Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego przyznało nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz całokształt dorobku. Wśród laureatów znaleźli się prof. dr hab. Janusz Jurczak i prof. dr hab. Dorota Gryko. Wręczenie nagród planowane jest w lutym 2020. Serdecznie gratulujemy!…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Doktor Szymon Buda z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie został szóstym laureatem nagrody im. prof. Mieczysława Mąkoszy. Nagroda przyznawana jest młodym naukowcom za oryginalne prace naukowe w dziedzinie chemii organicznej. Stypendium wspomaga realizację ich samodzielnych prac badawczych oraz promuje rozwój pracowników naukowych. Cele Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy opisane są na http://www.fimm.com…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Doktoranci Łukasz Ciszewski pracujący w zespole prof. dr hab. Doroty Gryko oraz Paweł Czerwiński z zespołu prof. dr hab. Bartłomieja Furmana, otrzymali stypendium Prezesa PAN na rok akademicki 2019-2020. Stypendium przyznawane jest uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN, za wybitne osiągnięcia naukowe związane z dziedziną nauki. Osiągnięcia te określa decyzja Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia …

No Comments Rybicki Paweł Read More

Zespół Prof. Grzybowskiego opublikował w Angewandte Chemie pracę – zakwalifikowaną jako Very Important Paper, VIP – poświęconą funkcjom oceny kroków syntetycznych w komputerowo wspomaganej syntezie organicznej. Praca, dostępna w https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201912083, opisuje efekt synergii pomiędzy algorytmami eksperckimi a sieciami neuronowymi. To unikatowe podejście mieści się w ramach tzw. Uogolnione…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Wydarzenia

20.12.2019 Spotkanie z dr Joanną Rutkowską z NAWA

Short_news / 18/11/2019
Szanowni Państwo, w dniu 20.12.2019r. w auli IChO/IChF PAN o godzinie 9:15 odbędzie się spotkanie z dr Joanną Rutkowską z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Spotkanie ma na celu przybliżenie aktualnej oferty programowej NAWA – przedstawione zostaną szczegółowe informacje na temat ogłoszonych naborów oraz założenia i zasady finansowania programów. Możliwe będzie także skonsultowanie i wyjaśnienie związanych z nimi wątpliwości. Do uczestnictwa w spotkaniu zachęcamy wszystkich pracowników.…

Wykład 10.01.2020 – Dr Maciej Giedyk

Short_news / 01/12/2019
W dniu 10/01/2020 (piątek) o godzinie 9:15 w Auli IChF/IChO w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, Dr Maciej Giedyk (Instytut Chemii Organicznej PAN) wygłosi wykład pt. „Photocatalytic activation of alkyl chlorides: a story from post-doc”.…

Wykład 17.01.2020 – Dr Marek Grzybowski

Short_news / 12/12/2019
W dniu 17/01/2020 (piątek) o godzinie 9:15 w Auli IChF/IChO w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, Dr Marek Grzybowski (Instytut Chemii Organicznej PAN) wygłosi wykład pt. „”.…

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Starsze_wiadomosci 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysok…

20.12.2019 Spotkanie z dr Joanną Rutkowską z NAWA
Short_news / 18/11/2019

Szanowni Państwo, w dniu 20.12.2019r. w auli IChO/IChF PAN o godzinie 9:15 odbędzie się spotkanie z dr Joanną Rutkowską z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Spotkanie ma na celu przybliżenie aktualnej oferty programowej NAWA – przedstawione zostaną szczegółowe informacje na temat ogłoszonych naborów oraz założenia i zasady finansowania programów. Możliwe będzie także skonsultowanie i wyjaśnienie związany…

Skip to content