Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny, ósmy już konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. Jednym z 85 laureatów został Pan Jakub Brześkiewicz, który będzie wykonywał badania nt. „C-H-Aktywacja nitronów wspomagana grupami kierującymi” pod kierunkiem dr. hab. Rafała Loski. Diamentowe Granty przeznaczone są na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub abs…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Ostatnio Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej opublikowała artykuł o najnowszych pracach zespołu prof. Jacka Młynarskiego prowadzonych we współpracy z grupą prof Elżbiety Barańskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutem Biologii Roślin i Biotechnologii UR dotyczących odkrycia zjawiska indukcji chiralności.Wyniki tych badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Angewandte Chemie International Edition.   Pełna t…

No Comments Rybicki Paweł Read More

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w poniedziałek, 27 maja, akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Nominację profesorską otrzymała m.in. prof. Agnieszka Szumna. Więcej informacji: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,121,prezydent-nominacje-profesorskie.html Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych.…

No Comments Rybicki Paweł Read More

W rozstrzygniętym ostatnio konkursie na granty NCN otrzymaliśmy 3 granty SONATA. SONATA jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W konkursie złożono 858 wniosków, z czego…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Wydarzenia

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Short_news / 12/07/2019
Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.…

25.07.2019 Obrona rozprawy doktorskiej – mgr inż. Bartosz Chaciak

Short_news / 12/07/2019
W dniu 25 lipca 2019 r. o godzinie 11:00 w Auli IChF/IChO PAN, ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Bartosza Chaciaka nt.: “Makrocykliczne receptory zawierające sacharozę i mannitol: synteza i właściwości kompleksujące”.…

Wykład 07.06.2019 – Prof. Paweł Dydio

Short_news / 06/06/2019
W dniu 07/06/2019 (piątek) o godzinie 9:15 w Auli IChF/IChO PAN w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, Prof. Paweł Dydio (Institute of Science and Supramolecular Engineering, University of Strasbourg & CNRS, Strasbourg, France) wygłosi wykład pt. „Pd-Catalyzed carbonylation chemistry: Curious case of anion”.…

11.06.2019 Obrona rozprawy doktorskiej – mgr Katarzyna Łęczycka-Wilk

Short_news / 01/06/2019
W dniu 11 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00 w Auli IChF/IChO PAN, ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyna Łęczycka-Wilk nt.: “Synteza mocznikowych i tiomocznikowych pochodnych sacharozy oraz badanie ich zdolności do kompleksowania anionów”.…

03.06.2019 Obrona rozprawy doktorskiej – mgr inż. Michał Nowacki

Short_news / 01/06/2019
W dniu 3 czerwca 2019 r. o godzinie 15:00 w Auli IChF/IChO PAN, ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Nowackiego nt.: “Reakcje analogów karboanionów benzylowych z nitroarenami ukierunkowane na syntezę skondensowanych układów heterocyklicznych”.…

03.06.2019 Obrona rozprawy doktorskiej – mgr inż. Hanna Jędrzejewska

Short_news / 01/06/2019
W dniu 3 czerwca 2019 r. o godzinie 13:30 w Auli IChF/IChO PAN, ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Hanny Jędrzejewskiej nt.: “Synteza dynamicznych peptydowo-rezorcynarenowych kapsuł oraz badanie ich właściwości”.…

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Starsze_wiadomosci 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysok…