Rhodols – synthesis, photophysical properties and applications as fluorescent probes Prof. Daniel Gryko opublikował ostatnio dwa artykuły przeglądowe. Jeden z nich dotyczących chemii rodoli został zaakceptowany w prestiżowym Chemical Society Reviews (IF~40). Rodole są mniej znanymi kuzynami fluorescein i rodamin, ich chemia ostatnio żywiołowo się rozwija napędzana zastosowaniami w roli sond fluorescencyjnych.      …

No Comments Rybicki Paweł Read More

Praca mgr inż. Pawła Czerwińskiego i prof. Bartłomieja Furmana pt. „Overcoming inaccessibility of fluorinated imines – synthesis of functionalized amines from readily available fluoroacetamides” została wyróżniona okładką(iniside front cover) w czasopiśmie Chemical Communications (Chem. Commun., 2019, 55, 9436-9439). Iminy są niezwykle użytecznymi substratami w syntezie amin często jednak dostępność imin jest ogranic…

No Comments Rybicki Paweł Read More

W rozstrzygniętym ostatnio konkursie na granty NCN otrzymaliśmy 3 granty ETIUDA 7. ETIUDA jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do osób przygotowujących rozprawę doktorską i stawiających pierwsze kroki na ścieżce swojej kariery naukowej. W siódmej edycji tego konkursu wnioski złożyło 381 doktorantów i doktorantek, a finansowanie uzyskało 159 z nich. Laureaci otrzymają stypendia naukowe w wysokości 4,5 tys. zł miesięc…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny, ósmy już konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. Jednym z 85 laureatów został Pan Jakub Brześkiewicz, który będzie wykonywał badania nt. „C-H-Aktywacja nitronów wspomagana grupami kierującymi” pod kierunkiem dr. hab. Rafała Loski. Diamentowe Granty przeznaczone są na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub abs…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Wydarzenia

Wykład 18.10.2019 – Miguel Garcia Garibay

Short_news / 08/10/2019
W dniu 18/10/2019 (piątek) o godzinie 9:15 w Auli IChF/IChO w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, Prof. Miguel Garcia Garibay (University of California, USA) wygłosi wykład pt. „Crystalline Molecular Gears”.…

Wykład 08.11.2019 – Prof. Marcel Mayor

Short_news / 08/10/2019
W dniu 08/11/2019 (piątek) o godzinie 11:00 w Auli IChF/IChO w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, Prof. Marcel Mayor (University of Basel, Switzerland) wygłosi wykład pt. „Single Molecule Devices: How to Synthesize Functional Structures”.…

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Short_news / 12/09/2019
Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN w wyniku postepowania konkursowego wyłoniła kandydaturę prof. dr hab. Daniela Gryko na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.…

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Starsze_wiadomosci 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysok…

Wykład 18.10.2019 – Miguel Garcia Garibay
Short_news / 08/10/2019

W dniu 18/10/2019 (piątek) o godzinie 9:15 w Auli IChF/IChO w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, Prof. Miguel Garcia Garibay (University of California, USA) wygłosi wykład pt. „Crystalline Molecular Gears”.…

Skip to content