Praca mgr inż. Pawła Czerwińskiego i prof. Bartłomieja Furmana pt. „Overcoming inaccessibility of fluorinated imines – synthesis of functionalized amines from readily available fluoroacetamides” została wyróżniona okładką(iniside front cover) w czasopiśmie Chemical Communications (Chem. Commun., 2019, 55, 9436-9439). Iminy są niezwykle użytecznymi substratami w syntezie amin często jednak dostępność imin jest ogranic…

No Comments Rybicki Paweł Read More

W rozstrzygniętym ostatnio konkursie na granty NCN otrzymaliśmy 3 granty ETIUDA 7. ETIUDA jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do osób przygotowujących rozprawę doktorską i stawiających pierwsze kroki na ścieżce swojej kariery naukowej. W siódmej edycji tego konkursu wnioski złożyło 381 doktorantów i doktorantek, a finansowanie uzyskało 159 z nich. Laureaci otrzymają stypendia naukowe w wysokości 4,5 tys. zł miesięc…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny, ósmy już konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. Jednym z 85 laureatów został Pan Jakub Brześkiewicz, który będzie wykonywał badania nt. „C-H-Aktywacja nitronów wspomagana grupami kierującymi” pod kierunkiem dr. hab. Rafała Loski. Diamentowe Granty przeznaczone są na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub abs…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Ostatnio Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej opublikowała artykuł o najnowszych pracach zespołu prof. Jacka Młynarskiego prowadzonych we współpracy z grupą prof. Małgorzaty Barańskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutem Biologii Roślin i Biotechnologii UR dotyczących odkrycia zjawiska indukcji chiralności.Wyniki tych badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Angewandte Chemie International Edition.   Pełn…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Wydarzenia

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Short_news / 12/09/2019
Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN w wyniku postepowania konkursowego wyłoniła kandydaturę prof. dr hab. Daniela Gryko na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.…

Wykład 24.09.2019 – Prof. David Crich

Short_news / 12/09/2019
W dniu 24/09/2019 (wtorek) o godzinie 9:15 w Auli IChF/IChO PAN w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, Prof. David Crich (University of Georgia, Departament of Chemistry, USA) wygłosi wykład pt. „Saccharides, Pseudosaccharides, and their Mimetics”.…

Wykład 12.09.2019 – Prof. Harry B. Gray

Short_news / 02/08/2019
W dniu 12/09/2019 (czwartek) o godzinie 15:00 w Auli IChF/IChO PAN w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, prof. Harry B. Gray (Caltech, Division of Chemistry and Chemical Engineering ) wygłosi wykład pt. „Powering the Planet with Solar Fuel”.…

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Starsze_wiadomosci 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysok…