Prof. Janusz Jurczak otrzymał nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego. Uznanie przyniosły mu zagadnienia dotyczące: rozwoju nowych metod syntezy organicznej, chemii supramolekularnej, w tym procesów rozpoznania molekularnego oraz statycznej i dynamicznej chemii kombinatoryjnej, a także wprowadzenie do chemii i biologii molekularnej technik wysokociśnieniowych. Prof. Jacek Młynarski otrzymał n…

No Comments Grzegorzewski Piotr Read More

Grupa Pani Profesor opisała powstawanie wyjątkowo dużych kapsuł molekularnych (średnica ok. 30 A) w wyniku oddziaływań makrocykli polifenolowych o 5-krotnej symetrii z anionami. To odkrycie otwiera drogą do wykorzystania podobnych kapsuł np. w katalizie! Artykuł prof. Szumnej, pani Moniki Chwastek oraz dra Piotr Cmocha został wyróżniony okładką. Więcej informacji: onlinelibrary.wiley.com/…/10.1002/anie.202013105 onlinelibrar…

No Comments Grzegorzewski Piotr Read More

Konkurs MAESTRO Narodowego Centrum Nauki dotyczy projektów badawczych dla doświadczonych naukowców i ma na celu realizację pionierskich badań naukowych, które wykraczają poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Pani prof. Dorota Gryko zdobyła pięcioletnie finansowanie z MAESTRO 12 na projekt pt.: „ŚWIATŁO CZERWONE – NARZĘDZIE DLA CHEMII ORGANICZNEJ I BIOORTOGONALNEJ”. Więcej inf…

No Comments Grzegorzewski Piotr Read More

Prof. Karola Grela opublikował artykuł w Angewandte Chemie International Edition. W Przeglądzie omówił genezę koncepcji aktywacji grup wyciągających elektrony na przykładzie grupy nitrowej oraz wybrane zastosowania otrzymanych katalizatorów rutenowych w reakcjach metatezy olefin. Na podstawie przykładów przedstawił pewne sugestie dla użytkowników dotyczące minimalizacji obciążenia katalizatora, kontroli selektywności i ogólnej…

No Comments Grzegorzewski Piotr Read More

 Zarządzenia Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród pracowników i doktorantów Instytutu Chemii Organicznej PAN:      z dnia 13.08.2020       z dnia 11.10.2020

Wydarzenia

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Starsze_wiadomosci 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysok…

Skip to content