Kierownik zespołu
Dr hab. Sebastian Stecko, prof. IChO PAN

Asystenci
Dr inż. Mariusz Zalewski

Doktoranci
M.Sc. Aniket Chaudhari
M.Sc. Siddharth Dave

OPUS NCN 2021/43/B/ST4/01915
„Samo- lub wspomagana grupą kierującą zdalna C(sp3)-H funkcjonalizacja związków bifunkcyjnych”

publikacje

M. Chmielewski, R. Kutaszewicz, A. Ulikowski, M. Michalak, K. Wołosewicz, S. Stecko, B. Furman, „The Kinugasa Reaction”, Organic Reactions

S. Stecko, D. T. Gryko, „Multifunctional Heteropentalenes: From Synthesis to Optoelectronic Applications”, JACS Au

A. Październiok-Holewa, S. Stecko, „Saturated Heterocycles as Chiral Auxiliaries”, Chiral Building Blocks in Asymmetric Synthesis: Synthesis and Applications

K. Erfurt, D. Kobus-Bartoszewicz, K. Krukiewicz, A. Chrobok, R. Turczyn, M.J.P. Biggsa, „Low resistance, highly corrugated structures based on poly(3,4-ethylenedioxythiophene) doped with a d-glucopyranoside-derived ionic liquid”, Electrochem. Commun., 2020, 110, 106616

A. Narczyk, S. Stecko, „An entry to non-racemic β-tertiary-β-amino alcohols, building blocks for the synthesis of aziridine, piperazine, and morpholine scaffolds†”, Org. Biomol. Chem., 2020, 18, 5972-5981

M. Garbacz, S. Stecko, „The Synthesis of Chiral Allyl Carbamates via Merger of Photoredox and Nickel Catalysis”, Adv. Synth. Catal., 2020, 362, 3213-3222

A. Narczyk, S. Stecko, „The synthesis of unnatural α-alkyl- and α-aryl-substituted serine derivatives”, Org. Biomol. Chem., 2020, 18, 1204-1213

A. Walęcka-Kurczyk, K. Walczak, A. Kuźnik, S. Stecko, A. Październiok-Holewa , „The Synthesis of α-Aminophosphonates via Enantioselective Organocatalytic Reaction of 1-(N-Acylamino)alkylphosphonium Salts with Dimethyl Phosphite”, Molecules, 2020, 25, 405

A. Październiok-Holewa, A. Walęcka-Kurczyk, S. Musioł, S. Stecko, „Catalyst-free Mannich-type reaction of 1-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts with silyl enolates”, Tetrahedron 75, 2019, 732-742.

A. Narczyk ,M. Mrozowicza, S. Stecko, „Total synthesis of levetiracetam”, Org. Biomol. Chem., 2019, 17, 2770-2775.

A. Lumbroso, V. Coeffard, D. Gatineau, S. Stecko, I. Beaudet, J.-P. Quintard, E. Le Grognec, „Stereoselective Synthesis of Stannylated Dehydropiperidines and Dehydroazepanes”, Eur. J. Org. Chem. 2016, 5146-5159.

M. Chwastek, M. Pieczykolan, S. Stecko, The synthesis of 5-amino-dihydrobenzo[b]oxepines and 5-amino-dihydrobenzo[b]azepines via Ichikawa rearrangement and ring-closing metathesis, J. Org. Chem. 2016, 81, 9046-9074.

P. Szcześniak, M. Pieczykolan, S. Stecko, The synthesis of α,α-disubstituted α-amino acids via Ichikawa rearrangement, J. Org. Chem. 2016, 81, 1057-1074.

tematyka badań

  • Przegrupowania [2,3]- i [3,3]-sigmatropowe
  • Reakcje chemiczne katalizaowane kompleksami Pd, Ni, Co oraz Cu: reakcje sprzęgania, C-H funkcjonalizacje
  • Reakcje fotokatalityczne
  • Stereokontrolowana synteza organiczna
  • Chemia związków heterocycklicznych
  • Chemia izocyjanianiów, aminokwasów i cukrów
  • Synteza nienaturalnych aminokwasów, alkaloidów oraz substancji bioaktywnych