Oferty pracy

Tytuł/Nr projektu

CO2CHEM – WYKORZYSTANIE CO2 W REDOKS NEUTRALNYM C-H KARBOKSYLOWANIU NA DRODZE FOTOKATALITYCZNEJ

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu dotyczącego wykorzystania CO2 w syntezie kwasów karboksylowych na drodze fotochemicznej, w szczególności syntezie kompleksów kobaltu, i badanie ich aktywnośći katalitycznej; przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji oraz opiece nad studentami i doktorantami.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R2/R3

Liczba stanowisk

1

Oferta

Warunki zatrudnienia:

 • Wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc (~ 8 300 PLN brutto);
 • Praca w pełnym wymiarze godzin
 • Zatrudnienie na 14 miesięcy;

Benefity:

Dodatkowe ubezpieczenie medyczne

Możliwości rozwoju zawodowego:

 • Dostęp do infrastruktury badawczej,
 • Rozwój zawodowy w dziedzinie fotokatalizy,
 • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi, University of Regensburg, Faculty of Chemistry and Pharmacy
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dorota Gryko

tel.: +48 343 20 51

e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie.

Kompetencje wymagane

 • doskonała znajomość chemii organicznej, metaloorganicznej;
 • doświadczenie w chemii kompleksów kobaltu;
 • biegła znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • wcześniejsze doświadczenie w dziedzinie fotochemii lub doświadczenie w chemii teoretycznej (obliczenia metodami DFT) mile widziane;

Kompetencje pożądane

 • samodzielność w pracy
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność w pracy w zespole
 • odpowiedzialność
 • zdolność przekazywania wiedzy i pracy ze studentami

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • 2 listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • znajomość chemii organicznej
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2023-10-09 14:00

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2023-10-23

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2023

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

Tytuł/Nr projektu

Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na przeprowadzaniu reakcji elektrochemicznych i fotokatalitycznych, syntezie substratów potrzebnych do reakcji katalitycznych, pomocy w przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium 1830 PLN na okres 8 miesięcy
 • Możliwości rozwoju zawodowego: możliwość rozwoju wiedzy i umiejętności w zakresie chemii organicznej, foto i elektrokatalizy, dostęp do infrastruktury badawczej)

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Katarzyna Rybicka-Jasińska

e-mail: katarzyna.rybicka-jasinska@icho.edu.pl

Wymagania

 • Ukończone studia I stopnia na kierunku chemia, biotechnologia, farmacja
 • Znajomość chemii organicznej

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia
 • list motywacyjny
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów (usuń, jeśli nie dotyczy)
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2023-10-28 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2023-10-31

Preferowany termin rozpoczęcia: 2023-11-01

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Katarzyna Rybicka-Jasińska”

Tytuł/Nr projektu

Zastosowanie sztucznej inteligencji do katalizy asymetrycznej: nowa droga do projektowania katalizatorów

Opis stanowiska

Celem planowanych badań jest wspomagane sztuczną inteligencją projektowanie, a następnie eksperymentalne weryfikowanie nowych chiralnych kwasów Lewisa zawierających jony cynku i magnezu jako katalizatorów w wybranych reakcjach organicznych, w szczególności w reakcjach asymetrycznej redukcji grupy karbonylowej. Wspomagane komputerowo projektowanie katalizatorów będzie wymagało analizy danych zebranych w naszym zespole w czasie wieloletniej pracy w obszarze syntezy asymetrycznej oraz analizy danych literaturowych. Celem badań jest również implementacja pokaźnej bazy danych wyników (zarówno pozytywnych jak i negatywnych) uzyskanej w toku poprzednich badań do rozwiązania napotkanych wówczas problemów.

Opis zadań:

Analiza danych zebranych w naszym zespole i analiza danych literaturowych. Synteza katalizatorów. Przeprowadzanie reakcji katalitycznych z kompleksami cynku i magnezu oraz odkrywanie nowych reakcji katalitycznych w oparciu o analizę danych AI. Przygotowanie raportów i manuskryptów.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

Warunki zatrudnienia: stypendium 5000 PLN wraz z kosztami pracodawcy miesięcznie (~4,200 PLN brutto), stypendium wypłacane z grantu przez okres 30 miesięcy

Benefity:

 • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne
 • Możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim

Możliwości rozwoju zawodowego:

 • Praca w dynamicznym zespole
 • Dostęp do infrastruktury badawczej,
 • Rozwój zawodowy w dziedzinie syntezy asymetrycznej,
 • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi,
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Jacek Młynarski

e-mail: jacek.mlynarski@icho.edu.pl

Wymagania

 • Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD) – https://warsaw4phd.eu/
 • ukończone studia II lub I stopnia (+wybitne osiągnięcia) w dyscyplinie chemia

Kompetencje wymagane

 • doskonała znajomość chemii organicznej, metaloorganicznej;
 • znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

Kompetencje pożądane

 • kreatywność
 • samodzielność w pracy
 • umiejętność w pracy w zespole
 • odpowiedzialność

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki zawierający listę osiągnieć naukowych (stypendia, publikacje, udział w konferencjach)
 • dyplom magistra wraz z wykazem ocen uzyskanych w trakcie studiów
 • list motywacyjny
 • 1 listy polecający od opiekuna naukowego

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • kompetencje Kandydata/tki odpowiadające projektowi, znajomość chemii organicznej
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w rekomendacji
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2023-10-15 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2023-10-20

Preferowany termin rozpoczęcia: 2023-11-01

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Jacek Mlynarski”

Opis stanowiska

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje osoby ze stopniem doktora nauk chemicznych do kierowania Pracownią NMR. Praca będzie polegała na samodzielnym kierowaniu działalnością Pracowni w aspekcie organizacyjnym i technicznym.

Opis zadań: Głównym zadaniem jest kompleksowe kierowanie Pracownią NMR w IChO PAN. Zadanie obejmuje organizację pracy wszystkich pracowników oraz nadzór merytoryczny nad nimi. W zakresie obowiązków będzie również nadzór techniczny nad eksploatowanymi spektrometrami łącznie z zainstalowaną infrastrukturą techniczną.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie 5264 zł brutto, praca w pełnym wymiarze, bezterminowa umowa o pracę.
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych.
 • Możliwości rozwoju zawodowego: pracę w ambitnym zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Wojciech Schilf

tel.: 22 343 3318

e-mail:  wojciech.schilf@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane

 • stopień doktora nauk chemicznych oraz doświadczenie w obsłudze i eksploatacji aparatury NMR
 • znajomość chemii organicznej,
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

Kompetencje pożądane

 • biegłość w rozwiązywaniu problemów informatycznych
 • znajomość elektroniki  wysokich częstotliwości

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https:// www.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/dokumenty_regulaminy/dane_osobowe_klauzula.docx

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole/zdolność przekazywania wiedzy/predyspozycje kierownicze
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

­­­­­­10.10.2023

Termin rozstrzygnięcia konkursu

20.10.2023

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Wojciech Schilf”

Tytuł/Nr projektu

„Aceny i cyklaceny dopowane atomami donora i akceptora”

Opis stanowiska

Projekt ma na celu otrzymanie nowych pi-sprzężonych cząsteczek o fascynujących właściwościach optoelektronicznych. Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu, w tym: syntezy analogów acenów i cyklacenów dopowanych heteroatomami donora i akceptora, a w szczególności: synteza bloków budulcowych i prekursorów, oczyszczanie produktów, pełna charakteryzacja chemiczna, spektralna i fotofizyczna otrzymanych produktów, dokumentacja przeprowadzonych eksperymentów i udział w przygotowaniu publikacji naukowych opisujących otrzymane wyniki.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

Warunki zatrudnienia: 11666.67 zł miesięcznie (brutto/brutto), ok. 7000 zł netto, na 2 lata z możliwością przedłużenia o rok.

Benefity: Pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych.

Możliwości rozwoju zawodowego: Dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie zaawansowanej syntezy organicznej, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, uczestnictwo w konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Marek Grzybowski

e-mail: marek.grzybowski@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • Tytuł doktora w dziedzinie chemii
 • Znakomita znajomość chemii organicznej (dodatkowym atutem będzie znajomość chemii policyklicznych związków aromatycznych, chemii związków heterocyklicznych, barwników).
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium syntezy organicznej.
 • Znajomość technik spektroskopowych używanych do charakteryzacji związków organicznych (NMR, MS, UV-Vis, IR).

Kompetencje pożądane:

 • Samodzielność, umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz samodzielnej organizacji pracy.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki (CV);
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji;
 • wykaz ocen ze studiów oraz średnia;
 • kopia dyplomu;
 • list motywacyjny;
 • listy rekomendacyjne od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu.

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • znajomość chemii organicznej;
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów;
 • doświadczenie Kandydata/tki w pracy laboratoryjnej;
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia;
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających;
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową.

Termin składania ofert

2023-10-15 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2023-10-25

Preferowany termin rozpoczęcia: 2023.11.01

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Marek Grzybowski”

Tytuł/Nr projektu

„Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu i Pd o dużym potencjale aplikacyjnym”

Opis stanowiska

Opis zadań:

 • wykonanie syntezy związków modelowych,
 • zastosowanie uzyskanych związków do badania chemoenzymatycznych kaskad reakcji katalizowanych solami miedzi,
 • opracowanie chemoenzymatycznych metod funkcjonalizacji związków modelowych.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

2

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium naukowe 2000 zł netto/miesiąc na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia
 • Benefity: możliwość elastycznego czasu pracy dostosowanego do zajęć na uczelni
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemii organicznej i chemii medycznej, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi w ramach projektu COST, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Prof. Ryszard Ostaszewski
tel.: +48 22 343 20 54
e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl

Wymagania

 • Ukończone studia I stopnia na kierunkach chemia, biotechnologia, farmacja.
 • kompetencje wymagane: doświadczenie w zakresie syntezy organicznej, umiejętność pracy z literatura naukową, umiejętność korzystania z naukowych baz danych (REAXYS, ScienceFinder), samodzielna analiza danych literaturowych, udokumentowany dorobek naukowy po postaci co najmniej jednej publikacji naukowej.
 • kompetencje pożądane: pracowitość, skupienie w pracy, dokładność, umiejętność korzystania z baz danych opisujących enzymy (BRENDA itp.), znajomość biochemii, podstawy chemii medycznej.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji,
 • dyplomy ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • list motywacyjny
 • list polecający od opiekuna naukowego

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność w prowadzeniu badań naukowych,
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinia o Kandydacie/tce zawarte w liście polecającym
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Kandydaci zostaną ocenieni na podstawie nadesłanych zgłoszeń. 

Termin składania ofert

2023-09-27 16:00

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2023-09-29

Preferowany termin rozpoczęcia: 2023-10-01

Składanie ofert

Oferty prosimy składać drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Ryszard Ostaszewski”

Tytuł/Nr projektu

„Degradacja niebezpiecznych związków chemicznych do cennych bloków budulcowych: od planowanych komputerowo ścieżek do walidacji eksperymentalnej”

Opis stanowiska

Celem tego projektu jest opracowanie nowatorskich metodologii przekształcania niebezpiecznych lub niepożądanych odpadów chemicznych w przydatne produkty i farmaceutyki o wysokiej wartości. Praca będzie polegała na przeprowadzeniu obliczeń komputerowych za pomocą programu Allchemy opracowanego w ramach naszej grupy badawczej, wyborze najbardziej obiecujących ścieżek degradacyjnych/syntetycznych, porównaniu wybranych ścieżek z danymi literaturowymi, zaplanowaniu eksperymentów, przeprowadzeniu syntez w laboratorium z wykorzystaniem metod chemicznych i biokatalitycznych, charakteryzacji otrzymanych związków za pomocą wybranych metod analitycznych oraz przygotowaniu materiałów do publikacji, raportów oraz prezentacji.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R2

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc; praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych
 • Możliwości rozwoju zawodowego: publikowanie w czasopismach o wysokim IF, praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr Anna Żądło-Dobrowolska

Kierownik zespołu: Prof. Bartosz Grzybowski

e-mail: azadlo@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doskonała znajomość chemii organicznej;
 • doświadczenie w syntezie organicznej;
 • doświadczenie w stosowaniu szerokiego zakresu technik spektroskopowych (NMR, IR, MS) do określania struktury związków organicznych; znajomość technik izolacji i oczyszczania związków organicznych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do prowadzenia badań naukowych;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole.

Kompetencje pożądane:

 • kreatywność, niezależność i odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki na potrzeby konkursu

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata/tki
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową
 • znajomość chemii organicznej.

Termin składania ofert

2023-09-30 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2023-10-14

Preferowany termin rozpoczęcia: 2023.10.15

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN

ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

tel.: +48 22 631 8788
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Anna Zadlo-Dobrowolska”

Tytuł/Nr projektu

„NAWA Polskie Powroty 2020 / Organiczne półprzewodniki bazujące na cyklofanach”

Opis stanowiska

Poszukujemy zmotywowanego/ej asystenta/tki naukowego/ej do pracy w młodej i prężnej grupie badawczej, która syntetyzuje i bada nowatorskie optoelektroniczne materiały organiczne. Na tym stanowisku będzie możliwość uzyskania stopnia doktora. Do kluczowych zadań na tym stanowisku należeć będzie synteza i analiza wielopierścieniowych materiałów węglowodorowych, rozwiązywanie napotkanych problemów syntetycznych, tworzenie nowych pomysłów w ramach projektu, testowanie hipotez, analiza danych naukowych z różnych źródeł, regularne raportowanie postępów. Kandydat/tka będzie mieć możliwość zdobycia różnorodnych umiejętności niezbędnych w środowiskach akademickich i przemysłowych.

Profil zawodowy Kandydata/tki

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia:
  • Wynagrodzenie 6250 PLN wraz z kosztami pracodawcy (ok. 5250 PLN brutto)
  • Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na 1 rok z możliwością przedłużenia
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim, karta Multisport
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemii materiałów, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr. Przemysław Gaweł

tel.: +48 22 343 2129

e-mail: pgawel@icho.edu.pl

Wymagania

kompetencje wymagane

 • Ukończenie studiów drugiego stopnia z Chemii lub zbliżonej dziedziny
 • Doświadczenie w syntezie organicznej.
 • Duża ogólna wiedza z chemii.
 • Język angielski na dobrym poziomie w mowie i piśmie. Umiejętność prezentacji werbalnych oraz pisania raportów w języku angielskim.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Chęć odegrania roli w utrzymaniu pracy laboratorium poprzez przejęcie części obowiązków grupowych.
 • Wysoka motywacja i zainteresowanie badaniami naukowymi.
 •  

kompetencje pożądane

 • Dobra znajomość chemii organicznej oraz chemii materiałów.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/tki
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • wykaz ocen ze studiów
 • list motywacyjny
 • dwa listy polecające i/lub referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem: https://www.icho.edu.pl/wspolpraca/kariera/

Kryteria oceny Kandydatów

 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • opinie o Kandydacie/tce zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową (język angielski)
 • oceny ze studiów

Termin składania ofert

2023-09-17 23:59

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2023-09-30

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2023

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Przemyslaw Gawel”

Wyniki rekrutacji przesyłane są do wszystkich kandydatów drogą mailową na wskazany we wniosku adres niezwłocznie po zakończeniu procesu wyboru. Lista rankingowa dostępna jest u osoby kontaktowej wskazanej w ogłoszeniu oraz w Dziale Kadr Instytutu Chemii Organicznej PAN.

 

 

Dodatkowe dokumenty wymagane do złożenia w dziale kadr: