Gorąco zachęcamy do lektury artykułów przeglądowych prof. Bartosza Grzybowskiego, z których pierwszy podsumowuje postęp w badaniach nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji do planowania syntez chemicznych: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.accounts.0c00714 natomiast drugi streszcza wykorzystanie nanocząstek czułych na zmiany pH w badaniach biologicznych: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/accountsmr.0c00041 Warto podkreślić, iż oba…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Dr Aleksandra Wierzba oraz dr Michał Ociepa, z zespołu XV prowadzonego przez Panią prof. Dorotę Gryko, zostali laureatami programu stypendialnego im. Bekkera. Środki finansowe przyznawane są przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA. Celem programu im. Bekkera jest zwiększenie mobilności międzynarodowej polskich naukowców poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych ośrodkach n…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Chemical & Engineering News (C&EN) wymienił osiągnięcie prof. Bartosza Grzybowskiego wśród największych osiągnięć naukowych w 2020 r. Opracowany przez prof. Grzybowskiego z Instytutu Chemii Organicznej PAN i współpracowników z Ulsan National Institute of Science and Technology w Korei reaktor wykorzystuje działanie siły odśrodkowej, która rozdziela roztwory zgodnie z ich gęstością ( Nature 2020, DOI: 10.1038 / s41586-02…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Dr Bartosz Zambroń laureatem nagrody naukowej Wydziału III PAN im. Włodzimierza Kołosa w dziedzinie chemii za osiągnięcie „Odległa indukcja asymetryczna w reakcjach chelatowanych organoindów generowanych z β-laktamów z aldehydami”. Naukowe zainteresowania dr Bartosz Zambroń dotyczą badań w obszarze zastosowania łatwo dostępnych nieracemicznych azetydyn-2-onów (β-laktamów) w stereokontrolowanej syntezie użytecznych pochodnyc…

No Comments Rybicki Paweł Read More

 Zarządzenia Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród pracowników i doktorantów Instytutu Chemii Organicznej PAN:      z dnia 13.08.2020       z dnia 11.10.2020

Wydarzenia

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Starsze_wiadomosci 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysok…

Skip to content