Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła wyniki trzeciej edycji programu Polskie Powroty. W konkursie udział wzięło 60 naukowców z 16 państw, zarówno europejskich jak również ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Japonii, Nowej Zelandii, RPA czy Tajwanu. Wybrano 13 najlepszych projektów naukowców powracających z ośrodków naukowych w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii i Japonii.   Program daje st…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Zespół prof. Bartosza Grzybowskiego i firma Allchemy kierowana przed dr. Sarę Szymkuć opublikowali w Science artykuł na temat sieci reakcji chemicznych odpowiedzialnych za powstanie życia na ziemi. Artykuł omawia komputerowe planowanie nieznanych dotąd prebiotycznych syntez jak również ich eksperymentalną walidację, włączając w to przykłady emergencji chemicznej i cykli autokatalitycznych. Praca ta jest pierwszym przykładem zasto…

No Comments Grzegorzewski Piotr Read More

Zwycięski temat brzmi: „Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”. Komercyjnie stosowane emitery w materiałach typu OLED, składają się głównej mierze z kompleksów metali szlachetnych. Sposoby ich uzyskiwania są nieprzyjazne środowisku, kompleksy są drogie i wykazują niską stabilność operacyjną. Zatem podejmuje się wiele wysiłków, aby wyko…

No Comments Grzegorzewski Piotr Read More

Prof. Daniel Gryko uzyskał europejski grant konsorcyjny w typu Research and Innovation Staff Exchange (Maria Sklodowska-Curie Actions)Grant zatytułowany „Multifunctional nanocarriers for nonlinear microscopy: new tools for biology and medicine” (Micro4Nano) dotyczy wykorzystania barwników funkcjonalnych w obrazowaniu fluorescencyjnym. W grancie uczestniczą naukowcy z Polski, USA, Włoch, Chorwacji, Hiszpanii, Finlandii i Izraela oraz taki…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Wydarzenia

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Starsze_wiadomosci 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysok…

Skip to content