Oferty pracy

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym wykonywaniu syntez organicznych w laboratorium chemicznym, pisaniu manuskryptów publikacji naukowych, pomocy w pisaniu raportów oraz opiece nad studentami i doktorantami.

Profil zawodowy Kandydata

R4

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie ~ 7 500 PLN netto; praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 6 miesięcy
 • Benefity: dodatkowe ubezpieczenie medyczne, możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Daniel T. Gryko
tel: (22) 3432321
e-mail: dtgryko@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane: bogate doświadczenie w zakresie syntezy organicznej

Kompetencje pożądane: doświadczenie w chemii związków heterocyklicznych, prowadzeniu reakcji multikomponentowych

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej. 

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność i samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego)
 • umiejętność pracy w zespole, zdolność do przekazywania wiedzy, predyspozycje menadżerski
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową
 • doświadczenie w zakresie chemii heterocyklicznej

Ocena Kandydatek i Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

29.09.2022 17:00

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

30.09.2022

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022

Składanie ofert

Oferty prosimy składać drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Daniel Gryko

Tytuł/Nr projektu

Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN: Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanejelektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej w zakresie foto i elektrokatalizy oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R2

Liczba stanowisk

2

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc (~ 8 300 PLN brutto); praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy
 • Benefity: dodatkowe ubezpieczenie medyczne
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w zakresie fotokatalizy i elektrokatalizy

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Katarzyna Rybicka-Jasińska
tel.: +48 692 639 333, 23432102
e-mail: katarzyna.rybickajasinska@gmail.com

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doskonała znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie i silna motywacja do pracy naukowej

 

Kompetencje pożądane:

 • Odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji oraz prowadzonych projektów
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny
 • 2 listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej. 

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-10-15 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-11-10

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.12.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Katarzyna Rybicka-Jasinska

Tytuł/Nr projektu

Design of functional organic memristors (DOOM)

Opis stanowiska

Do zadań Doktorantki/Doktoranta należeć będzie opracowywanie struktur urządzeń molekularnych za pomocą modelowania in-silico. Ponadto Kandydat/Kandydatka zaangażowany/a będzie w wykonywanie analiz post-procesowych funkcji falowych, takich jak analizy QTAIM, ELF i IQA

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium na okres 48 miesięcy – stypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy (~4600 PLN brutto), stypendium wypłacane z grantu przez okres 33 miesięcy z możliwością przedłużenia + stypendium IChO PAN po zakończeniu grantu
 • Benefity:
  • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne
  • Możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego:

Jest to wyjątkowa okazja do opracowania nowatorskiego typu urządzeń molekularnych w dynamicznym środowisku naukowym, w ścisłej współpracy z zespołem badaczy obejmującym zarówno fizyków, jak i chemików zajmujących się syntetyczną chemią organiczną. Praca jest pierwszą tego typu, a Doktorant/Doktorantka będzie miał/a możliwość zdobycia doświadczenia w dziedzinie, która jest na wczesnym etapie rozwoju.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Cina Foroutan-Nejad
tel.: +48 573 537 340
e-mail: cforoutan-nejad@icho.edu.pl

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 05.09–15.09.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 10 sierpnia 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)
 • Ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy (01.10.2022r.);

Kompetencje wymagane

 • Doświadczenie w chemii organicznej i znajomość komercyjnych pakietów oprogramowania takich jak Gaussian, Turbomole lub GAMESS.
 • Znajomość podstaw chemii.

Kompetencje pożądane

 • Umiejętność programowania będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki zawierający listę osiągnieć naukowych (stypendia, publikacje, udział w konferencjach)
 • dyplom magistra wraz z wykazem ocen uzyskanych w trakcie studiów
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Kryteria oceny Kandydatów

 • kompetencje Kandydata/tki odpowiadające projektowi, znajomość chemii organicznej
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • kreatywność i samodzielność w prowadzeniu badań
 • umiejętność pracy w zespole i przekazywania wiedzy
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w rekomendacji
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-08-10 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-09-22

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

 

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Cina Foroutan-Nejad”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

„Autonomiczne odkrywanie, rozwój i optymalizacja reakcji organokatalitycznych z wykorzystaniem inteligentnych robotów chemicznych”

Opis stanowiska

Chiralność odgrywa ważną rolę w przyrodzie, ponieważ cząsteczki o różnej chiralności mogą wykazywać skrajnie różne właściwości. Duża część katalizy chemicznej, a w szczególności katalizy organicznej, poświęcona jest selektywnej syntezie chiralnych cząsteczek. Jednakże, pomimo ogromnego postępu, jaki dokonał się w ostatnich dekadach, wciąż daleko nam do możliwości wydajnego zaprojektowania syntezy dowolnej chiralnej cząsteczki. Zazwyczaj opracowanie nowych metod (organo)katalitycznych wymaga rozległej i czasochłonnej optymalizacji, która zwykle jest wykonywana ręcznie. Dlatego potrzebne są nowe technologie wspomagające, które przyspieszą ten proces. Automatyzacja i robotyka zaczęły odgrywać ważną rolę w naukach chemicznych. Zastosowanie zautomatyzowanych metod może przyspieszyć proces badawczy, sprawić, że eksperymenty będą bardziej powtarzalne i uwolnić badaczy od powtarzalnych zadań, dzięki czemu będą mogli skupić się na projektowaniu nowych reakcji chemicznych. W tym projekcie zbadamy obszar organokatalizy z wykorzystaniem automatyki i robotyki chemicznej, która ostatecznie będzie kierowana metodami sztucznej inteligencji.

Opis zadań: Wybrany Kandydat/tka będzie pracować nad kilkoma celami:

 • projekt i budowa wysokoprzepustowej, zautomatyzowanej platformy robotycznej dla reakcji organokatalitycznych
 • automatyczna optymalizacją wybranych reakcji
 • autonomiczne poszukiwanie nowych transformacji za pomocą platformy robotycznej
 • synteza substratów, katalizatorów i bloków budulcowych
 • badania mechanistyczne wybranych transformacji oraz badanie ich zakresu i ograniczeń

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 48 miesięcy, wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 5.000 PLN/miesięcznie (~4600 PLN brutto) wypłacane z grantu przez 36 miesięcy + stypendium IChO PAN po zakończeniu grantu
 • Benefity: Pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: Praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej. Podczas realizacji projektu istnieje możliwość nabycia umiejętności i doświadczenia w robotyce chemicznej, które są niezbędna w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym, jak również możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr Jarosław Granda
tel.: +48 22 343 2021; +48 697 231 776
e-mail: jaroslaw.granda@icho.edu.pl

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 05.09–15.09.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 10 sierpnia 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)

kompetencje wymagane

 • ukończone studia magisterskie z zakresu chemii
 • dobra znajomość chemii i syntezy organicznej
 • umiejętność analitycznego, metodycznego rozwiązywania problemów oraz logicznego, obiektywnego myślenia
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie samodzielnych badań naukowych

kompetencje pożądane

 • jakiekolwiek doświadczenie w katalizie
 • mile widziana jest  jakakolwiek umiejętność programowania i/lub doświadczenie w projektach DIY

Wymagane dokumenty

 • Curriculum Vitae
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • dwa listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-08-10 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-09-20

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Jaroslaw Granda”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

„Mechanochemiczna indukcja samoasocjacji kapsuł molekularnych opartych na anionach”

Opis stanowiska

Synteza organicznych bloków budulcowych, przeprowadzanie eksperymentów mechanochemicznych i kompleksowania, rejestracja i interpretacja danych spektralnych (UV, fluorescencja, NMR), przygotowanie danych i szkicu publikacji.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium na 48 miesięcystypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy (~4600 PLN brutto), stypendium wypłacane z grantu NCN przez okres 39 miesięcy z możliwością przedłużenia + stypendium IChO PAN po zakończeniu grantu
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny chemii supramolekularnej, syntezy i spektroskopii, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Agnieszka Szumna
tel.: +48 22 343 22 03
e-mail: agnieszka.szumna@icho.edu.pl

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 05.09–15.09.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 10 sierpnia 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)

Kompetencje wymagane

 • tytuł magistra z chemii, farmacji, biotechnologii lub fizyki, podstawowe doświadczenie w syntezie organicznej, interpretacji danych spektroskopowych, dobra komunikacja w języku angielskim na poziomie naukowym

Kompetencje pożądane

 • doświadczenie w chemii supramolekularnej

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • dwa listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Kryteria oceny Kandydatów

 • ogólna wiedza z chemii organicznej i zakresu projektu
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki w tym staże naukowe
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-08-10 12:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-09-22

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Agnieszka Szumna”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

„CO2CHEM – wykorzystanie CO2 w redoks neutralnym C-H karboksylowaniu na drodze fotokatalitycznej”

Opis stanowiska

Głównym celem projektu jest poznanie syntetycznych i mechanistycznych podstaw koniecznych do przeprowadzenia reakcji C-H karboksylowania nasyconych węglowodorów za pomocą dwutlenku węgla. Zastosowanie światła widzialnego oraz dwutlenku węgla otwiera nowe możliwości syntezy strukturalnie złożonych związków organicznych w sposób ekologiczny i tani. Aby sprostać temu wyzwaniu, będziemy badać nowe strategie syntezy oparte na fotokatalitycznie generowanych rodnikach alkilowych i kompleksach metali, aby zapewnić karboksylowanie C-H w ogólnym procesie redoks-neutralnym.

Projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z prof. B König z Wydziału Chemii i Farmacji Uniwersytetu w Ratyzbonie, Niemcy.

Opis zadań:

W trakcie projektu realizowane będą następujące zadania badawcze:

 • projektowanie i synteza kompleksów kobaltu i ich testowanie w reakcji C-H karbonylowania CO generowanym in situ;
 • badania reakcji C-H karbonylowania CO generowanym in situ;
 • badania mechanistyczne wybranych reakcji C-H karboksylowania;
 • badanie zakresu i ograniczeń opracowanych metod;
 • przygotowywanie manuskryptów.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium na 48 miesięcystypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy (~4600 PLN brutto), stypendium wypłacane z grantu przez okres 27 miesięcy z możliwością przedłużenia + stypendium IChO PAN po zakończeniu grantu
 • Benefity:
  • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne
  • Możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego:
  • Dostęp do infrastruktury badawczej,
  • Rozwój zawodowy w dziedzinie fotokatalizy,
  • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi – z Wydziałem Chemii i Farmacji Uniwersytetu w Ratyzbonie, Niemcy.
  • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dorota Gryko
tel.: +48 343 20 51
e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 05.09–15.09.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 10 sierpnia 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)
 • Ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy (01.10.2022r.);

kompetencje wymagane

 • doskonała znajomość chemii organicznej, metaloorganicznej;
 • znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

kompetencje pożądane

 • kreatywność
 • samodzielność w pracy
 • umiejętność w pracy w zespole
 • odpowiedzialność

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki zawierający listę osiągnieć naukowych (stypendia, publikacje, udział w konferencjach)
 • dyplom magistra wraz z wykazem ocen uzyskanych w trakcie studiów
 • list motywacyjny
 • 1 list polecający od opiekuna naukowego

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Kryteria oceny Kandydatów

 • kompetencje Kandydata/tki odpowiadające projektowi, znajomość chemii organicznej
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w rekomendacji
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-08-10 12:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-09-22

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

„Nowe tricykliczne glikomimetyki jako ligandy receptora DC-SIGN”

Opis stanowiska

Opis zadań: Synteza i charakterystyka związków organicznych; dokowanie molekularne i obliczanie dynamiki molekularnej oddziaływań ligand-receptor; badanie właściwości wiązących ligand-receptor przy użyciu metod magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) oraz izotermicznej kalorymetrii miareczkowej (ITC). Praca będzie prowadzona w ścisłej współpracy z innymi doktorantami oraz innymi współbadaczami z IChO PAN oraz współpracujących instytucji polskich i zagranicznych.

Profil zawodowy Kandydata

R2/R3

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy; wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc (ok. 8300 PLN brutto).
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych.
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole; dostęp do infrastruktury badawczej Instytutu Chemii Organicznej PAN; rozwój zawodowy w dziedzinie chemii organicznej oraz medycznej; możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi; możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr hab. Mykhaylo Potopnyk
tel.: +4822 3432132
e-mail: mykhaylo.potopnyk@icho.edu.pl

Wymagania

 • Stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna lub medyczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;

kompetencje wymagane

 • Doskonała ogólna wiedza z zakresu chemii organicznej;
 • Wysoki poziom doświadczenia w syntezie organicznej, w tym syntezie wieloetapowej;
 • Wysoki poziom doświadczenia w technikach analitycznych i spektroskopowych;
 • Doświadczenie w metodach obliczeniowych, w szczególności dokowaniu molekularnym;
 • Silna motywacja do pracy naukowej, umiejętność pracy samodzielnej jak i w grupie, doskonałe umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i zarządzania czasem, umiejętność analitycznego myślenia i krytycznego rozwiązywania problemów;
 • Dobra komunikacja w języku angielskim oraz umiejętność pisania raportów i manuskryptów do publikacji w czasopismach naukowych.

 kompetencje pożądane

 • Doświadczenie w syntezie pochodnych węglowodanów;
 • Kreatywność, niezależność i odpowiedzialność;
 • Zdolność do kierowania i szkolenia studentów w zakresie projektowania i obsługi eksperymentów.

Wymagane dokumenty

 • Curriculum Vitae Kandydata/tki;
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, patentów, monografii, realizowanych projektów, uzyskanych grantów i innych aktywności o charakterze naukowo-badawczymж
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe, informacja o odbytych kursach i ukończonych szkoleniach zawodowych itp.;
 • list motywacyjny;
 • przynajmniej dwa listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych;

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów;
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki w odniesieniu do tematyki projektu badawczego;
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych;
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego);
 • umiejętność pracy w zespole, zdolność przekazywania wiedzy;
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia;
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających;
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-08-05 23:59

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-08-22

Preferowany termin rozpoczęcia: 2022-09-01

Składanie ofert

Oferty prosimy składać drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Mykhaylo Potopnyk”

Tytuł/Nr projektu

„Nowe tricykliczne glikomimetyki jako ligandy receptora DC-SIGN”

Opis stanowiska

Opis zadań: Synteza i charakterystyka związków organicznych oraz badanie właściwości wiążących ligand-receptor przy użyciu metod magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) i izotermicznej kalorymetrii miareczkowej (ITC). Praca będzie prowadzona w ścisłej współpracy z innymi doktorantami, post-docami oraz innymi współbadaczami z IChO PAN oraz współpracujących instytucji polskich i zagranicznych.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

2

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 48 miesięcy, wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 5.000 PLN/miesięcznie (~4600 PLN brutto)
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole; dostęp do infrastruktury badawczej Instytutu Chemii Organicznej PAN; rozwój zawodowy w dziedzinie chemii organicznej oraz medycznej; możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi; możliwość udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach i warsztatach naukowych; możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr hab. Mykhaylo Potopnyk
tel.: +4822 3432132
e-mail: mykhaylo.potopnyk@icho.edu.pl

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 05.09–15.09.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 10 sierpnia 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)
 • tytuł magistra nauk chemicznych (lub dziedzin pokrewnych) lub przewidywany termin uzyskania tytułu magistra przed rozpoczęciem pracy;

kompetencje wymagane

 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Umiejętność interpretacji danych analitycznych (NMR, MS, IR);
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie literatury naukowej oraz pisanie w języku angielskim;
 • Silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy samodzielnej i w grupie, doskonała komunikacja, organizacja i zarządzanie czasem, chęć do nauki, analityczne myślenie i umiejętność krytycznego rozwiązywania problemów.

 kompetencje pożądane

 • Doświadczenie w syntezie pochodnych węglowodanów i/lub związków heterocyklicznych;
 • Znajomość metod obliczeniowych, szczególnie dokowania molekularnego.

Wymagane dokumenty

 • Curriculum Vitae Kandydata/tki;
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, patentów, monografii, realizowanych projektów, uzyskanych grantów i innych aktywności o charakterze naukowo-badawczym;
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom licencjacki/inżynierski, magisterski), informacja o odbytych kursach i ukończonych szkoleniach zawodowych itp.;
 • list motywacyjny;
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów;
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki, w odniesieniu do tematyki projektu badawczego;
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych;
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia;
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających;
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

10.08.2022 r. 12:59

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

20.09.2022 r. 

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022 r. 

Składanie ofert

Oferty prosimy składać drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Mykhaylo Potopnyk”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

„Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu i Pd o dużym potencjale aplikacyjnym”

Opis stanowiska

Obecnie obserwuje się wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe, dlatego niezwykle ważne jest ich eliminowanie lub ograniczanie. Jednym z rodzajów nowotworów są wielolekooporne (MDR) guzy lite. Jest to temat projektu COST CA17104. Kluczowym wyzwaniem w tym projekcie jest identyfikacja nowych biomarkerów diagnostycznych i predykcyjnych oraz opracowanie nowych, bezpiecznych związków chemicznych, które będą mogły być wykorzystane w spersonalizowanym leczeniu nowotworów MDR. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest opracowanie nowych protokołów syntetycznych dostarczających związków organicznych o zdefiniowanej strukturze, wolnych od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Dlatego też, podczas realizacji projektu będziemy badać nowy typ reakcji organicznych katalizowanych przez sole miedzi, które dostarczają cząsteczek o wysokiej aktywności wobec MDR. Aby osiągnąć sukces, musimy znać zakres i ograniczenia reakcji, mechanizmy reakcji oraz optymalne warunki dla udanej syntezy. Ponieważ otrzymane produkty będą wykorzystywane do badań biologicznych i medycznych przez specjalistów COST, powinny być wolne od zanieczyszczeń, w tym pozostałości katalizatora metalicznego. Dlatego w projekcie szczególną uwagę zwrócimy na warunki reakcji i immobilizację/integrację katalizatora w celu zaprojektowania procedury eksperymentalnej zapewniającej otrzymanie produktów wolnych od metali.

Opis zadań: Analiza danych zebranych w naszym zespole oraz analiza danych literaturowych. Synteza katalizatorów. Przeprowadzanie reakcji katalitycznych z użyciem katalizatorów miedziowych oraz odkrywanie nowych reakcji katalitycznych na podstawie analizy danych. Przygotowanie raportów i manuskryptów.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

2

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium na 48 miesięcy – stypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy (~4600 PLN brutto), stypendium wypłacane z grantu NCN przez okres 16 miesięcy + stypendium IChO PAN po zakończeniu grantu
 • Benefity: udział w projektach UE COST, pakiet prywatnej opieki medycznej, możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemi organicznej, biokatalizy i chemii medycznej, praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny chemii, biochemii i medycyny, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Prof. Ryszard Ostaszewski
tel.: 223432054
e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 05.09–15.09.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 10 sierpnia 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)
 • tytuł magistra nauk chemicznych (lub dziedzin pokrewnych) lub przewidywany termin uzyskania tytułu magistra przed rozpoczęciem pracy

kompetencje wymagane; znajomość syntezy organicznej, umiejętność pracy z literatura naukową, umiejętność korzystania z naukowych baz danych (REAXYS, ScienceFinder), samodzielna analiza danych literaturowych 

kompetencje pożądane; pracowitość, skupienie w pracy, dokładność, umiejętność korzystania z baz danych opisujących enzymy (BRENDA itp.), znajomość biochemii, podstawy chemii medycznej.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony, jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów,
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki,
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych,
 • mobilność w karierze,
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia,
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających,
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

10.08.2022 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

20.09.2022

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022 r. 

Składanie ofert

Oferty prosimy składać drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Ryszard Ostaszewski”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

„Samo- lub wspomagana grupą kierującą zdalna C(sp3)-H funkcjonalizacja związków bifunkcyjnych”

Opis stanowiska

Celem niniejszego projektu, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, jest opracowanie wydajnych i selektywnych metod bezpośredniej C(sp3)-H funkcjonalizacji związków bi- i polifunkcyjnych. Kluczowym zadaniem będzie opracowanie warunków samoaktywacji substratów do procesu C-H aktywacji lub też wykorzystanie w tym celu odpowiednio dobranej pomocniczej grupy aktywująco-kierującej. Szczególny nacisk położony zostanie na wykorzystanie nowoczesnych metod C-H aktywacji z wykorzystaniem procesów fotoredoks i reakcji elektrochemicznych. Z uwagi na to wcześniejsze doświadczenie Kandydata/tki w tych obszarach nowoczesnej syntezy organicznej będzie dodatkowym atutem. 

Zadaniem Kandydata/tki będzie synteza substratów, bloków budulcowych, oraz badania nad C(sp3)-H funkcjonalizacją wybranych modelowych związków bifunkcyjnych w warunkach w oparciu o reakcje fotoredoks i/lub procesy elektrochemiczne (optymalizacja, zakres stosowalności, aplikacyjność). Kadydat/tka będzie odpowiedzialny/a również za rejestrację i interpretację danych spektralnych, projektowanie eksperymentów, oraz przygotowywanie raportów i materiałów do publikacji. Osobnym zagadnieniem będzie próba opracowania warunków C-H funkcjonalizowania w wariancie asymetrycznym celem syntezy związków enancjomerycznie wzbogaconych. Dodatkowym aspektem będą samodzielne lub we współpracy z innymi zespołami, studia mechanistyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik chemii obliczeniowej.

Ponadto Kandydat/tka będzie uczestniczył/a w życiu naukowym instytutu poprzez udział w seminariach zespołowych i instytutowych. Doktorant/tka będzie również uczestniczył/a w serii wykładów kursowych dotyczących wybranych aspektów zaawansowanej chemii organicznej i spektroskopii. Więcej informacji dotyczących kształcenia w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych można znaleźć na stronie szkoły oraz na stronie Instytutu.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

2

Oferta

Warunki zatrudnienia: praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 48 miesięcy, wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 5.000 PLN/miesięcznie (~4600 PLN brutto)

Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w akademiku dla doktorantów

Możliwości rozwoju zawodowego:

 • praca w młodym, dynamicznym zespole naukowym;
 • dostęp do nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej Instytutu Chemii Organicznej PAN;
 • dostęp do laboratoriów wyposażonych w nowoczesny sprzęt laboratoryjny, w tym reaktor mikrofalowy, komorę rękawicową, “karuzele” do syntezy równoległej, aparaturę do syntezy przepływowej, młyny do procesów mechanochemicznych, aparaturę wysokociśnieniową, fotoreaktory, aparaturę do prowadzenia procesów elektrochemicznych, chromatografy preparatywne, chromatografy HPLC (normalne/odwrócone fazy, w tym fazy chiralne), chromatografy GC i GCMS, polarymetr. Więcej informacji na temat zaplecza aparaturowego można znaleźć na stronie the Stecko Research Group Website;
 • profesjonalny rozwój w obszarze C-H funkcjonalizacji związków organicznych;
 • możliwość udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach i warsztatach naukowych;
 • możliwość kontynuowania kariery zawodowej w Instytucie Chemii Organicznej PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr hab. Sebastian Stecko
tel.: (22) 343 3065 lub (22) 343 2137
e-mail: sebastian.stecko@icho.edu.pl
Strona internetowa: Stecko Research Group Website

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 05.09–15.09.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 10 sierpnia 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)

kompetencje wymagane

 • tytuł magistra nauk chemicznych (lub dziedzin pokrewnych) lub przewidywany termin uzyskania tytułu magistra przed rozpoczęciem pracy;
 • dobra wiedza w zakresie syntezy organicznej,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca sprawną komunikację w międzynarodowym zespole, swobodną pracę z anglojęzyczną literaturą fachową oraz przygotowywanie raportów, tekstów publikacji czasopism naukowych;
 • wysoka motywacja i silne zaangażowanie w prowadzenie badań naukowych;

 kompetencje będące dodatkowymi atutami Kandydata/tki

 • doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej
 • doświadczenie i zainteresowanie katalizą z udziałem kompleksów metali przejściowych, chemią rodników, wiedza i doświadczenie w pracy z substancjami wrażliwymi na wilgoć i powietrze, znajomość zaawansowanych technik laboratoryjnych w tym technik Schlenka;
 • wcześniejsze doświadczenie w fotochemii lub elektrochemii
 • ciekawość, kreatywność, umiejętność pracy samodzielnie jak i w zespole;

Wymagane dokumenty

 • Curriculum Vitae Kandydata/tki;
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, patentów, monografii, realizowanych projektów, uzyskanych grantów i innych aktywności o charakterze naukowo-badawczym;
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom licencjacki/inżynierski, magisterski), informacja o odbytych kursach i ukończonych szkoleniach zawodowych itp.;
 • list motywacyjny (do 2500 znaków)
 • zwięzły opis dotychczas realizowanych projektów badawczych (do 8000 znaków)
 • dwa listy polecające lub referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów;
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki, w odniesieniu do tematyki projektu badawczego;
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego);
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia;
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających;
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową i swobodną komunikacje w zespole;

Termin składania ofert

10.08.2022 r. 12:59

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

20.09.2022

Preferowany termin rozpoczęcia: październik 2022 r. 

Składanie ofert

Oferty prosimy składać drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja PhD – Sebastian Stecko”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

„CO2CHEM – WYKORZYSTANIE CO2 W REDOKS NEUTRALNYM C-H KARBOKSYLOWANIU NA DRODZE FOTOKATALITYCZNEJ”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu dotyczącego wykorzystania CO w syntezie
kwasów karboksylowych na drodze fotochemicznej, w szczególności syntezie kompleksów kobaltu, i badaniu ich aktywności katalitycznej; przygotowaniu
materiału do publikacji i prezentacji oraz opiece nad studentami i doktorantami.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R2/R3

Liczba stanowisk

1

Oferta

Warunki zatrudnienia:

 • Wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc (ok. 8300 PLN brutto);
 • Praca w pełnym wymiarze godzin
 • Zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36 włącznie;

Benefity: Dodatkowe ubezpieczenie medyczne

Możliwości rozwoju zawodowego:

 • Dostęp do infrastruktury badawczej,
 • Rozwój zawodowy w dziedzinie fotokatalizy,
 • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi, Uniwersytet w Ratyzbonie, Wydział Chemii i Farmacji
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Dorota Gryko

tel.: +48 343 20 51

e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie

kompetencje wymagane

 • doskonała znajomość chemii organicznej, metaloorganicznej;
 • doświadczenie w chemii kompleksów kobaltu;
 • biegła znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • wcześniejsze doświadczenie w dziedzinie fotochemii lub doświadczenie w chemii teoretycznej (obliczenia metodami DFT) mile widziane

kompetencje pożądane

 • samodzielność w pracy
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność w pracy w zespole
 • odpowiedzialność
 • zdolność przekazywania wiedzy i pracy ze studentami

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • 2 listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • znajomość chemii organicznej
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-08-05 23:59

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-08-26

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.09.2022

Składanie ofert

Oferty prosimy składać drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

Tytuł/Nr projektu

„Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej”

Opis stanowiska

 • Badanie właściwości systemów fotoelektrokatalitycznych;
 • Optymalizacja i badanie zakresu stosowalności reakcji fotoelektrokatalitycznych;
 • Przygotowanie materiałów do publikacji i prezentacji.

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Stypendium 1100 PLN miesięcznie;
 • Okres zatrudnienia: 12 miesięcy;

Preferowany termin rozpoczęcia: 25.07.2021

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Katarzyna Rybicka-Jasińska
tel.: 22 343 2102
e-mail: katarzyna.rybickajasinska@icho.edu.pl

Wymagania

 • Uczestnik/uczestniczka studiów II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, bardzo dobre zdolności organizacyjne oraz zdolność do pracy w grupie.

Wymagane dokumenty

 • Skan dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej poniżej.

 

Kryteria oceny Kandydatów

 • doświadczenie zawodowe Kandydata/ki,
 • znajomość chemii organicznej,
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

18.07.2022, 12:00

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

20.07.2022

 

Składanie ofert

Prosimy składać oferty drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Katarzyna Rybicka-Jasińska”

Tytuł/Nr projektu

Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN: Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanejelektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej w zakresie foto i elektrokatalizy oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc (~ 8 300 PLN brutto); praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy
 • Benefity: dodatkowe ubezpieczenie medyczne
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w zakresie fotokatalizy i elektrokatalizy

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Katarzyna Rybicka-Jasińska

tel.: +48 692 639 333, 23432102

e-mail: katarzyna.rybickajasinska@gmail.com

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doskonała znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie i silna motywacja do pracy naukowej

 

Kompetencje pożądane

 • Odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji oraz prowadzonych projektów
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny
 • 2 listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-08-01 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-08-20

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.09.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Katarzyna Rybicka-Jasinska

Tytuł/Nr projektu

Samo- lub wspomagana grupą kierującą zdalna C(sp3)-H funkcjonalizacja związków bifunkcyjnych

Opis stanowiska

 • Celem niniejszego projektu, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, jest opracowanie wydajnych i selektywnych metod bezpośredniej C(sp3)-H funkcjonalizacji związków bi- i polifunkcyjnych. Kluczowym zadaniem będzie opracowanie warunków samoaktywacji substratów do procesu C-H aktywacji lub też wykorzystanie w tym celu odpowiednio dobranej pomocniczej grupy aktywująco-kierującej. Szczególny nacisk położony zostanie na wykorzystaniu nowoczesnych metod C-H aktywacji z wykorzystaniem procesów fotoredoks i reakcji elektrochemicznych. Z uwagi na to wcześniejsze doświadczenie Kandydata/tki w tych obszarach nowoczesnej syntezy organicznej będzie dodatkowym atutem.

Zadaniem Kandydata/tki będzie synteza substratów, bloków budulcowych, oraz badania nad C(sp3)-H funkcjonalizacją wybranych modelowych związków bifunkcyjnych w warunkach w oparciu o reakcje fotoredoks i/lub procesy elektrochemiczne (optymalizacja, zakres stosowalności, aplikacyjność). Kandydat/tka będzie odpowiedzialny/a również za rejestrację i interpretację danych spektralnych, projektowanie eksperymentów, oraz przygotowywanie raportów i materiałów do publikacji. Osobnym zagadnieniem będzie próba opracowania warunków C-H funkcjonalizowania w wariancie asymetrycznym celem syntezy związków enancjomerycznie wzbogaconych. Dodatkowym aspektem będą samodzielne lub we współpracy z innymi zespołami, studia mechanistyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik chemii obliczeniowej.

Ponadto Kandydat/tka będzie uczestniczył/a w kształceniu młodszych członków zespołu, służąc radą i opieką, pomagając w planowaniu eksperymentów, oraz w rozwiązywaniu napotykanych w toku realizacji projektu problemów.

Profil zawodowy Kandydata

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc (~ 8 300 PLN brutto); praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 48 miesięcy
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych
 • Możliwości rozwoju zawodowego:
  • Praca w młodym, dynamicznym zespole naukowym;
  • Dostęp do nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej Instytutu Chemii Organicznej PAN;
  • Dostęp do laboratoriów wyposażonych w nowoczesny sprzęt laboratoryjny, w tym reaktor mikrofalowy, komorę rękawicową, “karuzele” do syntezy równoległej, aparaturę do syntezy przepływowej, młyny do procesów mechanochemicznych, aparaturę wysokociśnieniową, fotoreaktory, aparaturę do prowadzenia procesów elektrochemicznych, chromatografy preparatywne, chromatografy HPLC (normalne/odwrócone fazy, w tym fazy chiralne), chromatografy GC i GCMS, polarymetr. Więcej informacji na temat zaplecza aparaturowego można znaleźć na stronie the Stecko Research Group Website;
  • Profesjonalny rozwój w obszarze C-H funkcjonalizacji związków organicznych;
  • Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych
  • Możliwość kontynuowania kariery zawodowej w Instytucie Chemii Organicznej PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr hab. Sebastian Stecko

tel.: (22) 343 3065 lub (22) 343 2137

e-mail: sebastian.stecko@icho.edu.pl

Strona internetowa: Stecko Research Group Website

Wymagania

Kompetencje wymagane

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z włączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doświadczenie w syntezie organicznej, w tym syntezie wieloetapowej
 • bardzo dobra znajomość metod analitycznych i spektroskopowych;
 • bardzo dobra znajomość podstawowego oprogramowania chemicznego, biurowego, oraz chemicznych baz danych;
 • szeroka wiedza w obszarze chemii organicznej;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca sprawną komunikację w międzynarodowym zespole, swobodną pracę z anglojęzyczną literaturą fachową oraz przygotowywanie raportów, tekstów publikacji czasopism naukowych;
 • motywacja, ciekawość, kreatywność, umiejętność pracy samodzielnie jak i w zespole;

Kompetencje będące dodatkowymi atutami Kandydata/tki

 • doświadczenie i zainteresowanie katalizą z udziałem kompleksów metali przejściowych, chemią rodników, wiedza i doświadczenie w pracy z substancjami wrażliwymi na wilgoć i powietrze, znajomość zaawansowanych technik laboratoryjnych w tym technik Schlenka;
 • znajomość metod obliczeniowych kwantowo-mechanicznych;
 • wcześniejsze doświadczenie w fotochemii lub elektrochemii będzie dodatkowym atutem;
 • umiejętność przekazywania wiedzy i współpracy z młodszymi członkami zespołu (studentami, doktorantami), mentoring w planowaniu syntez organicznych i pomoc w rozwiązywaniu problemów w trakcie realizacji zadań badawczych

Wymagane dokumenty

 • Curriculum Vitae Kandydata/tki;
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, patentów, monografii, realizowanych  projektów, uzyskanych grantów i innych aktywności o charakterze naukowo-badawczym;
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom licencjacki/inżynierski, magisterski, doktorski), informacja o odbytych kursach i  ukończonych szkoleniach zawodowych itp.;
 • list motywacyjny (do 2500 znaków)
 • zwięzły opis dotychczas realizowanych projektów badawczych (do 8000 znaków)
 • co najmniej dwa listy polecające lub referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych;
 • wypełniony formularz PES (Professional Experience and Skills Form) dostępny online

 

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

 

* Formularz PES (Professional Experience and Skills Form) dostępny jest online i ma celu zaznajomienie się z dotychczasowym doświadczeniem i umiejętnościami Kandydata/tki w zakresie praktycznej syntezy organicznej. Zawarte w formularzu pytania dotyczą stopnia znajomości standardowych oraz zaawansowanych technik laboratoryjnych, stopnia znajomości technikach analitycznych oraz metodach spektralnych. Uwaga, prosimy o rzetelne odpowiedzi na zawarte w formularzu PES pytania, gdyż będą one wykorzystane i zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Po wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku “submit” twoje odpowiedzi zostaną przesłane bezpośrednio do komisji rekrutacyjnej.

Proszę pamiętać o wysłaniu pozostałych wymaganych dokumentów na adres e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl.

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki, w odniesieniu do tematyki projektu badawczego
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową i swobodną komunikację w zespole

Termin składania ofert

31-08-2022 12:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

21-09-2022

Preferowany termin rozpoczęcia: październik/listopad 2022 r

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Sebastian Stecko”

Tytuł/Nr projektu

Spektroskopie dichroizmu kołowego (CD) w fazie stałej jako narzędzia wspierające rozwój chemii medycznej

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN: „Spektroskopie dichroizmu kołowego (CD) w fazie stałej jako narzędzia wspierające rozwój chemii medycznej” w zakresie pomiarów dichroizmu kołowego, analizy i interpretacji uzyskiwanych wyników eksperymentalnych, przygotowania materiału do publikacji i prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata

R2/R3

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc (~ 8 300 PLN brutto); praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych
 • Możliwości rozwoju zawodowego: dostęp do najnowocześniejszej infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w zakresie spektroskopii optycznych i chiraloptycznych, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Marcin Górecki

tel.: (22) 3432212

e-mail: marcin.gorecki@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane

 • stopień doktora chemii nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • znajomość spektroskopii optycznych;
 • doświadczenie w interpretacji danych spektroskopowych tj. np. UV, IR, Raman, CD;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Kompetencje pożądane

 • doświadczenie w pomiarach widm IR oraz UV-Vis;
 • doświadczenie w pomiarach widm CD;
 • znajomość podstawowych metod obliczeniowych;
 • samodzielność w pracy, umiejętność podejmowania decyzji.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów etc.
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny
 • list polecający od opiekuna naukowego/promotora

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

2022-08-08 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-08-10

Preferowany termin rozpoczęcia: 1.09.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Marcin Górecki”

Tytuł/Nr projektu

NAWA Polskie Powroty 2020 / Organiczne półprzewodniki bazujące na cyklofanach

Opis stanowiska

Poszukujemy zmotywowanego/ej asystenta/tki naukowego/ej do pracy w młodej i prężnej grupie badawczej, która syntetyzuje i bada nowatorskie optoelektroniczne materiały organiczne. Na tym stanowisku będzie możliwość uzyskania stopnia doktora. Do kluczowych zadań na tym stanowisku należeć będzie synteza i analiza wielopierścieniowych materiałów węglowodorowych, rozwiązywanie napotkanych problemów syntetycznych, tworzenie nowych pomysłów w ramach projektu, testowanie hipotez, analiza danych naukowych z różnych źródeł, regularne raportowanie postępów. Kandydat/tka będzie mieć możliwość zdobycia różnorodnych umiejętności niezbędnych w środowiskach akademickich i przemysłowych.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia:
  • Wynagrodzenie 6250 PLN wraz z kosztami pracodawcy (~ 5200 brutto)
  • Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na 1 rok z możliwością przedłużenia
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemii materiałów, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr. Przemysław Gaweł

tel.: +48 22 343 2129

e-mail: pgawel@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane

 • Dyplom magistra (lub równoważny) z chemii.
 • Doświadczenie w syntezie organicznej.
 • Duża ogólna wiedza z chemii.
 • Język angielski na dobrym poziomie w mowie i piśmie. Umiejętność prezentacji werbalnych oraz pisania raportów w języku angielskim.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Chęć odegrania roli w utrzymaniu pracy laboratorium poprzez przejęcie części obowiązków grupowych.
 • Wysoka motywacja i zainteresowanie badaniami naukowymi.

Kompetencje pożądane

 • Dobra znajomość chemii organicznej oraz chemii materiałów.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • wykaz ocen ze studiów
 • list motywacyjny
 • dwa listy polecające i/lub referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową (język angielski)
 • oceny ze studiów

Termin składania ofert

Termin składania ofert: 2022-06-12 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-06-24

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.07.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Przemyslaw Gawel”

Tytuł/Nr projektu

Kontrola regio- i stereoselektywności hydro- i karbofluorometylowania poprzez sekwencję hydro- lub karbometalowania i funkcjonalizację C-M

 

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium na 48 miesięcystypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy (~4600 PLN brutto), stypendium wypłacane z grantu NCN przez okres 17 miesięcy + stypendium IChO PAN po zakończeniu grantu
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemii organicznej i katalizy, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Wojciech Chaładaj

tel.: +48 22 343 30 65

e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 27.06–07.07.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 04 czerwca 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)
 • Ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy (01.10.2022r.)

Kompetencje wymagane

 • dobra znajomość chemii organicznej
 • doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej
 • dobra komunikacja w języku angielskim na poziomie naukowym

Kompetencje pożądane

 • kreatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w pracy naukowej

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp. (max. 2 strony)
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny na stronie https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • ogólna wiedza z chemii organicznej i zakresu projektu
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki w tym staże naukowe
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-06-04 23:59

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-07-15

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Wojciech Chaładaj”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

 

Tytuł/Nr projektu

Spektroskopie dichroizmu kołowego (CD) w fazie stałej jako narzędzia wspierające rozwój chemii medycznej

 

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN: „Spektroskopie dichroizmu kołowego (CD) w fazie stałej jako narzędzia wspierające rozwój chemii medycznej” w zakresie przygotowywania próbek do pomiarów dichroizmu kołowego w fazie stałej oraz rejestracji wybranych widm.

 

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium 1 000 PLN/miesiąc; zatrudnienie na 12 miesięcy
 • Benefity: elastyczny wymiar godzin umożliwiający pogodzenie pracy z zajęciami na uczelni;
 • Możliwości rozwoju zawodowego: dostęp do najnowocześniejszej infrastruktury badawczej, rozwój w zakresie spektroskopii optycznych i chiraloptycznych.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Marcin Górecki

tel.: (22) 3432212

e-mail: marcin.gorecki@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane

 • uczestnik/czka studiów II-stopnia (tytuł licencjata lub inżyniera)
 • znajomość podstaw spektroskopii;
 • dobra znajomość chemii organicznej,
 • podstawowe umiejętności pracy w laboratorium analitycznym,
 • znajomość języka angielskiego.

Kompetencje pożądane

 • samodzielność w pracy, umiejętność podejmowania decyzji
 • zaangażowanie w pracę naukową.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/ki
 • zaświadczenie o uczestnictwie w studiach II-stopnia
 • krótki list motywacyjny

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • doświadczenie zawodowe Kandydata/ki,
 • znajomość spektroskopii i chemii organicznej,
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia.

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

2022-06-13 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-06-15

Preferowany termin rozpoczęcia: 1.07.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Marcin Górecki”

Tytuł/Nr projektu

Spektroskopie dichroizmu kołowego (CD) w fazie stałej jako narzędzia wspierające rozwój chemii medycznej

 

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN: „Spektroskopie dichroizmu kołowego (CD) w fazie stałej jako narzędzia wspierające rozwój chemii medycznej” w zakresie pomiarów dichroizmu kołowego, analizy i interpretacji uzyskiwanych wyników eksperymentalnych, przygotowania materiału do publikacji i prezentacji.

 

Profil zawodowy Kandydata

R2/R3

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc (~ 8 300 PLN brutto); praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych
 • Możliwości rozwoju zawodowego: dostęp do najnowocześniejszej infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w zakresie spektroskopii optycznych i chiraloptycznych, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Marcin Górecki

tel.: (22) 3432212

e-mail: marcin.gorecki@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane

 • stopień doktora chemii nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • znajomość spektroskopii optycznych;
 • doświadczenie w interpretacji danych spektroskopowych tj. np. UV, IR, Raman, CD;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Kompetencje pożądane

 • doświadczenie w pomiarach widm IR oraz UV-Vis;
 • doświadczenie w pomiarach widm CD;
 • znajomość podstawowych metod obliczeniowych;
 • samodzielność w pracy, umiejętność podejmowania decyzji.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów etc.
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny
 • list polecający od opiekuna naukowego/promotora

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

2022-06-13 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-06-15

Preferowany termin rozpoczęcia: 1.07.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Marcin Górecki”

Tytuł/Nr projektu

„Światło czerwone – narzędzie dla chemii organicznej i bioortogonalnej”

Opis stanowiska

Doktorant/Doktorantka 1. Główne zadania będą polegać na:

– opracowywaniu fotokatalizatorów rozpuszczalnych w wodzie,

– rozwijaniu reakcji indukowanych światłem czerwonym w wodzie

– badaniu właściwości otrzymanych związków

 

Doktorant/Doktorantka 2. Główne zadania będą polegać na:

– opracowywaniu reakcji w warunkach fizjologicznych

– testowaniu opracowanych reakcji na modelowych, krótkich peptydach i oligonukleotydach

– badaniu właściwości otrzymanych związków

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

2

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium na 48 miesięcy – stypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy (~4600 PLN brutto), stypendium wypłacane z grantu przez okres 42 miesięcy + stypendium IChO PAN po zakończeniu grantu
 • Benefity:
  • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne
  • Możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego:
  • Praca w dynamicznym zespole
  • Dostęp do infrastruktury badawczej,
  • Rozwój zawodowy w dziedzinie fotokatalizy,
  • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dorota Gryko

tel.: +48 343 20 51

e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Wymagania

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 27.06–07.07.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 04 czerwca 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)

Ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy (01.10.2022r.);

Kompetencje wymagane

 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • dobra znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej).

Kompetencje pożądane

 • kreatywność
 • samodzielność w pracy
 • umiejętność w pracy w zespole
 • odpowiedzialność

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki zawierający listę osiągnieć naukowych (stypendia, publikacje, udział w konferencjach)
 • dyplom magistra wraz z wykazem ocen uzyskanych w trakcie studiów
 • list motywacyjny
 • 1 listy polecający od opiekuna naukowego

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny na stronie https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • kompetencje Kandydata/tki odpowiadające projektowi, znajomość chemii organicznej
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w rekomendacji
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-06-04 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-07-15

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

„Co2chem – wykorzystanie co2 w redoks neutralnym c-h karboksylowaniu na drodze fotokatalitycznej”

Opis stanowiska

Głównym celem projektu jest poznanie syntetycznych i mechanistycznych podstaw koniecznych do przeprowadzenia reakcji C-H karboksylowania nasyconych węglowodorów za pomocą dwutlenku węgla. Zastosowanie światła widzialnego oraz dwutlenku węgla otwiera nowe możliwości syntezy strukturalnie złożonych związków organicznych w sposób ekologiczny i tani. Aby sprostać temu wyzwaniu, będziemy badać nowe strategie syntezy oparte na fotokatalitycznie generowanych rodnikach alkilowych i kompleksach metali, aby zapewnić karboksylowanie C-H w ogólnym procesie redoks-neutralnym.

Projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z prof. B König z Wydziału Chemii i Farmacji Uniwersytetu w Ratyzbonie, Niemcy.

Opis zadań:

W trakcie projektu realizowane będą następujące zadania badawcze:

– projektowanie i synteza kompleksów kobaltu i ich testowanie w reakcji C-H karbonylowania CO generowanym in situ;

– badania reakcji C-H karbonylowania CO generowanym in situ;

– badania mechanistyczne wybranych reakcji C-H karboksylowania;

– badanie zakresu i ograniczeń opracowanych metod;

– przygotowywanie manuskryptów.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium na 48 miesięcystypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy (~4600 PLN brutto), stypendium wypłacane z grantu przez okres 27 miesięcy z możliwością przedłużenia + stypendium IChO PAN po zakończeniu grantu
 • Benefity:
  • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne
  • Możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego:
  • Dostęp do infrastruktury badawczej,
  • Rozwój zawodowy w dziedzinie fotokatalizy,
  • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi – z Wydziałem Chemii i Farmacji Uniwersytetu w Ratyzbonie, Niemcy.
  • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dorota Gryko

tel.: +48 343 20 51

e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Wymagania

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 27.06–07.07.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 04 czerwca 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)

Ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy (01.10.2022r.);

 

kompetencje wymagane

  • doskonała znajomość chemii organicznej, metaloorganicznej;
  • znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC
  • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

kompetencje pożądane

  • kreatywność
  • samodzielność w pracy
  • umiejętność w pracy w zespole
  • odpowiedzialność

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki zawierający listę osiągnieć naukowych (stypendia, publikacje, udział w konferencjach)
 • dyplom magistra wraz z wykazem ocen uzyskanych w trakcie studiów
 • list motywacyjny
 • 1 listy polecający od opiekuna naukowego

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny na stronie https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • kompetencje Kandydata/tki odpowiadające projektowi, znajomość chemii organicznej
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w rekomendacji
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-06-04 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-07-15

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

Mechanochemiczna indukcja samoasocjacji kapsuł molekularnych opartych na anionach

Opis stanowiska

Synteza organicznych bloków budulcowych, przeprowadzanie eksperymentów mechanochemicznych i kompleksowania, rejestracja i interpretacja danych spektralnych (UV, fluorescencja, NMR), przygotowanie danych i szkicu publikacji.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium na 48 miesięcystypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy (~4600 PLN brutto), stypendium wypłacane z grantu NCN przez okres 39 miesięcy z możliwością przedłużenia + stypendium IChO PAN po zakończeniu grantu
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny chemii supramolekularnej, syntezy i spektroskopii, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Agnieszka Szumna

tel.: +48 22 343 22 03

e-mail: agnieszka.szumna@icho.edu.pl

Wymagania

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 27.06–07.07.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 04 czerwca 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)

Kompetencje wymagane

 • tytuł magistra z chemii, farmacji, biotechnologii lub fizyki, podstawowe doświadczenie w syntezie organicznej, interpretacji danych spektroskopowych, dobra komunikacja w języku angielskim na poziomie naukowym

Kompetencje pożądane

 • doświadczenie w chemii supramolekularnej

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • dwa listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny na stronie https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • ogólna wiedza z chemii organicznej i zakresu projektu
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki w tym staże naukowe
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-06-04 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-07-15

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Agnieszka Szumna”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

Design of functional organic memristors (DOOM)

Opis stanowiska

Do zadań Doktorantki/Doktoranta należeć będzie opracowywanie struktur urządzeń molekularnych za pomocą modelowania in-silico. Ponadto Kandydat/Kandydatka zaangażowany/a będzie w wykonywanie analiz post-procesowych funkcji falowych, takich jak analizy QTAIM, ELF i IQA

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium na okres 48 miesięcy – stypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy (~4600 PLN brutto), stypendium wypłacane z grantu przez okres 33 miesięcy z możliwością przedłużenia + stypendium IChO PAN po zakończeniu grantu
 • Benefity:
  • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne
  • Możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego:

Jest to wyjątkowa okazja do opracowania nowatorskiego typu urządzeń molekularnych w dynamicznym środowisku naukowym, w ścisłej współpracy z zespołem badaczy obejmującym zarówno fizyków, jak i chemików zajmujących się syntetyczną chemią organiczną. Praca jest pierwszą tego typu, a Doktorant/Doktorantka będzie miał/a możliwość zdobycia doświadczenia w dziedzinie, która jest na wczesnym etapie rozwoju.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Cina Foroutan-Nejad

tel.: +48 573 537 340

e-mail: cforoutan-nejad@icho.edu.pl

Wymagania

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 27.06–07.07.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 04 czerwca 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)

Ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy (01.10.2022r.);

Kompetencje wymagane

 • Doświadczenie w chemii organicznej i znajomość komercyjnych pakietów oprogramowania takich jak Gaussian, Turbomole lub GAMESS.
 • Znajomość podstaw chemii.

Kompetencje pożądane

 • Umiejętność programowania będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki zawierający listę osiągnieć naukowych (stypendia, publikacje, udział w konferencjach)
 • dyplom magistra wraz z wykazem ocen uzyskanych w trakcie studiów
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny na stronie https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • kompetencje Kandydata/tki odpowiadające projektowi, znajomość chemii organicznej
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • kreatywność i samodzielność w prowadzeniu badań
 • umiejętność pracy w zespole i przekazywania wiedzy
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w rekomendacji
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-06-04 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-07-15

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

 

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

„Synteza zakrzywionych pochodnych acenów – w kierunku oddolnej syntezy nanorurek węglowych typu zig-zag”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu, w tym: Synteza bloków budulcowych oraz nienaprężonych makrocyklicznych prekursorów zakrzywionych acenów; Konwersja prekursorów do pochodnych zakrzywionych acenów; Próby syntezy stabilnych pochodnych cyklacenu; Przygotowanie materiałów do publikacji i wystąpień

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: Stypendium 3000 PLN/mies. Okres zatrudnienia: 9 miesięcy z możliwością przedłużenia.
 • Benefity: Pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim.
 • Możliwości rozwoju zawodowego: Dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie zaawansowanej syntezy organicznej, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr Marek Grzybowski

tel.: +48 22 343 2029

e-mail: mgrzybowski@icho.edu.pl

Wymagania

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 27.06–07.07.2022; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 04 czerwca 2022 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie icho.edu.pl oraz https://warsaw4phd.eu/)

Kompetencje wymagane

 • Tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych
 • Dobra znajomość chemii organicznej (dodatkowym atutem będzie znajomość chemii policyklicznych związków aromatycznych)
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium syntezy organicznej
 • Znajomość podstawowych technik spektroskopowych używanych do charakteryzacji związków organicznych (NMR, MS)

 

Kompetencje pożądane

 • Samodzielność, umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz samodzielnej organizacji pracy
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki (CV)
 • list motywacyjny
 • wykaz ocen ze studiów lub średnia ocen
 • kopia dyplomu
 • opis osiągnięć
 • listy rekomendacyjne (opcjonalnie)

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • znajomość chemii organicznej
 • dorobek naukowy
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-06-04 14:00

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 2022-07-15

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Marek Grzybowski”

Kandydatki i kandydaci, którzy nie są obecnie doktorantami Szkoły Doktorskiej muszą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD!

Tytuł/Nr projektu

„Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej”

Opis stanowiska

 • Badanie właściwości systemów fotoelektrokatalitycznych;
 • Optymalizacja i badanie zakresu stosowalności reakcji fotoelektrokatalitycznych;
 • Przygotowanie materiałów do publikacji i prezentacji.

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Stypendium 1100 PLN miesięcznie;
 • Okres zatrudnienia: 12 miesięcy;
 • Preferowany termin rozpoczęcia: 15.07.2021

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Katarzyna Rybicka-Jasińska

tel.: 22 343 2102

e-mail: katarzyna.rybickajasinska@icho.edu.pl

Wymagania

 • Uczestnik/uczestniczka studiów II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, bardzo dobre zdolności organizacyjne oraz zdolność do pracy w grupie.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys Kandydata/tki (CV);
 • Krótki list motywacyjny;
 • Skan dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Termin składania ofert

2022-05-31 14:00

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 2022-06-15

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Katarzyna Rybicka-Jasińska”

Tytuł/Nr projektu

CO2CHEM – WYKORZYSTANIE CO2 W REDOKS NEUTRALNYM C-H KARBOKSYLOWANIU NA DRODZE FOTOKATALITYCZNEJ

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu dotyczącego wykorzystania CO2 w syntezie kwasów karboksylowych na drodze fotochemicznej, w szczególności syntezie kompleksów kobaltu, i badaniu ich aktywności katalitycznej; przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji oraz opiece nad studentami i doktorantami.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R2/R3

Liczba stanowisk

1

Oferta

Warunki zatrudnienia:

 • Wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc (ok. 8300 PLN brutto);
 • Praca w pełnym wymiarze godzin
 • Zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36 włącznie;

Benefity: Dodatkowe ubezpieczenie medyczne

Możliwości rozwoju zawodowego:

 • Dostęp do infrastruktury badawczej,
 • Rozwój zawodowy w dziedzinie fotokatalizy,
 • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi, Uniwersytet w Ratyzbonie, Wydział Chemii i Farmacji
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dorota Gryko

tel.: +48 343 20 51

e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie

kompetencje wymagane

 • doskonała znajomość chemii organicznej, metaloorganicznej;
 • doświadczenie w chemii kompleksów kobaltu;
 • biegła znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • wcześniejsze doświadczenie w dziedzinie fotochemii lub doświadczenie w chemii teoretycznej (obliczenia metodami DFT) mile widziane

 kompetencje pożądane

 • samodzielność w pracy
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność w pracy w zespole
 • odpowiedzialność
 • zdolność przekazywania wiedzy i pracy ze studentami

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • 2 listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • znajomość chemii organicznej
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-05-25 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-06-14

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.07.2022 r.

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

 

Tytuł/Nr projektu

Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN: Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanejelektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej w zakresie foto i elektrokatalizy oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc (~ 8 300 PLN brutto); praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy
 • Benefity: dodatkowe ubezpieczenie medyczne
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w zakresie fotokatalizy i elektrokatalizy

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Katarzyna Rybicka-Jasińska

tel.: +48 692 639 333, 23432102

e-mail: katarzyna.rybickajasinska@gmail.com

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doskonała znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie i silna motywacja do pracy naukowej

 

Kompetencje pożądane:

 • Odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji oraz prowadzonych projektów
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny
 • 2 listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-05-01 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-06-01

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.07.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Katarzyna Rybicka-Jasinska

Tytuł/Nr projektu

„Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN „Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu” w zakresie syntezy oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc (~ 8 300 PLN brutto); praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy
 • Benefity: dodatkowe ubezpieczenie medyczne
 • Możliwości rozwoju zawodowego: publikowanie w czasopismach o wysokim IF, praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Bartosz Grzybowski

tel.: +48 22 343 20 88

e-mail: nanogrzybowski@gmail.com

 

Wymagania

kompetencje wymagane:

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna lub chemia teoretyczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doskonała znajomość chemii organicznej;
 • bogate doświadczenie w syntezie lub doświadczenie i zainteresowanie mechaniką kwantową i mechaniką molekularną;
 • biegła znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole.

 

kompetencje pożądane

 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy ze sztuczną inteligencją.

Wymagane dokumenty

 • CV
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-03-22 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-04-05

Preferowany termin rozpoczęcia: 15.04.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Bartosz Grzybowski”

Tytuł/Nr projektu

„Degradacja niebezpiecznych związków chemicznych do cennych bloków budulcowych: od planowanych komputerowo ścieżek do walidacji eksperymentalnej”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na przeprowadzeniu obliczeń komputerowych, wyborze najbardziej obiecujących ścieżek degradacyjnych, porównaniu wybranych ścieżek z danymi literaturowymi, zaplanowaniu eksperymentów, hodowli mikroorganizmów, przeprowadzeniu eksperymentów w laboratorium z wykorzystaniem metod chemicznych i biokatalitycznych, charakteryzacji otrzymanych związków za pomocą wybranych metod analitycznych i spektroskopowych oraz przygotowaniu materiałów do publikacji, raportów oraz prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc (~ 8 300 PLN brutto); praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych
 • Możliwości rozwoju zawodowego: publikowanie w czasopismach o wysokim IF, praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Anna Żądło-Dobrowolska

e-mail: azadlo@icho.edu.pl

Wymagania

kompetencje wymagane

 • tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doskonała znajomość chemii organicznej;
 • doświadczenie w syntezie;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do prowadzenia badań naukowych;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole.

 

kompetencje pożądane

 • doświadczenie w stosowaniu szerokiego zakresu technik spektroskopowych (NMR, IR, MS) do określania struktury związków organicznych; znajomość technik izolacji i oczyszczania związków organicznych;
 • kreatywność, niezależność i odpowiedzialność;
 • doświadczenie w szerokorozumianej biokatalizie oraz hodowli mikroorganizmów.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową
 • znajomość chemii organicznej;

Termin składania ofert

2022-03-22 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-04-05

Preferowany termin rozpoczęcia: 15.04.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Anna Zadlo-Dobrowolska”

Tytuł/Nr projektu

„Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu „Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności’, przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji oraz opiece nad studentami i doktorantami.

Profil zawodowy Kandydata

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia:

– wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc (~ 8 300 brutto);

– praca w pełnym wymiarze godzin

– zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 włącznie;

 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej
 • Możliwości rozwoju zawodowego:

– praca w doświadczonym, dynamicznym zespole,

– dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie fotochemii i chemii diazo związków,

– praca ze specjalistami z dziedziny fotochemii i chemii diazo związków,

– możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi,

– możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dorota Gryko

tel.: +48 343 20 51

e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane

 • doskonała znajomość chemii organicznej;
 • wcześniejsze doświadczenie w dziedzinie fotochemii mile widziane;
 • biegła znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole.

Kompetencje pożądane

 • doświadczenie w prowadzeniu obliczeń metodami DFT

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • dyplom doktora
 • list motywacyjny
 • 2 listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dotychczasowe osiągnięcia naukowe
 • kompetencja Kandydata/tki do wykonywania zadań związanych z realizacją projektu
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-04-03 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-04-20

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.05.2022 r.

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

 

Opis stanowiska

 • Samodzielne opracowanie oraz walidacja nowych metod badawczych;
 • Samodzielne przeprowadzanie analiz chromatograficznych oraz masowych;
 • Interpretacje wyników badań, przygotowywanie raportów końcowych z badań;
 • Zapewnianie klientom wsparcia w zakresie doradztwa usługowego w obszarze analityki chemicznej;
 • Opieka nad aparaturą kontrolno-pomiarową;
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy;

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Pracę na pełen etat na stanowisku chemika w młodym i dynamicznym zespole;
 • Stabilność zatrudnienia;
 • Możliwość rozwoju;
 • Miłą atmosferę pracy;
 • Szkolenia;

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe chemiczne;
 • Dobra znajomość chemii organicznej oraz wiedza w zakresie spektrometrii mas;
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej z systemami GC-MS i/lub LC-MS;
 • Umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania analiz;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Staranność i dokładność;
 • Nastawienie na rezultat i determinacja w działaniu;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

Termin składania ofert

30.04.2022 14:00

Składanie ofert

Sekretariat

Instytut Chemii Organicznej PAN

Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W tytule maila proszę wpisać „Rekrutacja – Dorota Staszek)

Tytuł/Nr projektu

„Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym otrzymaniu chiralnych N-heterocyklicznych karbenowych kompleksów złota, ich charakteryzacji za pomocą wybranych metod analitycznych i spektroskopowych, zastosowaniu w wybranych reakcjach enancjoselektywnych oraz przygotowaniu materiałów do publikacji, raportów oraz prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata

R2/R3

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc (~8 300 PLN brutto); praca w pełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na 15 miesięcy
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie katalizy złotem, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr hab. Michał Michalak

tel.: (+48) 22 343 2108

e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane

 • tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie później niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z uwzględnieniem przerw zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • dogłębna znajomość chemii organicznej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do prowadzenia badań naukowych;

 Kompetencje pożądane

 • kreatywność, niezależność i odpowiedzialność;
 • doświadczenie w stosowaniu szerokiego zakresu technik spektroskopowych (NMR, IR, MS) do określania struktury związków organicznych; znajomość technik izolacji i oczyszczania związków organicznych;
 • zdolność do kierowania studentami i szkolenia ich w zakresie projektowania i przeprowadzania doświadczeń.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów;
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki;
 • znajomość chemii organicznej;
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych;
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego);
 • umiejętność pracy w zespole/zdolność przekazywania wiedzy;
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających;
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową.

Termin składania ofert

2022-03-20 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-04-05

Preferowany termin rozpoczęcia: 15 kwietnia 2022 r.

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Michał Michalak”

Opis stanowiska

 • Samodzielne wykonywanie pomiarów NMR (dostępne spektrometry: Varian-Agilent
 •  i Bruker);
 • Wykonywanie procedur kalibracyjnych spektrometrów;
 • Monitorowanie pracy aparatury pomiarowej oraz pomocniczej (kompresory, klimatyzatory itp.);
 • Zapewnianie klientom wsparcia w zakresie doradztwa wyboru technik pomiarowych oraz interpretacji wyników;
 • Dbałość o powierzone stanowisko pracy oraz sprzęt;
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy.

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Pracę na pełen etat na stanowisku chemika w doświadczonym, rozpoznawalnym zespole;
 • Stabilność zatrudnienia;
 • Możliwość rozwoju;
 • Miłą atmosferę pracy;
 • Szkolenia;
 • Wynagrodzenie 4500 zł brutto.

Dodatkowe Informacje

Kierownik Pracowni NMR: dr hab. Wojciech Schilf, prof. IChO
tel.: 22 343 33 18
e-mail: wojciech.schilf@icho.edu.pl

Wymagania

 • Preferowane wykształcenie wyższe, chemiczne;
 • Znajomość chemii organicznej oraz wiedza w zakresie jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR);
 • Doświadczenie w pracy z systemami NMR;
 • Umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania pomiarów;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Staranność i dokładność;
 • Umiejętność współpracy klientami w zakresie planowania pomiarów oraz interpretacji wyników.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich – kierunki nauk ścisłych.

Termin składania ofert

14.03.2022 12:00

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Zatrudnienie NMR”)

Tytuł/Nr projektu

„Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu i Pd o dużym potencjale aplikacyjnym”

Opis stanowiska

Obecnie obserwuje się wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe, dlatego niezwykle ważne jest ich eliminowanie lub ograniczanie. Jednym z rodzajów nowotworów są wielolekooporne (MDR) guzy lite. Jest to temat projektu COST CA17104. Kluczowym wyzwaniem w tym projekcie jest identyfikacja nowych biomarkerów diagnostycznych i predykcyjnych oraz opracowanie nowych, bezpiecznych związków chemicznych, które będą mogły być wykorzystane w spersonalizowanym leczeniu nowotworów MDR. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest opracowanie nowych protokołów syntetycznych dostarczających związków organicznych o zdefiniowanej strukturze, wolnych od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Dlatego też, podczas realizacji projektu będziemy badać nowy typ reakcji organicznych katalizowanych przez sole miedzi, które dostarczają cząsteczek o wysokiej aktywności wobec MDR. Aby osiągnąć sukces, musimy znać zakres i ograniczenia reakcji, mechanizmy reakcji oraz optymalne warunki dla udanej syntezy. Ponieważ otrzymane produkty będą wykorzystywane do badań biologicznych i medycznych przez specjalistów COST, powinny być wolne od zanieczyszczeń, w tym pozostałości katalizatora metalicznego. Dlatego w projekcie szczególną uwagę zwrócimy na warunki reakcji i immobilizację/integrację katalizatora w celu zaprojektowania procedury eksperymentalnej zapewniającej otrzymanie produktów wolnych od metali.

 

Opis zadań:

Analiza danych zebranych w naszym zespole oraz analiza danych literaturowych. Synteza katalizatorów. Przeprowadzanie reakcji katalitycznych z użyciem katalizatorów miedziowych oraz odkrywanie nowych reakcji katalitycznych na podstawie analizy danych. Przygotowanie raportów i manuskryptów.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium naukowe na okres 23 miesięcy – 5000 PLN wraz z kosztami pracodawcy (~4600 brutto)
 • Benefity: udział w projektach UE COST, pakiet prywatnej opieki medycznej, możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemi organicznej, biokatalizy i chemii medycznej, praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny chemii, biochemii i medycyny, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Prof. Ryszard Ostaszewski

tel.: 223432054

e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl

Wymagania

Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest bycie doktorantem/doktorantką szkoły doktorskiej – uczestnik/uczestniczka studiów doktoranckich w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD), https://warsaw4phd.eu

 

Kompetencje wymagane; znajomość syntezy organicznej, umiejętność pracy z literatura naukową, umiejętność korzystania z naukowych baz danych (REAXYS, ScienceFinder), samodzielna analiza danych literaturowych

 

Kompetencje pożądane; pracowitość, skupienie w pracy, dokładność, umiejętność korzystania z baz danych opisujących enzymy (BRENDA itp.), znajomość biochemii, podstawy chemii medycznej.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony, jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów,
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/Kandydatki,
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych,
 • mobilność w karierze,
 • umiejętność pracy w zespole/zdolność przekazywania wiedzy/predyspozycje kierownicze,
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia,
 • opinie o Kandydacie/Kandydatce zawarte w listach polecających,
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

2022-02-24 23:59

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-25

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.03.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Ryszard Ostaszewski”

Tytuł/Nr projektu

„Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym”

Opis stanowiska

Do zadań Studenta/Studentki będą należeć w szczególności: synteza substratów do badań właściwości katalitycznych; badanie zakresu stosowalności reakcji fotokatalitycznych; przygotowanie materiałów do publikacji, raportów i prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium: 1500 zł/m-c;
 • Okres zatrudnienia: 5 miesięcy;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.03.2022 r.

Benefity:

 • Elastyczny wymiar godzin, umożliwiający pogodzenie pracy z zajęciami na uczelni;

Możliwości rozwoju zawodowego:

 • Rozwój zawodowy w zakresie metodyki prowadzenia badań naukowych;
 • Zdobycie doświadczenia w zakresie syntezy organicznej i fotokatalizy;
 • Dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej;
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Maciej Giedyk

tel.: 22 343 2115

e-mail: mgiedyk@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • Uczestnik/uczestniczka studiów II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, postawa proaktywna oraz bardzo dobre umiejętności organizacyjne.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • Krótki list motywacyjny;
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w studiach II-stopnia;
 • Skan dyplomu (stopień licencjata lub inżyniera).

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • Znajomość chemii organicznej;
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zdobyte nagrody lub wyróżnienia;
 • Znajomość języka angielskiego.

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

2022-02-16 14:00

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-18 14:00

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.03.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Maciej Giedyk”

Tytuł/Nr projektu

„Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCBiR, o tytule: „Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”, w szczególności: syntezie i oczyszczaniu związków pośrednich oraz docelowych struktur przewidzianych w ramach projektu.

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: zatrudnienie na umowę zlecenie na okres 7 miesięcy, 1000 pln/miesiąc
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemii organicznej, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr Marcin Lindner

tel.: 22 343 2106

e-mail: mlindner@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • kandydat/tka musi być studentem/tką co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, lub studentem studiów drugiego stopnia, realizowanych na uczelniach na terytorium RP, w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • podstawowa znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • znajomość zagadnień związanych z chemią organiczną.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki (CV)
 • list motywacyjny
 • poświadczenie przyjęcia na studia magisterskie drugiego stopnia

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na

przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Oceny z dotychczasowego przebiegu edukacji

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

2022-02-14 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-15

Preferowany termin rozpoczęcia: 15.02.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Marcin Lindner”

Tytuł/Nr projektu

Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu i Pd o dużym potencjale aplikacyjnym.

Opis stanowiska

Obecnie obserwuje się wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe, dlatego niezwykle ważne jest ich eliminowanie lub ograniczanie. Jednym z rodzajów nowotworów są wielolekooporne (MDR) guzy lite. Jest to temat projektu COST CA17104. Kluczowym wyzwaniem w tym projekcie jest identyfikacja nowych biomarkerów diagnostycznych i predykcyjnych oraz opracowanie nowych, bezpiecznych związków chemicznych, które będą mogły być wykorzystane w spersonalizowanym leczeniu nowotworów MDR. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest opracowanie nowych protokołów syntetycznych dostarczających związków organicznych o zdefiniowanej strukturze, wolnych od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Dlatego też, podczas realizacji projektu będziemy badać nowy typ reakcji organicznych katalizowanych przez sole miedzi, które dostarczają cząsteczek o wysokiej aktywności wobec MDR. Aby osiągnąć sukces, musimy znać zakres i ograniczenia reakcji, mechanizmy reakcji oraz optymalne warunki dla udanej syntezy. Ponieważ otrzymane produkty będą wykorzystywane do badań biologicznych i medycznych przez specjalistów COST, powinny być wolne od zanieczyszczeń, w tym pozostałości katalizatora metalicznego. Dlatego w projekcie szczególną uwagę zwrócimy na warunki reakcji i immobilizację/integrację katalizatora w celu zaprojektowania procedury eksperymentalnej zapewniającej otrzymanie produktów wolnych od metali.

Opis zadań: Wykonanie syntez związków modelowych, zastosowanie uzyskanych związków do badania chemoenzymatycznych kaskad reakcji katalizowanych solami miedzi.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: zatrudnienie na umowę o pracę na stanowisku Asystent, na okres jednego roku z możliwością przedłużenia oraz dodatek za realizację zadań projektu w wysokości 1400 PLN miesięcznie (wraz z kosztami pracodawcy)
 • Benefity: możliwość rozwoju naukowego, poznania nowoczesnych metod syntezy organicznej, pakiet opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość rozpoczęcia realizacji badań do pracy doktorskiej
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemii, biotechnologii, chemii medycznej, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi w ramach projektów COST UE, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Ryszard Ostaszewski

tel.: +48 22 343 2054

e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl

Wymagania

 • Zakończone studia wyższe na kierunku chemia, biotechnologia, farmacja lub pokrewne, znajomość syntezy organicznej

 

 • kompetencje wymagane: dobra znajomość chemii organicznej, zaangażowanie w wykonywane zadania

 

 • kompetencje pożądane: znajomość biokatalizy, metod spektroskopowych, w tym spektrometrii mas, spektroskopii w podczerwieni i metod HPLC

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony, jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

2022-02-10, 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-11

Preferowany termin rozpoczęcia: 15.02.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Ryszard Ostaszewski”

Tytuł/Nr projektu

„NAWA Polskie Powroty 2020 / Organiczne półprzewodniki oparte na cyklofanach”

Opis stanowiska

Poszukujemy zmotywowanego/ej asystenta/tki naukowego/ej do pracy w młodej i prężnej grupie badawczej, która syntetyzuje i bada nowatorskie optoelektroniczne materiały organiczne. Na tym stanowisku będzie możliwość zrobienia stopnia doktora. Do kluczowych zadań na tym stanowisku należeć będzie synteza i analiza wielopierścieniowych materiałów węglowodorowych, rozwiązywanie napotkanych problemów syntetycznych, tworzenie nowych pomysłów w ramach projektu, testowanie hipotez, analiza danych naukowych z różnych źródeł, regularne raportowanie postępów. Kandydat/tka będzie mieć możliwość zdobycia różnorodnych umiejętności niezbędnych w środowiskach akademickich i przemysłowych

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia:
  • Wynagrodzenie 6250 PLN wraz z kosztami pracodawcy (brutto/brutto)
  • Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na 1 rok z możliwością przedłużenia do 3 lat
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemii materiałów, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr. Przemysław Gaweł

tel.: +48 22 343 2129

e-mail: pgawel@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane:

  • Dyplom magistra (lub równoważny) z chemii.
  • Doświadczenie w syntezie organicznej.
  • Duża ogólna wiedza z chemii.
  • Język angielski na dobrym poziomie w mowie i piśmie. Umiejętność prezentacji werbalnych oraz pisania raportów w języku angielskim.
  • Umiejętność pracy w zespole.
  • Chęć odegrania roli w utrzymaniu pracy laboratorium poprzez przejęcie części obowiązków grupowych.
  • Wysoka motywacja i zainteresowanie badaniami naukowymi.

 

Kompetencje pożądane:

  • Dobra znajomość fizycznej chemii organicznej oraz chemii materiałów.
  • Doświadczenie w obliczeniach kwantowych.

 

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • wykaz ocen ze studiów
 • list motywacyjny
 • dwa listy polecające i/lub referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową (język angielski)
 • oceny ze studiów

Termin składania ofert

2022-02-15 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-28

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.03.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Przemyslaw Gawel”

Tytuł/Nr projektu

„Silnie fluorescecyjne, spolaryzowane, wielokrotne heliceny na bazie pirolo[3,2-b]piroli”

Opis stanowiska

Synteza barwników funkcjonalnych, analiza właściwości fotofizycznych nowych związków, pisanie raportów i publikacji, opieka nad studentami studiów magisterskich.

Profil zawodowy Kandydata

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 zł/miesiąc, umowa czasowa o pracę na 24 miesiące
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej
 • Możliwości rozwoju zawodowego: możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Daniel Gryko

e-mail: dtrgyko@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • doskonała znajomość chemii organicznej
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • doktorat z syntetycznej chemii organicznej

Kompetencje pożądane:

 • doświadczenie w chemii związków heterocyklicznych,
 • doświadczenie w fotofizycznej charakteryzacji barwników

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

Kryteria oceny Kandydatów:

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

2022-01-28 13:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-01-31

Preferowany termin rozpoczęcia: 01-02-2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Daniel Gryko”

Tytuł/Nr projektu

„Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym otrzymaniu chiralnych N-heterocyklicznych karbenowych kompleksów złota, ich charakteryzacji za pomocą wybranych metod analitycznych i spektroskopowych, oraz przygotowaniu materiałów, raportów oraz prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium 1 000 PLN na miesiąc; zatrudnienie na 11 miesięcy
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie katalizy złotem, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr hab. Michał Michalak

tel.: (+48) 22 343 2108

e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane

 • student/tka drugiego stopnia studiów magisterskich na kierunku chemia lub pokrewnym;
 • zaliczone zajęcia z chemii organicznej;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

 

Kompetencje pożądane

 • znajomość podstawowych technik spektroskopowych (NMR, IR, MS) w celu identyfikacji związków organicznych;

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki;
 • krótki list motywacyjny;
 • skan dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej Kandydata/tki;
 • znajomość chemii organicznej;
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych;
 • umiejętność pracy w zespole;

Termin składania ofert

2022-01-30 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-10

Preferowany termin rozpoczęcia: 1.03.2022 r.

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Michał Michalak”

Tytuł/Nr projektu

„Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym otrzymaniu chiralnych N-heterocyklicznych karbenowych kompleksów złota, ich charakteryzacji za pomocą wybranych metod analitycznych i spektroskopowych, zastosowaniu w wybranych reakcjach enancjoselektywnych oraz przygotowaniu materiałów do publikacji, raportów oraz prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata

R2/R3

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc; praca w pełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na 16 miesięcy
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie katalizy złotem, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr hab. Michał Michalak

tel.: (+48) 22 343 2108

e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie później niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z uwzględnieniem przerw zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • dogłębna znajomość chemii organicznej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do prowadzenia badań naukowych;

 

Kompetencje pożądane:

 • kreatywność, niezależność i odpowiedzialność;
 • doświadczenie w stosowaniu szerokiego zakresu technik spektroskopowych (NMR, IR, MS) do określania struktury związków organicznych; znajomość technik izolacji i oczyszczania związków organicznych;
 • zdolność do kierowania studentami i szkolenia ich w zakresie projektowania i przeprowadzania doświadczeń.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów;
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki;
 • znajomość chemii organicznej;
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych;
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego);
 • umiejętność pracy w zespole/zdolność przekazywania wiedzy;
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających;
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową.

Termin składania ofert

2022-01-30 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-15

Preferowany termin rozpoczęcia: 1.03.2022 r.

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Michał Michalak”

Tytuł/Nr projektu

„Zastosowanie sztucznej inteligencji do katalizy asymetrycznej: nowa droga do projektowania katalizatorów”

Opis stanowiska

Celem planowanych badań jest wspomagane sztuczną inteligencją projektowanie, a następnie eksperymentalne weryfikowanie nowych chiralnych kwasów Lewisa zawierających jony cynku i magnezu jako katalizatorów w wybranych reakcjach organicznych, w szczególności w reakcjach asymetrycznej redukcji grupy karbonylowej. Wspomagane komputerowo projektowanie katalizatorów będzie wymagało statystycznej analizy danych zebranych w naszym zespole w czasie wieloletniej pracy w obszarze syntezy asymetrycznej oraz komputerowej analizy danych literaturowych. Celem badań jest również implementacja pokaźnej bazy danych wyników (zarówno pozytywnych jak i negatywnych) uzyskanej w toku poprzednich badań do rozwiązania napotkanych wówczas problemów.

Opis zadań:

Komputerowa analiza danych zebranych w naszym zespole i analiza danych literaturowych. Wprowadzanie i statystyczna analiza danych. Projektowanie narzędzi informatycznych na potrzeby AI.

Profil zawodowy Kandydata

R2/R3

Liczba stanowisk

1

Oferta

Warunki zatrudnienia:

 • Wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc;
 • Praca w pełnym wymiarze godzin;
 • Zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 48 włącznie;

Benefity:

 • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne

Możliwości rozwoju zawodowego:

 • Praca w dynamicznym zespole
 • Dostęp do infrastruktury badawczej,
 • Rozwój zawodowy w dziedzinie chemii komputerowej,
 • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi,
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Jacek Młynarski

e-mail: jacek.mlynarski@icho.edu.pl

Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia obliczeniowa) fizyki (specjalność fizyka teoretyczna, metody obliczeniowe) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN);
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;

Kompetencje wymagane:

 • doskonała znajomość metod obliczeniowych, analizy statystycznej;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

Kompetencje pożądane:

 • kreatywność
 • samodzielność w pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • dwa listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • kompetencje Kandydata/tki odpowiadające projektowi
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w rekomendacji
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Termin składania ofert

2022-01-31 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-10

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.04.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Jacek Mlynarski”

 

Tytuł/Nr projektu

„Mechanochemiczna indukcja samoasocjacji kapsuł molekularnych opartych na anionach”

Opis stanowiska

Synteza organicznych bloków budulcowych, przeprowadzanie eksperymentów mechanochemicznych i kompleksowania, rejestracja i interpretacja danych spektralnych (UV, ECD, fluorescencja, NMR, dane krystalograficzne), analiza baz danych (REAXYS, SciFinder, CCDC), projektowanie eksperymentów, przygotowanie danych i draftu publikacji.

Profil zawodowy Kandydata

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: umowa o pracę, wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN miesięcznie, okres wypłacania 20 miesięcy
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych.
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny chemii supramolekularnej, syntezy i spektroskopii, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Agnieszka Szumna

tel.: +48 22 343 22 03

e-mail: agnieszka.szumna@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • tytuł doktora z chemii, farmacji, biotechnologii lub fizyki,
 • doświadczenie w syntezie organicznej i interpretacji danych spektroskopowych (UV, ECD, NMR, krystalografia),
 • bardzo dobra komunikacja w języku angielskim na poziomie naukowym.

Kompetencje pożądane:

 • doświadczenie w chemii supramolekularnej i krystalografii

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • dwa listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • wiedza z zakresu chemii organicznej i tematyki projektu
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki w tym staże naukowe
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-02-28 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-03-15

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.04.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Agnieszka Szumna”

Tytuł/Nr projektu

„Mechanochemiczna indukcja samoasocjacji kapsuł molekularnych opartych na anionach”

Opis stanowiska

Synteza organicznych bloków budulcowych, przeprowadzanie eksperymentów mechanochemicznych i kompleksowania, rejestracja i interpretacja danych spektralnych (UV, fluorescencja, NMR), przygotowanie danych i draftu publikacji.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy, stypendium wypłacane z grantu przez okres 45 miesięcy
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim.
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny chemii supramolekularnej, syntezy i spektroskopii, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Agnieszka Szumna

tel.: +48 22 343 22 03

e-mail: agnieszka.szumna@icho.edu.pl

Wymagania

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta/ki szkoły doktorskiej – zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD) – szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne na stronie: https://warsaw4phd.eu/

Kompetencje wymagane

 • tytuł magistra z chemii, farmacji, biotechnologii lub fizyki,
 • podstawowe doświadczenie w syntezie organicznej, interpretacji danych spektroskopowych,
 • dobra komunikacja w języku angielskim na poziomie naukowym.

Kompetencje pożądane

 • doświadczenie w chemii supramolekularnej

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • dwa listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • ogólna wiedza z chemii organicznej i zakresu projektu
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki w tym staże naukowe
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-01-20 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-10

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.04.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Agnieszka Szumna”

Tytuł/Nr projektu

„Mechanochemiczna indukcja samoasocjacji kapsuł molekularnych opartych na anionach”

Opis stanowiska

Synteza organicznych bloków budulcowych, przeprowadzanie eksperymentów mechanochemicznych i kompleksowania, rejestracja i interpretacja danych spektralnych (UV, ECD, fluorescencja, NMR, dane krystalograficzne), przygotowanie danych do publikacji

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium 1500 PLN/miesiąc, okres wypłacania 14 miesięcy
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny chemii supramolekularnej, syntezy i spektroskopii, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Agnieszka Szumna

tel.: +48 22 343 22 03

e-mail: agnieszka.szumna@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • Uczestnik/czka studiów II-stopnia (tytuł licencjata lub inżyniera) kierunków chemia, farmacja, biotechnologia lub fizyka, podstawowa wiedza z zakresu chemii organicznej i interpretacji danych spektroskopowych (UV, NMR), dobra komunikacja w języku angielskim.

Kompetencje pożądane:

 • doświadczenie w syntezie organicznej

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/ki
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje (stopień licencjata lub inżyniera) wraz z wykazem ocen
 • zaświadczenie o uczestnictwie w studiach II-stopnia
 • referencje od poprzedniego opiekuna naukowego

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • znajomość chemii organicznej
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-03-07 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-03-22

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.04.2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Agnieszka Szumna”

Tytuł/Nr projektu

„Zastosowanie sztucznej inteligencji do katalizy asymetrycznej: nowa droga do projektowania katalizatorów”

Opis stanowiska

Celem planowanych badań jest wspomagane sztuczną inteligencją projektowanie, a następnie eksperymentalne weryfikowanie nowych chiralnych kwasów Lewisa zawierających jony cynku i magnezu jako katalizatorów w wybranych reakcjach organicznych, w szczególności w reakcjach asymetrycznej redukcji grupy karbonylowej. Wspomagane komputerowo projektowanie katalizatorów będzie wymagało analizy danych zebranych w naszym zespole w czasie wieloletniej pracy w obszarze syntezy asymetrycznej oraz analizy danych literaturowych. Celem badań jest również implementacja pokaźnej bazy danych wyników (zarówno pozytywnych jak i negatywnych) uzyskanej w toku poprzednich badań do rozwiązania napotkanych wówczas problemów.

Opis zadań:

Analiza danych zebranych w naszym zespole i analiza danych literaturowych. Synteza katalizatorów. Przeprowadzanie reakcji katalitycznych z kompleksami cynku i magnezu oraz odkrywanie nowych reakcji katalitycznych w oparciu o analizę danych AI. Przygotowanie raportów i manuskryptów.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy, stypendium wypłacane z grantu przez okres 48 miesięcy
 • Benefity:
  • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne
  • Możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego:
  • Praca w dynamicznym zespole
  • Dostęp do infrastruktury badawczej,
  • Rozwój zawodowy w dziedzinie syntezy asymetrycznej,
  • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi,
  • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Jacek Młynarski

e-mail: jacek.mlynarski@icho.edu.pl

Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej – zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD) – szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne na stronie: https://warsaw4phd.eu/
 • ukończone studia II lub I stopnia (+wybitne osiągnięcia) w dyscyplinie chemia

 

Kompetencje wymagane:

 • doskonała znajomość chemii organicznej, metaloorganicznej;
 • znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

Kompetencje pożądane:

 • kreatywność
 • samodzielność w pracy
 • umiejętność w pracy w zespole
 • odpowiedzialność

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata zawierający listę osiągnieć naukowych (stypendia, publikacje, udział w konferencjach)
 • dyplom magistra wraz z wykazem ocen uzyskanych w trakcie studiów
 • list motywacyjny
 • 1 listy polecający od opiekuna naukowego

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny na: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • kompetencje kandydata odpowiadające projektowi, znajomość chemii organicznej
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w rekomendacji
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-01-20 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-10

Preferowany termin rozpoczęcia: 1 marca 2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Jacek Mlynarski”

Tytuł/Nr projektu

„Synteza zakrzywionych pochodnych acenów – w kierunku oddolnej syntezy nanorurek węglowych typu zig-zag”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu, w tym: Synteza bloków budulcowych oraz nienaprężonych makrocyklicznych prekursorów zakrzywionych acenów; Konwersja prekursorów do pochodnych zakrzywionych acenów; Próby syntezy stabilnych pochodnych cyklacenu; Przygotowanie materiałów do publikacji i wystąpień.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: Stypendium 3000 PLN/mies. w okresie do 01.09.2022 r. z możliwością przedłużenia
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego: Dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie zaawansowanej syntezy organicznej, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr Marek Grzybowski

tel.: +48 22 343 2029

e-mail: mgrzybowski@icho.edu.pl

Wymagania

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej – zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD) – szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne na stronie: https://warsaw4phd.eu/

 

Kompetencje wymagane:

 • Tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych
 • Dobra znajomość chemii organicznej (dodatkowym atutem będzie znajomość chemii policyklicznych związków aromatycznych)
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium syntezy organicznej
 • Znajomość podstawowych technik spektroskopowych używanych do charakteryzacji związków organicznych (NMR, MS)

 

Kompetencje pożądane:

 • Samodzielność, umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz samodzielnej organizacji pracy
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata (CV)
 • list motywacyjny
 • wykaz ocen ze studiów II stopnia lub średnia ocen
 • kopia dyplomu
 • opis osiągnięć
 • listy rekomendacyjne (opcjonalnie)

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny na: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • znajomość chemii organicznej
 • dorobek naukowy
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-01-14 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-05

Preferowany termin rozpoczęcia: 1 marca 2022

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Marek Grzybowski”

Tytuł/Nr projektu

CO2CHEM – WYKORZYSTANIE CO2 W REDOKS NEUTRALNYM C-H KARBOKSYLOWANIU NA DRODZE FOTOKATALITYCZNEJ

Opis stanowiska

Głównym celem projektu jest poznanie syntetycznych i mechanistycznych podstaw koniecznych do przeprowadzenia reakcji C-H karboksylowania nasyconych węglowodorów za pomocą dwutlenku węgla. Zastosowanie światła widzialnego oraz dwutlenku węgla otwiera nowe możliwości syntezy strukturalnie złożonych związków organicznych w sposób ekologiczny i tani. Aby sprostać temu wyzwaniu, będziemy badać nowe strategie syntezy oparte na fotokatalitycznie generowanych rodnikach alkilowych i kompleksach metali, aby zapewnić karboksylowanie C-H w ogólnym procesie redoks-neutralnym.

Projekt będzie realizowany we ścisłej współpracy z prof. B König z Wydziału Chemii i Farmacji, Uniwersytet w Ratyzbonie, Niemcy.

 Opis zadań:

Doktorant/Doktorantka 1. W trakcie realizacji projektu realizowane będą następujące zadania badawcze:

– projektowanie i synteza kompleksów kobaltu i ich testowanie w reakcji C-H karbonylowania CO generowanym in situ;

– badania reakcji C-H karbonylowania CO generowanym in situ;

– badania mechanistyczne wybranych reakcji C-H karboksylowania;

– badanie zakresu i ograniczeń opracowanych metod;

– przygotowywanie manuskryptów.

Doktorant/Doktorantka 2. W trakcie realizacji projektu realizowane będą następujące zadania badawcze:

– wybór fotokatalizatora reakcji C-H karboksylowania CO2 na drodze jednoelektronowej redukcji;

– badanie możliwości generowania anionorodnika z CO2 na drodze fotochemicznej;

– projektowanie i synteza kompleksów kobaltu – potencjalnych katalizatorów reakcji C-H karbonylowania węglowodorów alifatycznych poprzez addycję CO2 do wiązań Co-C;

– próby wykorzystania atmosferycznego CO2 w opracowanych reakcjach

– badanie zakresu i ograniczeń opracowanych metod.

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

2

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium 5000 PLN wraz z kosztami pracodawcy miesięcznie, stypendium wypłacane z grantu przez okres 36 miesięcy
 • Benefity:
  • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne
  • Możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim
 • Możliwości rozwoju zawodowego:
  • Praca w dynamicznym zespole
  • Dostęp do infrastruktury badawczej,
  • Rozwój zawodowy w dziedzinie fotokatalizy,
  • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi, Wydział Chemii i Farmacji, Uniwersytet w Ratyzbonie
  • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

 

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dorota Gryko

tel.: +48 343 20 51

e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Wymagania

 • Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD) – https://warsaw4phd.eu/
 • ukończone studia II lub I stopnia (+wybitne osiągnięcia) w dyscyplinie chemia

 Kompetencje wymagane

 • doskonała znajomość chemii organicznej, metaloorganicznej;
 • znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

Kompetencje pożądane

 • kreatywność
 • samodzielność w pracy
 • umiejętność w pracy w zespole
 • odpowiedzialność

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata zawierający listę osiągnieć naukowych (stypendia, publikacje, udział w konferencjach)
 • dyplom magistra wraz z wykazem ocen uzyskanych w trakcie studiów
 • list motywacyjny
 • 1 listy polecający od opiekuna naukowego

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Kryteria oceny Kandydatów

 • kompetencje kandydata odpowiadające projektowi, znajomość chemii organicznej
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w rekomendacji
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2022-01-20 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-02-10

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

Tytuł/Nr projektu

„CO2CHEM – WYKORZYSTANIE CO2 W REDOKS NEUTRALNYM C-H KARBOKSYLOWANIU NA DRODZE FOTOKATALITYCZNEJ”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu dotyczącego wykorzystania CO2 w syntezie kwasów karboksylowych na drodze fotochemicznej, w szczególności syntezie kompleksów kobaltu, i badaniu ich aktywności katalitycznej; przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji oraz opiece nad studentami i doktorantami.

Profil zawodowy Kandydata

R2/R3

Liczba stanowisk

1

Oferta

– Wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc;

– Praca w pełnym wymiarze godzin

– Zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36 włącznie

 

 • Benefity: Dodatkowe ubezpieczenie medyczne
 • Możliwości rozwoju zawodowego:

– Dostęp do infrastruktury badawczej,

– Rozwój zawodowy w dziedzinie fotokatalizy,

– Współpraca z ośrodkami zagranicznymi, Uniwersytet w Ratyzbonie, Wydział Chemii i Farmacji

– Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dorota Gryko

tel.: +48 343 20 51

e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Wymagania

–      stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;

–      dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;

–      zaangażowanie

Kompetencje wymagane:

–      doskonała znajomość chemii organicznej, metaloorganicznej;

–      doświadczenie w chemii kompleksów kobaltu;

–      biegła znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC

–      znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

–      wcześniejsze doświadczenie w dziedzinie fotochemii lub doświadczenie w chemii teoretycznej (obliczenia metodami DFT) mile widziane

 

Kompetencje pożądane:

–      samodzielność w pracy

–      umiejętność podejmowania decyzji

–      umiejętność w pracy w zespole

–      odpowiedzialność

–      zdolność przekazywania wiedzy i pracy ze studentami

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • 2 listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • znajomość chemii organicznej
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2021-12-20 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2022-01-10

Składanie ofert

Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

Tytuł/Nr projektu

„Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu „Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności’, przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji oraz opiece nad studentami i doktorantami.

Profil zawodowy Kandydata

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia:

– wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc;

– praca w pełnym wymiarze godzin

– zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 włącznie;

 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej
 • Możliwości rozwoju zawodowego:

– praca w dośwadczonym, dynamicznym zespole,

– dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie fotochemii i chemii diazo związków,

– praca ze specjalistami z dziedziny fotochemii i chemii diazo związków,

– możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi,

– możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dorota Gryko

tel.: +48 343 20 51

e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • doskonała znajomość chemii organicznej;
 • wcześniejsze doświadczenie w dziedzinie fotochemii mile widziane;
 • biegła znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole

Kompetencje pożądane:

 • doświadczenie w prowadzeniu obliczeń metodami DFT

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • dyplom doktora
 • list motywacyjny
 • 2 listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dotychczasowe osiągnięcia naukowe
 • kompetencja kandydata do wykonywania zadań związanych z realizacją projektu
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Komisja Konkursowa ocenia wnioski w skali punktowej. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (lub telekonferencję). Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się od 16 do 20 grudnia 2021 r.

Termin składania ofert

2021-12-05 17:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-12-21

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

 

Tytuł/Nr projektu

„OPUS 2020/39/B/ST4/02022”

Opis stanowiska

Opis zadań: Synteza organiczna

Preferowany termin rozpoczęcia: October 2021

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium 5000 zł/ miesięcznie na okres do 4 lat
 • Benefity: ( pakiet prywatnej opieki medycznej, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim)
 • Możliwości rozwoju zawodowego: (praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie syntezy organicznej i modelowania molekularnego, praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny syntezy organicznej)

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Cina Foroutan-Nejad

tel.: +48 573 537 340

e-mail: cforoutan-nejad@icho.edu.pl

Wymagania

 • Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD)
 • kompetencje wymagane: Tytuł magistra (lub równoważny) z chemii
 • kompetencje pożądane: Znajomość układów aromatycznych

 

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https://wwwold.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/formularze/dane_osobowe_klauzula.docx

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2021-09-28 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-09-30

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Cina Foroutan-Nejad”

Tytuł/Nr projektu

„Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN: Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej w zakresie foto i elektrokatalizy oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.

Liczba stanowisk

1

Oferta

Pensja 10 000 PLN/ miesiąc (wraz z kosztami pracodawcy), umowa na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy.

Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Katarzyna Rybicka-Jasińska

tel.: +48 692 639 333, 23432102

e-mail: katarzyna.rybickajasinska@gmail.com

Wymagania

 • tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie później niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z uwzględnieniem przerw zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • znajomość chemii organicznej,
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/ CV
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji oraz prowadzonych projektów
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny
 • 2 listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu
 • wiek poniżej 35 lat – wymaganie instytucji finansującej

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https:// www.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/dokumenty_regulaminy/dane_osobowe_klauzula.docx

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2021-11-15 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-12-01

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Katarzyna Rybicka-Jasińska”

Tytuł/Nr projektu

„Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu i Pd o dużym potencjale aplikacyjnym”

Opis stanowiska

 • wykonanie syntezy związków modelowych,
 • zastosowanie uzyskanych związków do badania chemoenzymatycznych kaskad reakcji katalizowanych solami miedzi,
 • opracowanie chemoenzymatycznych metod funkcjonalizacji związków modelowych.

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium naukowe dla doktoranta na okres 29 miesięcy
 • Benefity: Udział w projektach UE COST
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemi organicznej, biokatalizy i chemii medycznej, praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny chemii, biochemii i medycyny, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Prof. Ryszard Ostaszewski

tel.: 223432054

e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl

Wymagania

 • Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD)
 • kompetencje wymagane; znajomość syntezy organicznej, umiejętność pracy z literatura naukową, umiejętność korzystania z naukowych baz danych (REAXYS, ScienceFinder), samodzielna analiza danych literaturowych
 • kompetencje pożądane; pracowitość, skupienie w pracy, dokładność, umiejętność korzystania z baz danych opisujących enzymy (BRENDA itp.), znajomość biochemii, podstawy chemii medycznej.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych (
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https:// www.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/dokumenty_regulaminy/dane_osobowe_klauzula.docx

Termin składania ofert

2021-09-2416:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-09-24

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Ryszard Ostaszewski”

Tytuł/Nr projektu

UMO-2020/37/B/ST4/00017

Opis stanowiska

Synteza barwników funkcjonalnych, analiza właściwości fotofizycznych nowych związków, pisanie raportów i publikacji

Liczba stanowisk

1

Oferta

Wynagrodzenie: 3800zł/mies.

Okres zatrudnienia: 48 miesięcy

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Daniel T. Gryko

e-mail: dtrgyko@icho.edu.pl

Wymagania

 • doskonała znajomość chemii organicznej,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • Ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy,

Korzystne: doświadczenie w chemii związków heterocyklicznych.

Wymagane dokumenty

 • pełne CV zawierające spis publikacji,
 • list rekomendacyjny,
 • oceny ze studiów

Termin składania ofert

25.09.2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu

27.09.2021

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Daniel Gryko”

Tytuł/Nr projektu

„Synteza strukturalnie zróżnicowanych średnich i dużych pierścieni poprzez kontrolowany rozpad tetraoksanów i związków pokrewnych”

Opis stanowiska

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje post-doca do realizacji projektu (UMO-2019/35/B/ST4/02794) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: „Synteza strukturalnie zróżnicowanych średnich- i dużych pierścieni poprzez kontrolowany rozkład tetraoksanów i związków pokrewnych”. Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.

Głównym zadaniem projektu jest opracowanie uniwersalnej metodologii syntezy strukturalnie zróżnicowanych związków makrocyklicznych. Kluczowym przekształceniem prowadzącym do formowania dużych pierścieni węglowych lub heterocyklicznych będzie termiczna lub fotochemiczna fragmentacja łatwodostępnych i stabilnych tetraoksanów lub heksaoksonanów.

Cztery główne tematy badawcze realizowanego projektu:

 1. optymalizacja syntezy i badania stabilności termicznej tetraoksanów i związków pokrewnych.
 2. synteza wysoko funkcjonalizowanych makrolaktonów poprzez fotochemiczny rozkład tetraoksanów
 3. synteza i charakterystyka chiralnych makrocykli i nowych makrolidów polihydroksylowych
 4. wykorzystanie opracowanej metodyki do syntezy eterów koronowych i aza-koronowych o zróżnicowanej funkcjonalności

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Wynagrodzenie 10 000 zł ze wszystkimi obciążeniami Pracodawcy, umowa o pracę na okres 12 miesięcy.
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim.
 • Praca w ambitnym zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Bartłomiej Furman

tel.: 505871960

e-mail: bartlomiej.furman@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane – tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie później niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z uwzględnieniem przerw zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;

– znajomość chemii organicznej,

– dorobek naukowy udokumentowany publikacjami;

– zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;

– znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

 

Kompetencje pożądane – znajomość pracy z wykorzystaniem techniki Schlenka oraz komory rękawicowej;

– doświadczenie w izolacji i oczyszczaniu związków organicznych;

– znajomość technik analitycznych i spektroskopowych, w stopniu niezbędnym do ich wykorzystania w charakteryzacji związków organicznych (IR, NMR, MS, GC, HPLC);

Kryteria oceny kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole/zdolność przekazywania wiedzy/predyspozycje kierownicze
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

 

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https:// www.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/dokumenty_regulaminy/dane_osobowe_klauzula.docx

Termin składania ofert

2021-09-30 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-10-08

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Bartłomiej Furman”

Tytuł/Nr projektu

„Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej”

Opis stanowiska

 • Badanie właściwości systemów fotoelektrokatalitycznych;
 • Optymalizacja i badanie zakresu stosowalności reakcji fotoelektrokatalitycznych;
 • Przygotowanie materiałów do publikacji i prezentacji.

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Wynagrodzenie 1500 PLN miesięcznie (wraz z kosztami pracodawcy);
 • Okres zatrudnienia: 8 miesięcy z możliwością przedłużenia
 • Preferowany termin rozpoczęcia 01.11.2021.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Katarzyna Rybicka-Jasińska

tel.: 22 343 2102

e-mail: katarzyna.rybickajasinska@icho.edu.pl

Wymagania

 • Uczestnik studiów I lub II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, bardzo dobre zdolności organizacyjne oraz zdolność do pracy w grupie.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys Kandydata (CV);
 • Krótki list motywacyjny;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania ofert

2021-10-15 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-10-17

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Katarzyna Rybicka-Jasińska”

Tytuł/Nr projektu

UMO-2019/35/B/ST4/02794

Opis stanowiska

Głównym zadaniem tego projektu jest opracowanie skutecznej metodologii syntezy średnich i dużych pierścieni o zróżnicowanej strukturze i funkcjonalności. Jako metodę formowania tytułowych makrolidów zastosujemy termiczny lub fotochemiczny rozpad łatwo dostępnych tetra- lub heksaoksanów.

W niniejszym projekcie skupimy się na czterech głównych, częściowo pokrywające się tematach:

 1. rozkład termiczny tetraoksanów i związków pokrewnych: optymalizacja i zakres
 2. synteza wysoce funkcjonalizowanych makrolaktonów poprzez fotochemiczny rozkład tetraoksanów
 3. synteza i charakterystyka chiralnych makrocykli i nowych polihydroksylowych makrolidów
 4. wykorzystanie opracowanej metodologii w syntezie funkcjonalizowanych eterów koronowych i aza-koronowych o różnej wielkości pierścieni.

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • czas trwania stypendium – 1.10.2021 – 26.07.2024 z możliwością przedłużenia,
 • 5000 zł wraz z kosztami pracodawcy

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Bartłomiej Furman

tel.: 505871960

e-mail: bartlomiej.furman@icho.edu.pl

Wymagania

Kandydat musi mieć ukończone studia wyższe w dziedzinie chemii ze szczególnym uwzględnieniem chemii organicznej i posiadać praktyczne umiejętności laboratoryjne, analityczne jak również komunikatywną znajomość języka angielskiego. Kandydat powinien być wysoce zmotywowany, dobrze zorganizowany i entuzjastyczny.

 

Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD); termin składania dokumentów: do 25 września 2021r., więcej informacji: http://warsaw4phd.eu/en/candidates/admissions/

Wymagane dokumenty

Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych na wydziale chemicznym lub kierunku pokrewnym o specjalizacji chemia organiczna lub dziedziny pokrewne

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https:// www.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/dokumenty_regulaminy/dane_osobowe_klauzula.docx

Termin składania ofert

2021-09-25 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-10-08

Składanie ofert

Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Bartłomiej Furman”

Tytuł/Nr projektu

„Synteza katalizatorów supramolekularnych inspirowanych enzymami”

NCN Maestro 2018/30/A/ST5/00529

Liczba stanowisk

1

Profil zawodowy Kandydata

R1

Opis stanowiska

Opis zadań: Doktorant/ka będzie prowadzić badania na pograniczu chemii organicznej, samoorganizacji molekularnej i sztucznej inteligencji celem syntezy i charakteryzacji unikatowych katalizatorów umożliwiających wysoce selektywne reakcje na szkieletach cząsteczek organicznych. Badania te łączyć będą ze sobą klasyczna syntezę organiczna i katalizę z najnowocześniejszymi technikami charakteryzacji nanomateriałów, jak również z elementami sztucznej inteligencji. Doktorant/ka będzie mieć możliwość pracy z chemikami o wybitnych kwalifikacjach i wyjątkowym zapale, z twórcami stworzonego przez nasz zespół oprogramowania do planowania syntez Chematica/Synthia TM (prosimy sprawdzić w Googlu!), wszystko pod kierownictwem laureata Nagrody Feynmana, nagród ACS, RSC, itd., Prof. Bartosza Grzybowskiego (https://scholar.google.com/citations?user=hjS0xZ0AAAAJ&hl=en&oi=ao). Chętni będą mogli poszerzać swoje kwalifikacji poprzez ścisłą współpracę z i krótkie staże w koreańskich laboratoriach Prof. Grzybowskiego (https://www.ibs.re.kr/softmatt/), jak również uczestniczyć w wielu naszych współpracach z czołowymi firmami farmaceutycznymi świata.

Preferowany termin rozpoczęcia: 1 października 2021

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: Wynagrodzenie w formie stypendium 3375 zł/miesiąc (do kwietnia 2023 r.) oraz dodatkowo stypendium Szkoły Doktorskiej;
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim;
 • Możliwości rozwoju zawodowego: publikowanie w czasopismach o wysokim IF, praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej.

Wymagania

 • Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD)
 • Tytuł magistra (lub równoważny) z chemii.
 • Praktyczne doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej.
 • Doskonała ogólna wiedza z zakresu chemii.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w piśmie oraz w prezentacjach ustnych i wizualnych oraz umiejętność pisania raportów do publikacji w czasopismach naukowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Chęć odegrania roli w utrzymaniu pracy laboratorium oraz udziału w obowiązkach grupowych.
 • Silna motywacja i mocne zaangażowanie się w badania.

Dodatkowe informacje

Kierownik projektu: Bartosz Grzybowski
tel.: +48 22 343 20 88
e-mail: nanogrzybowski@gmail.com

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze – staże naukowe
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Termin składania ofert

13.09.2021 godz. 11:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

24.09.2021

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Bartosz Grzybowski”

Tytuł/Nr projektu

Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu.

NCN MAESTRO 2018/30/A/ST5/00529

Liczba stanowisk

1

Profil zawodowy Kandydata

R2

Opis stanowiska

Chemik teoretyk

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN „Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu” w zakresie chemii teoretycznej oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2021

Oferta

Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc; praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia;

Benefity: dodatkowe ubezpieczenie medyczne

Możliwości rozwoju zawodowego: publikowanie w czasopismach o wysokim IF, praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej

Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia teoretyczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doświadczenie i zainteresowanie mechaniką kwantową i mechaniką molekularną;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy ze sztuczną inteligencją;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole

Dodatkowe informacje

Kierownik projektu: Bartosz Grzybowski
tel.: +48 22 343 20 88
e-mail: nanogrzybowski@gmail.com

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Wymagane dokumenty

 • CV
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Termin składania ofert

31 sierpnia 2021 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

20 września 2021 r. 

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Bartosz Grzybowski”)

Tytuł/Nr projektu

„Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”

Projekt Lider XI

Liczba stanowisk

1 (12 miesięcy)

Profil zawodowy Kandydata

R2

Opis stanowiska

W tym projekcie koncentrujemy się na racjonalnym projektowaniu i syntezie innowacyjnych architektur organicznych – nanografenów (składających się ze struktury D-π-A) o dodatniej lub ujemnej krzywiźnie Gaussa. Ponadto celem projektu jest opracowanie wydajnej i niedrogiej metodologii syntezy nanografenów. Duży nacisk zostanie położony na badanie korelacji pomiędzy strukturą elektronową nanografenów, a ich właściwościami fotofizycznymi, z wykorzystaniem podejścia teoretycznego (obliczenia DFT) oraz eksperymentalnego (NMR, UV-Vis-NIR, emisja, CV). Następnie zostaną przeprowadzone zaawansowane niskotemperaturowe pomiary fotofizyczne w celu zidentyfikowania związków o najwyższej fotoaktywności zarówno w roztworze, jak i w stanie stałym. Nanografeny zostaną wykorzystane do produkcji urządzeń TADF OLED oraz identyfikacji ich wydajności emisyjnej i stabilności.

Kluczowe obowiązki Kandydata obejmować będą:

 • Prowadzenie projektu syntetycznego.
 • Ocenę podstawowych właściwości optycznych otrzymanych zwiazków.
 • Przygotowywanie części eksperymentalnej opisu wyników i szkicu manuskryptu publikacji jak również raportów.
 • Opieka nad studentami studiów magisterskich i doktoranckich.

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2021

Oferta

Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie ok. 8000 zł (z kosztami pracodawcy) na okres 12 miesięcy

Benefity: prywatne ubezpieczenie medyczne, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim na krótki okres czasu

Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemii organicznej i materiałów funkcjonalnych

Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż w 2013 roku;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • podstawy fotofizyki
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • wcześniejsze doświadczenie w chemii związków aromatycznych mile widziane;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy

Dodatkowe informacje

Kierownik projektu: dr Marcin Lindner
tel.: 22 343 2106
e-mail: mlindner@icho.edu.pl

Kryteria oceny Kandydatów

 • doświadczenie w syntezie organicznej
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową
 • wiek poniżej 35 lat – wymaganie instytucji finansującej

Spotkanie komisji rekrutacyjnej odbędzie się około 31 sierpnia, a Kandydat do zatrudnienia zostanie wybrany na podstawie życiorysu i dorobku naukowego.

Wymagane dokumenty

 • życiorys wraz z wykazem publikacji naukowych/listą przyznanych patentów
 • kopia dyplomu doktorskiego wraz z listą uzyskanych ocen
 • list motywacyjny
 • dwa listy referencyjne (w tym jeden od promotora pracy doktorskiej), wysłane bezpośrednio przez rekomendujących do kierownika projektu (marcin.lindner@icho.edu.pl)

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Termin składania ofert

29.08.2021 do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

01.09.2021

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Marcin Lindner”

 

Opis zadań

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych (obliczenia kwantowo-mechaniczne) w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny;
 • średnia ze studiów (oficjalna kopia) lub oceny z egzaminu maturalnego (w przypadku studentów pierwszego roku);
 • życiorys;

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu:
Prof. Daniel Gryko
dtgryko@icho.edu.pl

Adres do składania ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Daniel Gryko”

Wymagania

 • chęć pracy przez okres 6 miesięcy
 • znajomość chemii organicznej
 • znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

 • stypendium 1750 PLN;
 • pracę w ambitnym i dynamicznym zespole;

Termin składania ofert

2021.08.10 14:00

Opis zadań

 • praca nad indukownymi światłem czerwonym reakcjami tworzenia wiązań C-C
 • optymalizacja warunków reakcji
 • badanie zakresu stosowalności i ograniczeń metody
 • Preferowany termin rozpoczęcia: 1.09.2021

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wykaz zaliczeń z ocenami
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia Kandydata
 • list motywacyjny
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https:// www.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/dokumenty_regulaminy/dane_osobowe_klauzula.docx

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Dorota Gryko

tel.: 22 343 20 51

e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Adres do składania ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • student drugiego stopnia studiów magisterskich na kierunku chemia lub pokrewnym
 • zaliczone zajęcia z chemii organicznej
 • bardzo dobra znajomość chemii organicznej
 • dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie

Kompetencje pożądane:

 • znajomość technik: chromatografia gazowa, wysokosprawna chromatografia cieczowa

Kryteria oceny Kandydatów:

 • wiedza z chemii organicznej
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia

Oferujemy

Warunki zatrudnienia:

 • stypendium 2000 PLN miesięcznie przez 17 miesięcy

Możliwości rozwoju zawodowego:

 • praca w ambitnym zespole,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • rozwój zawodowy w dziedzinie chemii organicznej,
 • praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny fotochemii,
 • możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi,
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN)

Termin składania ofert

2021-08-10 12:00

Tytuł/Nr projektu

Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu.

NCN MAESTRO 2018/30/A/ST5/00529

Liczba stanowisk

1

Profil zawodowy Kandydata

R2

Opis stanowiska

Chemik syntetyk

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN „Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu” w zakresie syntezy oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.

Preferowany termin rozpoczęcia: 02.08.2021

Oferta

Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc; praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia;

Benefity: dodatkowe ubezpieczenie medyczne

Możliwości rozwoju zawodowego: publikowanie w czasopismach o wysokim IF, praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej

Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doskonała znajomość chemii organicznej;
 • bogate doświadczenie w syntezie;
 • biegła znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole

Dodatkowe informacje

Kierownik projektu: Bartosz Grzybowski
tel.: +48 22 343 20 88
e-mail: nanogrzybowski@gmail.com

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • CV
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Termin składania ofert

26 lipca 2021 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

28 lipca 2021 r.

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Bartosz Grzybowski”)

Opis zadań

 • Badanie właściwości systemów fotoelektrokatalitycznych;
 • Optymalizacja i badanie zakresu stosowalności reakcji fotoelektrokatalitycznych;
 • Przygotowanie materiałów do publikacji i prezentacji.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys Kandydata (CV);
 • Krótki list motywacyjny;
 • Skan dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https:// www.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/dokumenty_regulaminy/dane_osobowe_klauzula.docx

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Katarzyna Rybicka-Jasińska

tel.: 22 343 2102

e-mail: katarzyna.rybickajasinska@icho.edu.pl

 

Adres do składania ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Katarzyna Rybicka-Jasińska”

Wymagania

 • Uczestnik studiów II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, bardzo dobre zdolności organizacyjne oraz zdolność do pracy w grupie.

Oferujemy

 • Stypendium 1100 PLN miesięcznie;
 • Okres zatrudnienia: 10 miesięcy;
 • Preferowany termin rozpoczęcia 01.09.2021.

Termin składania ofert

2021-07-31 14:00

Opis zadań

 • Samodzielne opracowanie oraz walidacja nowych metod badawczych;
 • Samodzielne przeprowadzanie analiz chromatograficznych oraz masowych;
 • Interpretacje wyników badań, przygotowywanie raportów końcowych z badań;
 • Zapewnianie klientom wsparcia w zakresie doradztwa usługowego w obszarze analityki chemicznej;
 • Opieka nad aparaturą kontrolno-pomiarową;
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Dorota Staszek
tel.: 22 343 22 19
e-mail: dstaszek@icho.edu.pl

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe chemiczne;
 • Dobra znajomość chemii organicznej oraz wiedza w zakresie spektrometrii mas;
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej z systemami GC-MS i/lub LC-MS;
 • Umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania analiz;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Staranność i dokładność;
 • Nastawienie na rezultat i determinacja w działaniu.

Oferujemy

 • Pracę na pełen etat na stanowisku chemika w młodym i dynamicznym zespole;
 • Stabilność zatrudnienia;
 • Możliwość rozwoju;
 • Miłą atmosferę pracy;
 • Szkolenia;
 • Wynagrodzenie 4500 zł brutto.

Termin składania ofert

30 września 2021 r. do godziny 14:00

Adres do składania ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – ICHO”)

Tytuł/Nr projektu

Nowe Architektury Molekularne do Eksploracji Rozszczepienia Stanu Singletowego

NCN SONATA 2020/39/D/ST4/00560

Liczba stanowisk

1

Profil zawodowy Kandydata

R1

Opis stanowiska

Poszukujemy zmotywowanego doktoranta, który dołączy do nowej, tętniącej życiem grupy badawczej zajmującej się syntezą i badaniem nowatorskich optoelektronicznych materiałów organicznych.

Opis zadań: Do kluczowych obowiązków na tym stanowisku będzie należała synteza i analiza wielopierścieniowych materiałów na bazie węglowodorów, rozwiązywanie napotkanych problemów syntetycznych, tworzenie nowych pomysłów w ramach projektu, testowanie hipotez i analizowanie danych naukowych z różnych źródeł oraz regularne raportowanie postępów.

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2021

Oferta

Warunki zatrudnienia: Stypendium 5,000 PLN/miesiąc, umowa na 36 miesięcy

Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim

Możliwości rozwoju zawodowego: Podczas pracy na tym stanowisku zdobędziesz szerokie spektrum umiejętności niezbędnych zarówno w środowisku akademickim, jak i przemysłowym. Ponadto, będziesz mieć możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi dzięki kontaktom zawodowym Kierownika projektu.

Wymagania

 • Tytuł magistra (lub równoważny) z chemii.
 • Praktyczne doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej.
 • Doskonała ogólna wiedza z zakresu chemii. Dobra znajomość fizycznej chemii organicznej i materiałoznawstwa będzie dodatkowym atutem.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w piśmie oraz w prezentacjach ustnych i wizualnych oraz umiejętność pisania raportów do publikacji w czasopismach naukowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Chęć odegrania roli w utrzymaniu pracy laboratorium oraz udziału w obowiązkach grupowych.
 • Silna motywacja i mocne zaangażowanie się w badania.
 • Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD); http://warsaw4phd.eu/en/candidates/admissions/;

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Przemysław Gaweł
tel.: +48 22 343 2129
e-mail: pgawel@icho.edu.pl

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • dwa listy rekomendacyjne lub kontakt do osób rekomendacyjnych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Termin składania ofert

30 lipca 2021 r. do godziny 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

30 sierpnia 2021 r. 

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Przemyslaw Gawel”)

Tytuł/Nr projektu

Nowe Architektury Molekularne do Eksploracji Rozszczepienia Stanu Singletowego

NCN SONATA 2020/39/D/ST4/00560

Liczba stanowisk

1

Profil zawodowy Kandydata

R2

Opis stanowiska

Poszukujemy zmotywowanego post-doca, który dołączy do nowej, dynamicznej grupy badawczej zajmującej się syntezą i badaniem nowatorskich optoelektronicznych materiałów organicznych.

Opis zadań: Do kluczowych obowiązków na tym stanowisku będzie należała synteza i analiza wielopierścieniowych materiałów na bazie węglowodorów, rozwiązywanie napotkanych problemów syntetycznych, tworzenie nowych pomysłów w ramach projektu, testowanie hipotez i analizowanie danych naukowych z różnych źródeł oraz regularne raportowanie postępów, zarządzanie projektem naukowym oraz zaangażowanie w administrację grupy badawczej.

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2021

Oferta

Warunki zatrudnienia: Pensja: 10,000 PLN/miesiąc (wraz z kosztami pracodawcy), umowa na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy

Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej

Możliwości rozwoju zawodowego: Podczas pracy na tym stanowisku zdobędziesz szerokie spektrum umiejętności niezbędnych zarówno w środowisku akademickim, jak i przemysłowym. Ponadto, będziesz mieć możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi dzięki kontaktom zawodowym Kierownika projektu.

Wymagania

 • Tytuł doktora w dziedzinie nauk chemicznych lub pokrewnej
 • Praktyczne doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej.
 • Doskonała ogólna wiedza z zakresu chemii. Dobra znajomość fizycznej chemii organicznej i materiałoznawstwa będzie dodatkowym atutem.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w piśmie oraz w prezentacjach ustnych i wizualnych oraz umiejętność pisania raportów do publikacji w czasopismach naukowych.
 • Umiejętność pracy w zespole w środowisku laboratoryjnym oraz nadzorowania i edukowania młodszych współpracowników.
 • Chęć odegrania roli w utrzymaniu pracy laboratorium oraz udziału w obowiązkach grupowych.
 • Silna motywacja i mocne zaangażowanie się w badania.

Dodatkowe informacje

Kierownik projektu: dr Przemysław Gaweł
tel.: +48 22 343 2129
e-mail: pgawel@icho.edu.pl

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • dwa listy rekomendacyjne lub kontakt do osób rekomendacyjnych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Termin składania ofert

30 lipca 2021 r. do godziny 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

30 sierpnia 2021 r. 

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Przemyslaw Gawel”)

Tytuł/Nr projektu

NCN SONATA: „Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym”

Opis zadań

 • Badanie właściwości systemów fotokatalitycznych opartych o wodne roztwory mikroheterogeniczne;
 • Optymalizacja i badanie zakresu stosowalności reakcji fotokatalitycznych;
 • Przygotowanie materiałów do publikacji i prezentacji;

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr Maciej Giedyk

e-mail: mgiedyk@icho.edu.pl

Wymagania

 • Uczestnik studiów II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, postawa proaktywna oraz bardzo dobre umiejętności organizacyjne;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • Krótki list motywacyjny;
 • Skan dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy).

Termin składania ofert

26 lipca 2021 r. do godziny 14:00

Adres do składania ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Maciej Giedyk”)

Tytuł/Nr projektu

NCBiR: Lider XI „Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”

Opis zadań

Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCBiR, o tytule: „Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”, w szczególności: syntezie i oczyszczaniu związków pośrednich oraz docelowych struktur przewidzianych w ramach projektu.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr Marcin Lindner
tel.: 22 343 2106
e-mail: marcin.lindner@icho.edu.pl

Wymagania

 • kandydat musi być jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, lub studentem studiów drugiego stopnia, realizowanych uczelniach na terytorium RP, w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • podstawowa znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • poświadczenie przyjęcia na studia magisterskie drugiego stopnia;
 • znajomość zagadnień związanych z chemią organiczną.

Warunki zatrudnienia

 • Stypendium: 1000 PLN miesięcznie;
 • Okres zatrudnienia: 12 miesiący;
 • Preferowany termin rozpoczęcia: 15:03.2021.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Poświadczenie przyjęcia na studia magisterskie drugiego stopnia.

Termin składania ofert

26 lutego 2021 r. do godziny 14:00

Adres do składania ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Marcin Lindner”)