Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk
ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa 42 P.O.B. 58
tel.: +48 22 343 20 00
fax: +48 22 632 66 81
e-mail: icho-s at icho.edu.pl


Strona główna

Nagrody Akademii dla naszych pracowników


Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim czasie 4 naszych pracowników otrzymało prestiżowe nagrody przyznawane przez władze Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Janusz Jurczak otrzymał Nagrodę Naukową Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia badawcze w zakresie stereochemii i chemii supramolekularnej oraz kilkudziesięcioletni wkład w organizację polskiej nauki.

Prof. Daniel Gryko został laureatem Nagrody Naukowej im. Marii Skłodowskiej-Curie, która przyznawana jest za wybitne osiągnięcie naukowe przyczyniające się do wzrostu znaczenia nauki polskiej w świecie.

Dr Wojciech Chaładaj otrzymał Nagrodę Naukową im. Włodzimierza Kołosa przyznawaną chemikom za wyróżniające się i twórcze osiągnięcia naukowe, opublikowane w czasie ostatnich czterech lat.

Mgr Anna Domżalska została nagrodzona Stypendium Prezesa PAN, które jest szczególnym wyróżnieniem dla najlepszych doktorantów odbywających studia doktoranckie w instytutach Polskiej Akademii Nauk.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Dr Górecki laureatem Stypendium w Programie im. Bekkera, NAWA


Dr Marcin Górecki otrzymał stypendium w pierwszej edycji Programu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Stypendia pokrywające koszty pobytu w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą otrzyma 156 najlepszych Wnioskodawców.

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej polskich naukowców i nauczycieli akademickich poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w najlepszych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. .

Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/728-rozstrzygniecie-naboru-w-programie-im-bekkera

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych!

Rozstrzygnięto konkursy NCN na granty OPUS I PRELUDIUM


Po raz kolejny zostały rozstrzygnięte konkursy na granty NCN OPUS i PRELUDIUM. Tym razem w IChO PAN otrzymaliśmy 4 granty: grant OPUS 15 otrzymał prof. Janusz Jurczak, a granty PRELUDIUM 15 mgr Marcin Grajda, mgr inż. Paweł Czerwiński i mgr inż. Aleksandra Narczyk.

Na finansowanie projektów badawczych w ramach badań podstawowych przekazano niemal 400 mln zł. W rozstrzygniętych właśnie konkursach do NCN wpłynęło łącznie 2970 wniosków, spośród których finansowanie otrzymało 618 przedsięwzięć. Współczynnik sukcesu wyniósł ok. 20,8%. W grupie nauk ścisłych i technicznych w konkursie OPUS 15 nadesłano 693 wnioski. Wsparcie finansowe w łącznej wysokości prawie 137 mln zł przyznano 135 projektom. W konkursie PRELUDIUM spośród 374 nadesłanych wniosków do finansowania o łącznej kwocie prawie 14 mln zł zostało zakwalifikowanych 96 projektów. .

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2018-11-16-opus15-preludium15

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych!

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego dla Profesora Janusza Jurczaka


24 października br. Senat Uniwersytetu Warszawskiego nadał Profesorowi Januszowi Jurczakowi tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

Uroczystości związane z tym wydarzeniem planowane są przez J. M. Rektora na styczeń 2019 roku.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Nowa publikacja prof. Ryszarda Ostaszewskiego

Artykuł pod tytułem 'Soft and dispersed interface- rich aqueous systems that promote and guide chemical reactions' współautorstwa prof. Ryszarda Ostaszewskiego ukazał się w czasopiśmie Nature Review Chemistry.

Zastosowania wody jako przyjaznego dla środowiska rozpuszczalnika do reakcji chemicznych jest ograniczone słabą rozpuszczalnością substratów. Ograniczenie to może być usunięte jeżeli do wody dodamy odpowiednie substancje przekształcając ją w rozproszone i bogate w mięknie, zdyspergowane środowisko takie jak; roztwory elektrolitów, roztwory miceli, mikroemulsje olej w w wodzie. Składniki homogenicznie zdyspergowanych składników wytwarzają lokalne środowiska, które są różne od wody, podobnie jak to czynią enzymy. W układach takich bardzo często obserwuje się przyspieszenie reakcji i/lub zmianę jej kierunków. Taka analogia do reakcji katalizowanych przez enzymy jest ekscytująca. W przeglądzie przedstawiono ogólną koncepcję zastosowaną do takich układów, ilustrując ją odpowiednimi przykładami od przewodzących polimerów, przez katalizowaną metalami syntezę organiczną w skali laboratoryjnej i przemysłowej, do prebiotycznych modeli reakcji chemicznych.

Więcej informacji: https://www.nature.com/articles/s41570-018-0042-6

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

IV Konferencja Naukowa ENZYMOS „Enzymy w nauce i przemyśle”


Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Konferencji Naukowej ENZYMOS „Enzymy w nauce i przemyśle”, która odbędzie się w 17-18 listopada 2018 roku w Lublinie.

Tematyka konferencji obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z enzymologią, zarówno od strony budowy i mechanizmów działania enzymów jak i z ich zastosowań w przemyśle i medycynie.

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Chemii Organicznej PAN jest jednym z patronów honorowych konferencji.

Strona Konferencji

Informacje o konferencji

Starsze wiadomości »

stat4u
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej