Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk
ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa 42 P.O.B. 58
tel.: +48 22 343 20 00
fax: +48 22 632 66 81
e-mail: icho-s at icho.edu.pl


Strona główna

Tytuł Doktora Honoris Causa UW dla Prof. Janusza Jurczaka

W dniu 16 stycznia 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość wręczenia prof. Januszowi Jurczakowi tytułu Doktora Honoris Causa, nadanego Mu przez tę Uczelnię w uznaniu jego zasług dla rozwoju polskiej chemii organicznej i imponującego dorobku dydaktycznego.

Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!


Dr Lindner otrzymał grant NCN MINIATURA

Do grona laureatów konkursu MINIATURA dołączył dr Marcin Lindner. Otrzymał finansowanie na projekt pt. „ Cyklazyny i ich reaktywność - nowe motywy strukturalne w inżynierii molekularnej”. Granty MINIATURA przeznaczone są na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!


Finansowanie wymiany bilateralnej z NAWA dla zespołu prof. Szumnej

Projekt prof. Agnieszki Szumnej pt. „Encapsulation of potential metallodrugs in supramolecular cage” uzyskał najwyższą, maksymalną liczbę punktów w konkursie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską. Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Finansowanie otrzymało 17 spośród 57 złożonych wniosków.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Nagrody Akademii dla naszych pracowników


Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim czasie 4 naszych pracowników otrzymało prestiżowe nagrody przyznawane przez władze Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Janusz Jurczak otrzymał Nagrodę Naukową Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia badawcze w zakresie stereochemii i chemii supramolekularnej oraz kilkudziesięcioletni wkład w organizację polskiej nauki.

Prof. Daniel Gryko został laureatem Nagrody Naukowej im. Marii Skłodowskiej-Curie, która przyznawana jest za wybitne osiągnięcie naukowe przyczyniające się do wzrostu znaczenia nauki polskiej w świecie.

Dr Wojciech Chaładaj otrzymał Nagrodę Naukową im. Włodzimierza Kołosa przyznawaną chemikom za wyróżniające się i twórcze osiągnięcia naukowe, opublikowane w czasie ostatnich czterech lat.

Mgr Anna Domżalska została nagrodzona Stypendium Prezesa PAN, które jest szczególnym wyróżnieniem dla najlepszych doktorantów odbywających studia doktoranckie w instytutach Polskiej Akademii Nauk.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Dr Górecki laureatem Stypendium w Programie im. Bekkera, NAWA


Dr Marcin Górecki otrzymał stypendium w pierwszej edycji Programu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Stypendia pokrywające koszty pobytu w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą otrzyma 156 najlepszych Wnioskodawców.

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej polskich naukowców i nauczycieli akademickich poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w najlepszych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. .

Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/728-rozstrzygniecie-naboru-w-programie-im-bekkera

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych!

Rozstrzygnięto konkursy NCN na granty OPUS I PRELUDIUM


Po raz kolejny zostały rozstrzygnięte konkursy na granty NCN OPUS i PRELUDIUM. Tym razem w IChO PAN otrzymaliśmy 4 granty: grant OPUS 15 otrzymał prof. Janusz Jurczak, a granty PRELUDIUM 15 mgr Marcin Grajda, mgr inż. Paweł Czerwiński i mgr inż. Aleksandra Narczyk.

Na finansowanie projektów badawczych w ramach badań podstawowych przekazano niemal 400 mln zł. W rozstrzygniętych właśnie konkursach do NCN wpłynęło łącznie 2970 wniosków, spośród których finansowanie otrzymało 618 przedsięwzięć. Współczynnik sukcesu wyniósł ok. 20,8%. W grupie nauk ścisłych i technicznych w konkursie OPUS 15 nadesłano 693 wnioski. Wsparcie finansowe w łącznej wysokości prawie 137 mln zł przyznano 135 projektom. W konkursie PRELUDIUM spośród 374 nadesłanych wniosków do finansowania o łącznej kwocie prawie 14 mln zł zostało zakwalifikowanych 96 projektów. .

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2018-11-16-opus15-preludium15

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych!

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego dla Profesora Janusza Jurczaka


24 października br. Senat Uniwersytetu Warszawskiego nadał Profesorowi Januszowi Jurczakowi tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

Uroczystości związane z tym wydarzeniem planowane są przez J. M. Rektora na styczeń 2019 roku.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Starsze wiadomości »

stat4u
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej