Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w poniedziałek, 27 maja, akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Nominację profesorską otrzymała m.in. prof. Agnieszka Szumna. Więcej informacji: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,121,prezydent-nominacje-profesorskie.html Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych.…

No Comments Rybicki Paweł Read More

W rozstrzygniętym ostatnio konkursie na granty NCN otrzymaliśmy 3 granty SONATA. SONATA jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W konkursie złożono 858 wniosków, z czego…

No Comments Rybicki Paweł Read More

11 maja br. na Stadionie Narodowym odbył się 23. Piknik Naukowy, tym razem pod hasłem My i Maszyny. Instytut jak co roku na swoim stoisku zaprezentował wiele fascynujących doświadczeń. Można było zapoznać się, między innymi, z działaniem reaktora przepływowego, wygenerować prąd w reakcji chemicznej lub napisać list atramentem sympatycznym, co cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie wśród najmłodszych. Dziękujem…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Dr Katarzyna Rybicka-Jasińska otrzymała stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Program Start przeznaczony jest dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Ma na celu wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Więcej informacji…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Wydarzenia

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Short_news / 06/06/2019
Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.…

Wykład 07.06.2019 – Prof. Paweł Dydio

Short_news / 06/06/2019
W dniu 07/06/2019 (piątek) o godzinie 9:15 w Auli IChF/IChO PAN w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, Prof. Paweł Dydio (Institute of Science and Supramolecular Engineering, University of Strasbourg & CNRS, Strasbourg, France) wygłosi wykład pt. „Pd-Catalyzed carbonylation chemistry: Curious case of anion”.…

11.06.2019 Obrona rozprawy doktorskiej – mgr Katarzyna Łęczycka-Wilk

Short_news / 01/06/2019
W dniu 11 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00 w Auli IChF/IChO PAN, ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyna Łęczycka-Wilk nt.: “Synteza mocznikowych i tiomocznikowych pochodnych sacharozy oraz badanie ich zdolności do kompleksowania anionów”.…

03.06.2019 Obrona rozprawy doktorskiej – mgr inż. Michał Nowacki

Short_news / 01/06/2019
W dniu 3 czerwca 2019 r. o godzinie 15:00 w Auli IChF/IChO PAN, ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Nowackiego nt.: “Reakcje analogów karboanionów benzylowych z nitroarenami ukierunkowane na syntezę skondensowanych układów heterocyklicznych”.…

03.06.2019 Obrona rozprawy doktorskiej – mgr inż. Hanna Jędrzejewska

Short_news / 01/06/2019
W dniu 3 czerwca 2019 r. o godzinie 13:30 w Auli IChF/IChO PAN, ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Hanny Jędrzejewskiej nt.: “Synteza dynamicznych peptydowo-rezorcynarenowych kapsuł oraz badanie ich właściwości”.…

Wykład 03.06.2019 – prof. Peter Langer

Short_news / 30/05/2019
W dniu 03/06/2019 (poniedziałek) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej IChO PAN w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, prof. Peter Langer (University of Rostock, Niemcy) wygłosi wykład pt. „Synthesis of heterocycles by Pd catalyzed cross-coupling and cyclization reactions”.…

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Starsze_wiadomosci 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysok…