W rozstrzygniętym ostatnio konkursie na granty NCN otrzymaliśmy 3 granty SONATA. SONATA jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W konkursie złożono 858 wniosków, z czego…

No Comments Rybicki Paweł Read More

11 maja br. na Stadionie Narodowym odbył się 23. Piknik Naukowy, tym razem pod hasłem My i Maszyny. Instytut jak co roku na swoim stoisku zaprezentował wiele fascynujących doświadczeń. Można było zapoznać się, między innymi, z działaniem reaktora przepływowego, wygenerować prąd w reakcji chemicznej lub napisać list atramentem sympatycznym, co cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie wśród najmłodszych. Dziękujem…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Dr Katarzyna Rybicka-Jasińska otrzymała stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Program Start przeznaczony jest dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Ma na celu wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Więcej informacji…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Grupa prof. Grzybowskiego opublikowała nowy artykuł w Nature Communications: https://www.nature.com/articles/s41467-019-09440-2 We współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego opracowano nowy algorytm mapujący atomy – jest on użyteczny do mapowania nie tylko prostych reakcji chemicznych, ale również skomplikowanych transformacji i przegrupowań. Działanie algorytmu sprawdzono na zbiorze ponad o…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Wydarzenia

Wykład 24.05.2019 – Prof. Yvan Six

Short_news / 20/05/2019
W dniu 24.05.2019 (piątek) o godzinie 9:15 w Auli IChF/IChO PAN, ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie, Prof. Yvan Six (Ecole Polytechnique, Palaiseau, Francja) wygłosi wykład p.t.: „Two „exotic” stories: Ti-mediated alkyne cyclotrimerisation reactions and a synthetic approach towards kingianin natural products”.…

Wykład 17.05.2019 – Prof. Martin Presselt

Short_news / 11/05/2019
W dniu 17.05.2019 (piątek) o godzinie 9:15 w Auli IChF/IChO PAN, ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie, Prof. Martin Presselt (University of Jena, Niemcy) wygłosi wykład p.t.: “Supramolecular Structures of Amphiphilic Dyes For Photochemical and Photophysical Applications”.…

10.05.2019 – Minisympozjum: 85-lecie urodzin Profesora Mieczysława Mąkoszy

Short_news / 09/05/2019
10 maja (piątek) w godzinach 9.15-15.00 w Audytorium Mościckiego, Gmach Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej obędzie się Minisympozjum, poświęcone uczczeniu 85. rocznicy urodzin profesora Mieczysława Mąkoszy. Organizatorzy: Politechnika Warszawska i Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk…

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Short_news / 30/04/2019
Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii OrganicznejPAN w Warszawie.…

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Starsze_wiadomosci 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysok…

Wykład 24.05.2019 – Prof. Yvan Six
Short_news / 20/05/2019

W dniu 24.05.2019 (piątek) o godzinie 9:15 w Auli IChF/IChO PAN, ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie, Prof. Yvan Six (Ecole Polytechnique, Palaiseau, Francja) wygłosi wykład p.t.: „Two „exotic” stories: Ti-mediated alkyne cyclotrimerisation reactions and a synthetic approach towards kingianin natural products”.…