Doktor Szymon Buda z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie został szóstym laureatem nagrody im. prof. Mieczysława Mąkoszy. Nagroda przyznawana jest młodym naukowcom za oryginalne prace naukowe w dziedzinie chemii organicznej. Stypendium wspomaga realizację ich samodzielnych prac badawczych oraz promuje rozwój pracowników naukowych. Cele Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy opisane są na http://www.fimm.com…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Doktoranci Łukasz Ciszewski pracujący w zespole prof. dr hab. Doroty Gryko oraz Paweł Czerwiński z zespołu prof. dr hab. Bartłomieja Furmana, otrzymali stypendium Prezesa PAN na rok akademicki 2019-2020. Stypendium przyznawane jest uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN, za wybitne osiągnięcia naukowe związane z dziedziną nauki. Osiągnięcia te określa decyzja Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia …

No Comments Rybicki Paweł Read More

Zespół Prof. Grzybowskiego opublikował w Angewandte Chemie pracę – zakwalifikowaną jako Very Important Paper, VIP – poświęconą funkcjom oceny kroków syntetycznych w komputerowo wspomaganej syntezie organicznej. Praca, dostępna w https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201912083, opisuje efekt synergii pomiędzy algorytmami eksperckimi a sieciami neuronowymi. To unikatowe podejście mieści się w ramach tzw. Uogolnione…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Prof. Bartosz Grzybowski otrzymał nagrodę ASPIRE amerykańskiego National Institutes of Health (NIH) za rozwój innowacyjnych algorytmów komputerowych do projektowania nieuzależniających, nieopioidowych leków przeciwbólowych. Nagroda została wręczona w Waszyngtonie, w siedzibie NIH. Na zdjęciu Prof. Grzybowski z wreczającą nagrodę Panią Deputy Director of the National Center for Advancing Translational Sciences, NCATS.…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Wydarzenia

12.12.2019 Obrona rozprawy doktorskiej – mgr inż. Kinga Kuczyńska

Short_news / 16/11/2019
W dniu 12 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00 w Auli IChF/IChO PAN, ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kingi Kuczyńskiej nt.: “Triterpenoidy lupanowe w syntezie związków biologicznie czynnych”.…

12.12.2019 Obrona rozprawy doktorskiej – mgr Rafał Kusy

Short_news / 16/11/2019
W dniu 12 grudnia 2019 r. o godzinie 11:30 w Auli IChF/IChO PAN, ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Rafała Kusego nt.: “Nowe układy katalityczne do selektywnej semihydrogenacji wiązania potrójnego C−C”.…

20.12.2019 Spotkanie z dr Joanną Rutkowską z NAWA

Short_news / 18/11/2019
Szanowni Państwo, w dniu 20.12.2019r. w auli IChO/IChF PAN o godzinie 9:15 odbędzie się spotkanie z dr Joanną Rutkowską z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Spotkanie ma na celu przybliżenie aktualnej oferty programowej NAWA – przedstawione zostaną szczegółowe informacje na temat ogłoszonych naborów oraz założenia i zasady finansowania programów. Możliwe będzie także skonsultowanie i wyjaśnienie związanych z nimi wątpliwości. Do uczestnictwa w spotkaniu zachęcamy wszystkich pracowników.…

Wykład 10.01.2020 – Dr Maciej Giedyk

Short_news / 01/12/2019
W dniu 10/01/2020 (piątek) o godzinie 9:15 w Auli IChF/IChO w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, Dr Maciej Giedyk (Instytut Chemii Organicznej PAN) wygłosi wykład pt. „Photocatalytic activation of alkyl chlorides: a story from post-doc”.…

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Starsze_wiadomosci 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysok…

Skip to content