Prof. Janusz Jurczak otrzymał nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego. Uznanie przyniosły mu zagadnienia dotyczące: rozwoju nowych metod syntezy organicznej, chemii supramolekularnej, w tym procesów rozpoznania molekularnego oraz statycznej i dynamicznej chemii kombinatoryjnej, a także wprowadzenie do chemii i biologii molekularnej technik wysokociśnieniowych. Prof. Jacek Młynarski otrzymał n…

No Comments Grzegorzewski Piotr Read More

Grupa Pani Profesor opisała powstawanie wyjątkowo dużych kapsuł molekularnych (średnica ok. 30 A) w wyniku oddziaływań makrocykli polifenolowych o 5-krotnej symetrii z anionami. To odkrycie otwiera drogą do wykorzystania podobnych kapsuł np. w katalizie! Artykuł prof. Szumnej, pani Moniki Chwastek oraz dra Piotr Cmocha został wyróżniony okładką. Więcej informacji: onlinelibrary.wiley.com/…/10.1002/anie.202013105 onlinelibrar…

No Comments Grzegorzewski Piotr Read More

Konkurs MAESTRO Narodowego Centrum Nauki dotyczy projektów badawczych dla doświadczonych naukowców i ma na celu realizację pionierskich badań naukowych, które wykraczają poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Pani prof. Dorota Gryko zdobyła pięcioletnie finansowanie z MAESTRO 12 na projekt pt.: „ŚWIATŁO CZERWONE – NARZĘDZIE DLA CHEMII ORGANICZNEJ I BIOORTOGONALNEJ”. Więcej inf…

No Comments Grzegorzewski Piotr Read More

Prof. Karola Grela opublikował artykuł w Angewandte Chemie International Edition. W Przeglądzie omówił genezę koncepcji aktywacji grup wyciągających elektrony na przykładzie grupy nitrowej oraz wybrane zastosowania otrzymanych katalizatorów rutenowych w reakcjach metatezy olefin. Na podstawie przykładów przedstawił pewne sugestie dla użytkowników dotyczące minimalizacji obciążenia katalizatora, kontroli selektywności i ogólnej…

No Comments Grzegorzewski Piotr Read More

 Zarządzenia Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród pracowników i doktorantów Instytutu Chemii Organicznej PAN:      z dnia 13.08.2020       z dnia 11.10.2020

Wydarzenia

12.03.2021 Wykład – Prof. Janusz Jurczak

Short_news / 04/03/2021
W dniu 12.03.2021 (piątek) o godzinie 10:00, prof. Janusz Jurczak wygłosi wykład pt. „Fundamentals of high-pressure applications in organic synthesis”. Wykład odbędzie się na platformie Zoom: https://zoom.us/j/97949334698?pwd=RGJRUUpESXBsNmpFL1lPc1dsZ3ZqUT09 Meeting ID: 979 4933 4698 Passcode: 480804…

19.03.2021 Wykład – Prof. Joost Reek

Short_news / 04/03/2021
W dniu 19.03.2021 (piątek) o godzinie 10:00, Prof. Joost Reek wygłosi wykład pt. „Supramolecular approaches to control activity and selectivity in transition metal catalysis”. Wykład odbędzie się na platformie Zoom: https://zoom.us/j/96917033817?pwd=NEc1S0VFdGttZ2pBWmxwNWloSk0rQT09 Meeting ID: 969 1703 3817 Passcode: 536429…

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Starsze_wiadomosci 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysok…

12.03.2021 Wykład – Prof. Janusz Jurczak
Short_news / 04/03/2021

W dniu 12.03.2021 (piątek) o godzinie 10:00, prof. Janusz Jurczak wygłosi wykład pt. „Fundamentals of high-pressure applications in organic synthesis”. Wykład odbędzie się na platformie Zoom: https://zoom.us/j/97949334698?pwd=RGJRUUpESXBsNmpFL1lPc1dsZ3ZqUT09 Meeting ID: 979 4933 4698 Passcode: 480804…

Skip to content