W opublikowanym właśnie artykule w Nature, zespół Prof. Bartosza Grzybowskiego we współpracy z zespołami Prof. Jacka Młynarskiego z IChO i Prof. Milana Mrksicha z Northwestern opisują rozwiązanie jednego z najstarszych problemów chemii — mianowicie, nauczenia komputera planowania wielokrokowych syntez skomplikowanych związków naturalnych. Problemem tym zajmowali się bez powodzenia najwięksi chemicy XX wieku (Corey, Ugi, Djerassi)…

No Comments Rybicki Paweł Read More

W opublikowanym właśnie — wraz z okładką — artykule w Nature, zespół prof. Bartosza Grzybowskiego opisał samoorganizujące się, wirujące reaktory chemiczne pozwalające na wykonywanie całych sekwencji reakcji chemicznych i/lub skomplikowanych procesów ekstrakcji bez potrzeby zaawansowanych metod inżynierii chemicznej. Reaktory nie posiadają fizycznych ścian czy tez systemów rur i składają się z koncentrycznych warstw…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła wyniki trzeciej edycji programu Polskie Powroty. W konkursie udział wzięło 60 naukowców z 16 państw, zarówno europejskich jak również ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Japonii, Nowej Zelandii, RPA czy Tajwanu. Wybrano 13 najlepszych projektów naukowców powracających z ośrodków naukowych w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii i Japonii.   Program daje st…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Zespół prof. Bartosza Grzybowskiego i firma Allchemy kierowana przed dr. Sarę Szymkuć opublikowali w Science artykuł na temat sieci reakcji chemicznych odpowiedzialnych za powstanie życia na ziemi. Artykuł omawia komputerowe planowanie nieznanych dotąd prebiotycznych syntez jak również ich eksperymentalną walidację, włączając w to przykłady emergencji chemicznej i cykli autokatalitycznych. Praca ta jest pierwszym przykładem zasto…

No Comments Grzegorzewski Piotr Read More

 Zarządzenia Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród pracowników i doktorantów Instytutu Chemii Organicznej PAN:      z dnia 13.08.2020       z dnia 11.10.2020

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Starsze_wiadomosci 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysok…

Skip to content