Artykuł przedstawia nową metodologię syntezy diketopirolopiroli z selektywnie alkilowanym atomem azotu. W prezentowanym podejściu wykorzystano tanie i handlowo dostępne substraty takie jak: aldehydy aromatyczne, pierwszorzędowe aminy,  aromatyczne nitryle i szczawiooctan dietylu. Opisana metoda pozwala na skuteczne wykorzystanie nitryli będących donorami elektronów jak i wprowadzenie podstawników rozbudowanych sterycznie co do tej pory…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Prof. Daniel Gryko we współpracy z naukowcami z Korei Południowej odkrył nieznany wcześniej złożony strukturalnie związek chemiczny. Zbadane właściwości substancji, wykazały pierwszy w skali światowej przypadek, gdy procesy wewnątrzcząsteczkowego rozdzielenia ładunku i przeniesienia ładunku zostały wyodrębnione w obrębie tej samej cząsteczki. Odkrycie to było możliwe m.in. dzięki zastosowaniu nowej techniki: czasowo-rozdzi…

No Comments Rybicki Paweł Read More

Wspólny artykuł prof. Jacka Młynarskiego i prof. Bartosza Grzybowskiego o połączeniach taktycznych przewidywanych komputerowo został wyróżniony przez American Chemical Society (periodyk Chemical and Engineering News) oraz Royal Society of Chemistry (periodyk Chemistry World). „Planowanie syntezy związków chemicznych może czasem wydawać się bardziej sztuką niż nauką. Stwierdzenie dotyczy zwłaszcza sytuacji, gdy chemik wprowadza …

No Comments Rybicki Paweł Read More

Prof. Sławomir Jarosz został wybrany na Sekretarza Wydziału Chemii Organicznej i Biomolekularnej Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC) na lata 2020-2021. Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Chemistry) jest to międzynarodowa organizacja zajmująca się przede wszystkim standaryzacją symboliki, nazewnictwa i…

No Comments Rybicki Paweł Read More

W MINIONYM ROKU ZASZCZYCILI NAS SWOIMI WYKŁADAMI:

Wydarzenia

Wykład 06.03.2020 – Prof. Wojciech Macyk

Short_news / 25/02/2020
W dniu 06/03/2020 (piątek) o godzinie 9:15 w Auli IChF/IChO w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, Prof. Wojciech Macyk (Uniwersytet Jagieloński, Kraków) wygłosi wykład pt. „Fotokataliza w syntezie organicznej”.…

Wykład 13.03.2020 – Prof. Kevin H. Shaughnessy

Short_news / 25/02/2020
W dniu 13/03/2020 (piątek) o godzinie 9:15 w Auli IChF/IChO w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, Prof. Kevin H. Shaughnessy (The University of Alabama) wygłosi wykład pt. „Development of Palladium Precatalysts that Efficiently Generate LPd(0) Active Species”.…

Wykład 24.04.2020 – Prof. Dr Holger Butenschön

Short_news / 25/02/2020
W dniu 24/04/2020 (piątek) o godzinie 9:15 w Auli IChF/IChO w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, Prof. Dr Holger Butenschön (Leibniz University Hannover) wygłosi wykład pt. „”.…

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Starsze_wiadomosci 03/03/2019

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysok…

Wykład 06.03.2020 – Prof. Wojciech Macyk
Short_news / 25/02/2020

W dniu 06/03/2020 (piątek) o godzinie 9:15 w Auli IChF/IChO w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, Prof. Wojciech Macyk (Uniwersytet Jagieloński, Kraków) wygłosi wykład pt. „Fotokataliza w syntezie organicznej”.…

Skip to content