Zwycięski temat brzmi: „Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”. Komercyjnie stosowane emitery w materiałach typu OLED, składają się głównej mierze z kompleksów metali szlachetnych. Sposoby ich uzyskiwania są nieprzyjazne środowisku, kompleksy są drogie i wykazują niską stabilność operacyjną. Zatem podejmuje się wiele wysiłków, aby wyko…

No Comments Grzegorzewski Piotr Read More

Prof. Daniel Gryko uzyskał europejski grant konsorcyjny w typu Research and Innovation Staff Exchange (Maria Sklodowska-Curie Actions)Grant zatytułowany „Multifunctional nanocarriers for nonlinear microscopy: new tools for biology and medicine” (Micro4Nano) dotyczy wykorzystania barwników funkcjonalnych w obrazowaniu fluorescencyjnym. W grancie uczestniczą naukowcy z Polski, USA, Włoch, Chorwacji, Hiszpanii, Finlandii i Izraela oraz taki…

No Comments Rybicki Paweł Read More

W modelu zastosowano kombinację różnych wariantów sieci neuronowych, których łączna dokładność predykcji wyniosła 93%, podczas gdy pojedyncze klasyfikatory wchodzące w skład modelu osiągały 87-88%. Jest to równocześnie górny limit dokładności dla dostępnych obecnie danych, ponieważ niepewność modelu zdominowana jest przez wkład aleatoryczny, tj. nieredukowalny, inherentny dla wykorzystanych danych. Wyniki publikowano w si…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny, dziewiąty konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. Jednym z  laureatów został Pan Jakub Durka, który będzie wykonywał badania nt. „Aminy i kwasu karboksylowe jako bloki budulcowe w syntezie ketonów” pod kierunkiem prof. Doroty Gryko. Diamentowe Granty przeznaczone są na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub abso…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Wydarzenia

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Starsze_wiadomosci 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysok…

Skip to content