Artykuł przedstawia nowy typ diketopirolopiroli o π-rozszerzonym chromoforze. Autorzy opracowali dwuetapową syntezę tytułowych barwników funkcjonalnych poprzez kombinację N-arylowania oraz podwójnego wewnątrzcząsteczkowego bezpośredniego arylowania. Barwniki te silnie emitują światło o barwie czerwonej. Publikacja tłumaczy dlaczego π-rozszerzone diketopirolopirole, pomimo posiadania dwóch grup nitrowych, posiadają bardzo silną …

No Comments Rybicki Paweł Read More

Najczęściej czytanym artykułem w marcu 2020 r. w European Journal of Organic Chemistry jest publikacja dra Macieja Giedyka pt.:”A Retrosynthetic Approach for Photocatalysis”. https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/10990690/most-accessed Publikacja dotyczy wykorzystania procesów fotochemicznych w syntezie organicznej. Pomimo rosnącej popularności reakcji katalizowanych światłem o konkretnej długości fali, nie we…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Prof. Dorota Gryko uzyskała europejski grant konsorcyjny typu Maria Skłodowska-Curie Innovative Training Networks. Grant zatytułowany „Photocatalysis as a tool for synthetic organic chemistry” (PhotoReAct) dotyczy szeroko pojętej fotokatalizy. W grancie uczestniczą naukowcy z Polski, Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Francji, Szwajcarii, oraz takie firmy jak Janssen Cilag, Johnson Mattey i Cominnex.     Serdecznie g…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 18 na projekty badawcze, skierowanego do wszystkich badaczy oraz SONATA 15 konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora Pracownicy Instytutu Chemii Organicznej otrzymali pięć grantów. Finansowanie z programu OPUS 18 otrzymali prof. Dorota Gryko na projekt „Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności”…

No Comments Rybicki Paweł Read More

W MINIONYM ROKU ZASZCZYCILI NAS SWOIMI WYKŁADAMI:

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Starsze_wiadomosci 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysok…

Skip to content