Oferty pracy

Tytuł/Nr projektu

NCN SONATA 2020/39/D/ST4/00560

Opis zadań

Poszukujemy zmotywowanego doktoranta, który dołączy do nowej, tętniącej życiem grupy badawczej zajmującej się syntezą i badaniem nowatorskich optoelektronicznych materiałów organicznych. Do kluczowych obowiązków na tym stanowisku będzie należała synteza i analiza wielopierścieniowych materiałów na bazie węglowodorów, rozwiązywanie napotkanych problemów syntetycznych, tworzenie nowych pomysłów w ramach projektu, testowanie hipotez i analizowanie danych naukowych z różnych źródeł oraz regularne raportowanie postępów. Podczas tej wizyty zdobędziesz szerokie spektrum umiejętności niezbędnych zarówno w środowisku akademickim i przemysłowym.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Przemysław Gaweł

tel.: +48 22 343 2129

e-mail: pgawel@icho.edu.pl

Wymagania

•       Tytuł magistra (lub równoważny) z chemii.
•       Praktyczne doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej.
•       Doskonała ogólna wiedza z zakresu chemii. Dobra znajomość fizycznej chemii organicznej i materiałoznawstwa będzie dodatkowym atutem.
•       Dobra znajomość języka angielskiego w piśmie oraz w prezentacjach ustnych i wizualnych oraz umiejętność pisania raportów do publikacji w czasopismach naukowych.
•       Umiejętność pracy w zespole.
•       Chęć odegrania roli w utrzymaniu pracy laboratorium oraz udziału w obowiązkach grupowych.
•       Silna motywacja i mocne zaangażowanie się w badania.
•       Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD); http://warsaw4phd.eu/en/candidates/admissions/;

Wymagane dokumenty

•       Dyplom
•       List motywacyjny
•       CV
•       Dwa listy rekomendacyjne lub kontakt do osób rekomendacyjnych

Termin składania ofert

30 lipca 2021 r. do godziny 14:00

Adres do składania ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Przemyslaw Gawel”)

Tytuł/Nr projektu

NCN SONATA 2020/39/D/ST4/00560

Opis zadań

Poszukujemy zmotywowanego post-doca, który dołączy do nowej, dynamicznej grupy badawczej zajmującej się syntezą i badaniem nowatorskich optoelektronicznych materiałów organicznych. Do kluczowych obowiązków na tym stanowisku będzie należała synteza i analiza wielopierścieniowych materiałów na bazie węglowodorów, rozwiązywanie napotkanych problemów syntetycznych, tworzenie nowych pomysłów w ramach projektu, testowanie hipotez i analizowanie danych naukowych z różnych źródeł oraz regularne raportowanie postępów, zarządzanie projektem naukowym oraz zaangażowanie w administrację grupy badawczej. Podczas tej wizyty zdobędziesz szerokie spektrum umiejętności niezbędnych zarówno w środowisku akademickim i przemysłowym.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Przemysław Gaweł

tel.: +48 22 343 2129

e-mail: pgawel@icho.edu.pl

Wymagania

•       Tytuł doktora w dziedzinie nauk chemicznych lub pokrewnej
•       Praktyczne doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej.
•       Doskonała ogólna wiedza z zakresu chemii. Dobra znajomość fizycznej chemii organicznej i materiałoznawstwa będzie dodatkowym atutem.
•       Dobra znajomość języka angielskiego w piśmie oraz w prezentacjach ustnych i wizualnych oraz umiejętność pisania raportów do publikacji w czasopismach naukowych.
•       Umiejętność pracy w zespole w środowisku laboratoryjnym oraz nadzorowania i edukowania młodszych współpracowników.
•       Chęć odegrania roli w utrzymaniu pracy laboratorium oraz udziału w obowiązkach grupowych.
•       Silna motywacja i mocne zaangażowanie się w badania.

Wymagane dokumenty

•       Dyplom
•       List motywacyjny
•       CV
•       Dwa listy rekomendacyjne lub kontakt do osób rekomendacyjnych

Termin składania ofert

30 lipca 2021 r. do godziny 14:00

Adres do składania ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Przemyslaw Gawel”)

Tytuł/Nr projektu

NCN SONATA: „Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym”

Opis zadań

 • Badanie właściwości systemów fotokatalitycznych opartych o wodne roztwory mikroheterogeniczne;
 • Optymalizacja i badanie zakresu stosowalności reakcji fotokatalitycznych;
 • Przygotowanie materiałów do publikacji i prezentacji;

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr Maciej Giedyk

e-mail: mgiedyk@icho.edu.pl

Wymagania

 • Uczestnik studiów II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, postawa proaktywna oraz bardzo dobre umiejętności organizacyjne;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • Krótki list motywacyjny;
 • Skan dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy).

Termin składania ofert

26 lipca 2021 r. do godziny 14:00

Adres do składania ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Maciej Giedyk”)

Tytuł/Nr projektu

NCBiR: Lider XI „Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”

Opis zadań

Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCBiR, o tytule: „Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”, w szczególności: syntezie i oczyszczaniu związków pośrednich oraz docelowych struktur przewidzianych w ramach projektu.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr Marcin Lindner
tel.: 22 343 2106
e-mail: marcin.lindner@icho.edu.pl

Wymagania

 • kandydat musi być jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, lub studentem studiów drugiego stopnia, realizowanych uczelniach na terytorium RP, w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • podstawowa znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • poświadczenie przyjęcia na studia magisterskie drugiego stopnia;
 • znajomość zagadnień związanych z chemią organiczną.

Warunki zatrudnienia

 • Stypendium: 1000 PLN miesięcznie;
 • Okres zatrudnienia: 12 miesiący;
 • Preferowany termin rozpoczęcia: 15:03.2021.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Poświadczenie przyjęcia na studia magisterskie drugiego stopnia.

Termin składania ofert

26 lutego 2021 r. do godziny 14:00

Adres do składania ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Marcin Lindner”)