ZESPOŁY NAUKOWE

Michał Michalak

Kataliza homogeniczna i heterogeniczna kompleksami metali

Sebastian Stecko

Nowe metody stereokontrolowanej syntezy związków o istotnej aktywności biologicznej

Jarosław Jaźwiński

Zastosowanie magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii organicznej

Zbigniew Wróbel

Praktyczna synteza organiczna. Chemia azotowych związków heterocyklicznych

Dorota Gryko

Fotochemia, fotokataliza

Janusz Jurczak

Stereokontrolowana synteza organiczna i chemia supramolekularna

Rafał Loska

Stereoselektywna synteza allenów

Agnieszka Szumna

Rozpoznanie molekularne

Bartosz Grzybowski

Wspomagana komputerowo synteza organiczna

Sławomir Jarosz

Chemia sacharozy. Zastosowanie cukrów prostych jako chiralnych bloków budulcowych

Bartłomiej Furman

Stereokontrolowana synteza związków biologicznie aktywnych

Ryszard Ostaszewski

Metody syntezy związków organicznych wykorzystujące reakcje multikomponentowe, enzymy i mikroorganizmy w syntezie organicznej oraz biotechnologii

Wojciech Chaładaj

Kataliza homogeniczna kompleksami metali przejściowych

Karol Grela

Zastosowania chemii metaloorganicznej w syntezie organicznej

REKRUTACJA

Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych otworzyła rekrutację!
Kształcenie w dyscyplinie nauki chemiczne

 • Aplikuj on-line na warsaw4phd.eu
  od 24.05.2021 do 06.06.2021

 • Rozmowy kwalifikacyjne
  od 28.06.2021 do 08.07.2021

KONFERENCJA

Sympozjum Nowoczesnej
Syntezy Organicznej

KIM JESTEŚMY

IChO PAN

IChO PAN jest wiodącą polską jednostką naukową prowadzącą badania w obszarze chemii organicznej. Główne kierunki badań dotyczą metodologii syntezy organicznej, katalizy oraz badania mechanizmów reakcji. Intensywnie rozwijana jest chemia porfirynoidów, chemia supramolekularna oraz komputerowo wspomagana synteza organiczna bazująca na programie CHEMATICA, uznanym przez czasopismo Chemistry World za jedno z 10 najważniejszych odkryć w roku 2016. Instytut ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii. Obecnie badania prowadzi 169 pracowników naukowych, w tym 14 z tytułem profesora oraz 56 doktorantów.

 • 428

  osób uzyskało stopień doktora nauk chemicznych

 • 58

  grantów realizuje Instytut, w tym 41 grantów z NCN i 3 granty z EU

 • 140

  prac opublikowali pracownicy Instytutu w roku 2020, w tym 16 z IF powyżej 10