Najczęściej czytanym artykułem w marcu 2020 r. w European Journal of Organic Chemistry jest publikacja dra Macieja Giedyka pt.:”A Retrosynthetic Approach for Photocatalysis”. https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/10990690/most-accessed Publikacja dotyczy wykorzystania procesów fotochemicznych w syntezie organicznej. Pomimo rosnącej popularności reakcji katalizowanych światłem o konkretnej długości fali, nie we…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Prof. Dorota Gryko uzyskała europejski grant konsorcyjny typu Maria Skłodowska-Curie Innovative Training Networks. Grant zatytułowany „Photocatalysis as a tool for synthetic organic chemistry” (PhotoReAct) dotyczy szeroko pojętej fotokatalizy. W grancie uczestniczą naukowcy z Polski, Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Francji, Szwajcarii, oraz takie firmy jak Janssen Cilag, Johnson Mattey i Cominnex.     Serdecznie g…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 18 na projekty badawcze, skierowanego do wszystkich badaczy oraz SONATA 15 konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora Pracownicy Instytutu Chemii Organicznej otrzymali pięć grantów. Finansowanie z programu OPUS 18 otrzymali prof. Dorota Gryko na projekt „Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności”…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendia START ponad 100 młodym naukowcom – wiek naukowca nie mógł przekraczać 30 lat, w momencie składania wniosku. Nagrody doceniające jakość dotychczasowego dorobku naukowego otrzymało dwóch badaczy z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk: Michał Ociepa i Bartłomiej Sadowski. W trakcie wieloetapowego konkursu pokonali 845 kandydatów reprezentujących wszystkie szerok…

No Comments Rybicki Paweł Read More

W MINIONYM ROKU ZASZCZYCILI NAS SWOIMI WYKŁADAMI:

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Starsze_wiadomosci 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysok…

Skip to content