Dr Marek Grzybowski i dr Maciej Krzeszewski otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2020 r. Minister Wojciech Murdzek przyznał stypendia 200 naukowcom, którzy wyróżniają się innowacyjnymi badaniami naukowymi oraz posiadają imponujący dorobek naukowy. Zespół doradczy rozpatrzył złożone w grudniu ponad 1700 wniosków. Oceniał znaczenie osiągnięć naukowych dla rozwoju dyscyplin…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój przyznała finansowanie nowych zadań badawczych dotyczących zwalczania pandemii COVID-19. O fundusze mogli się ubiegać beneficjenci grantów FNP m. in. TEAM a wnioski zgłaszane do konkursu musiały dotyczyć bezpośrednio tematyki związanej ze zwalczaniem pandemii np. zagadnień biologicznych koronawirusa SARS-CoV-2, medycznych, epidemicznyc…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Artykuł przedstawia nowy typ diketopirolopiroli o π-rozszerzonym chromoforze. Autorzy opracowali dwuetapową syntezę tytułowych barwników funkcjonalnych poprzez kombinację N-arylowania oraz podwójnego wewnątrzcząsteczkowego bezpośredniego arylowania. Barwniki te silnie emitują światło o barwie czerwonej. Publikacja tłumaczy dlaczego π-rozszerzone diketopirolopirole, pomimo posiadania dwóch grup nitrowych, posiadają bardzo silną …

No Comments Rybicki Paweł Read More

Najczęściej czytanym artykułem w marcu 2020 r. w European Journal of Organic Chemistry jest publikacja dra Macieja Giedyka pt.:”A Retrosynthetic Approach for Photocatalysis”. https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/10990690/most-accessed Publikacja dotyczy wykorzystania procesów fotochemicznych w syntezie organicznej. Pomimo rosnącej popularności reakcji katalizowanych światłem o konkretnej długości fali, nie we…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Starsze_wiadomosci 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysok…

Skip to content