Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny, dziewiąty konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. Jednym z  laureatów został Pan Jakub Durka, który będzie wykonywał badania nt. „Aminy i kwasu karboksylowe jako bloki budulcowe w syntezie ketonów” pod kierunkiem prof. Doroty Gryko. Diamentowe Granty przeznaczone są na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub abso…

No Comments Rybicki Paweł Read More

W rozstrzygniętym konkursie doktoranci Instytutu otrzymali 3 granty. ETIUDA jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do osób przygotowujących rozprawę doktorską i stawiających pierwsze kroki na ścieżce swojej kariery naukowej. W ósmej edycji tego konkursu wnioski złożyło 448 doktorantów i doktorantek, a finansowanie uzyskało 84 z nich. Laureaci otrzymają stypendia naukowe oraz odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicz…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Dr Marek Grzybowski i dr Maciej Krzeszewski otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2020 r. Minister Wojciech Murdzek przyznał stypendia 200 naukowcom, którzy wyróżniają się innowacyjnymi badaniami naukowymi oraz posiadają imponujący dorobek naukowy. Zespół doradczy rozpatrzył złożone w grudniu ponad 1700 wniosków. Oceniał znaczenie osiągnięć naukowych dla rozwoju dyscyplin…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój przyznała finansowanie nowych zadań badawczych dotyczących zwalczania pandemii COVID-19. O fundusze mogli się ubiegać beneficjenci grantów FNP m. in. TEAM a wnioski zgłaszane do konkursu musiały dotyczyć bezpośrednio tematyki związanej ze zwalczaniem pandemii np. zagadnień biologicznych koronawirusa SARS-CoV-2, medycznych, epidemicznyc…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Starsze_wiadomosci 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysok…

Skip to content