Prof. Jacek Gawroński (ur. 20.04.1943) – polski chemik organik, czlonek rzeczywisty PAN, zmarł 1.04.2020 roku. Prof. Gawroński był ściśle związany z Instytutem Chemii Organicznej PAN. Był wieloletnim członkiem Rady Naukowej IChO PAN. Poza działalnością ściśle naukową (na tym polu odniósł olbrzymie sukcesy szczególnie w rozwoju stereochemii organicznej) i dydaktyczną (współautor wraz żoną Krystyną znakomitego podręcz…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Prof. Daniel Gryko uzyskał europejski grant konsorcyjny typu Maria Sklodowska-Curie Innovative Training Networks. Grant zatytułowany „C-H Activation for Industrial Renewal” (CHAIR) dotyczy szeroko pojętej CH-aktywacji związków organicznych. W grancie uczestniczą naukowcy z Polski, Niemiec, Francji, Portugalii, Szwajcarii, Austrii i Holandii oraz takie firmy jak Novartis, AstraZeneca i Syngenta. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Zespół prof. Doroty Gryko opracował unikatową metodę generowania rodników alkilowych z naprężonych sterycznie reagentów. Wyniki badań zostały opublikowane w prestiżowym Journal of American Chemical Society. Dotychczas funkcjonalizacja naprężonych sterycznie reagentów (np. bicyklo[1.1.0]butanów) opierała się na ich reakcjach z nukleofilami i nukleofilowymi rodnikami. Zastosowanie fotoindukowanej katalizy porfirynoidowymi kompleks…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Artykuł przedstawia nową metodologię syntezy diketopirolopiroli z selektywnie alkilowanym atomem azotu. W prezentowanym podejściu wykorzystano tanie i handlowo dostępne substraty takie jak: aldehydy aromatyczne, pierwszorzędowe aminy,  aromatyczne nitryle i szczawiooctan dietylu. Opisana metoda pozwala na skuteczne wykorzystanie nitryli będących donorami elektronów jak i wprowadzenie podstawników rozbudowanych sterycznie co do tej pory…

No Comments Rybicki Paweł Read More

W MINIONYM ROKU ZASZCZYCILI NAS SWOIMI WYKŁADAMI:

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Starsze_wiadomosci 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysok…

Skip to content