Oferty pracy

Tytuł/Nr projektu

Approaching 20% emission efficiency in the NIR-II region with radical chromophores (ARCHIMEDES)

Opis stanowiska

Synteza organiczna, pisanie raportów i publikacji

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

4

Oferta

Warunki zatrudnienia: 1700 pln netto (stypendium), okres zatrudnienia 12 miesięcy

Benefity: brak

Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Daniel Gryko

tel.: 22 3432000

e-mail: dtgryko@icho.edu.pl

Wymagania

kompetencje wymagane

 • bardzo dobra znajomość chemii organicznej,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

 

kompetencje pożądane

 • wcześniejsza praca w laboratorium w zakresie syntezy organicznej

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji,
 • średnia ze studiów (oficjalna kopia) lub oceny z egzaminu maturalnego (w przypadku studentów pierwszego roku)
 • list motywacyjny
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • oceny na studiach
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

05.04.2024

Termin rozstrzygnięcia konkursu

19.04.2024

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.05.2024

Składanie ofert

Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Daniel Gryko”

Wyniki rekrutacji przesyłane są do wszystkich kandydatów drogą mailową na wskazany we wniosku adres niezwłocznie po zakończeniu procesu wyboru. Lista rankingowa dostępna jest u osoby kontaktowej wskazanej w ogłoszeniu oraz w Dziale Kadr Instytutu Chemii Organicznej PAN.

 

 

Dodatkowe dokumenty wymagane do złożenia w dziale kadr: