instytutu Chemii Organicznej PAN;
 • dostęp do laboratoriów wyposażonych w nowoczesny sprzęt laboratoryjny, w tym reaktor mikrofalowy, komorę rękawicową, “karuzele” do syntezy równoległej, aparaturę do syntezy przepływowej, młyny do procesów mechanochemicznych, aparaturę wysokociśnieniową, fotoreaktory, aparaturę do prowadzenia procesów elektrochemicznych, chromatografy preparatywne, chromatografy HPLC (normalne/odwrócone fazy, w tym fazy chiralne), chromatografy GC i GCMS, polarymetr. Więcej informacji na temat zaplecza aparaturowego można znaleźć na stronie the Stecko Research Group Website;
 • profesjonalny rozwój w obszarze C-H funkcjonalizacji związków organicznych;
 • możliwość udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach i warsztatach naukowych;
 • możliwość kontynuowania kariery zawodowej w Instytucie Chemii Organicznej PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr hab. Sebastian Stecko
tel.: (22) 343 3065 lub (22) 343 2137
e-mail: sebastian.stecko@icho.edu.pl
Strona internetowa: Stecko Research Group Website

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 24.01–02.02.2023; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 4 stycznia 2023 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)

kompetencje wymagane

 • stopień magistra/magistra inżyniera nauk chemicznych (specjalność – chemia organiczna)
 • bardzo dobra znajomość chemii organicznej oraz metod spektroskopowych;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca sprawną komunikację w międzynarodowym zespole, swobodną pracę z anglojęzyczną literaturą fachową oraz przygotowywanie raportów, tekstów publikacji czasopism naukowych;
 • motywacja, ciekawość, kreatywność, umiejętność pracy samodzielnie jak i w zespole;

kompetencje będące dodatkowymi atutami Kandydata/tki

 • doświadczenie i zainteresowanie katalizą z udziałem kompleksów metali przejściowych, chemią rodników, wiedza i doświadczenie w pracy z substancjami wrażliwymi na wilgoć i powietrze, znajomość zaawansowanych technik laboratoryjnych w tym technik Schlenka;
 • znajomość metod obliczeniowych kwantowo-mechanicznych;
 • wcześniejsze doświadczenie w fotochemii lub elektrochemii będzie dodatkowym atutem;

Wymagane dokumenty

 • Curriculum Vitae Kandydata/tki;
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, patentów, monografii, realizowanych projektów, uzyskanych grantów i innych aktywności o charakterze naukowo-badawczym;
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom licencjacki/inżynierski, magisterski), informacja o odbytych kursach i ukończonych szkoleniach zawodowych itp.;
 • list motywacyjny (do 2500 znaków)
 • zwięzły opis dotychczas realizowanych projektów badawczych (do 8000 znaków)
 • dwa listy polecające lub referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów;
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki, w odniesieniu do tematyki projektu badawczego;
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego);
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia;
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających;
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową i swobodną komunikacje w zespole;

Termin składania ofert

04.01.2023 r. 23:59

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

13.02.2023 r. 

Preferowany termin rozpoczęcia: luty/marzec 2023 r. 

Składanie ofert

Oferty prosimy składać drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja PhD – Sebastian Stecko”

Kandydatki i Kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD! Szczegóły dostępne tutaj

Tytuł/Nr projektu

„CO2CHEM – WYKORZYSTANIE CO2 W REDOKS NEUTRALNYM C-H KARBOKSYLOWANIU NA DRODZE FOTOKATALITYCZNEJ”

Opis stanowiska

Opis zadań: Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu dotyczącego wykorzystania CO2 w syntezie kwasów karboksylowych na drodze fotochemicznej, w szczególności syntezie kompleksów kobaltu, i badaniu ich aktywności katalitycznej; przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji oraz opiece nad studentami i doktorantami.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R2/R3

Liczba stanowisk

1

Oferta

Warunki zatrudnienia:

 • Wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc (ok. 8300 PLN brutto);
 • Praca w pełnym wymiarze godzin
 • Zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36 włącznie;

Benefity: Dodatkowe ubezpieczenie medyczne

Możliwości rozwoju zawodowego:

 • Dostęp do infrastruktury badawczej,
 • Rozwój zawodowy w dziedzinie fotokatalizy,
 • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi, Uniwersytet w Ratyzbonie, Wydział Chemii i Farmacji
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Dorota Gryko
tel.: +48 343 20 51
e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie

kompetencje wymagane

 • doskonała znajomość chemii organicznej, metaloorganicznej;
 • doświadczenie w chemii kompleksów kobaltu;
 • biegła znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • wcześniejsze doświadczenie w dziedzinie fotochemii lub doświadczenie w chemii teoretycznej (obliczenia metodami DFT) mile widziane

kompetencje pożądane

 • samodzielność w pracy
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność w pracy w zespole
 • odpowiedzialność
 • zdolność przekazywania wiedzy i pracy ze studentami

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • 2 listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • znajomość chemii organicznej
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-12-31 23:59

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2023-01-18

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.02.2023

Składanie ofert

Oferty prosimy wysyłać na adres e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

Tytuł/Nr projektu

„Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu”

Opis stanowiska

Opis zadań: Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN „Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu” w zakresie chemii obliczeniowej oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji. W szczególności, Kandydat/Kandydatka będzie wykonywać obliczenia systemów supramolekularnych i molekularnych metodami chemii kwantowej, mechaniki molekularnej i/lub uczenia maszynowego w celu projektowania katalizatorów o zwiększonej selektywności.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R2

Liczba stanowisk

2

Oferta

 • Warunki zatrudnienia:
  • Wynagrodzenie 10000 PLN wraz z kosztami pracodawcy (~8300 PLN brutto)
  • Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia
 • Benefity: Pakiet prywatnej opieki medycznej, Dofinansowanie kart sportowych
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w światowej klasy zespole, który stworzył oprogramowanie Chematica i Allchemy do syntezy wspomaganej komputerowo, publikowanie w czasopismach o wysokim IF, dostęp do infrastruktury badawczej, udział w licznych współpracach badawczych w kraju i za granicą

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Bartosz Grzybowski
tel.: +48 22 343 20 88
e-mail: nanogrzybowski@gmail.com

Wymagania

 • kompetencje wymagane
  • stopień doktora chemii (specjalność – chemia obliczeniowa lub teoretyczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
  • doskonała znajomość metod chemii obliczeniowej i teoretycznej;
  • biegła znajomośc jednego lub więcej jezykow programowania (preferowany Python lub C)
  • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
  • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • kompetencje pożądane
  • kreatywność, niezależność i odpowiedzialność;

Wymagane dokumenty

 • CV
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-11-30 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-12-09

Preferowany termin rozpoczęcia: 15.12.2022 r.

Składanie ofert

Oferty prosimy wysyłać na adres e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Bartosz Grzybowski”

Tytuł/Nr projektu

„Degradacja niebezpiecznych związków chemicznych do cennych bloków budulcowych: od planowanych komputerowo ścieżek do walidacji eksperymentalnej”

Opis stanowiska

Projekt ma na celu rozwiązanie jednego z ważnych aspektów zrównoważonej chemii, a mianowicie odkrycie nowych metod przekształcania niebezpiecznych lub niepożądanych odpadów chemicznych w użyteczne produkty. Dostarczymy nowe strategie prowadzące do uzyskania wartościowych bloków konstrukcyjnych w oparciu o protokoły degradacji. Wybrane, wieloetapowe ścieżki chemiczne i chemiczno-enzymatyczne zaprojektowane przez program komputerowy zostaną wykonane w laboratorium.

Opis zadań: Praca będzie polegała na przeprowadzeniu obliczeń komputerowych, wyborze najbardziej obiecujących ścieżek degradacyjnych, porównaniu wybranych ścieżek z danymi literaturowymi, zaplanowaniu eksperymentów, hodowli mikroorganizmów, przeprowadzeniu eksperymentów w laboratorium z wykorzystaniem metod chemicznych i biokatalitycznych, charakteryzacji otrzymanych związków za pomocą wybranych metod analitycznych i spektroskopowych oraz przygotowaniu materiałów do publikacji, raportów oraz prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia:
  • Wynagrodzenie 10000 PLN wraz z kosztami pracodawcy (~8300 PLN brutto)
  • Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia
 • Benefity: Pakiet prywatnej opieki medycznej, Dofinansowanie kart sportowych
 • Możliwości rozwoju zawodowego: publikowanie w czasopismach o wysokim IF, praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Anna Żądło-Dobrowolska
tel.: +48 22 343 21 17
e-mail: azadlo@icho.edu.pl

Wymagania

 • kompetencje wymagane
  • tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
  • doskonała znajomość chemii organicznej;
  • doświadczenie w syntezie;
  • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do prowadzenia badań naukowych;
  • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
  • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole
 • kompetencje pożądane
  • doświadczenie w stosowaniu szerokiego zakresu technik spektroskopowych (NMR, IR, MS) do określania struktury związków organicznych; znajomość technik izolacji i oczyszczania związków organicznych;
  • kreatywność, niezależność i odpowiedzialność;
  • doświadczenie w szerokorozumianej biokatalizie oraz hodowli mikroorganizmów

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową
 • znajomość chemii organicznej

Termin składania ofert

2022-12-04 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-12-16

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.01.2023 r.

Składanie ofert

Oferty prosimy wysyłać na adres e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Anna Zadlo-Dobrowolska”

Tytuł/Nr projektu

„Autonomiczne odkrywanie, rozwój i optymalizacja reakcji organokatalitycznych z wykorzystaniem inteligentnych robotów chemicznych”

Opis stanowiska

Chiralność odgrywa ważną rolę w przyrodzie, ponieważ cząsteczki o różnej chiralności mogą wykazywać skrajnie różne właściwości. Duża część katalizy chemicznej, a w szczególności katalizy organicznej, poświęcona jest selektywnej syntezie chiralnych cząsteczek. Jednakże, pomimo ogromnego postępu, jaki dokonał się w ostatnich dekadach, wciąż daleko nam do możliwości wydajnego zaprojektowania syntezy dowolnej chiralnej cząsteczki. Zazwyczaj opracowanie nowych metod (organo)katalitycznych wymaga rozległej i czasochłonnej optymalizacji, która zwykle jest wykonywana ręcznie. Dlatego potrzebne są nowe technologie wspomagające, które przyspieszą ten proces. Automatyzacja i robotyka zaczęły odgrywać ważną rolę w naukach chemicznych. Zastosowanie zautomatyzowanych metod może przyspieszyć proces badawczy, sprawić, że eksperymenty będą bardziej powtarzalne i uwolnić badaczy od powtarzalnych zadań, dzięki czemu będą mogli skupić się na projektowaniu nowych reakcji chemicznych. W tym projekcie zbadamy obszar organokatalizy z wykorzystaniem automatyki i robotyki chemicznej, która ostatecznie będzie kierowana metodami sztucznej inteligencji.

Opis zadań:

Wybrany Kandydat/tka będzie pracować nad kilkoma celami:

 • projekt i budowa wysokoprzepustowej, zautomatyzowanej platformy robotycznej dla reakcji organokatalitycznych
 • automatyczna optymalizacją wybranych reakcji
 • autonomiczne poszukiwanie nowych transformacji za pomocą platformy robotycznej
 • synteza substratów, katalizatorów i bloków budulcowych
 • badania mechanistyczne wybranych transformacji oraz badanie ich zakresu i ograniczeń

Profil zawodowy Kandydata/tki

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia:
  • Wynagrodzenie 10000 PLN wraz z kosztami pracodawcy (~8300 PLN brutto)
  • Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na 1 rok z możliwością przedłużenia
 • Benefity: Pakiet prywatnej opieki medycznej, Dofinansowanie kart sportowych
 • Możliwości rozwoju zawodowego: Praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej. Podczas realizacji projektu istnieje możliwość nabycia umiejętności i doświadczenia w robotyce chemicznej, które są niezbędna w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym. Jak również możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr Jarosław Granda
tel.:  +48 22 343 2021; +48 697 231 776
e-mail: jaroslaw.granda@icho.edu.pl

Wymagania

 • kompetencje wymagane
  • Doktorat z chemii organicznej
  • Praktyczne doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej
  • Analityczne, metodologiczne umiejętności rozwiązywania problemów i logiczne, obiektywne myślenie
  • Wysoka motywacja i silne zaangażowanie w badania
  • Gotowość do odegrania roli w utrzymaniu funkcjonowania laboratorium poprzez przyjęcie części odpowiedzialności za grupę
  • Gotowość do nadzorowania i wspierania młodszych współpracowników
 •  kompetencje pożądane
  • jakiekolwiek doświadczenie w (organo)katalizie
  • umiejętność programowania jest dodatkowym atutem i/lub doświadczenie w projektach DIY

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • dwa listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • umiejętność pracy w zespole/zdolność przekazywania wiedzy
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-12-05 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-12-16

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.01.2023 r.

Składanie ofert

Oferty prosimy wysyłać na adres e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Jaroslaw Granda”

Tytuł/Nr projektu

„Nowe Architektury Molekularne do Eksploracji Rozszczepienia Stanu Singletowego”

Opis stanowiska

Opis zadań: Poszukujemy zmotywowanego/ej postdocka/czki – asystenta/tki naukowego/ej do pracy w młodej i prężnej grupie badawczej, która syntetyzuje i bada nowatorskie optoelektroniczne materiały organiczne. Do kluczowych zadań na tym stanowisku należeć będzie synteza i analiza wielopierścieniowych materiałów węglowodorowych, rozwiązywanie napotkanych problemów syntetycznych, tworzenie nowych pomysłów w ramach projektu, testowanie hipotez, analiza danych naukowych z różnych źródeł, opieka i szkolenie młodszych kolegów, regularne raportowanie postępów. Kandydat/tka będzie mieć możliwość zdobycia różnorodnych umiejętności niezbędnych w środowiskach akademickich i przemysłowych.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia:
  • Wynagrodzenie 10000 PLN wraz z kosztami pracodawcy (~8300 PLN brutto)
  • Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na 1 rok z możliwością przedłużenia
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, karta Multisport
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemii materiałów, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr. Przemysław Gaweł
tel.: +48 22 343 2129
e-mail: pgawel@icho.edu.pl

Wymagania

 • kompetencje wymagane
  • Dyplom doktora (lub równoważny) z chemii.
  • Doświadczenie w syntezie organicznej.
  • Duża ogólna wiedza z chemii.
  • Język angielski na dobrym poziomie w mowie i piśmie. Umiejętność prezentacji werbalnych oraz pisania raportów w języku angielskim.
  • Umiejętność pracy w zespole.
  • Chęć szkolenia i opieki merytorycznej nad młodszymi kolegami.
  • Chęć odegrania roli w utrzymaniu pracy laboratorium poprzez przejęcie części obowiązków grupowych.
  • Wysoka motywacja i zainteresowanie badaniami naukowymi.

 

 •  kompetencje pożądane
  • Dobra znajomość fizycznej chemii organicznej oraz chemii materiałów.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • dwa listy polecające i/lub referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową (język angielski)

Termin składania ofert

2022-10-31 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-11-20

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.01.2023 r.

Składanie ofert

Oferty prosimy wysyłać na adres e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Przemyslaw Gawel”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym wykonywaniu syntez organicznych w laboratorium chemicznym, pisaniu manuskryptów publikacji naukowych, pomocy w pisaniu raportów oraz opiece nad studentami i doktorantami.

Profil zawodowy Kandydata

R4

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie ~ 7 500 PLN netto; praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 6 miesięcy
 • Benefity: dodatkowe ubezpieczenie medyczne, możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Daniel T. Gryko
tel: (22) 3432321
e-mail: dtgryko@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane: bogate doświadczenie w zakresie syntezy organicznej

Kompetencje pożądane: doświadczenie w chemii związków heterocyklicznych, prowadzeniu reakcji multikomponentowych

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej. 

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność i samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego)
 • umiejętność pracy w zespole, zdolność do przekazywania wiedzy, predyspozycje menadżerski
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową
 • doświadczenie w zakresie chemii heterocyklicznej

Ocena Kandydatek i Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

29.09.2022 17:00

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

30.09.2022

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022

Składanie ofert

Oferty prosimy składać drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Daniel Gryko

Tytuł/Nr projektu

Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN: Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanejelektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej w zakresie foto i elektrokatalizy oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R2

Liczba stanowisk

2

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc (~ 8 300 PLN brutto); praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy
 • Benefity: dodatkowe ubezpieczenie medyczne
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w zakresie fotokatalizy i elektrokatalizy

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Katarzyna Rybicka-Jasińska
tel.: +48 692 639 333, 23432102
e-mail: katarzyna.rybickajasinska@gmail.com

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doskonała znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie i silna motywacja do pracy naukowej

 

Kompetencje pożądane:

 • Odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji oraz prowadzonych projektów
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny
 • 2 listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej. 

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-10-15 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-11-10

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.12.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Katarzyna Rybicka-Jasinska

Tytuł/Nr projektu

Design of functional organic memristors (DOOM)

Opis stanowiska

Do zadań Doktorantki/Doktoranta należeć będzie opracowywanie struktur urządzeń molekularnych za pomocą modelowania in-silico. Ponadto Kandydat/Kandydatka zaangażowany/a będzie w wykonywanie analiz post-procesowych funkcji falowych, takich jak analizy QTAIM, ELF i IQA

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium na okres 48 miesięcy – stypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy (~4600 PLN brutto), stypendium wypłacane z grantu przez okres 33 miesięcy z możliwością przedłużenia + stypendium IChO PAN po zakończeniu grantu
 • Benefity:
  • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne
  • Możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego:

Jest to wyjątkowa okazja do opracowania nowatorskiego typu urządzeń molekularnych w dynamicznym środowisku naukowym, w ścisłej współpracy z zespołem badaczy obejmującym zarówno fizyków, jak i chemików zajmujących się syntetyczną chemią organiczną. Praca jest pierwszą tego typu, a Doktorant/Doktorantka będzie miał/a możliwość zdobycia doświadczenia w dziedzinie, która jest na wczesnym etapie rozwoju.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Cina Foroutan-Nejad
tel.: +48 573 537 340
e-mail: cforoutan-nejad@icho.edu.pl

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 05.09–15.09.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 10 sierpnia 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)
 • Ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy (01.10.2022r.);

Kompetencje wymagane

 • Doświadczenie w chemii organicznej i znajomość komercyjnych pakietów oprogramowania takich jak Gaussian, Turbomole lub GAMESS.
 • Znajomość podstaw chemii.

Kompetencje pożądane

 • Umiejętność programowania będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki zawierający listę osiągnieć naukowych (stypendia, publikacje, udział w konferencjach)
 • dyplom magistra wraz z wykazem ocen uzyskanych w trakcie studiów
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Kryteria oceny Kandydatów

 • kompetencje Kandydata/tki odpowiadające projektowi, znajomość chemii organicznej
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • kreatywność i samodzielność w prowadzeniu badań
 • umiejętność pracy w zespole i przekazywania wiedzy
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w rekomendacji
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-08-10 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-09-22

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

 

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Cina Foroutan-Nejad”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

„Autonomiczne odkrywanie, rozwój i optymalizacja reakcji organokatalitycznych z wykorzystaniem inteligentnych robotów chemicznych”

Opis stanowiska

Chiralność odgrywa ważną rolę w przyrodzie, ponieważ cząsteczki o różnej chiralności mogą wykazywać skrajnie różne właściwości. Duża część katalizy chemicznej, a w szczególności katalizy organicznej, poświęcona jest selektywnej syntezie chiralnych cząsteczek. Jednakże, pomimo ogromnego postępu, jaki dokonał się w ostatnich dekadach, wciąż daleko nam do możliwości wydajnego zaprojektowania syntezy dowolnej chiralnej cząsteczki. Zazwyczaj opracowanie nowych metod (organo)katalitycznych wymaga rozległej i czasochłonnej optymalizacji, która zwykle jest wykonywana ręcznie. Dlatego potrzebne są nowe technologie wspomagające, które przyspieszą ten proces. Automatyzacja i robotyka zaczęły odgrywać ważną rolę w naukach chemicznych. Zastosowanie zautomatyzowanych metod może przyspieszyć proces badawczy, sprawić, że eksperymenty będą bardziej powtarzalne i uwolnić badaczy od powtarzalnych zadań, dzięki czemu będą mogli skupić się na projektowaniu nowych reakcji chemicznych. W tym projekcie zbadamy obszar organokatalizy z wykorzystaniem automatyki i robotyki chemicznej, która ostatecznie będzie kierowana metodami sztucznej inteligencji.

Opis zadań: Wybrany Kandydat/tka będzie pracować nad kilkoma celami:

 • projekt i budowa wysokoprzepustowej, zautomatyzowanej platformy robotycznej dla reakcji organokatalitycznych
 • automatyczna optymalizacją wybranych reakcji
 • autonomiczne poszukiwanie nowych transformacji za pomocą platformy robotycznej
 • synteza substratów, katalizatorów i bloków budulcowych
 • badania mechanistyczne wybranych transformacji oraz badanie ich zakresu i ograniczeń

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 48 miesięcy, wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 5.000 PLN/miesięcznie (~4600 PLN brutto) wypłacane z grantu przez 36 miesięcy + stypendium IChO PAN po zakończeniu grantu
 • Benefity: Pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: Praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej. Podczas realizacji projektu istnieje możliwość nabycia umiejętności i doświadczenia w robotyce chemicznej, które są niezbędna w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym, jak również możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr Jarosław Granda
tel.: +48 22 343 2021; +48 697 231 776
e-mail: jaroslaw.granda@icho.edu.pl

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 05.09–15.09.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 10 sierpnia 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)

kompetencje wymagane

 • ukończone studia magisterskie z zakresu chemii
 • dobra znajomość chemii i syntezy organicznej
 • umiejętność analitycznego, metodycznego rozwiązywania problemów oraz logicznego, obiektywnego myślenia
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie samodzielnych badań naukowych

kompetencje pożądane

 • jakiekolwiek doświadczenie w katalizie
 • mile widziana jest  jakakolwiek umiejętność programowania i/lub doświadczenie w projektach DIY

Wymagane dokumenty

 • Curriculum Vitae
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • dwa listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-08-10 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-09-20

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Jaroslaw Granda”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

„Mechanochemiczna indukcja samoasocjacji kapsuł molekularnych opartych na anionach”

Opis stanowiska

Synteza organicznych bloków budulcowych, przeprowadzanie eksperymentów mechanochemicznych i kompleksowania, rejestracja i interpretacja danych spektralnych (UV, fluorescencja, NMR), przygotowanie danych i szkicu publikacji.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium na 48 miesięcystypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy (~4600 PLN brutto), stypendium wypłacane z grantu NCN przez okres 39 miesięcy z możliwością przedłużenia + stypendium IChO PAN po zakończeniu grantu
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny chemii supramolekularnej, syntezy i spektroskopii, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Agnieszka Szumna
tel.: +48 22 343 22 03
e-mail: agnieszka.szumna@icho.edu.pl

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 05.09–15.09.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 10 sierpnia 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)

Kompetencje wymagane

 • tytuł magistra z chemii, farmacji, biotechnologii lub fizyki, podstawowe doświadczenie w syntezie organicznej, interpretacji danych spektroskopowych, dobra komunikacja w języku angielskim na poziomie naukowym

Kompetencje pożądane

 • doświadczenie w chemii supramolekularnej

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • dwa listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Kryteria oceny Kandydatów

 • ogólna wiedza z chemii organicznej i zakresu projektu
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki w tym staże naukowe
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-08-10 12:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-09-22

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Agnieszka Szumna”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

„CO2CHEM – wykorzystanie CO2 w redoks neutralnym C-H karboksylowaniu na drodze fotokatalitycznej”

Opis stanowiska

Głównym celem projektu jest poznanie syntetycznych i mechanistycznych podstaw koniecznych do przeprowadzenia reakcji C-H karboksylowania nasyconych węglowodorów za pomocą dwutlenku węgla. Zastosowanie światła widzialnego oraz dwutlenku węgla otwiera nowe możliwości syntezy strukturalnie złożonych związków organicznych w sposób ekologiczny i tani. Aby sprostać temu wyzwaniu, będziemy badać nowe strategie syntezy oparte na fotokatalitycznie generowanych rodnikach alkilowych i kompleksach metali, aby zapewnić karboksylowanie C-H w ogólnym procesie redoks-neutralnym.

Projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z prof. B König z Wydziału Chemii i Farmacji Uniwersytetu w Ratyzbonie, Niemcy.

Opis zadań:

W trakcie projektu realizowane będą następujące zadania badawcze:

 • projektowanie i synteza kompleksów kobaltu i ich testowanie w reakcji C-H karbonylowania CO generowanym in situ;
 • badania reakcji C-H karbonylowania CO generowanym in situ;
 • badania mechanistyczne wybranych reakcji C-H karboksylowania;
 • badanie zakresu i ograniczeń opracowanych metod;
 • przygotowywanie manuskryptów.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium na 48 miesięcystypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy (~4600 PLN brutto), stypendium wypłacane z grantu przez okres 27 miesięcy z możliwością przedłużenia + stypendium IChO PAN po zakończeniu grantu
 • Benefity:
  • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne
  • Możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego:
  • Dostęp do infrastruktury badawczej,
  • Rozwój zawodowy w dziedzinie fotokatalizy,
  • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi – z Wydziałem Chemii i Farmacji Uniwersytetu w Ratyzbonie, Niemcy.
  • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dorota Gryko
tel.: +48 343 20 51
e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 05.09–15.09.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 10 sierpnia 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)
 • Ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy (01.10.2022r.);

kompetencje wymagane

 • doskonała znajomość chemii organicznej, metaloorganicznej;
 • znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

kompetencje pożądane

 • kreatywność
 • samodzielność w pracy
 • umiejętność w pracy w zespole
 • odpowiedzialność

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki zawierający listę osiągnieć naukowych (stypendia, publikacje, udział w konferencjach)
 • dyplom magistra wraz z wykazem ocen uzyskanych w trakcie studiów
 • list motywacyjny
 • 1 list polecający od opiekuna naukowego

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Kryteria oceny Kandydatów

 • kompetencje Kandydata/tki odpowiadające projektowi, znajomość chemii organicznej
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w rekomendacji
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-08-10 12:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-09-22

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

„Nowe tricykliczne glikomimetyki jako ligandy receptora DC-SIGN”

Opis stanowiska

Opis zadań: Synteza i charakterystyka związków organicznych; dokowanie molekularne i obliczanie dynamiki molekularnej oddziaływań ligand-receptor; badanie właściwości wiązących ligand-receptor przy użyciu metod magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) oraz izotermicznej kalorymetrii miareczkowej (ITC). Praca będzie prowadzona w ścisłej współpracy z innymi doktorantami oraz innymi współbadaczami z IChO PAN oraz współpracujących instytucji polskich i zagranicznych.

Profil zawodowy Kandydata

R2/R3

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy; wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc (ok. 8300 PLN brutto).
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych.
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole; dostęp do infrastruktury badawczej Instytutu Chemii Organicznej PAN; rozwój zawodowy w dziedzinie chemii organicznej oraz medycznej; możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi; możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr hab. Mykhaylo Potopnyk
tel.: +4822 3432132
e-mail: mykhaylo.potopnyk@icho.edu.pl

Wymagania

 • Stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna lub medyczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;

kompetencje wymagane

 • Doskonała ogólna wiedza z zakresu chemii organicznej;
 • Wysoki poziom doświadczenia w syntezie organicznej, w tym syntezie wieloetapowej;
 • Wysoki poziom doświadczenia w technikach analitycznych i spektroskopowych;
 • Doświadczenie w metodach obliczeniowych, w szczególności dokowaniu molekularnym;
 • Silna motywacja do pracy naukowej, umiejętność pracy samodzielnej jak i w grupie, doskonałe umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i zarządzania czasem, umiejętność analitycznego myślenia i krytycznego rozwiązywania problemów;
 • Dobra komunikacja w języku angielskim oraz umiejętność pisania raportów i manuskryptów do publikacji w czasopismach naukowych.

 kompetencje pożądane

 • Doświadczenie w syntezie pochodnych węglowodanów;
 • Kreatywność, niezależność i odpowiedzialność;
 • Zdolność do kierowania i szkolenia studentów w zakresie projektowania i obsługi eksperymentów.

Wymagane dokumenty

 • Curriculum Vitae Kandydata/tki;
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, patentów, monografii, realizowanych projektów, uzyskanych grantów i innych aktywności o charakterze naukowo-badawczymж
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe, informacja o odbytych kursach i ukończonych szkoleniach zawodowych itp.;
 • list motywacyjny;
 • przynajmniej dwa listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych;

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów;
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki w odniesieniu do tematyki projektu badawczego;
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych;
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego);
 • umiejętność pracy w zespole, zdolność przekazywania wiedzy;
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia;
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających;
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-08-05 23:59

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-08-22

Preferowany termin rozpoczęcia: 2022-09-01

Składanie ofert

Oferty prosimy składać drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Mykhaylo Potopnyk”

Tytuł/Nr projektu

„Nowe tricykliczne glikomimetyki jako ligandy receptora DC-SIGN”

Opis stanowiska

Opis zadań: Synteza i charakterystyka związków organicznych oraz badanie właściwości wiążących ligand-receptor przy użyciu metod magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) i izotermicznej kalorymetrii miareczkowej (ITC). Praca będzie prowadzona w ścisłej współpracy z innymi doktorantami, post-docami oraz innymi współbadaczami z IChO PAN oraz współpracujących instytucji polskich i zagranicznych.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

2

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 48 miesięcy, wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 5.000 PLN/miesięcznie (~4600 PLN brutto)
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole; dostęp do infrastruktury badawczej Instytutu Chemii Organicznej PAN; rozwój zawodowy w dziedzinie chemii organicznej oraz medycznej; możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi; możliwość udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach i warsztatach naukowych; możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr hab. Mykhaylo Potopnyk
tel.: +4822 3432132
e-mail: mykhaylo.potopnyk@icho.edu.pl

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 05.09–15.09.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 10 sierpnia 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)
 • tytuł magistra nauk chemicznych (lub dziedzin pokrewnych) lub przewidywany termin uzyskania tytułu magistra przed rozpoczęciem pracy;

kompetencje wymagane

 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Umiejętność interpretacji danych analitycznych (NMR, MS, IR);
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie literatury naukowej oraz pisanie w języku angielskim;
 • Silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy samodzielnej i w grupie, doskonała komunikacja, organizacja i zarządzanie czasem, chęć do nauki, analityczne myślenie i umiejętność krytycznego rozwiązywania problemów.

 kompetencje pożądane

 • Doświadczenie w syntezie pochodnych węglowodanów i/lub związków heterocyklicznych;
 • Znajomość metod obliczeniowych, szczególnie dokowania molekularnego.

Wymagane dokumenty

 • Curriculum Vitae Kandydata/tki;
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, patentów, monografii, realizowanych projektów, uzyskanych grantów i innych aktywności o charakterze naukowo-badawczym;
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom licencjacki/inżynierski, magisterski), informacja o odbytych kursach i ukończonych szkoleniach zawodowych itp.;
 • list motywacyjny;
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów;
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki, w odniesieniu do tematyki projektu badawczego;
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych;
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia;
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających;
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

10.08.2022 r. 12:59

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

20.09.2022 r. 

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022 r. 

Składanie ofert

Oferty prosimy składać drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Mykhaylo Potopnyk”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

„Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu i Pd o dużym potencjale aplikacyjnym”

Opis stanowiska

Obecnie obserwuje się wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe, dlatego niezwykle ważne jest ich eliminowanie lub ograniczanie. Jednym z rodzajów nowotworów są wielolekooporne (MDR) guzy lite. Jest to temat projektu COST CA17104. Kluczowym wyzwaniem w tym projekcie jest identyfikacja nowych biomarkerów diagnostycznych i predykcyjnych oraz opracowanie nowych, bezpiecznych związków chemicznych, które będą mogły być wykorzystane w spersonalizowanym leczeniu nowotworów MDR. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest opracowanie nowych protokołów syntetycznych dostarczających związków organicznych o zdefiniowanej strukturze, wolnych od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Dlatego też, podczas realizacji projektu będziemy badać nowy typ reakcji organicznych katalizowanych przez sole miedzi, które dostarczają cząsteczek o wysokiej aktywności wobec MDR. Aby osiągnąć sukces, musimy znać zakres i ograniczenia reakcji, mechanizmy reakcji oraz optymalne warunki dla udanej syntezy. Ponieważ otrzymane produkty będą wykorzystywane do badań biologicznych i medycznych przez specjalistów COST, powinny być wolne od zanieczyszczeń, w tym pozostałości katalizatora metalicznego. Dlatego w projekcie szczególną uwagę zwrócimy na warunki reakcji i immobilizację/integrację katalizatora w celu zaprojektowania procedury eksperymentalnej zapewniającej otrzymanie produktów wolnych od metali.

Opis zadań: Analiza danych zebranych w naszym zespole oraz analiza danych literaturowych. Synteza katalizatorów. Przeprowadzanie reakcji katalitycznych z użyciem katalizatorów miedziowych oraz odkrywanie nowych reakcji katalitycznych na podstawie analizy danych. Przygotowanie raportów i manuskryptów.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

2

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium na 48 miesięcy – stypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy (~4600 PLN brutto), stypendium wypłacane z grantu NCN przez okres 16 miesięcy + stypendium IChO PAN po zakończeniu grantu
 • Benefity: udział w projektach UE COST, pakiet prywatnej opieki medycznej, możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemi organicznej, biokatalizy i chemii medycznej, praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny chemii, biochemii i medycyny, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Prof. Ryszard Ostaszewski
tel.: 223432054
e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 05.09–15.09.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 10 sierpnia 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)
 • tytuł magistra nauk chemicznych (lub dziedzin pokrewnych) lub przewidywany termin uzyskania tytułu magistra przed rozpoczęciem pracy

kompetencje wymagane; znajomość syntezy organicznej, umiejętność pracy z literatura naukową, umiejętność korzystania z naukowych baz danych (REAXYS, ScienceFinder), samodzielna analiza danych literaturowych 

kompetencje pożądane; pracowitość, skupienie w pracy, dokładność, umiejętność korzystania z baz danych opisujących enzymy (BRENDA itp.), znajomość biochemii, podstawy chemii medycznej.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony, jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów,
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki,
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych,
 • mobilność w karierze,
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia,
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających,
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

10.08.2022 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

20.09.2022

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022 r. 

Składanie ofert

Oferty prosimy składać drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Ryszard Ostaszewski”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

„Samo- lub wspomagana grupą kierującą zdalna C(sp3)-H funkcjonalizacja związków bifunkcyjnych”

Opis stanowiska

Celem niniejszego projektu, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, jest opracowanie wydajnych i selektywnych metod bezpośredniej C(sp3)-H funkcjonalizacji związków bi- i polifunkcyjnych. Kluczowym zadaniem będzie opracowanie warunków samoaktywacji substratów do procesu C-H aktywacji lub też wykorzystanie w tym celu odpowiednio dobranej pomocniczej grupy aktywująco-kierującej. Szczególny nacisk położony zostanie na wykorzystanie nowoczesnych metod C-H aktywacji z wykorzystaniem procesów fotoredoks i reakcji elektrochemicznych. Z uwagi na to wcześniejsze doświadczenie Kandydata/tki w tych obszarach nowoczesnej syntezy organicznej będzie dodatkowym atutem. 

Zadaniem Kandydata/tki będzie synteza substratów, bloków budulcowych, oraz badania nad C(sp3)-H funkcjonalizacją wybranych modelowych związków bifunkcyjnych w warunkach w oparciu o reakcje fotoredoks i/lub procesy elektrochemiczne (optymalizacja, zakres stosowalności, aplikacyjność). Kadydat/tka będzie odpowiedzialny/a również za rejestrację i interpretację danych spektralnych, projektowanie eksperymentów, oraz przygotowywanie raportów i materiałów do publikacji. Osobnym zagadnieniem będzie próba opracowania warunków C-H funkcjonalizowania w wariancie asymetrycznym celem syntezy związków enancjomerycznie wzbogaconych. Dodatkowym aspektem będą samodzielne lub we współpracy z innymi zespołami, studia mechanistyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik chemii obliczeniowej.

Ponadto Kandydat/tka będzie uczestniczył/a w życiu naukowym instytutu poprzez udział w seminariach zespołowych i instytutowych. Doktorant/tka będzie również uczestniczył/a w serii wykładów kursowych dotyczących wybranych aspektów zaawansowanej chemii organicznej i spektroskopii. Więcej informacji dotyczących kształcenia w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych można znaleźć na stronie szkoły oraz na stronie Instytutu.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

2

Oferta

Warunki zatrudnienia: praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 48 miesięcy, wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 5.000 PLN/miesięcznie (~4600 PLN brutto)

Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w akademiku dla doktorantów

Możliwości rozwoju zawodowego:

 • praca w młodym, dynamicznym zespole naukowym;
 • dostęp do nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej Instytutu Chemii Organicznej PAN;
 • dostęp do laboratoriów wyposażonych w nowoczesny sprzęt laboratoryjny, w tym reaktor mikrofalowy, komorę rękawicową, “karuzele” do syntezy równoległej, aparaturę do syntezy przepływowej, młyny do procesów mechanochemicznych, aparaturę wysokociśnieniową, fotoreaktory, aparaturę do prowadzenia procesów elektrochemicznych, chromatografy preparatywne, chromatografy HPLC (normalne/odwrócone fazy, w tym fazy chiralne), chromatografy GC i GCMS, polarymetr. Więcej informacji na temat zaplecza aparaturowego można znaleźć na stronie the Stecko Research Group Website;
 • profesjonalny rozwój w obszarze C-H funkcjonalizacji związków organicznych;
 • możliwość udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach i warsztatach naukowych;
 • możliwość kontynuowania kariery zawodowej w Instytucie Chemii Organicznej PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr hab. Sebastian Stecko
tel.: (22) 343 3065 lub (22) 343 2137
e-mail: sebastian.stecko@icho.edu.pl
Strona internetowa: Stecko Research Group Website

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 05.09–15.09.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 10 sierpnia 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)

kompetencje wymagane

 • tytuł magistra nauk chemicznych (lub dziedzin pokrewnych) lub przewidywany termin uzyskania tytułu magistra przed rozpoczęciem pracy;
 • dobra wiedza w zakresie syntezy organicznej,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca sprawną komunikację w międzynarodowym zespole, swobodną pracę z anglojęzyczną literaturą fachową oraz przygotowywanie raportów, tekstów publikacji czasopism naukowych;
 • wysoka motywacja i silne zaangażowanie w prowadzenie badań naukowych;

 kompetencje będące dodatkowymi atutami Kandydata/tki

 • doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej
 • doświadczenie i zainteresowanie katalizą z udziałem kompleksów metali przejściowych, chemią rodników, wiedza i doświadczenie w pracy z substancjami wrażliwymi na wilgoć i powietrze, znajomość zaawansowanych technik laboratoryjnych w tym technik Schlenka;
 • wcześniejsze doświadczenie w fotochemii lub elektrochemii
 • ciekawość, kreatywność, umiejętność pracy samodzielnie jak i w zespole;

Wymagane dokumenty

 • Curriculum Vitae Kandydata/tki;
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, patentów, monografii, realizowanych projektów, uzyskanych grantów i innych aktywności o charakterze naukowo-badawczym;
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom licencjacki/inżynierski, magisterski), informacja o odbytych kursach i ukończonych szkoleniach zawodowych itp.;
 • list motywacyjny (do 2500 znaków)
 • zwięzły opis dotychczas realizowanych projektów badawczych (do 8000 znaków)
 • dwa listy polecające lub referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów;
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki, w odniesieniu do tematyki projektu badawczego;
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego);
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia;
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających;
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową i swobodną komunikacje w zespole;

Termin składania ofert

10.08.2022 r. 12:59

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

20.09.2022

Preferowany termin rozpoczęcia: październik 2022 r. 

Składanie ofert

Oferty prosimy składać drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja PhD – Sebastian Stecko”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

„CO2CHEM – WYKORZYSTANIE CO2 W REDOKS NEUTRALNYM C-H KARBOKSYLOWANIU NA DRODZE FOTOKATALITYCZNEJ”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu dotyczącego wykorzystania CO w syntezie
kwasów karboksylowych na drodze fotochemicznej, w szczególności syntezie kompleksów kobaltu, i badaniu ich aktywności katalitycznej; przygotowaniu
materiału do publikacji i prezentacji oraz opiece nad studentami i doktorantami.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R2/R3

Liczba stanowisk

1

Oferta

Warunki zatrudnienia:

 • Wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc (ok. 8300 PLN brutto);
 • Praca w pełnym wymiarze godzin
 • Zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36 włącznie;

Benefity: Dodatkowe ubezpieczenie medyczne

Możliwości rozwoju zawodowego:

 • Dostęp do infrastruktury badawczej,
 • Rozwój zawodowy w dziedzinie fotokatalizy,
 • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi, Uniwersytet w Ratyzbonie, Wydział Chemii i Farmacji
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Dorota Gryko

tel.: +48 343 20 51

e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie

kompetencje wymagane

 • doskonała znajomość chemii organicznej, metaloorganicznej;
 • doświadczenie w chemii kompleksów kobaltu;
 • biegła znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • wcześniejsze doświadczenie w dziedzinie fotochemii lub doświadczenie w chemii teoretycznej (obliczenia metodami DFT) mile widziane

kompetencje pożądane

 • samodzielność w pracy
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność w pracy w zespole
 • odpowiedzialność
 • zdolność przekazywania wiedzy i pracy ze studentami

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • 2 listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • znajomość chemii organicznej
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-08-05 23:59

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-08-26

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.09.2022

Składanie ofert

Oferty prosimy składać drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

Tytuł/Nr projektu

„Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej”

Opis stanowiska

 • Badanie właściwości systemów fotoelektrokatalitycznych;
 • Optymalizacja i badanie zakresu stosowalności reakcji fotoelektrokatalitycznych;
 • Przygotowanie materiałów do publikacji i prezentacji.

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Stypendium 1100 PLN miesięcznie;
 • Okres zatrudnienia: 12 miesięcy;

Preferowany termin rozpoczęcia: 25.07.2021

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Katarzyna Rybicka-Jasińska
tel.: 22 343 2102
e-mail: katarzyna.rybickajasinska@icho.edu.pl

Wymagania

 • Uczestnik/uczestniczka studiów II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, bardzo dobre zdolności organizacyjne oraz zdolność do pracy w grupie.

Wymagane dokumenty

 • Skan dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej.

 

Kryteria oceny Kandydatów

 • doświadczenie zawodowe Kandydata/ki,
 • znajomość chemii organicznej,
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

18.07.2022, 12:00

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

20.07.2022

 

Składanie ofert

Prosimy składać oferty drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Katarzyna Rybicka-Jasińska”

Tytuł/Nr projektu

Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN: Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanejelektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej w zakresie foto i elektrokatalizy oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc (~ 8 300 PLN brutto); praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy
 • Benefity: dodatkowe ubezpieczenie medyczne
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w zakresie fotokatalizy i elektrokatalizy

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Katarzyna Rybicka-Jasińska

tel.: +48 692 639 333, 23432102

e-mail: katarzyna.rybickajasinska@gmail.com

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doskonała znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie i silna motywacja do pracy naukowej

 

Kompetencje pożądane

 • Odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji oraz prowadzonych projektów
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny
 • 2 listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-08-01 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-08-20

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.09.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Katarzyna Rybicka-Jasinska

Tytuł/Nr projektu

Samo- lub wspomagana grupą kierującą zdalna C(sp3)-H funkcjonalizacja związków bifunkcyjnych

Opis stanowiska

 • Celem niniejszego projektu, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, jest opracowanie wydajnych i selektywnych metod bezpośredniej C(sp3)-H funkcjonalizacji związków bi- i polifunkcyjnych. Kluczowym zadaniem będzie opracowanie warunków samoaktywacji substratów do procesu C-H aktywacji lub też wykorzystanie w tym celu odpowiednio dobranej pomocniczej grupy aktywująco-kierującej. Szczególny nacisk położony zostanie na wykorzystaniu nowoczesnych metod C-H aktywacji z wykorzystaniem procesów fotoredoks i reakcji elektrochemicznych. Z uwagi na to wcześniejsze doświadczenie Kandydata/tki w tych obszarach nowoczesnej syntezy organicznej będzie dodatkowym atutem.

Zadaniem Kandydata/tki będzie synteza substratów, bloków budulcowych, oraz badania nad C(sp3)-H funkcjonalizacją wybranych modelowych związków bifunkcyjnych w warunkach w oparciu o reakcje fotoredoks i/lub procesy elektrochemiczne (optymalizacja, zakres stosowalności, aplikacyjność). Kandydat/tka będzie odpowiedzialny/a również za rejestrację i interpretację danych spektralnych, projektowanie eksperymentów, oraz przygotowywanie raportów i materiałów do publikacji. Osobnym zagadnieniem będzie próba opracowania warunków C-H funkcjonalizowania w wariancie asymetrycznym celem syntezy związków enancjomerycznie wzbogaconych. Dodatkowym aspektem będą samodzielne lub we współpracy z innymi zespołami, studia mechanistyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik chemii obliczeniowej.

Ponadto Kandydat/tka będzie uczestniczył/a w kształceniu młodszych członków zespołu, służąc radą i opieką, pomagając w planowaniu eksperymentów, oraz w rozwiązywaniu napotykanych w toku realizacji projektu problemów.

Profil zawodowy Kandydata

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc (~ 8 300 PLN brutto); praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 48 miesięcy
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych
 • Możliwości rozwoju zawodowego:
  • Praca w młodym, dynamicznym zespole naukowym;
  • Dostęp do nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej Instytutu Chemii Organicznej PAN;
  • Dostęp do laboratoriów wyposażonych w nowoczesny sprzęt laboratoryjny, w tym reaktor mikrofalowy, komorę rękawicową, “karuzele” do syntezy równoległej, aparaturę do syntezy przepływowej, młyny do procesów mechanochemicznych, aparaturę wysokociśnieniową, fotoreaktory, aparaturę do prowadzenia procesów elektrochemicznych, chromatografy preparatywne, chromatografy HPLC (normalne/odwrócone fazy, w tym fazy chiralne), chromatografy GC i GCMS, polarymetr. Więcej informacji na temat zaplecza aparaturowego można znaleźć na stronie the Stecko Research Group Website;
  • Profesjonalny rozwój w obszarze C-H funkcjonalizacji związków organicznych;
  • Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych
  • Możliwość kontynuowania kariery zawodowej w Instytucie Chemii Organicznej PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr hab. Sebastian Stecko

tel.: (22) 343 3065 lub (22) 343 2137

e-mail: sebastian.stecko@icho.edu.pl

Strona internetowa: Stecko Research Group Website

Wymagania

Kompetencje wymagane

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z włączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doświadczenie w syntezie organicznej, w tym syntezie wieloetapowej
 • bardzo dobra znajomość metod analitycznych i spektroskopowych;
 • bardzo dobra znajomość podstawowego oprogramowania chemicznego, biurowego, oraz chemicznych baz danych;
 • szeroka wiedza w obszarze chemii organicznej;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca sprawną komunikację w międzynarodowym zespole, swobodną pracę z anglojęzyczną literaturą fachową oraz przygotowywanie raportów, tekstów publikacji czasopism naukowych;
 • motywacja, ciekawość, kreatywność, umiejętność pracy samodzielnie jak i w zespole;

Kompetencje będące dodatkowymi atutami Kandydata/tki

 • doświadczenie i zainteresowanie katalizą z udziałem kompleksów metali przejściowych, chemią rodników, wiedza i doświadczenie w pracy z substancjami wrażliwymi na wilgoć i powietrze, znajomość zaawansowanych technik laboratoryjnych w tym technik Schlenka;
 • znajomość metod obliczeniowych kwantowo-mechanicznych;
 • wcześniejsze doświadczenie w fotochemii lub elektrochemii będzie dodatkowym atutem;
 • umiejętność przekazywania wiedzy i współpracy z młodszymi członkami zespołu (studentami, doktorantami), mentoring w planowaniu syntez organicznych i pomoc w rozwiązywaniu problemów w trakcie realizacji zadań badawczych

Wymagane dokumenty

 • Curriculum Vitae Kandydata/tki;
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, patentów, monografii, realizowanych  projektów, uzyskanych grantów i innych aktywności o charakterze naukowo-badawczym;
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom licencjacki/inżynierski, magisterski, doktorski), informacja o odbytych kursach i  ukończonych szkoleniach zawodowych itp.;
 • list motywacyjny (do 2500 znaków)
 • zwięzły opis dotychczas realizowanych projektów badawczych (do 8000 znaków)
 • co najmniej dwa listy polecające lub referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych;
 • wypełniony formularz PES (Professional Experience and Skills Form) dostępny online

 

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

 

* Formularz PES (Professional Experience and Skills Form) dostępny jest online i ma celu zaznajomienie się z dotychczasowym doświadczeniem i umiejętnościami Kandydata/tki w zakresie praktycznej syntezy organicznej. Zawarte w formularzu pytania dotyczą stopnia znajomości standardowych oraz zaawansowanych technik laboratoryjnych, stopnia znajomości technikach analitycznych oraz metodach spektralnych. Uwaga, prosimy o rzetelne odpowiedzi na zawarte w formularzu PES pytania, gdyż będą one wykorzystane i zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Po wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku “submit” twoje odpowiedzi zostaną przesłane bezpośrednio do komisji rekrutacyjnej.

Proszę pamiętać o wysłaniu pozostałych wymaganych dokumentów na adres e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl.

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki, w odniesieniu do tematyki projektu badawczego
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową i swobodną komunikację w zespole

Termin składania ofert

31-08-2022 12:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

21-09-2022

Preferowany termin rozpoczęcia: październik/listopad 2022 r

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Sebastian Stecko”

Tytuł/Nr projektu

Spektroskopie dichroizmu kołowego (CD) w fazie stałej jako narzędzia wspierające rozwój chemii medycznej

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN: „Spektroskopie dichroizmu kołowego (CD) w fazie stałej jako narzędzia wspierające rozwój chemii medycznej” w zakresie pomiarów dichroizmu kołowego, analizy i interpretacji uzyskiwanych wyników eksperymentalnych, przygotowania materiału do publikacji i prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata

R2/R3

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc (~ 8 300 PLN brutto); praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych
 • Możliwości rozwoju zawodowego: dostęp do najnowocześniejszej infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w zakresie spektroskopii optycznych i chiraloptycznych, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Marcin Górecki

tel.: (22) 3432212

e-mail: marcin.gorecki@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane

 • stopień doktora chemii nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • znajomość spektroskopii optycznych;
 • doświadczenie w interpretacji danych spektroskopowych tj. np. UV, IR, Raman, CD;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Kompetencje pożądane

 • doświadczenie w pomiarach widm IR oraz UV-Vis;
 • doświadczenie w pomiarach widm CD;
 • znajomość podstawowych metod obliczeniowych;
 • samodzielność w pracy, umiejętność podejmowania decyzji.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów etc.
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny
 • list polecający od opiekuna naukowego/promotora

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

2022-08-08 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-08-10

Preferowany termin rozpoczęcia: 1.09.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Marcin Górecki”

Tytuł/Nr projektu

NAWA Polskie Powroty 2020 / Organiczne półprzewodniki bazujące na cyklofanach

Opis stanowiska

Poszukujemy zmotywowanego/ej asystenta/tki naukowego/ej do pracy w młodej i prężnej grupie badawczej, która syntetyzuje i bada nowatorskie optoelektroniczne materiały organiczne. Na tym stanowisku będzie możliwość uzyskania stopnia doktora. Do kluczowych zadań na tym stanowisku należeć będzie synteza i analiza wielopierścieniowych materiałów węglowodorowych, rozwiązywanie napotkanych problemów syntetycznych, tworzenie nowych pomysłów w ramach projektu, testowanie hipotez, analiza danych naukowych z różnych źródeł, regularne raportowanie postępów. Kandydat/tka będzie mieć możliwość zdobycia różnorodnych umiejętności niezbędnych w środowiskach akademickich i przemysłowych.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia:
  • Wynagrodzenie 6250 PLN wraz z kosztami pracodawcy (~ 5200 brutto)
  • Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na 1 rok z możliwością przedłużenia
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemii materiałów, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr. Przemysław Gaweł

tel.: +48 22 343 2129

e-mail: pgawel@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane

 • Dyplom magistra (lub równoważny) z chemii.
 • Doświadczenie w syntezie organicznej.
 • Duża ogólna wiedza z chemii.
 • Język angielski na dobrym poziomie w mowie i piśmie. Umiejętność prezentacji werbalnych oraz pisania raportów w języku angielskim.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Chęć odegrania roli w utrzymaniu pracy laboratorium poprzez przejęcie części obowiązków grupowych.
 • Wysoka motywacja i zainteresowanie badaniami naukowymi.

Kompetencje pożądane

 • Dobra znajomość chemii organicznej oraz chemii materiałów.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • wykaz ocen ze studiów
 • list motywacyjny
 • dwa listy polecające i/lub referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową (język angielski)
 • oceny ze studiów

Termin składania ofert

Termin składania ofert: 2022-06-12 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-06-24

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.07.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Przemyslaw Gawel”

Tytuł/Nr projektu

Kontrola regio- i stereoselektywności hydro- i karbofluorometylowania poprzez sekwencję hydro- lub karbometalowania i funkcjonalizację C-M

 

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium na 48 miesięcystypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy (~4600 PLN brutto), stypendium wypłacane z grantu NCN przez okres 17 miesięcy + stypendium IChO PAN po zakończeniu grantu
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemii organicznej i katalizy, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Wojciech Chaładaj

tel.: +48 22 343 30 65

e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 27.06–07.07.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 04 czerwca 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)
 • Ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy (01.10.2022r.)

Kompetencje wymagane

 • dobra znajomość chemii organicznej
 • doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej
 • dobra komunikacja w języku angielskim na poziomie naukowym

Kompetencje pożądane

 • kreatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w pracy naukowej

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp. (max. 2 strony)
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny na stronie https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • ogólna wiedza z chemii organicznej i zakresu projektu
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki w tym staże naukowe
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-06-04 23:59

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-07-15

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Wojciech Chaładaj”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

 

Tytuł/Nr projektu

Spektroskopie dichroizmu kołowego (CD) w fazie stałej jako narzędzia wspierające rozwój chemii medycznej

 

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN: „Spektroskopie dichroizmu kołowego (CD) w fazie stałej jako narzędzia wspierające rozwój chemii medycznej” w zakresie przygotowywania próbek do pomiarów dichroizmu kołowego w fazie stałej oraz rejestracji wybranych widm.

 

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium 1 000 PLN/miesiąc; zatrudnienie na 12 miesięcy
 • Benefity: elastyczny wymiar godzin umożliwiający pogodzenie pracy z zajęciami na uczelni;
 • Możliwości rozwoju zawodowego: dostęp do najnowocześniejszej infrastruktury badawczej, rozwój w zakresie spektroskopii optycznych i chiraloptycznych.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Marcin Górecki

tel.: (22) 3432212

e-mail: marcin.gorecki@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane

 • uczestnik/czka studiów II-stopnia (tytuł licencjata lub inżyniera)
 • znajomość podstaw spektroskopii;
 • dobra znajomość chemii organicznej,
 • podstawowe umiejętności pracy w laboratorium analitycznym,
 • znajomość języka angielskiego.

Kompetencje pożądane

 • samodzielność w pracy, umiejętność podejmowania decyzji
 • zaangażowanie w pracę naukową.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/ki
 • zaświadczenie o uczestnictwie w studiach II-stopnia
 • krótki list motywacyjny

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • doświadczenie zawodowe Kandydata/ki,
 • znajomość spektroskopii i chemii organicznej,
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia.

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

2022-06-13 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-06-15

Preferowany termin rozpoczęcia: 1.07.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Marcin Górecki”

Tytuł/Nr projektu

Spektroskopie dichroizmu kołowego (CD) w fazie stałej jako narzędzia wspierające rozwój chemii medycznej

 

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN: „Spektroskopie dichroizmu kołowego (CD) w fazie stałej jako narzędzia wspierające rozwój chemii medycznej” w zakresie pomiarów dichroizmu kołowego, analizy i interpretacji uzyskiwanych wyników eksperymentalnych, przygotowania materiału do publikacji i prezentacji.

 

Profil zawodowy Kandydata

R2/R3

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc (~ 8 300 PLN brutto); praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych
 • Możliwości rozwoju zawodowego: dostęp do najnowocześniejszej infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w zakresie spektroskopii optycznych i chiraloptycznych, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Marcin Górecki

tel.: (22) 3432212

e-mail: marcin.gorecki@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane

 • stopień doktora chemii nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • znajomość spektroskopii optycznych;
 • doświadczenie w interpretacji danych spektroskopowych tj. np. UV, IR, Raman, CD;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Kompetencje pożądane

 • doświadczenie w pomiarach widm IR oraz UV-Vis;
 • doświadczenie w pomiarach widm CD;
 • znajomość podstawowych metod obliczeniowych;
 • samodzielność w pracy, umiejętność podejmowania decyzji.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów etc.
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny
 • list polecający od opiekuna naukowego/promotora

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

2022-06-13 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-06-15

Preferowany termin rozpoczęcia: 1.07.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Marcin Górecki”

Tytuł/Nr projektu

„Światło czerwone – narzędzie dla chemii organicznej i bioortogonalnej”

Opis stanowiska

Doktorant/Doktorantka 1. Główne zadania będą polegać na:

– opracowywaniu fotokatalizatorów rozpuszczalnych w wodzie,

– rozwijaniu reakcji indukowanych światłem czerwonym w wodzie

– badaniu właściwości otrzymanych związków

 

Doktorant/Doktorantka 2. Główne zadania będą polegać na:

– opracowywaniu reakcji w warunkach fizjologicznych

– testowaniu opracowanych reakcji na modelowych, krótkich peptydach i oligonukleotydach

– badaniu właściwości otrzymanych związków

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

2

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium na 48 miesięcy – stypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy (~4600 PLN brutto), stypendium wypłacane z grantu przez okres 42 miesięcy + stypendium IChO PAN po zakończeniu grantu
 • Benefity:
  • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne
  • Możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego:
  • Praca w dynamicznym zespole
  • Dostęp do infrastruktury badawczej,
  • Rozwój zawodowy w dziedzinie fotokatalizy,
  • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dorota Gryko

tel.: +48 343 20 51

e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Wymagania

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 27.06–07.07.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 04 czerwca 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)

Ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy (01.10.2022r.);

Kompetencje wymagane

 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • dobra znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej).

Kompetencje pożądane

 • kreatywność
 • samodzielność w pracy
 • umiejętność w pracy w zespole
 • odpowiedzialność

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki zawierający listę osiągnieć naukowych (stypendia, publikacje, udział w konferencjach)
 • dyplom magistra wraz z wykazem ocen uzyskanych w trakcie studiów
 • list motywacyjny
 • 1 listy polecający od opiekuna naukowego

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny na stronie https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • kompetencje Kandydata/tki odpowiadające projektowi, znajomość chemii organicznej
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w rekomendacji
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-06-04 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-07-15

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

„Co2chem – wykorzystanie co2 w redoks neutralnym c-h karboksylowaniu na drodze fotokatalitycznej”

Opis stanowiska

Głównym celem projektu jest poznanie syntetycznych i mechanistycznych podstaw koniecznych do przeprowadzenia reakcji C-H karboksylowania nasyconych węglowodorów za pomocą dwutlenku węgla. Zastosowanie światła widzialnego oraz dwutlenku węgla otwiera nowe możliwości syntezy strukturalnie złożonych związków organicznych w sposób ekologiczny i tani. Aby sprostać temu wyzwaniu, będziemy badać nowe strategie syntezy oparte na fotokatalitycznie generowanych rodnikach alkilowych i kompleksach metali, aby zapewnić karboksylowanie C-H w ogólnym procesie redoks-neutralnym.

Projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z prof. B König z Wydziału Chemii i Farmacji Uniwersytetu w Ratyzbonie, Niemcy.

Opis zadań:

W trakcie projektu realizowane będą następujące zadania badawcze:

– projektowanie i synteza kompleksów kobaltu i ich testowanie w reakcji C-H karbonylowania CO generowanym in situ;

– badania reakcji C-H karbonylowania CO generowanym in situ;

– badania mechanistyczne wybranych reakcji C-H karboksylowania;

– badanie zakresu i ograniczeń opracowanych metod;

– przygotowywanie manuskryptów.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium na 48 miesięcystypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy (~4600 PLN brutto), stypendium wypłacane z grantu przez okres 27 miesięcy z możliwością przedłużenia + stypendium IChO PAN po zakończeniu grantu
 • Benefity:
  • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne
  • Możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego:
  • Dostęp do infrastruktury badawczej,
  • Rozwój zawodowy w dziedzinie fotokatalizy,
  • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi – z Wydziałem Chemii i Farmacji Uniwersytetu w Ratyzbonie, Niemcy.
  • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dorota Gryko

tel.: +48 343 20 51

e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Wymagania

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 27.06–07.07.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 04 czerwca 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)

Ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy (01.10.2022r.);

 

kompetencje wymagane

  • doskonała znajomość chemii organicznej, metaloorganicznej;
  • znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC
  • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

kompetencje pożądane

  • kreatywność
  • samodzielność w pracy
  • umiejętność w pracy w zespole
  • odpowiedzialność

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki zawierający listę osiągnieć naukowych (stypendia, publikacje, udział w konferencjach)
 • dyplom magistra wraz z wykazem ocen uzyskanych w trakcie studiów
 • list motywacyjny
 • 1 listy polecający od opiekuna naukowego

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny na stronie https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • kompetencje Kandydata/tki odpowiadające projektowi, znajomość chemii organicznej
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w rekomendacji
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-06-04 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-07-15

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

Mechanochemiczna indukcja samoasocjacji kapsuł molekularnych opartych na anionach

Opis stanowiska

Synteza organicznych bloków budulcowych, przeprowadzanie eksperymentów mechanochemicznych i kompleksowania, rejestracja i interpretacja danych spektralnych (UV, fluorescencja, NMR), przygotowanie danych i szkicu publikacji.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium na 48 miesięcystypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy (~4600 PLN brutto), stypendium wypłacane z grantu NCN przez okres 39 miesięcy z możliwością przedłużenia + stypendium IChO PAN po zakończeniu grantu
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny chemii supramolekularnej, syntezy i spektroskopii, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Agnieszka Szumna

tel.: +48 22 343 22 03

e-mail: agnieszka.szumna@icho.edu.pl

Wymagania

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 27.06–07.07.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 04 czerwca 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)

Kompetencje wymagane

 • tytuł magistra z chemii, farmacji, biotechnologii lub fizyki, podstawowe doświadczenie w syntezie organicznej, interpretacji danych spektroskopowych, dobra komunikacja w języku angielskim na poziomie naukowym

Kompetencje pożądane

 • doświadczenie w chemii supramolekularnej

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • dwa listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny na stronie https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • ogólna wiedza z chemii organicznej i zakresu projektu
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki w tym staże naukowe
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-06-04 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-07-15

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Agnieszka Szumna”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

Design of functional organic memristors (DOOM)

Opis stanowiska

Do zadań Doktorantki/Doktoranta należeć będzie opracowywanie struktur urządzeń molekularnych za pomocą modelowania in-silico. Ponadto Kandydat/Kandydatka zaangażowany/a będzie w wykonywanie analiz post-procesowych funkcji falowych, takich jak analizy QTAIM, ELF i IQA

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium na okres 48 miesięcy – stypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy (~4600 PLN brutto), stypendium wypłacane z grantu przez okres 33 miesięcy z możliwością przedłużenia + stypendium IChO PAN po zakończeniu grantu
 • Benefity:
  • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne
  • Możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego:

Jest to wyjątkowa okazja do opracowania nowatorskiego typu urządzeń molekularnych w dynamicznym środowisku naukowym, w ścisłej współpracy z zespołem badaczy obejmującym zarówno fizyków, jak i chemików zajmujących się syntetyczną chemią organiczną. Praca jest pierwszą tego typu, a Doktorant/Doktorantka będzie miał/a możliwość zdobycia doświadczenia w dziedzinie, która jest na wczesnym etapie rozwoju.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Cina Foroutan-Nejad

tel.: +48 573 537 340

e-mail: cforoutan-nejad@icho.edu.pl

Wymagania

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 27.06–07.07.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 04 czerwca 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)

Ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy (01.10.2022r.);

Kompetencje wymagane

 • Doświadczenie w chemii organicznej i znajomość komercyjnych pakietów oprogramowania takich jak Gaussian, Turbomole lub GAMESS.
 • Znajomość podstaw chemii.

Kompetencje pożądane

 • Umiejętność programowania będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki zawierający listę osiągnieć naukowych (stypendia, publikacje, udział w konferencjach)
 • dyplom magistra wraz z wykazem ocen uzyskanych w trakcie studiów
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny na stronie https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • kompetencje Kandydata/tki odpowiadające projektowi, znajomość chemii organicznej
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • kreatywność i samodzielność w prowadzeniu badań
 • umiejętność pracy w zespole i przekazywania wiedzy
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w rekomendacji
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-06-04 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-07-15

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

 

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

„Synteza zakrzywionych pochodnych acenów – w kierunku oddolnej syntezy nanorurek węglowych typu zig-zag”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu, w tym: Synteza bloków budulcowych oraz nienaprężonych makrocyklicznych prekursorów zakrzywionych acenów; Konwersja prekursorów do pochodnych zakrzywionych acenów; Próby syntezy stabilnych pochodnych cyklacenu; Przygotowanie materiałów do publikacji i wystąpień

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: Stypendium 3000 PLN/mies. Okres zatrudnienia: 9 miesięcy z możliwością przedłużenia.
 • Benefity: Pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim.
 • Możliwości rozwoju zawodowego: Dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie zaawansowanej syntezy organicznej, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr Marek Grzybowski

tel.: +48 22 343 2029

e-mail: mgrzybowski@icho.edu.pl

Wymagania

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 27.06–07.07.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 04 czerwca 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)

Kompetencje wymagane

 • Tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych
 • Dobra znajomość chemii organicznej (dodatkowym atutem będzie znajomość chemii policyklicznych związków aromatycznych)
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium syntezy organicznej
 • Znajomość podstawowych technik spektroskopowych używanych do charakteryzacji związków organicznych (NMR, MS)

 

Kompetencje pożądane

 • Samodzielność, umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz samodzielnej organizacji pracy
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki (CV)
 • list motywacyjny
 • wykaz ocen ze studiów lub średnia ocen
 • kopia dyplomu
 • opis osiągnięć
 • listy rekomendacyjne (opcjonalnie)

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • znajomość chemii organicznej
 • dorobek naukowy
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-06-04 14:00

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 2022-07-15

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Marek Grzybowski”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

„Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej”

Opis stanowiska

 • Badanie właściwości systemów fotoelektrokatalitycznych;
 • Optymalizacja i badanie zakresu stosowalności reakcji fotoelektrokatalitycznych;
 • Przygotowanie materiałów do publikacji i prezentacji.

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Stypendium 1100 PLN miesięcznie;
 • Okres zatrudnienia: 12 miesięcy;
 • Preferowany termin rozpoczęcia: 15.07.2021

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Katarzyna Rybicka-Jasińska

tel.: 22 343 2102

e-mail: katarzyna.rybickajasinska@icho.edu.pl

Wymagania

 • Uczestnik/uczestniczka studiów II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, bardzo dobre zdolności organizacyjne oraz zdolność do pracy w grupie.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys Kandydata/tki (CV);
 • Krótki list motywacyjny;
 • Skan dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Termin składania ofert

2022-05-31 14:00

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 2022-06-15

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Katarzyna Rybicka-Jasińska”

Tytuł/Nr projektu

CO2CHEM – WYKORZYSTANIE CO2 W REDOKS NEUTRALNYM C-H KARBOKSYLOWANIU NA DRODZE FOTOKATALITYCZNEJ

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu dotyczącego wykorzystania CO2 w syntezie kwasów karboksylowych na drodze fotochemicznej, w szczególności syntezie kompleksów kobaltu, i badaniu ich aktywności katalitycznej; przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji oraz opiece nad studentami i doktorantami.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R2/R3

Liczba stanowisk

1

Oferta

Warunki zatrudnienia:

 • Wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc (ok. 8300 PLN brutto);
 • Praca w pełnym wymiarze godzin
 • Zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36 włącznie;

Benefity: Dodatkowe ubezpieczenie medyczne

Możliwości rozwoju zawodowego:

 • Dostęp do infrastruktury badawczej,
 • Rozwój zawodowy w dziedzinie fotokatalizy,
 • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi, Uniwersytet w Ratyzbonie, Wydział Chemii i Farmacji
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dorota Gryko

tel.: +48 343 20 51

e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie

kompetencje wymagane

 • doskonała znajomość chemii organicznej, metaloorganicznej;
 • doświadczenie w chemii kompleksów kobaltu;
 • biegła znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • wcześniejsze doświadczenie w dziedzinie fotochemii lub doświadczenie w chemii teoretycznej (obliczenia metodami DFT) mile widziane

 kompetencje pożądane

 • samodzielność w pracy
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność w pracy w zespole
 • odpowiedzialność
 • zdolność przekazywania wiedzy i pracy ze studentami

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • 2 listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • znajomość chemii organicznej
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-05-25 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-06-14

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.07.2022 r.

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

 

Tytuł/Nr projektu

Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN: Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanejelektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej w zakresie foto i elektrokatalizy oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc (~ 8 300 PLN brutto); praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy
 • Benefity: dodatkowe ubezpieczenie medyczne
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w zakresie fotokatalizy i elektrokatalizy

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Katarzyna Rybicka-Jasińska

tel.: +48 692 639 333, 23432102

e-mail: katarzyna.rybickajasinska@gmail.com

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doskonała znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie i silna motywacja do pracy naukowej

 

Kompetencje pożądane:

 • Odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji oraz prowadzonych projektów
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny
 • 2 listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-05-01 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-06-01

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.07.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Katarzyna Rybicka-Jasinska

Tytuł/Nr projektu

„Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN „Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu” w zakresie syntezy oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc (~ 8 300 PLN brutto); praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy
 • Benefity: dodatkowe ubezpieczenie medyczne
 • Możliwości rozwoju zawodowego: publikowanie w czasopismach o wysokim IF, praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Bartosz Grzybowski

tel.: +48 22 343 20 88

e-mail: nanogrzybowski@gmail.com

 

Wymagania

kompetencje wymagane:

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna lub chemia teoretyczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doskonała znajomość chemii organicznej;
 • bogate doświadczenie w syntezie lub doświadczenie i zainteresowanie mechaniką kwantową i mechaniką molekularną;
 • biegła znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole.

 

kompetencje pożądane

 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy ze sztuczną inteligencją.

Wymagane dokumenty

 • CV
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-03-22 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-04-05

Preferowany termin rozpoczęcia: 15.04.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Bartosz Grzybowski”

Tytuł/Nr projektu

„Degradacja niebezpiecznych związków chemicznych do cennych bloków budulcowych: od planowanych komputerowo ścieżek do walidacji eksperymentalnej”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na przeprowadzeniu obliczeń komputerowych, wyborze najbardziej obiecujących ścieżek degradacyjnych, porównaniu wybranych ścieżek z danymi literaturowymi, zaplanowaniu eksperymentów, hodowli mikroorganizmów, przeprowadzeniu eksperymentów w laboratorium z wykorzystaniem metod chemicznych i biokatalitycznych, charakteryzacji otrzymanych związków za pomocą wybranych metod analitycznych i spektroskopowych oraz przygotowaniu materiałów do publikacji, raportów oraz prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc (~ 8 300 PLN brutto); praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych
 • Możliwości rozwoju zawodowego: publikowanie w czasopismach o wysokim IF, praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Anna Żądło-Dobrowolska

e-mail: azadlo@icho.edu.pl

Wymagania

kompetencje wymagane

 • tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doskonała znajomość chemii organicznej;
 • doświadczenie w syntezie;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do prowadzenia badań naukowych;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole.

 

kompetencje pożądane

 • doświadczenie w stosowaniu szerokiego zakresu technik spektroskopowych (NMR, IR, MS) do określania struktury związków organicznych; znajomość technik izolacji i oczyszczania związków organicznych;
 • kreatywność, niezależność i odpowiedzialność;
 • doświadczenie w szerokorozumianej biokatalizie oraz hodowli mikroorganizmów.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową
 • znajomość chemii organicznej;

Termin składania ofert

2022-03-22 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-04-05

Preferowany termin rozpoczęcia: 15.04.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Anna Zadlo-Dobrowolska”

Tytuł/Nr projektu

„Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu „Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności’, przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji oraz opiece nad studentami i doktorantami.

Profil zawodowy Kandydata

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia:

– wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc (~ 8 300 brutto);

– praca w pełnym wymiarze godzin

– zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 włącznie;

 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej
 • Możliwości rozwoju zawodowego:

– praca w doświadczonym, dynamicznym zespole,

– dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie fotochemii i chemii diazo związków,

– praca ze specjalistami z dziedziny fotochemii i chemii diazo związków,

– możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi,

– możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dorota Gryko

tel.: +48 343 20 51

e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane

 • doskonała znajomość chemii organicznej;
 • wcześniejsze doświadczenie w dziedzinie fotochemii mile widziane;
 • biegła znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole.

Kompetencje pożądane

 • doświadczenie w prowadzeniu obliczeń metodami DFT

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • dyplom doktora
 • list motywacyjny
 • 2 listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dotychczasowe osiągnięcia naukowe
 • kompetencja Kandydata/tki do wykonywania zadań związanych z realizacją projektu
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-04-03 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-04-20

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.05.2022 r.

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

 

Opis stanowiska

 • Samodzielne opracowanie oraz walidacja nowych metod badawczych;
 • Samodzielne przeprowadzanie analiz chromatograficznych oraz masowych;
 • Interpretacje wyników badań, przygotowywanie raportów końcowych z badań;
 • Zapewnianie klientom wsparcia w zakresie doradztwa usługowego w obszarze analityki chemicznej;
 • Opieka nad aparaturą kontrolno-pomiarową;
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy;

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Pracę na pełen etat na stanowisku chemika w młodym i dynamicznym zespole;
 • Stabilność zatrudnienia;
 • Możliwość rozwoju;
 • Miłą atmosferę pracy;
 • Szkolenia;

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe chemiczne;
 • Dobra znajomość chemii organicznej oraz wiedza w zakresie spektrometrii mas;
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej z systemami GC-MS i/lub LC-MS;
 • Umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania analiz;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Staranność i dokładność;
 • Nastawienie na rezultat i determinacja w działaniu;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

Termin składania ofert

30.04.2022 14:00

Składanie ofert

Sekretariat

Instytut Chemii Organicznej PAN

Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W tytule maila proszę wpisać „Rekrutacja – Dorota Staszek)

Tytuł/Nr projektu

„Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym otrzymaniu chiralnych N-heterocyklicznych karbenowych kompleksów złota, ich charakteryzacji za pomocą wybranych metod analitycznych i spektroskopowych, zastosowaniu w wybranych reakcjach enancjoselektywnych oraz przygotowaniu materiałów do publikacji, raportów oraz prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata

R2/R3

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc (~8 300 PLN brutto); praca w pełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na 15 miesięcy
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie katalizy złotem, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr hab. Michał Michalak

tel.: (+48) 22 343 2108

e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane

 • tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie później niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z uwzględnieniem przerw zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • dogłębna znajomość chemii organicznej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do prowadzenia badań naukowych;

 Kompetencje pożądane

 • kreatywność, niezależność i odpowiedzialność;
 • doświadczenie w stosowaniu szerokiego zakresu technik spektroskopowych (NMR, IR, MS) do określania struktury związków organicznych; znajomość technik izolacji i oczyszczania związków organicznych;
 • zdolność do kierowania studentami i szkolenia ich w zakresie projektowania i przeprowadzania doświadczeń.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów;
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki;
 • znajomość chemii organicznej;
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych;
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego);
 • umiejętność pracy w zespole/zdolność przekazywania wiedzy;
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających;
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową.

Termin składania ofert

2022-03-20 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-04-05

Preferowany termin rozpoczęcia: 15 kwietnia 2022 r.

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Michał Michalak”

Opis stanowiska

 • Samodzielne wykonywanie pomiarów NMR (dostępne spektrometry: Varian-Agilent
 •  i Bruker);
 • Wykonywanie procedur kalibracyjnych spektrometrów;
 • Monitorowanie pracy aparatury pomiarowej oraz pomocniczej (kompresory, klimatyzatory itp.);
 • Zapewnianie klientom wsparcia w zakresie doradztwa wyboru technik pomiarowych oraz interpretacji wyników;
 • Dbałość o powierzone stanowisko pracy oraz sprzęt;
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy.

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Pracę na pełen etat na stanowisku chemika w doświadczonym, rozpoznawalnym zespole;
 • Stabilność zatrudnienia;
 • Możliwość rozwoju;
 • Miłą atmosferę pracy;
 • Szkolenia;
 • Wynagrodzenie 4500 zł brutto.

Dodatkowe Informacje

Kierownik Pracowni NMR: dr hab. Wojciech Schilf, prof. IChO
tel.: 22 343 33 18
e-mail: wojciech.schilf@icho.edu.pl

Wymagania

 • Preferowane wykształcenie wyższe, chemiczne;
 • Znajomość chemii organicznej oraz wiedza w zakresie jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR);
 • Doświadczenie w pracy z systemami NMR;
 • Umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania pomiarów;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Staranność i dokładność;
 • Umiejętność współpracy klientami w zakresie planowania pomiarów oraz interpretacji wyników.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich – kierunki nauk ścisłych.

Termin składania ofert

14.03.2022 12:00

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Zatrudnienie NMR”)

Tytuł/Nr projektu

„Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu i Pd o dużym potencjale aplikacyjnym”

Opis stanowiska

Obecnie obserwuje się wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe, dlatego niezwykle ważne jest ich eliminowanie lub ograniczanie. Jednym z rodzajów nowotworów są wielolekooporne (MDR) guzy lite. Jest to temat projektu COST CA17104. Kluczowym wyzwaniem w tym projekcie jest identyfikacja nowych biomarkerów diagnostycznych i predykcyjnych oraz opracowanie nowych, bezpiecznych związków chemicznych, które będą mogły być wykorzystane w spersonalizowanym leczeniu nowotworów MDR. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest opracowanie nowych protokołów syntetycznych dostarczających związków organicznych o zdefiniowanej strukturze, wolnych od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Dlatego też, podczas realizacji projektu będziemy badać nowy typ reakcji organicznych katalizowanych przez sole miedzi, które dostarczają cząsteczek o wysokiej aktywności wobec MDR. Aby osiągnąć sukces, musimy znać zakres i ograniczenia reakcji, mechanizmy reakcji oraz optymalne warunki dla udanej syntezy. Ponieważ otrzymane produkty będą wykorzystywane do badań biologicznych i medycznych przez specjalistów COST, powinny być wolne od zanieczyszczeń, w tym pozostałości katalizatora metalicznego. Dlatego w projekcie szczególną uwagę zwrócimy na warunki reakcji i immobilizację/integrację katalizatora w celu zaprojektowania procedury eksperymentalnej zapewniającej otrzymanie produktów wolnych od metali.

 

Opis zadań:

Analiza danych zebranych w naszym zespole oraz analiza danych literaturowych. Synteza katalizatorów. Przeprowadzanie reakcji katalitycznych z użyciem katalizatorów miedziowych oraz odkrywanie nowych reakcji katalitycznych na podstawie analizy danych. Przygotowanie raportów i manuskryptów.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium naukowe na okres 23 miesięcy – 5000 PLN wraz z kosztami pracodawcy (~4600 brutto)
 • Benefity: udział w projektach UE COST, pakiet prywatnej opieki medycznej, możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemi organicznej, biokatalizy i chemii medycznej, praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny chemii, biochemii i medycyny, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Prof. Ryszard Ostaszewski

tel.: 223432054

e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl

Wymagania

Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest bycie doktorantem/doktorantką szkoły doktorskiej – uczestnik/uczestniczka studiów doktoranckich w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD), https://warsaw4phd.eu

 

Kompetencje wymagane; znajomość syntezy organicznej, umiejętność pracy z literatura naukową, umiejętność korzystania z naukowych baz danych (REAXYS, ScienceFinder), samodzielna analiza danych literaturowych

 

Kompetencje pożądane; pracowitość, skupienie w pracy, dokładność, umiejętność korzystania z baz danych opisujących enzymy (BRENDA itp.), znajomość biochemii, podstawy chemii medycznej.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony, jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów,
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/Kandydatki,
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych,
 • mobilność w karierze,
 • umiejętność pracy w zespole/zdolność przekazywania wiedzy/predyspozycje kierownicze,
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia,
 • opinie o Kandydacie/Kandydatce zawarte w listach polecających,
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

2022-02-24 23:59

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-25

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.03.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Ryszard Ostaszewski”

Tytuł/Nr projektu

„Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym”

Opis stanowiska

Do zadań Studenta/Studentki będą należeć w szczególności: synteza substratów do badań właściwości katalitycznych; badanie zakresu stosowalności reakcji fotokatalitycznych; przygotowanie materiałów do publikacji, raportów i prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium: 1500 zł/m-c;
 • Okres zatrudnienia: 5 miesięcy;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.03.2022 r.

Benefity:

 • Elastyczny wymiar godzin, umożliwiający pogodzenie pracy z zajęciami na uczelni;

Możliwości rozwoju zawodowego:

 • Rozwój zawodowy w zakresie metodyki prowadzenia badań naukowych;
 • Zdobycie doświadczenia w zakresie syntezy organicznej i fotokatalizy;
 • Dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej;
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Maciej Giedyk

tel.: 22 343 2115

e-mail: mgiedyk@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • Uczestnik/uczestniczka studiów II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, postawa proaktywna oraz bardzo dobre umiejętności organizacyjne.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • Krótki list motywacyjny;
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w studiach II-stopnia;
 • Skan dyplomu (stopień licencjata lub inżyniera).

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • Znajomość chemii organicznej;
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zdobyte nagrody lub wyróżnienia;
 • Znajomość języka angielskiego.

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

2022-02-16 14:00

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-18 14:00

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.03.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Maciej Giedyk”

Tytuł/Nr projektu

„Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCBiR, o tytule: „Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”, w szczególności: syntezie i oczyszczaniu związków pośrednich oraz docelowych struktur przewidzianych w ramach projektu.

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: zatrudnienie na umowę zlecenie na okres 7 miesięcy, 1000 pln/miesiąc
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemii organicznej, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr Marcin Lindner

tel.: 22 343 2106

e-mail: mlindner@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • kandydat/tka musi być studentem/tką co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, lub studentem studiów drugiego stopnia, realizowanych na uczelniach na terytorium RP, w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • podstawowa znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • znajomość zagadnień związanych z chemią organiczną.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki (CV)
 • list motywacyjny
 • poświadczenie przyjęcia na studia magisterskie drugiego stopnia

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na

przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Oceny z dotychczasowego przebiegu edukacji

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

2022-02-14 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-15

Preferowany termin rozpoczęcia: 15.02.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Marcin Lindner”

Tytuł/Nr projektu

Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu i Pd o dużym potencjale aplikacyjnym.

Opis stanowiska

Obecnie obserwuje się wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe, dlatego niezwykle ważne jest ich eliminowanie lub ograniczanie. Jednym z rodzajów nowotworów są wielolekooporne (MDR) guzy lite. Jest to temat projektu COST CA17104. Kluczowym wyzwaniem w tym projekcie jest identyfikacja nowych biomarkerów diagnostycznych i predykcyjnych oraz opracowanie nowych, bezpiecznych związków chemicznych, które będą mogły być wykorzystane w spersonalizowanym leczeniu nowotworów MDR. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest opracowanie nowych protokołów syntetycznych dostarczających związków organicznych o zdefiniowanej strukturze, wolnych od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Dlatego też, podczas realizacji projektu będziemy badać nowy typ reakcji organicznych katalizowanych przez sole miedzi, które dostarczają cząsteczek o wysokiej aktywności wobec MDR. Aby osiągnąć sukces, musimy znać zakres i ograniczenia reakcji, mechanizmy reakcji oraz optymalne warunki dla udanej syntezy. Ponieważ otrzymane produkty będą wykorzystywane do badań biologicznych i medycznych przez specjalistów COST, powinny być wolne od zanieczyszczeń, w tym pozostałości katalizatora metalicznego. Dlatego w projekcie szczególną uwagę zwrócimy na warunki reakcji i immobilizację/integrację katalizatora w celu zaprojektowania procedury eksperymentalnej zapewniającej otrzymanie produktów wolnych od metali.

Opis zadań: Wykonanie syntez związków modelowych, zastosowanie uzyskanych związków do badania chemoenzymatycznych kaskad reakcji katalizowanych solami miedzi.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: zatrudnienie na umowę o pracę na stanowisku Asystent, na okres jednego roku z możliwością przedłużenia oraz dodatek za realizację zadań projektu w wysokości 1400 PLN miesięcznie (wraz z kosztami pracodawcy)
 • Benefity: możliwość rozwoju naukowego, poznania nowoczesnych metod syntezy organicznej, pakiet opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość rozpoczęcia realizacji badań do pracy doktorskiej
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemii, biotechnologii, chemii medycznej, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi w ramach projektów COST UE, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Ryszard Ostaszewski

tel.: +48 22 343 2054

e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl

Wymagania

 • Zakończone studia wyższe na kierunku chemia, biotechnologia, farmacja lub pokrewne, znajomość syntezy organicznej

 

 • kompetencje wymagane: dobra znajomość chemii organicznej, zaangażowanie w wykonywane zadania

 

 • kompetencje pożądane: znajomość biokatalizy, metod spektroskopowych, w tym spektrometrii mas, spektroskopii w podczerwieni i metod HPLC

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony, jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

2022-02-10, 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-11

Preferowany termin rozpoczęcia: 15.02.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Ryszard Ostaszewski”

Tytuł/Nr projektu

„NAWA Polskie Powroty 2020 / Organiczne półprzewodniki oparte na cyklofanach”

Opis stanowiska

Poszukujemy zmotywowanego/ej asystenta/tki naukowego/ej do pracy w młodej i prężnej grupie badawczej, która syntetyzuje i bada nowatorskie optoelektroniczne materiały organiczne. Na tym stanowisku będzie możliwość zrobienia stopnia doktora. Do kluczowych zadań na tym stanowisku należeć będzie synteza i analiza wielopierścieniowych materiałów węglowodorowych, rozwiązywanie napotkanych problemów syntetycznych, tworzenie nowych pomysłów w ramach projektu, testowanie hipotez, analiza danych naukowych z różnych źródeł, regularne raportowanie postępów. Kandydat/tka będzie mieć możliwość zdobycia różnorodnych umiejętności niezbędnych w środowiskach akademickich i przemysłowych

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia:
  • Wynagrodzenie 6250 PLN wraz z kosztami pracodawcy (brutto/brutto)
  • Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na 1 rok z możliwością przedłużenia do 3 lat
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemii materiałów, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr. Przemysław Gaweł

tel.: +48 22 343 2129

e-mail: pgawel@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane:

  • Dyplom magistra (lub równoważny) z chemii.
  • Doświadczenie w syntezie organicznej.
  • Duża ogólna wiedza z chemii.
  • Język angielski na dobrym poziomie w mowie i piśmie. Umiejętność prezentacji werbalnych oraz pisania raportów w języku angielskim.
  • Umiejętność pracy w zespole.
  • Chęć odegrania roli w utrzymaniu pracy laboratorium poprzez przejęcie części obowiązków grupowych.
  • Wysoka motywacja i zainteresowanie badaniami naukowymi.

 

Kompetencje pożądane:

  • Dobra znajomość fizycznej chemii organicznej oraz chemii materiałów.
  • Doświadczenie w obliczeniach kwantowych.

 

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • wykaz ocen ze studiów
 • list motywacyjny
 • dwa listy polecające i/lub referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową (język angielski)
 • oceny ze studiów

Termin składania ofert

2022-02-15 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-28

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.03.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Przemyslaw Gawel”

Tytuł/Nr projektu

„Silnie fluorescecyjne, spolaryzowane, wielokrotne heliceny na bazie pirolo[3,2-b]piroli”

Opis stanowiska

Synteza barwników funkcjonalnych, analiza właściwości fotofizycznych nowych związków, pisanie raportów i publikacji, opieka nad studentami studiów magisterskich.

Profil zawodowy Kandydata

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 zł/miesiąc, umowa czasowa o pracę na 24 miesiące
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej
 • Możliwości rozwoju zawodowego: możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Daniel Gryko

e-mail: dtrgyko@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • doskonała znajomość chemii organicznej
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • doktorat z syntetycznej chemii organicznej

Kompetencje pożądane:

 • doświadczenie w chemii związków heterocyklicznych,
 • doświadczenie w fotofizycznej charakteryzacji barwników

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

Kryteria oceny Kandydatów:

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

2022-01-28 13:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-01-31

Preferowany termin rozpoczęcia: 01-02-2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Daniel Gryko”

Tytuł/Nr projektu

„Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym otrzymaniu chiralnych N-heterocyklicznych karbenowych kompleksów złota, ich charakteryzacji za pomocą wybranych metod analitycznych i spektroskopowych, oraz przygotowaniu materiałów, raportów oraz prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium 1 000 PLN na miesiąc; zatrudnienie na 11 miesięcy
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie katalizy złotem, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr hab. Michał Michalak

tel.: (+48) 22 343 2108

e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane

 • student/tka drugiego stopnia studiów magisterskich na kierunku chemia lub pokrewnym;
 • zaliczone zajęcia z chemii organicznej;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

 

Kompetencje pożądane

 • znajomość podstawowych technik spektroskopowych (NMR, IR, MS) w celu identyfikacji związków organicznych;

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki;
 • krótki list motywacyjny;
 • skan dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej Kandydata/tki;
 • znajomość chemii organicznej;
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych;
 • umiejętność pracy w zespole;

Termin składania ofert

2022-01-30 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-10

Preferowany termin rozpoczęcia: 1.03.2022 r.

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Michał Michalak”

Tytuł/Nr projektu

„Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym otrzymaniu chiralnych N-heterocyklicznych karbenowych kompleksów złota, ich charakteryzacji za pomocą wybranych metod analitycznych i spektroskopowych, zastosowaniu w wybranych reakcjach enancjoselektywnych oraz przygotowaniu materiałów do publikacji, raportów oraz prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata

R2/R3

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc; praca w pełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na 16 miesięcy
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie katalizy złotem, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr hab. Michał Michalak

tel.: (+48) 22 343 2108

e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie później niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z uwzględnieniem przerw zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • dogłębna znajomość chemii organicznej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do prowadzenia badań naukowych;

 

Kompetencje pożądane:

 • kreatywność, niezależność i odpowiedzialność;
 • doświadczenie w stosowaniu szerokiego zakresu technik spektroskopowych (NMR, IR, MS) do określania struktury związków organicznych; znajomość technik izolacji i oczyszczania związków organicznych;
 • zdolność do kierowania studentami i szkolenia ich w zakresie projektowania i przeprowadzania doświadczeń.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów;
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki;
 • znajomość chemii organicznej;
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych;
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego);
 • umiejętność pracy w zespole/zdolność przekazywania wiedzy;
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających;
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową.

Termin składania ofert

2022-01-30 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-15

Preferowany termin rozpoczęcia: 1.03.2022 r.

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Michał Michalak”

Tytuł/Nr projektu

„Zastosowanie sztucznej inteligencji do katalizy asymetrycznej: nowa droga do projektowania katalizatorów”

Opis stanowiska

Celem planowanych badań jest wspomagane sztuczną inteligencją projektowanie, a następnie eksperymentalne weryfikowanie nowych chiralnych kwasów Lewisa zawierających jony cynku i magnezu jako katalizatorów w wybranych reakcjach organicznych, w szczególności w reakcjach asymetrycznej redukcji grupy karbonylowej. Wspomagane komputerowo projektowanie katalizatorów będzie wymagało statystycznej analizy danych zebranych w naszym zespole w czasie wieloletniej pracy w obszarze syntezy asymetrycznej oraz komputerowej analizy danych literaturowych. Celem badań jest również implementacja pokaźnej bazy danych wyników (zarówno pozytywnych jak i negatywnych) uzyskanej w toku poprzednich badań do rozwiązania napotkanych wówczas problemów.

Opis zadań:

Komputerowa analiza danych zebranych w naszym zespole i analiza danych literaturowych. Wprowadzanie i statystyczna analiza danych. Projektowanie narzędzi informatycznych na potrzeby AI.

Profil zawodowy Kandydata

R2/R3

Liczba stanowisk

1

Oferta

Warunki zatrudnienia:

 • Wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc;
 • Praca w pełnym wymiarze godzin;
 • Zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 48 włącznie;

Benefity:

 • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne

Możliwości rozwoju zawodowego:

 • Praca w dynamicznym zespole
 • Dostęp do infrastruktury badawczej,
 • Rozwój zawodowy w dziedzinie chemii komputerowej,
 • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi,
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Jacek Młynarski

e-mail: jacek.mlynarski@icho.edu.pl

Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia obliczeniowa) fizyki (specjalność fizyka teoretyczna, metody obliczeniowe) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN);
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;

Kompetencje wymagane:

 • doskonała znajomość metod obliczeniowych, analizy statystycznej;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

Kompetencje pożądane:

 • kreatywność
 • samodzielność w pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • dwa listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • kompetencje Kandydata/tki odpowiadające projektowi
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w rekomendacji
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

2022-01-31 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-10

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.04.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Jacek Mlynarski”

 

Tytuł/Nr projektu

„Mechanochemiczna indukcja samoasocjacji kapsuł molekularnych opartych na anionach”

Opis stanowiska

Synteza organicznych bloków budulcowych, przeprowadzanie eksperymentów mechanochemicznych i kompleksowania, rejestracja i interpretacja danych spektralnych (UV, ECD, fluorescencja, NMR, dane krystalograficzne), analiza baz danych (REAXYS, SciFinder, CCDC), projektowanie eksperymentów, przygotowanie danych i draftu publikacji.

Profil zawodowy Kandydata

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: umowa o pracę, wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN miesięcznie, okres wypłacania 20 miesięcy
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych.
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny chemii supramolekularnej, syntezy i spektroskopii, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Agnieszka Szumna

tel.: +48 22 343 22 03

e-mail: agnieszka.szumna@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • tytuł doktora z chemii, farmacji, biotechnologii lub fizyki,
 • doświadczenie w syntezie organicznej i interpretacji danych spektroskopowych (UV, ECD, NMR, krystalografia),
 • bardzo dobra komunikacja w języku angielskim na poziomie naukowym.

Kompetencje pożądane:

 • doświadczenie w chemii supramolekularnej i krystalografii

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • dwa listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • wiedza z zakresu chemii organicznej i tematyki projektu
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki w tym staże naukowe
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-02-28 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-03-15

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.04.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Agnieszka Szumna”

Tytuł/Nr projektu

„Mechanochemiczna indukcja samoasocjacji kapsuł molekularnych opartych na anionach”

Opis stanowiska

Synteza organicznych bloków budulcowych, przeprowadzanie eksperymentów mechanochemicznych i kompleksowania, rejestracja i interpretacja danych spektralnych (UV, fluorescencja, NMR), przygotowanie danych i draftu publikacji.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy, stypendium wypłacane z grantu przez okres 45 miesięcy
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim.
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny chemii supramolekularnej, syntezy i spektroskopii, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Agnieszka Szumna

tel.: +48 22 343 22 03

e-mail: agnieszka.szumna@icho.edu.pl

Wymagania

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta/ki szkoły doktorskiej – zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD) – szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne na stronie: https://warsaw4phd.eu/

Kompetencje wymagane

 • tytuł magistra z chemii, farmacji, biotechnologii lub fizyki,
 • podstawowe doświadczenie w syntezie organicznej, interpretacji danych spektroskopowych,
 • dobra komunikacja w języku angielskim na poziomie naukowym.

Kompetencje pożądane

 • doświadczenie w chemii supramolekularnej

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • dwa listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • ogólna wiedza z chemii organicznej i zakresu projektu
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki w tym staże naukowe
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-01-20 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-10

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.04.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Agnieszka Szumna”

Tytuł/Nr projektu

„Mechanochemiczna indukcja samoasocjacji kapsuł molekularnych opartych na anionach”

Opis stanowiska

Synteza organicznych bloków budulcowych, przeprowadzanie eksperymentów mechanochemicznych i kompleksowania, rejestracja i interpretacja danych spektralnych (UV, ECD, fluorescencja, NMR, dane krystalograficzne), przygotowanie danych do publikacji

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium 1500 PLN/miesiąc, okres wypłacania 14 miesięcy
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny chemii supramolekularnej, syntezy i spektroskopii, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Agnieszka Szumna

tel.: +48 22 343 22 03

e-mail: agnieszka.szumna@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • Uczestnik/czka studiów II-stopnia (tytuł licencjata lub inżyniera) kierunków chemia, farmacja, biotechnologia lub fizyka, podstawowa wiedza z zakresu chemii organicznej i interpretacji danych spektroskopowych (UV, NMR), dobra komunikacja w języku angielskim.

Kompetencje pożądane:

 • doświadczenie w syntezie organicznej

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/ki
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje (stopień licencjata lub inżyniera) wraz z wykazem ocen
 • zaświadczenie o uczestnictwie w studiach II-stopnia
 • referencje od poprzedniego opiekuna naukowego

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • znajomość chemii organicznej
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-03-07 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-03-22

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.04.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Agnieszka Szumna”

Tytuł/Nr projektu

„Zastosowanie sztucznej inteligencji do katalizy asymetrycznej: nowa droga do projektowania katalizatorów”

Opis stanowiska

Celem planowanych badań jest wspomagane sztuczną inteligencją projektowanie, a następnie eksperymentalne weryfikowanie nowych chiralnych kwasów Lewisa zawierających jony cynku i magnezu jako katalizatorów w wybranych reakcjach organicznych, w szczególności w reakcjach asymetrycznej redukcji grupy karbonylowej. Wspomagane komputerowo projektowanie katalizatorów będzie wymagało analizy danych zebranych w naszym zespole w czasie wieloletniej pracy w obszarze syntezy asymetrycznej oraz analizy danych literaturowych. Celem badań jest również implementacja pokaźnej bazy danych wyników (zarówno pozytywnych jak i negatywnych) uzyskanej w toku poprzednich badań do rozwiązania napotkanych wówczas problemów.

Opis zadań:

Analiza danych zebranych w naszym zespole i analiza danych literaturowych. Synteza katalizatorów. Przeprowadzanie reakcji katalitycznych z kompleksami cynku i magnezu oraz odkrywanie nowych reakcji katalitycznych w oparciu o analizę danych AI. Przygotowanie raportów i manuskryptów.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy, stypendium wypłacane z grantu przez okres 48 miesięcy
 • Benefity:
  • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne
  • Możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego:
  • Praca w dynamicznym zespole
  • Dostęp do infrastruktury badawczej,
  • Rozwój zawodowy w dziedzinie syntezy asymetrycznej,
  • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi,
  • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Jacek Młynarski

e-mail: jacek.mlynarski@icho.edu.pl

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej – zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD) – szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne na stronie: https://warsaw4phd.eu/
 • ukończone studia II lub I stopnia (+wybitne osiągnięcia) w dyscyplinie chemia

 

Kompetencje wymagane:

 • doskonała znajomość chemii organicznej, metaloorganicznej;
 • znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

Kompetencje pożądane:

 • kreatywność
 • samodzielność w pracy
 • umiejętność w pracy w zespole
 • odpowiedzialność

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata zawierający listę osiągnieć naukowych (stypendia, publikacje, udział w konferencjach)
 • dyplom magistra wraz z wykazem ocen uzyskanych w trakcie studiów
 • list motywacyjny
 • 1 listy polecający od opiekuna naukowego

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny na: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • kompetencje kandydata odpowiadające projektowi, znajomość chemii organicznej
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w rekomendacji
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-01-20 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-10

Preferowany termin rozpoczęcia: 1 marca 2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Jacek Mlynarski”

Tytuł/Nr projektu

„Synteza zakrzywionych pochodnych acenów – w kierunku oddolnej syntezy nanorurek węglowych typu zig-zag”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu, w tym: Synteza bloków budulcowych oraz nienaprężonych makrocyklicznych prekursorów zakrzywionych acenów; Konwersja prekursorów do pochodnych zakrzywionych acenów; Próby syntezy stabilnych pochodnych cyklacenu; Przygotowanie materiałów do publikacji i wystąpień.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: Stypendium 3000 PLN/mies. w okresie do 01.09.2022 r. z możliwością przedłużenia
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: Dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie zaawansowanej syntezy organicznej, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr Marek Grzybowski

tel.: +48 22 343 2029

e-mail: mgrzybowski@icho.edu.pl

Wymagania

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej – zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD) – szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne na stronie: https://warsaw4phd.eu/

 

Kompetencje wymagane:

 • Tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych
 • Dobra znajomość chemii organicznej (dodatkowym atutem będzie znajomość chemii policyklicznych związków aromatycznych)
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium syntezy organicznej
 • Znajomość podstawowych technik spektroskopowych używanych do charakteryzacji związków organicznych (NMR, MS)

 

Kompetencje pożądane:

 • Samodzielność, umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz samodzielnej organizacji pracy
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata (CV)
 • list motywacyjny
 • wykaz ocen ze studiów II stopnia lub średnia ocen
 • kopia dyplomu
 • opis osiągnięć
 • listy rekomendacyjne (opcjonalnie)

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny na: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • znajomość chemii organicznej
 • dorobek naukowy
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-01-14 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-05

Preferowany termin rozpoczęcia: 1 marca 2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Marek Grzybowski”

Tytuł/Nr projektu

CO2CHEM – WYKORZYSTANIE CO2 W REDOKS NEUTRALNYM C-H KARBOKSYLOWANIU NA DRODZE FOTOKATALITYCZNEJ

Opis stanowiska

Głównym celem projektu jest poznanie syntetycznych i mechanistycznych podstaw koniecznych do przeprowadzenia reakcji C-H karboksylowania nasyconych węglowodorów za pomocą dwutlenku węgla. Zastosowanie światła widzialnego oraz dwutlenku węgla otwiera nowe możliwości syntezy strukturalnie złożonych związków organicznych w sposób ekologiczny i tani. Aby sprostać temu wyzwaniu, będziemy badać nowe strategie syntezy oparte na fotokatalitycznie generowanych rodnikach alkilowych i kompleksach metali, aby zapewnić karboksylowanie C-H w ogólnym procesie redoks-neutralnym.

Projekt będzie realizowany we ścisłej współpracy z prof. B König z Wydziału Chemii i Farmacji, Uniwersytet w Ratyzbonie, Niemcy.

 Opis zadań:

Doktorant/Doktorantka 1. W trakcie realizacji projektu realizowane będą następujące zadania badawcze:

– projektowanie i synteza kompleksów kobaltu i ich testowanie w reakcji C-H karbonylowania CO generowanym in situ;

– badania reakcji C-H karbonylowania CO generowanym in situ;

– badania mechanistyczne wybranych reakcji C-H karboksylowania;

– badanie zakresu i ograniczeń opracowanych metod;

– przygotowywanie manuskryptów.

Doktorant/Doktorantka 2. W trakcie realizacji projektu realizowane będą następujące zadania badawcze:

– wybór fotokatalizatora reakcji C-H karboksylowania CO2 na drodze jednoelektronowej redukcji;

– badanie możliwości generowania anionorodnika z CO2 na drodze fotochemicznej;

– projektowanie i synteza kompleksów kobaltu – potencjalnych katalizatorów reakcji C-H karbonylowania węglowodorów alifatycznych poprzez addycję CO2 do wiązań Co-C;

– próby wykorzystania atmosferycznego CO2 w opracowanych reakcjach

– badanie zakresu i ograniczeń opracowanych metod.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

2

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium 5000 PLN wraz z kosztami pracodawcy miesięcznie, stypendium wypłacane z grantu przez okres 36 miesięcy
 • Benefity:
  • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne
  • Możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego:
  • Praca w dynamicznym zespole
  • Dostęp do infrastruktury badawczej,
  • Rozwój zawodowy w dziedzinie fotokatalizy,
  • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi, Wydział Chemii i Farmacji, Uniwersytet w Ratyzbonie
  • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

 

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dorota Gryko

tel.: +48 343 20 51

e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Wymagania

 • Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD) – https://warsaw4phd.eu/
 • ukończone studia II lub I stopnia (+wybitne osiągnięcia) w dyscyplinie chemia

 Kompetencje wymagane

 • doskonała znajomość chemii organicznej, metaloorganicznej;
 • znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

Kompetencje pożądane

 • kreatywność
 • samodzielność w pracy
 • umiejętność w pracy w zespole
 • odpowiedzialność

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata zawierający listę osiągnieć naukowych (stypendia, publikacje, udział w konferencjach)
 • dyplom magistra wraz z wykazem ocen uzyskanych w trakcie studiów
 • list motywacyjny
 • 1 listy polecający od opiekuna naukowego

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Kryteria oceny Kandydatów

 • kompetencje kandydata odpowiadające projektowi, znajomość chemii organicznej
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w rekomendacji
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-01-20 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-10

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

Tytuł/Nr projektu

„CO2CHEM – WYKORZYSTANIE CO2 W REDOKS NEUTRALNYM C-H KARBOKSYLOWANIU NA DRODZE FOTOKATALITYCZNEJ”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu dotyczącego wykorzystania CO2 w syntezie kwasów karboksylowych na drodze fotochemicznej, w szczególności syntezie kompleksów kobaltu, i badaniu ich aktywności katalitycznej; przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji oraz opiece nad studentami i doktorantami.

Profil zawodowy Kandydata

R2/R3

Liczba stanowisk

1

Oferta

– Wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc;

– Praca w pełnym wymiarze godzin

– Zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36 włącznie

 

 • Benefity: Dodatkowe ubezpieczenie medyczne
 • Możliwości rozwoju zawodowego:

– Dostęp do infrastruktury badawczej,

– Rozwój zawodowy w dziedzinie fotokatalizy,

– Współpraca z ośrodkami zagranicznymi, Uniwersytet w Ratyzbonie, Wydział Chemii i Farmacji

– Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dorota Gryko

tel.: +48 343 20 51

e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Wymagania

–      stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;

–      dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;

–      zaangażowanie

Kompetencje wymagane:

–      doskonała znajomość chemii organicznej, metaloorganicznej;

–      doświadczenie w chemii kompleksów kobaltu;

–      biegła znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC

–      znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

–      wcześniejsze doświadczenie w dziedzinie fotochemii lub doświadczenie w chemii teoretycznej (obliczenia metodami DFT) mile widziane

 

Kompetencje pożądane:

–      samodzielność w pracy

–      umiejętność podejmowania decyzji

–      umiejętność w pracy w zespole

–      odpowiedzialność

–      zdolność przekazywania wiedzy i pracy ze studentami

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • 2 listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • znajomość chemii organicznej
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2021-12-20 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-01-10

Składanie ofert

Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

Tytuł/Nr projektu

„Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu „Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności’, przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji oraz opiece nad studentami i doktorantami.

Profil zawodowy Kandydata

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia:

– wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc;

– praca w pełnym wymiarze godzin

– zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 włącznie;

 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej
 • Możliwości rozwoju zawodowego:

– praca w dośwadczonym, dynamicznym zespole,

– dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie fotochemii i chemii diazo związków,

– praca ze specjalistami z dziedziny fotochemii i chemii diazo związków,

– możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi,

– możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dorota Gryko

tel.: +48 343 20 51

e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • doskonała znajomość chemii organicznej;
 • wcześniejsze doświadczenie w dziedzinie fotochemii mile widziane;
 • biegła znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole

Kompetencje pożądane:

 • doświadczenie w prowadzeniu obliczeń metodami DFT

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • dyplom doktora
 • list motywacyjny
 • 2 listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dotychczasowe osiągnięcia naukowe
 • kompetencja kandydata do wykonywania zadań związanych z realizacją projektu
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Komisja Konkursowa ocenia wnioski w skali punktowej. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (lub telekonferencję). Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się od 16 do 20 grudnia 2021 r.

Termin składania ofert

2021-12-05 17:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-12-21

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

 

Tytuł/Nr projektu

„OPUS 2020/39/B/ST4/02022”

Opis stanowiska

Opis zadań: Synteza organiczna

Preferowany termin rozpoczęcia: October 2021

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium 5000 zł/ miesięcznie na okres do 4 lat
 • Benefity: ( pakiet prywatnej opieki medycznej, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim)
 • Możliwości rozwoju zawodowego: (praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie syntezy organicznej i modelowania molekularnego, praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny syntezy organicznej)

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Cina Foroutan-Nejad

tel.: +48 573 537 340

e-mail: cforoutan-nejad@icho.edu.pl

Wymagania

 • Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD)
 • kompetencje wymagane: Tytuł magistra (lub równoważny) z chemii
 • kompetencje pożądane: Znajomość układów aromatycznych

 

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https://wwwold.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/formularze/dane_osobowe_klauzula.docx

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2021-09-28 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-09-30

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Cina Foroutan-Nejad”

Tytuł/Nr projektu

„Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN: Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej w zakresie foto i elektrokatalizy oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.

Liczba stanowisk

1

Oferta

Pensja 10 000 PLN/ miesiąc (wraz z kosztami pracodawcy), umowa na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy.

Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Katarzyna Rybicka-Jasińska

tel.: +48 692 639 333, 23432102

e-mail: katarzyna.rybickajasinska@gmail.com

Wymagania

 • tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie później niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z uwzględnieniem przerw zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • znajomość chemii organicznej,
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/ CV
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji oraz prowadzonych projektów
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny
 • 2 listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu
 • wiek poniżej 35 lat – wymaganie instytucji finansującej

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https:// www.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/dokumenty_regulaminy/dane_osobowe_klauzula.docx

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2021-11-15 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-12-01

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Katarzyna Rybicka-Jasińska”

Tytuł/Nr projektu

„Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu i Pd o dużym potencjale aplikacyjnym”

Opis stanowiska

 • wykonanie syntezy związków modelowych,
 • zastosowanie uzyskanych związków do badania chemoenzymatycznych kaskad reakcji katalizowanych solami miedzi,
 • opracowanie chemoenzymatycznych metod funkcjonalizacji związków modelowych.

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium naukowe dla doktoranta na okres 29 miesięcy
 • Benefity: Udział w projektach UE COST
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemi organicznej, biokatalizy i chemii medycznej, praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny chemii, biochemii i medycyny, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Prof. Ryszard Ostaszewski

tel.: 223432054

e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl

Wymagania

 • Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD)
 • kompetencje wymagane; znajomość syntezy organicznej, umiejętność pracy z literatura naukową, umiejętność korzystania z naukowych baz danych (REAXYS, ScienceFinder), samodzielna analiza danych literaturowych
 • kompetencje pożądane; pracowitość, skupienie w pracy, dokładność, umiejętność korzystania z baz danych opisujących enzymy (BRENDA itp.), znajomość biochemii, podstawy chemii medycznej.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych (
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https:// www.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/dokumenty_regulaminy/dane_osobowe_klauzula.docx

Termin składania ofert

2021-09-2416:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-09-24

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Ryszard Ostaszewski”

Tytuł/Nr projektu

UMO-2020/37/B/ST4/00017

Opis stanowiska

Synteza barwników funkcjonalnych, analiza właściwości fotofizycznych nowych związków, pisanie raportów i publikacji

Liczba stanowisk

1

Oferta

Wynagrodzenie: 3800zł/mies.

Okres zatrudnienia: 48 miesięcy

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Daniel T. Gryko

e-mail: dtrgyko@icho.edu.pl

Wymagania

 • doskonała znajomość chemii organicznej,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • Ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy,

Korzystne: doświadczenie w chemii związków heterocyklicznych.

Wymagane dokumenty

 • pełne CV zawierające spis publikacji,
 • list rekomendacyjny,
 • oceny ze studiów

Termin składania ofert

25.09.2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu

27.09.2021

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Daniel Gryko”

Tytuł/Nr projektu

„Synteza strukturalnie zróżnicowanych średnich i dużych pierścieni poprzez kontrolowany rozpad tetraoksanów i związków pokrewnych”

Opis stanowiska

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje post-doca do realizacji projektu (UMO-2019/35/B/ST4/02794) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: „Synteza strukturalnie zróżnicowanych średnich- i dużych pierścieni poprzez kontrolowany rozkład tetraoksanów i związków pokrewnych”. Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.

Głównym zadaniem projektu jest opracowanie uniwersalnej metodologii syntezy strukturalnie zróżnicowanych związków makrocyklicznych. Kluczowym przekształceniem prowadzącym do formowania dużych pierścieni węglowych lub heterocyklicznych będzie termiczna lub fotochemiczna fragmentacja łatwodostępnych i stabilnych tetraoksanów lub heksaoksonanów.

Cztery główne tematy badawcze realizowanego projektu:

 1. optymalizacja syntezy i badania stabilności termicznej tetraoksanów i związków pokrewnych.
 2. synteza wysoko funkcjonalizowanych makrolaktonów poprzez fotochemiczny rozkład tetraoksanów
 3. synteza i charakterystyka chiralnych makrocykli i nowych makrolidów polihydroksylowych
 4. wykorzystanie opracowanej metodyki do syntezy eterów koronowych i aza-koronowych o zróżnicowanej funkcjonalności

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Wynagrodzenie 10 000 zł ze wszystkimi obciążeniami Pracodawcy, umowa o pracę na okres 12 miesięcy.
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim.
 • Praca w ambitnym zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Bartłomiej Furman

tel.: 505871960

e-mail: bartlomiej.furman@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane – tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie później niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z uwzględnieniem przerw zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;

– znajomość chemii organicznej,

– dorobek naukowy udokumentowany publikacjami;

– zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;

– znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

 

Kompetencje pożądane – znajomość pracy z wykorzystaniem techniki Schlenka oraz komory rękawicowej;

– doświadczenie w izolacji i oczyszczaniu związków organicznych;

– znajomość technik analitycznych i spektroskopowych, w stopniu niezbędnym do ich wykorzystania w charakteryzacji związków organicznych (IR, NMR, MS, GC, HPLC);

Kryteria oceny kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole/zdolność przekazywania wiedzy/predyspozycje kierownicze
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

 

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https:// www.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/dokumenty_regulaminy/dane_osobowe_klauzula.docx

Termin składania ofert

2021-09-30 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-10-08

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Bartłomiej Furman”

Tytuł/Nr projektu

„Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej”

Opis stanowiska

 • Badanie właściwości systemów fotoelektrokatalitycznych;
 • Optymalizacja i badanie zakresu stosowalności reakcji fotoelektrokatalitycznych;
 • Przygotowanie materiałów do publikacji i prezentacji.

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Wynagrodzenie 1500 PLN miesięcznie (wraz z kosztami pracodawcy);
 • Okres zatrudnienia: 8 miesięcy z możliwością przedłużenia
 • Preferowany termin rozpoczęcia 01.11.2021.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Katarzyna Rybicka-Jasińska

tel.: 22 343 2102

e-mail: katarzyna.rybickajasinska@icho.edu.pl

Wymagania

 • Uczestnik studiów I lub II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, bardzo dobre zdolności organizacyjne oraz zdolność do pracy w grupie.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys Kandydata (CV);
 • Krótki list motywacyjny;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania ofert

2021-10-15 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-10-17

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Katarzyna Rybicka-Jasińska”

Tytuł/Nr projektu

UMO-2019/35/B/ST4/02794

Opis stanowiska

Głównym zadaniem tego projektu jest opracowanie skutecznej metodologii syntezy średnich i dużych pierścieni o zróżnicowanej strukturze i funkcjonalności. Jako metodę formowania tytułowych makrolidów zastosujemy termiczny lub fotochemiczny rozpad łatwo dostępnych tetra- lub heksaoksanów.

W niniejszym projekcie skupimy się na czterech głównych, częściowo pokrywające się tematach:

 1. rozkład termiczny tetraoksanów i związków pokrewnych: optymalizacja i zakres
 2. synteza wysoce funkcjonalizowanych makrolaktonów poprzez fotochemiczny rozkład tetraoksanów
 3. synteza i charakterystyka chiralnych makrocykli i nowych polihydroksylowych makrolidów
 4. wykorzystanie opracowanej metodologii w syntezie funkcjonalizowanych eterów koronowych i aza-koronowych o różnej wielkości pierścieni.

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • czas trwania stypendium – 1.10.2021 – 26.07.2024 z możliwością przedłużenia,
 • 5000 zł wraz z kosztami pracodawcy

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Bartłomiej Furman

tel.: 505871960

e-mail: bartlomiej.furman@icho.edu.pl

Wymagania

Kandydat musi mieć ukończone studia wyższe w dziedzinie chemii ze szczególnym uwzględnieniem chemii organicznej i posiadać praktyczne umiejętności laboratoryjne, analityczne jak również komunikatywną znajomość języka angielskiego. Kandydat powinien być wysoce zmotywowany, dobrze zorganizowany i entuzjastyczny.

 

Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD); termin składania dokumentów: do 25 września 2021r., więcej informacji: http://warsaw4phd.eu/en/candidates/admissions/

Wymagane dokumenty

Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych na wydziale chemicznym lub kierunku pokrewnym o specjalizacji chemia organiczna lub dziedziny pokrewne

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https:// www.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/dokumenty_regulaminy/dane_osobowe_klauzula.docx

Termin składania ofert

2021-09-25 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-10-08

Składanie ofert

Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Bartłomiej Furman”

Tytuł/Nr projektu

„Synteza katalizatorów supramolekularnych inspirowanych enzymami”

NCN Maestro 2018/30/A/ST5/00529

Liczba stanowisk

1

Profil zawodowy Kandydata

R1

Opis stanowiska

Opis zadań: Doktorant/ka będzie prowadzić badania na pograniczu chemii organicznej, samoorganizacji molekularnej i sztucznej inteligencji celem syntezy i charakteryzacji unikatowych katalizatorów umożliwiających wysoce selektywne reakcje na szkieletach cząsteczek organicznych. Badania te łączyć będą ze sobą klasyczna syntezę organiczna i katalizę z najnowocześniejszymi technikami charakteryzacji nanomateriałów, jak również z elementami sztucznej inteligencji. Doktorant/ka będzie mieć możliwość pracy z chemikami o wybitnych kwalifikacjach i wyjątkowym zapale, z twórcami stworzonego przez nasz zespół oprogramowania do planowania syntez Chematica/Synthia TM (prosimy sprawdzić w Googlu!), wszystko pod kierownictwem laureata Nagrody Feynmana, nagród ACS, RSC, itd., Prof. Bartosza Grzybowskiego (https://scholar.google.com/citations?user=hjS0xZ0AAAAJ&hl=en&oi=ao). Chętni będą mogli poszerzać swoje kwalifikacji poprzez ścisłą współpracę z i krótkie staże w koreańskich laboratoriach Prof. Grzybowskiego (https://www.ibs.re.kr/softmatt/), jak również uczestniczyć w wielu naszych współpracach z czołowymi firmami farmaceutycznymi świata.

Preferowany termin rozpoczęcia: 1 października 2021

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: Wynagrodzenie w formie stypendium 3375 zł/miesiąc (do kwietnia 2023 r.) oraz dodatkowo stypendium Szkoły Doktorskiej;
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim;
 • Możliwości rozwoju zawodowego: publikowanie w czasopismach o wysokim IF, praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej.

Wymagania

 • Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD)
 • Tytuł magistra (lub równoważny) z chemii.
 • Praktyczne doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej.
 • Doskonała ogólna wiedza z zakresu chemii.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w piśmie oraz w prezentacjach ustnych i wizualnych oraz umiejętność pisania raportów do publikacji w czasopismach naukowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Chęć odegrania roli w utrzymaniu pracy laboratorium oraz udziału w obowiązkach grupowych.
 • Silna motywacja i mocne zaangażowanie się w badania.

Dodatkowe informacje

Kierownik projektu: Bartosz Grzybowski
tel.: +48 22 343 20 88
e-mail: nanogrzybowski@gmail.com

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze – staże naukowe
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Termin składania ofert

13.09.2021 godz. 11:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

24.09.2021

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Bartosz Grzybowski”

Tytuł/Nr projektu

Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu.

NCN MAESTRO 2018/30/A/ST5/00529

Liczba stanowisk

1

Profil zawodowy Kandydata

R2

Opis stanowiska

Chemik teoretyk

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN „Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu” w zakresie chemii teoretycznej oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2021

Oferta

Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc; praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia;

Benefity: dodatkowe ubezpieczenie medyczne

Możliwości rozwoju zawodowego: publikowanie w czasopismach o wysokim IF, praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej

Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia teoretyczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doświadczenie i zainteresowanie mechaniką kwantową i mechaniką molekularną;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy ze sztuczną inteligencją;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole

Dodatkowe informacje

Kierownik projektu: Bartosz Grzybowski
tel.: +48 22 343 20 88
e-mail: nanogrzybowski@gmail.com

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Wymagane dokumenty

 • CV
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Termin składania ofert

31 sierpnia 2021 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

20 września 2021 r. 

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Bartosz Grzybowski”)

Tytuł/Nr projektu

„Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”

Projekt Lider XI

Liczba stanowisk

1 (12 miesięcy)

Profil zawodowy Kandydata

R2

Opis stanowiska

W tym projekcie koncentrujemy się na racjonalnym projektowaniu i syntezie innowacyjnych architektur organicznych – nanografenów (składających się ze struktury D-π-A) o dodatniej lub ujemnej krzywiźnie Gaussa. Ponadto celem projektu jest opracowanie wydajnej i niedrogiej metodologii syntezy nanografenów. Duży nacisk zostanie położony na badanie korelacji pomiędzy strukturą elektronową nanografenów, a ich właściwościami fotofizycznymi, z wykorzystaniem podejścia teoretycznego (obliczenia DFT) oraz eksperymentalnego (NMR, UV-Vis-NIR, emisja, CV). Następnie zostaną przeprowadzone zaawansowane niskotemperaturowe pomiary fotofizyczne w celu zidentyfikowania związków o najwyższej fotoaktywności zarówno w roztworze, jak i w stanie stałym. Nanografeny zostaną wykorzystane do produkcji urządzeń TADF OLED oraz identyfikacji ich wydajności emisyjnej i stabilności.

Kluczowe obowiązki Kandydata obejmować będą:

 • Prowadzenie projektu syntetycznego.
 • Ocenę podstawowych właściwości optycznych otrzymanych zwiazków.
 • Przygotowywanie części eksperymentalnej opisu wyników i szkicu manuskryptu publikacji jak również raportów.
 • Opieka nad studentami studiów magisterskich i doktoranckich.

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2021

Oferta

Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie ok. 8000 zł (z kosztami pracodawcy) na okres 12 miesięcy

Benefity: prywatne ubezpieczenie medyczne, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim na krótki okres czasu

Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemii organicznej i materiałów funkcjonalnych

Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż w 2013 roku;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • podstawy fotofizyki
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • wcześniejsze doświadczenie w chemii związków aromatycznych mile widziane;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy

Dodatkowe informacje

Kierownik projektu: dr Marcin Lindner
tel.: 22 343 2106
e-mail: mlindner@icho.edu.pl

Kryteria oceny Kandydatów

 • doświadczenie w syntezie organicznej
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową
 • wiek poniżej 35 lat – wymaganie instytucji finansującej

Spotkanie komisji rekrutacyjnej odbędzie się około 31 sierpnia, a Kandydat do zatrudnienia zostanie wybrany na podstawie życiorysu i dorobku naukowego.

Wymagane dokumenty

 • życiorys wraz z wykazem publikacji naukowych/listą przyznanych patentów
 • kopia dyplomu doktorskiego wraz z listą uzyskanych ocen
 • list motywacyjny
 • dwa listy referencyjne (w tym jeden od promotora pracy doktorskiej), wysłane bezpośrednio przez rekomendujących do kierownika projektu (marcin.lindner@icho.edu.pl)

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Termin składania ofert

29.08.2021 do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

01.09.2021

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Marcin Lindner”

 

Opis zadań

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych (obliczenia kwantowo-mechaniczne) w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny;
 • średnia ze studiów (oficjalna kopia) lub oceny z egzaminu maturalnego (w przypadku studentów pierwszego roku);
 • życiorys;

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu:
Prof. Daniel Gryko
dtgryko@icho.edu.pl

Adres do składania ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Daniel Gryko”

Wymagania

 • chęć pracy przez okres 6 miesięcy
 • znajomość chemii organicznej
 • znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

 • stypendium 1750 PLN;
 • pracę w ambitnym i dynamicznym zespole;

Termin składania ofert

2021.08.10 14:00

Opis zadań

 • praca nad indukownymi światłem czerwonym reakcjami tworzenia wiązań C-C
 • optymalizacja warunków reakcji
 • badanie zakresu stosowalności i ograniczeń metody
 • Preferowany termin rozpoczęcia: 1.09.2021

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wykaz zaliczeń z ocenami
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia Kandydata
 • list motywacyjny
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https:// www.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/dokumenty_regulaminy/dane_osobowe_klauzula.docx

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Dorota Gryko

tel.: 22 343 20 51

e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Adres do składania ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • student drugiego stopnia studiów magisterskich na kierunku chemia lub pokrewnym
 • zaliczone zajęcia z chemii organicznej
 • bardzo dobra znajomość chemii organicznej
 • dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie

Kompetencje pożądane:

 • znajomość technik: chromatografia gazowa, wysokosprawna chromatografia cieczowa

Kryteria oceny Kandydatów:

 • wiedza z chemii organicznej
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia

Oferujemy

Warunki zatrudnienia:

 • stypendium 2000 PLN miesięcznie przez 17 miesięcy

Możliwości rozwoju zawodowego:

 • praca w ambitnym zespole,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • rozwój zawodowy w dziedzinie chemii organicznej,
 • praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny fotochemii,
 • możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi,
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN)

Termin składania ofert

2021-08-10 12:00

Tytuł/Nr projektu

Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu.

NCN MAESTRO 2018/30/A/ST5/00529

Liczba stanowisk

1

Profil zawodowy Kandydata

R2

Opis stanowiska

Chemik syntetyk

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN „Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu” w zakresie syntezy oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.

Preferowany termin rozpoczęcia: 02.08.2021

Oferta

Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc; praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia;

Benefity: dodatkowe ubezpieczenie medyczne

Możliwości rozwoju zawodowego: publikowanie w czasopismach o wysokim IF, praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej

Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doskonała znajomość chemii organicznej;
 • bogate doświadczenie w syntezie;
 • biegła znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole

Dodatkowe informacje

Kierownik projektu: Bartosz Grzybowski
tel.: +48 22 343 20 88
e-mail: nanogrzybowski@gmail.com

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • CV
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Termin składania ofert

26 lipca 2021 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

28 lipca 2021 r.

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Bartosz Grzybowski”)

Opis zadań

 • Badanie właściwości systemów fotoelektrokatalitycznych;
 • Optymalizacja i badanie zakresu stosowalności reakcji fotoelektrokatalitycznych;
 • Przygotowanie materiałów do publikacji i prezentacji.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys Kandydata (CV);
 • Krótki list motywacyjny;
 • Skan dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https:// www.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/dokumenty_regulaminy/dane_osobowe_klauzula.docx

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Katarzyna Rybicka-Jasińska

tel.: 22 343 2102

e-mail: katarzyna.rybickajasinska@icho.edu.pl

 

Adres do składania ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Katarzyna Rybicka-Jasińska”

Wymagania

 • Uczestnik studiów II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, bardzo dobre zdolności organizacyjne oraz zdolność do pracy w grupie.

Oferujemy

 • Stypendium 1100 PLN miesięcznie;
 • Okres zatrudnienia: 10 miesięcy;
 • Preferowany termin rozpoczęcia 01.09.2021.

Termin składania ofert

2021-07-31 14:00

Opis zadań

 • Samodzielne opracowanie oraz walidacja nowych metod badawczych;
 • Samodzielne przeprowadzanie analiz chromatograficznych oraz masowych;
 • Interpretacje wyników badań, przygotowywanie raportów końcowych z badań;
 • Zapewnianie klientom wsparcia w zakresie doradztwa usługowego w obszarze analityki chemicznej;
 • Opieka nad aparaturą kontrolno-pomiarową;
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Dorota Staszek
tel.: 22 343 22 19
e-mail: dstaszek@icho.edu.pl

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe chemiczne;
 • Dobra znajomość chemii organicznej oraz wiedza w zakresie spektrometrii mas;
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej z systemami GC-MS i/lub LC-MS;
 • Umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania analiz;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Staranność i dokładność;
 • Nastawienie na rezultat i determinacja w działaniu.

Oferujemy

 • Pracę na pełen etat na stanowisku chemika w młodym i dynamicznym zespole;
 • Stabilność zatrudnienia;
 • Możliwość rozwoju;
 • Miłą atmosferę pracy;
 • Szkolenia;
 • Wynagrodzenie 4500 zł brutto.

Termin składania ofert

30 września 2021 r. do godziny 14:00

Adres do składania ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – ICHO”)

Tytuł/Nr projektu

Nowe Architektury Molekularne do Eksploracji Rozszczepienia Stanu Singletowego

NCN SONATA 2020/39/D/ST4/00560

Liczba stanowisk

1

Profil zawodowy Kandydata

R1

Opis stanowiska

Poszukujemy zmotywowanego doktoranta, który dołączy do nowej, tętniącej życiem grupy badawczej zajmującej się syntezą i badaniem nowatorskich optoelektronicznych materiałów organicznych.

Opis zadań: Do kluczowych obowiązków na tym stanowisku będzie należała synteza i analiza wielopierścieniowych materiałów na bazie węglowodorów, rozwiązywanie napotkanych problemów syntetycznych, tworzenie nowych pomysłów w ramach projektu, testowanie hipotez i analizowanie danych naukowych z różnych źródeł oraz regularne raportowanie postępów.

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2021

Oferta

Warunki zatrudnienia: Stypendium 5,000 PLN/miesiąc, umowa na 36 miesięcy

Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim

Możliwości rozwoju zawodowego: Podczas pracy na tym stanowisku zdobędziesz szerokie spektrum umiejętności niezbędnych zarówno w środowisku akademickim, jak i przemysłowym. Ponadto, będziesz mieć możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi dzięki kontaktom zawodowym Kierownika projektu.

Wymagania

 • Tytuł magistra (lub równoważny) z chemii.
 • Praktyczne doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej.
 • Doskonała ogólna wiedza z zakresu chemii. Dobra znajomość fizycznej chemii organicznej i materiałoznawstwa będzie dodatkowym atutem.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w piśmie oraz w prezentacjach ustnych i wizualnych oraz umiejętność pisania raportów do publikacji w czasopismach naukowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Chęć odegrania roli w utrzymaniu pracy laboratorium oraz udziału w obowiązkach grupowych.
 • Silna motywacja i mocne zaangażowanie się w badania.
 • Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD); http://warsaw4phd.eu/en/candidates/admissions/;

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Przemysław Gaweł
tel.: +48 22 343 2129
e-mail: pgawel@icho.edu.pl

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • dwa listy rekomendacyjne lub kontakt do osób rekomendacyjnych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Termin składania ofert

30 lipca 2021 r. do godziny 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

30 sierpnia 2021 r. 

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Przemyslaw Gawel”)

Tytuł/Nr projektu

Nowe Architektury Molekularne do Eksploracji Rozszczepienia Stanu Singletowego

NCN SONATA 2020/39/D/ST4/00560

Liczba stanowisk

1

Profil zawodowy Kandydata

R2

Opis stanowiska

Poszukujemy zmotywowanego post-doca, który dołączy do nowej, dynamicznej grupy badawczej zajmującej się syntezą i badaniem nowatorskich optoelektronicznych materiałów organicznych.

Opis zadań: Do kluczowych obowiązków na tym stanowisku będzie należała synteza i analiza wielopierścieniowych materiałów na bazie węglowodorów, rozwiązywanie napotkanych problemów syntetycznych, tworzenie nowych pomysłów w ramach projektu, testowanie hipotez i analizowanie danych naukowych z różnych źródeł oraz regularne raportowanie postępów, zarządzanie projektem naukowym oraz zaangażowanie w administrację grupy badawczej.

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2021

Oferta

Warunki zatrudnienia: Pensja: 10,000 PLN/miesiąc (wraz z kosztami pracodawcy), umowa na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy

Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej

Możliwości rozwoju zawodowego: Podczas pracy na tym stanowisku zdobędziesz szerokie spektrum umiejętności niezbędnych zarówno w środowisku akademickim, jak i przemysłowym. Ponadto, będziesz mieć możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi dzięki kontaktom zawodowym Kierownika projektu.

Wymagania

 • Tytuł doktora w dziedzinie nauk chemicznych lub pokrewnej
 • Praktyczne doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej.
 • Doskonała ogólna wiedza z zakresu chemii. Dobra znajomość fizycznej chemii organicznej i materiałoznawstwa będzie dodatkowym atutem.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w piśmie oraz w prezentacjach ustnych i wizualnych oraz umiejętność pisania raportów do publikacji w czasopismach naukowych.
 • Umiejętność pracy w zespole w środowisku laboratoryjnym oraz nadzorowania i edukowania młodszych współpracowników.
 • Chęć odegrania roli w utrzymaniu pracy laboratorium oraz udziału w obowiązkach grupowych.
 • Silna motywacja i mocne zaangażowanie się w badania.

Dodatkowe informacje

Kierownik projektu: dr Przemysław Gaweł
tel.: +48 22 343 2129
e-mail: pgawel@icho.edu.pl

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • dwa listy rekomendacyjne lub kontakt do osób rekomendacyjnych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Termin składania ofert

30 lipca 2021 r. do godziny 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

30 sierpnia 2021 r. 

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Przemyslaw Gawel”)

Tytuł/Nr projektu

NCN SONATA: „Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym”

Opis zadań

 • Badanie właściwości systemów fotokatalitycznych opartych o wodne roztwory mikroheterogeniczne;
 • Optymalizacja i badanie zakresu stosowalności reakcji fotokatalitycznych;
 • Przygotowanie materiałów do publikacji i prezentacji;

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr Maciej Giedyk

e-mail: mgiedyk@icho.edu.pl

Wymagania

 • Uczestnik studiów II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, postawa proaktywna oraz bardzo dobre umiejętności organizacyjne;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • Krótki list motywacyjny;
 • Skan dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy).

Termin składania ofert

26 lipca 2021 r. do godziny 14:00

Adres do składania ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Maciej Giedyk”)

Tytuł/Nr projektu

NCBiR: Lider XI „Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”

Opis zadań

Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCBiR, o tytule: „Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”, w szczególności: syntezie i oczyszczaniu związków pośrednich oraz docelowych struktur przewidzianych w ramach projektu.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr Marcin Lindner
tel.: 22 343 2106
e-mail: marcin.lindner@icho.edu.pl

Wymagania

 • kandydat musi być jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, lub studentem studiów drugiego stopnia, realizowanych uczelniach na terytorium RP, w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • podstawowa znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • poświadczenie przyjęcia na studia magisterskie drugiego stopnia;
 • znajomość zagadnień związanych z chemią organiczną.

Warunki zatrudnienia

 • Stypendium: 1000 PLN miesięcznie;
 • Okres zatrudnienia: 12 miesiący;
 • Preferowany termin rozpoczęcia: 15:03.2021.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Poświadczenie przyjęcia na studia magisterskie drugiego stopnia.

Termin składania ofert

26 lutego 2021 r. do godziny 14:00

Adres do składania ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Marcin Lindner”)