Patenty

Przyznane patenty

Use of Cationic Derivatives of Polyprenols PTAI in Production of Immunomodulating Substances

Anna Góra-Sochacka, Anna Stachyra, Agnieszka Sirko, Wlodzimierz Zagórski-Ostoja, Patrycja Redkiewicz, Katarzyna Gawarecka, Tadeusz Chojnacki, Karolina Skorupska-Tudek, Ewa Kula-Swieżewska, Monika Rak, Zbigniew Madeja, Marek Masnyk, Marek Chmielewski, Anna Ochałek

numer zgłoszenia: PCT/PL2015/000093
data zgłoszenia: 12.06.2015
data udzielenia patentu: 09.06.2023
numer prawa wyłącznego: EP 3185893

N-Heterocykliczne karbenowe kompleksy złota (III) oraz ich zastosowanie

Michał Michalak, Michał Nowacki

numer zgłoszenia: P.435408
data zgłoszenia: 22.09.2020
data udzielenia patentu: 25.04.2023
numer prawa wyłącznego: PAT.243209

Ulepszony sposób syntezy pirolo[3,2-b]piroli

Daniel Gryko, Mariusz Tasior, Beata Koszarna, David C. Young, Beata Bernard

numer zgłoszenia: P.429257
data zgłoszenia: 14.03.2019
data udzielenia patentu: 17.01.2023
numer prawa wyłącznego: PAT.242662

Sprzężone N-arylowane diketopirolopirole i sposób ich otrzymywania

Daniel Gryko, Kamil Skonieczny

numer zgłoszenia: P.430718
data zgłoszenia: 27.07.2019

data udzielenia patentu: 11.07.2022
numer prawa wyłącznego: PAT.241418

N,O-Dipodstawiome związki na bazie chinuklidyny, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie jako katalizatorów procesów PTC

Janusz Jurczak, Maciej Majdecki, Patryk Niedbała

numer zgłoszenia: P.430141
data zgłoszenia: 4.06.2019
numer prawa wyłącznego: PAT. 240154
data udzielenia patentu: 25.11.2021

Pochodne amidowe hydrocynchonidyny, hydrocynchoniny, hydrochininy oraz hydrochinidyny, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie jako katalizatorów procesó PTC

Janusz Jurczak, Maciej Majdecki, Patryk Niedbała

numer zgłoszenia: P.430142
data zgłoszenia: 4.06.2019
numer prawa wyłącznego: PAT. 240155
data udzielenia patentu: 25.11.2021

Nowe pochodne amidowe alkaloidów chinowców, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie w asymetrycznych reakcjach przeniesienia fazowego

Janusz Jurczak, Paweł Stępniak, Jacek Arabas, Kuba Machnik

numer zgłoszenia: P.429150
data zgłoszenia: 5.03.2019
numer prawa wyłącznego: PAT. 240153
data udzielenia patentu: 25.11.2021

Nowe heterocykliczne emitery światła pomarańczowego i czerwonego oraz sposób ich otrzymywania

Daniel Gryko, Mariusz Tasior, David C. Young

numer zgłoszenia: P.432976
data zgłoszenia: 20.02.2020
numer prawa wyłącznego: PAT. 240499
data udzielenia patentu: 24.01.2022

Compositions and methods for tagging ribonucleic acids

Amy Palmer, Esther Braselmenn, Robert Batey, Dorota Gryko

numer zgłoszenia: US 16/526,835
data zgłoszenia: 30.07.2019
numer prawa wyłącznego: US11155821
data udzielenia patentu: 26.10.2021

Syntetyczny polimer nukleotydowy z warstwą rozpoznającą, jego wytwarzanie i zastosowanie do selektywnego oznaczania rakotwórczej heterocyklicznej aminy aromatycznej za pomocą czujnika chemicznego

Witold Danikiewicz, Grzegorz Spólnik, Alvaro Garcia-Cruz, Agnieszka Pietrzyk-Le, Katarzyna Bartołd, Karolina Pasierbiewicz, Marta Majewska, Paweł Borowicz, Piyush Sindhu Sharma, Maciej Cieplak, Konstantin Nikiforow, Krzysztof Noworyta, Piotr Pieta

numer zgłoszenia: P.423557
data zgłoszenia: 24.11.2017
numer prawa wyłącznego: PAT. 238942
data udzielenia patentu: 06.07.2021

Aparatura przepływowa do prowadzenia procesów pod wysokim ciśnieniem w trybie ciągłym

Janusz Jurczak, Paweł Stępniak, Jacek Arabas, Kuba Machnik

numer zgłoszenia: P.422686
data zgłoszenia: 30.08.2017
numer prawa wyłącznego: PAT.238324
data udzielenia patentu: 13.05.2021

Pochodne β-cyklodekstryny, sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie

Janusz Jurczak, Paweł Stępniak

numer zgłoszenia: P.409700
data zgłoszenia: 7.10.2014
numer prawa wyłącznego: PAT.237556
data udzielenia patentu: 21.01.2021

Nowe emitery światła niebieskiego i sposób ich otrzymywania

Maciej Krzeszewski, Daniel Gryko

numer zgłoszenia: P.410365
data zgłoszenia: 4.12.2014
numer prawa wyłącznego:
data udzielenia patentu: 20.10.2020

Nowe, heterocykliczne emitery światła niebieskiego, zielonego, żółtego i czerwonego, oraz sposób ich otrzymywania

Daniel Gryko, Mariusz Tasior

numer zgłoszenia: P.422249
data zgłoszenia: 18.07.2017
numer prawa wyłącznego:
data udzielenia patentu: 10.08.2020

Nowe emitery światła pomarańczowego i czerwonego na bazie izoindolo[5,8]dionów oraz sposób ich otrzymywania

Daniel Gryko, Olena Vakuliuk

numer zgłoszenia: P.422003
data zgłoszenia: 24.06.2017
numer prawa wyłącznego:
data udzielenia patentu: 3.08.2020

Nowe pochodne kumaryny, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie w sposobie wykrywania i/lub oznaczania aktywności katalitycznej i stereoselektywności reakcji hydrolaz

Ryszard Ostaszewski, Anna Żądło, Szymon Kłossowski, Małgorzata Zysk, Anna Brodzka

numer zgłoszenia: P.407948
data zgłoszenia: 18.04.2014
numer prawa wyłącznego: PAT.235848
data udzielenia patentu: 23.04.2020

Pochodne kamptotecyny, sposób ich otrzymywania i zastosowanie/Camptothecin derivatives, their preparation and use

Lech Kozerski, Robert Kawęcki, Beata Naumczuk, Karolina Hyz, Wojciech Bocian, Jerzy Sitkowski, Elżbieta Bednarek, Katarzyna Wiktorska, Katarzyna Lubelska

numer zgłoszenia: P.401345
data zgłoszenia: 25.10.2012
numer prawa wyłącznego: PAT.235836
data udzielenia patentu: 17.01.2020

numer zgłoszenia: PCT/IB2013/059668
data zgłoszenia: 25.10.2013
numer prawa wyłącznego (data udzielenia patentu):
EP2912039 (12.07.2017),
US9682992 (20.06.2017)

Chiralne, czwartorzędowe, N-spiro sole amoniowe i ich zastosowanie

Zbigniew Kałuża, Olga Michalak, Paweł Czerwiński, Anna Bielawska, Krzysztof Bielawski, Katarzyna Leszczyńska, Tamara Daniluk

numer zgłoszenia: P.418047
data zgłoszenia: 21.07.2016
numer prawa wyłącznego: PAT.233362
data udzielenia patentu: 17.06.2019

 

Nowe cykliczne borazyny i sposób ich otrzymywania

Daniel Gryko, Mariusz Tasior

numer zgłoszenia: P.416717
data zgłoszenia: 3.04.2016
numer prawa wyłącznego: PAT.233528
data udzielenia patentu: 24.05.2019

Pochodne witaminy B12 i sposób ich otrzymywania

Mikołaj Chromiński, Dorota Gryko

numer zgłoszenia: P.400265
data zgłoszenia: 6.08.2012
numer prawa wyłącznego: PAT.233176
data udzielenia patentu: 22.05.2019

Pochodne 1,3-dihydrospiro[indeno-2,2’-pirolidyno]-1-aminy, sposób ich otrzymywania i zastosowanie

Zbigniew Kałuża, Rafał Ćwiek, Piotr Niedziejko

numer zgłoszenia: P.401 056
data zgłoszenia: 4.10.2012
numer prawa wyłącznego: PAT.232395
data udzielenia patentu: 25.02.2019

Preparat do zastosowania w leczeniu nosemozy u pszczół

Mariusz Trytek, Aneta Ptaszyńska, Dorota Gryko, Grzegorz Borsuk

numer zgłoszenia: P.408774
data zgłoszenia: 7.07.2014
numer prawa wyłącznego: PAT.231692
data udzielenia patentu: 6.12.2018

Sposób wytwarzania podstawionych azetydynonów oraz związków pośrednich do ich syntezy

Marek Chmielewski, Sebastian Stecko, Bartłomiej Furman, Irmina Panfil, Marcin Śnieżek, Michał Michalak, Margerita Jurczak, Barbara Grzeszczyk, Magdalena Soluch, Paulina Mikołajczyk

numer zgłoszenia: P.395262
data zgłoszenia: 15.06.2011
numer prawa wyłącznego: PAT.231215
data udzielenia patentu: 11.10.2018

Szczepionka, kompozycja farmaceutyczna, nośnik kwasów nukleinowych oraz innych substancji aktywnych biologicznie, zastosowanie kompozycji do wytwarzania szczepionki oraz zastosowanie kationowych pochodnych poliprenoli PTAI do wytwarzania substancji immunomodulujących

Marek Chmielewski, Tadeusz Chojnacki, Katarzyna Gawarecka, Anna Góra-Sochacka, Ewa Kula-Świeżewska, Zbigniew Madeja, Marek Masnyk, Anna Ochałek, Monika Rak, Patrycja Redkiewicz, Agnieszka Sirko, Karolina Skorupińska-Tudek, Anna Stachyra, Włodzimierz Wiktor Zagórski-Ostoja

numer zgłoszenia: P.410063
data zgłoszenia: 4.11.2014
numer prawa wyłącznego: PAT.231158
data udzielenia patentu: 1.10.2018

Nowe emitery światła turkusowego i sposób ich otrzymywania

Rafał Matczak, Marek Grzybowski, Daniel Gryko

numer zgłoszenia: P.413083
data zgłoszenia: 10.07.2015
numer prawa wyłącznego: PAT.230171
data udzielenia patentu: 5.06.2018

System nośników kwasów nukleinowych, sposób przygotowania systemu oraz ich zastosowanie

Marek Chmielewski, Tadeusz Chojnacki, Katarzyna Gawarecka, Ewa Kula-Świerzewska, Zbigniew Madeja, Marek Masnyk, Monika Rak

numer zgłoszenia: P.410078
data zgłoszenia: 6.11.2014
numer prawa wyłącznego: PAT.230096
data udzielenia patentu: 23.05.2018

Sposób wytwarzania lakosamidu i jego analogów

Sebastian Stecko

numer zgłoszenia: P.407283
data zgłoszenia: 14.02.2014
numer prawa wyłącznego: PAT.230208
data udzielenia patentu: 24.04.2018

Nowy związek zwłaszcza do stosowania jako pigment

Daniel T. Gryko, Mariusz Tasior, Yevgen M. Poronik

numer zgłoszenia: P.405775
data zgłoszenia: 26.10.2013
numer prawa wyłącznego: PAT.229415
data udzielenia patentu: 22.02.2018

Nowe emitery światła niebieskiego o rozszerzonym chromoforze i sposób ich otrzymywania

Daniel Gryko, Mariusz Tasior

numer zgłoszenia: P.414589
data zgłoszenia: 29.10.2015
numer prawa wyłącznego: PAT.228531
data udzielenia patentu: 6.11.2017

Nowe amfifilowe związki o strukturze dendrymeru z hydrofobowym, aromatycznym wnętrzem, zawierające w swej budowie centralnie i terminalnie umieszczone aminokwasy oraz terminalne reszty kwasu p-aminobenzoesowego (PABA) lub kwasu
paminobenzenosulfonowego, sposób otrzymywania oraz ich zastosowanie

Zofia Lipkowska, Marta Sowińska, Andrzej Lipkowski, Marta Bochyńska

numer zgłoszenia: P.404918
data zgłoszenia: 30.07.2013
numer prawa wyłącznego: PAT.228344
data udzielenia patentu: 4.10.2017

Pochodne diindolo[2,3-b:2′,3′-f]pirolo[3,2-b]piroli i sposób ich otrzymywania

Anita Janiga, Daniel T. Gryko, Maciej Krzeszewski

numer zgłoszenia: P.407984
data zgłoszenia: 24.04.2014
numer prawa wyłącznego: PAT.228201
data udzielenia patentu: 18.09.2017

Nowe, silnie fluorescencyjne substancje heterocykliczne i sposób ich otrzymywania/New, strongly fluorescent heterocycles and a method fof their synthesis

Daniel Gryko, Anita Janiga, Maciej Krzeszewski

numer zgłoszenia: P.401473, P.412210
data zgłoszenia: 5.11.2012
numer prawa wyłącznego: PAT.227162
data udzielenia patentu: 25.05.2017

numer zgłoszenia: PCT/PL2013/050025
data zgłoszenia: 11.05.2013
numer prawa wyłącznego (data udzielenia patentu):
CN104870447 (13.10.2017)
US9988385 (3.09.2019)
JP6341923 (13.06.2018)

Sposób wytwarzania pochodnej 2-azetydynonowej i sposób wytwarzania związków pośrednich /Process for preparing
(1 R,3R,4R)-4-acetoxy-3-(1′-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl)-2-azetidinone precursor of carbapenem antibiotics synthesis

Barbara Grzeszczyk, Sebastian Stecko, Bartłomiej Furman, Marek Chmielewski

numer zgłoszenia: P.402199
data zgłoszenia: 21.12.2012
numer prawa wyłącznego: PAT.227494
data udzielenia patentu: 17.05.2017

Związki makrocykliczne z podstawnikiem cukrowym w pozycji lariatowej, sposób wytwarzania oraz zastosowanie

Janusz Jurczak, Kajetan Dąbrowa, Anna Nowak, Piotr Duszewski, Patryk Niedbała

numer zgłoszenia: P.411770
data zgłoszenia: 26.03.2015
numer prawa wyłącznego: PAT.226795
data udzielenia patentu: 24.03.2017

Pochodne i analogi pirolo[3,2-b]piroli o silnych właściwościach fluorescencyjnych

Daniel Gryko, Anita Janiga, Maciej Krzeszewski

numer zgłoszenia: P.405913
data zgłoszenia: 5.11.2013
numer prawa wyłącznego: PAT.226856
data udzielenia patentu: 23.03.2017

Ulepszony sposób syntezy fragmentu disacharydowego saponiny OSW-1

Zbigniew Pakulski, Piotr Cmoch

numer zgłoszenia: P.410796
data zgłoszenia: 29.12.2014
numer prawa wyłącznego: PAT.226569
data udzielenia patentu: 24.02.2017

Amfifilowe dendrymery o hydrofobowym rdzeniu zawierające w swej budowie centralnie i terminalnie umieszczone aminokwasy lub ich pochodne, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie

Zofia Lipkowska, Marta Sowińska, Jolanta Solecka, Anna Laskowska, Andrzej Lipkowski, Marta Bochyńska

numer zgłoszenia: P.404885
data zgłoszenia: 30.07.2013
numer prawa wyłącznego: PAT.2266752
data udzielenia patentu: 16.02.2017

Sposób ekstakcyjnego odsalania wody

Wojciech Lasek, Mieczysław Makosza, Zbigniew Wróbel, Andrzej Kwast, Dariusz Rymar, Stanisław Wilk

numer zgłoszenia: P.396759
data zgłoszenia: 25.10.2011
numer prawa wyłącznego: PAT.226072
data udzielenia patentu: 4.11.2016

Sposób wytwarzania alkoholi trifluorometylopropargilowych

Michał Michalak, Paweł Czerwiński

numer zgłoszenia: P.406150
data zgłoszenia: 20.11.2013
numer prawa wyłącznego: PAT.224931
data udzielenia patentu: 8.08.2016

Nowe blokery optyczne oparte na bis-porfirynach o rozszerzonym chromoforze

Daniel Gryko, Agnieszka Nowak-Król

numer zgłoszenia: P.406399
data zgłoszenia: 6.12.2013
numer prawa wyłącznego: PAT.223427
data udzielenia patentu: 8.12.2015

Nowe estry (acyloksymetylo) akrylamidu, zawierająca je kompozycja farmaceutyczna oraz ich zastosowanie/Novel esters of (acyloxymethyl)acrylamide, a pharmaceutical composition containing them, and their use as inhibitors of the thioredoxin – thioredoxin reductase system

Ryszard Ostaszewski, Szymon Kłossowski, Izabela Ziuzia, Angelika Szokalska, Marta Świech, Jakub Gołąb

numer zgłoszenia: P.392651
data zgłoszenia: 16.10.2010
numer prawa wyłącznego: PAT.219045
data udzielenia patentu: 7.07.2015

numer zgłoszenia: PCT/PL2011/050041
data zgłoszenia: 16.10.2011
numer prawa wyłącznego (data udzielenia patentu):
EP 2627628 (15.04.2015)
US 9018255 (28.04.2015)
CN1032377786 (5.11.2014)
RU2570576 (10.12.2015)
IN306259 (24.01.2019)

Nowe kompleksy rutenu, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie w metatezie olefin/Novel ruthenium complexes, a method of producing them, and their use in olefin metathesis

Michał Pieczykolan, Rafał Gawin, Karol Grela

numer zgłoszenia: P.402293
data zgłoszenia: 28.12.2012
numer prawa wyłącznego: PAT.221841
data udzielenia patentu: 10.06.2015

numer zgłoszenia: PCT/IB2013/052368
data zgłoszenia: 25.03.2013
numer prawa wyłącznego (data udzielenia patentu):
EP2938622 (10.08.2016)
SG11201503836U (24.03.2016)
RPA: P70139ZA00 (22.07.2017)

Kompleks rutenu lub osmu, sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie/A complex of ruthenium or osmium method of producing it and its use

Tomasz Wdowik, Cezary Samojłowicz, Magdalena Jawiczuk, Karol Grela

numer zgłoszenia: P.396439
data zgłoszenia: 26.09.2011
numer prawa wyłącznego: PAT.220408
data udzielenia patentu: 18.12.2014

numer zgłoszenia: PCT/IB2012/0550581
data zgłoszenia: 23.09.2012
numer prawa wyłącznego (data udzielenia patentu):
EP2760581 (9.11.2016)
JP5908093 (26.04.2016)
SG10201400937S (19.05.2016)

Sposób wytwarzania nieracemicznych estrów kwasów karboksylowych

Ryszard Ostaszewski, Małgorzata Ćwiklak, Anna Brodzka

numer zgłoszenia: P.396417
data zgłoszenia: 23.09.2011
numer prawa wyłącznego: PAT.219124
data udzielenia patentu: 8.07.2014

Sposób wytwarzania estrów kwasów karboksylowych z wykorzystaniem mieszaniny enzymów oraz węglanów alkilowych oraz kompozycja znajdująca w nim zastosowanie

Ryszard Ostaszewski, Małgorzata Ćwiklak Anna Wóltańska, Szymon Kłossowski, Anna Żądło

numer zgłoszenia: P.394722
data zgłoszenia: 3.05.2011
numer prawa wyłącznego: PAT.219066
data udzielenia patentu: 7.07.2014

Sposób biokatalitycznego wytwarzania chiralnych, nieracemicznych kwasów i estrów kwasów karboksylowych z zastosowaniem ortoestrów kwasów aromatycznych i związek do stosowania w tym sposobie

Ryszard Ostaszewski, Małgorzata Ćwiklak, Anna Wóltańska, Szymon Kłossowski

numer zgłoszenia: P.394723
data zgłoszenia: 3.05.2011
numer prawa wyłącznego: PAT.219067
data udzielenia patentu: 7.07.2014

Sposób wytwarzania achiralnych i chiralnych, nieracemicznych estrów kwasów karboksylowych

Ryszard Ostaszewski, Małgorzata Ćwiklak, Anna Wóltańska, Szymon Kłossowski, Anna Żądło

numer zgłoszenia: P.394228
data zgłoszenia: 16.03.2011
numer prawa wyłącznego: PAT.218577
data udzielenia patentu: 25.04.2014

Sposób wytwarzania O,O-ketali aldehydu (S)-glicerynowego

Sebastian Stecko, Michał Michalak, Maciej Stodulski, Bartłomiej Furman, Marek Chmielewski

numer zgłoszenia: P.397120
data zgłoszenia: 24.11.2011
numer prawa wyłącznego: PAT.217611
data udzielenia patentu: 18.12.2013

Sposób wytwarzania związków karbapenamowych/Method for the preparation of carbapenam compounds

Marek Chmielewski, Bartłomiej Furman, Sebastian Stecko, Irma Panfil, Margarita Jurczak, Paulina Mikołajczyk, Magdalena Soluch

numer zgłoszenia: P.393916
data zgłoszenia: 14.02.2011
numer prawa wyłącznego: PAT.217693
data udzielenia patentu: 17.12.2013

numer zgłoszenia: PCT/PL2012/050005
data zgłoszenia: 14.02.2012
numer prawa wyłącznego (data udzielenia patentu):
US8884005 (11.11.2014)
EP2675805 (13.04.2016)

Związki dendrymeryczne zawierające aminokwasy, wysokorozgałęziony związek rdzeniowy, sposób wytwarzania związków dendrymerycznych zawierających aminokwasy i wysokorozgałęzionego związku rdzeniowego oraz ich zastosowanie/Dendrimeic compounds containing amino acids, highly-branched core compound, method of manufacturing of dendrometric compounds containing amino acids and the highly-branched core compound and their application

Zofia Lipkowska, Piotr Polcyn, Andrzej Lipkowski

numer zgłoszenia: P.386123
data zgłoszenia: 22.09.2008
numer prawa wyłącznego: PAT.217831
data udzielenia patentu: 25.10.2013

numer zgłoszenia: PCT/PL2009/000090
data zgłoszenia: 18.09.2009
numer prawa wyłącznego (data udzielenia patentu):
AU2009292741 (5.07.2012)
EP2331497 (24.06.2015)
US8541365 (24.09.2013)

Nowe pochodne oktahydropirazyno[2,1-a:5,4-a’]diizochinoliny i ich zastosowanie

Zbigniew Kałuża, Rafał Ćwiek, Anna Bielawska, Krzysztof Bielawski

numer zgłoszenia: P.397383
data zgłoszenia: 13.12.2011
numer prawa wyłącznego: PAT.216450
data udzielenia patentu: 20.09.2013

Związki enaminokarbonylowe i ich zastosowanie/Enaminocarbonyl compounds and their use

Piotr Krajewski, Agnieszka Woźniak

numer zgłoszenia: P.387177
data zgłoszenia: 2.02.2009
numer prawa wyłącznego: PAT.216572
data udzielenia patentu: 17.09.2013

numer zgłoszenia: PCT/PL2010/000010
data zgłoszenia: 2.02.2010
numer prawa wyłącznego (data udzielenia patentu):
EP2391614 (29.05.2013)
US8846125 (30.09.2014)
JP5520966 (11.06.2014)
CN102203073 (25.06.2014)

Trimetyloaminowe pochodne poli-cis i poli-trans liniowych oligomerów izoprenowych, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie

Tadeusz Chojnacki, Ewa Ciepichał, Wiesław Jankowski, Ewa Kula-Świeżewska, Marek Chmielewski, Marek Masnyk, Robert Łysek, Zbigniew Madeja

numer zgłoszenia: P.382448
data zgłoszenia: 17.05.2007
numer prawa wyłącznego: PAT.211824
data udzielenia patentu: 19.07.2012

Enzym esteraza lowastatyny osadzony na nośniku nierozpuszczalnym w wodzie, sposób osadzania enzymu, zastosowanie enzymu esterazy lowastatyny osadzonego na nosniku nierozpuszczalnym w wodzie, przepływowy reaktor biokatalityczny ze złożem oraz sposób wytwarzania i/lub oczyszczania symwastatyny/Enzyme, levostatin esterase, mounted in a carrier, which is not soluble in water, the manner of mounting of enzyme, application of enzyme, flow biocatalythic reactor and production method and/or simvastatin treatment

Ryszard Ostaszewski, Waldemar Kurek, Dorota Patralska, Dominik Koszelewski

numer zgłoszenia: P.383819
data zgłoszenia: 19.11.2007
numer prawa wyłącznego: PAT.211815
data udzielenia patentu: 18.01.2012

numer zgłoszenia: PCT/PL2008/000086
data zgłoszenia: 18.11.2008
numer prawa wyłącznego (data udzielenia patentu):
RU2475538 (20.02.2013)
EP2240569 (11.09.2013)

P.448054

Nowe policykliczne indolizyny o wysokiej rozpuszczalności i stabilności oraz sposób ich otrzymywania

Przenysław Gaweł , Maciej Majdecki, Abhishek  Pareek

numer zgłoszenia: P.448054
data zgłoszenia: 20.03.2024

P.448012

Kokryształ zawierający S-naproksen i ester glicyny oraz sposób  jego wytwarzania

Ewa Janus, Ewelina Kopciuch, Maja Morawiak, Wojciech Schilf

numer zgłoszenia: P.448012
data zgłoszenia: 14.03.2024

P.447942

Ambipolarny wielopierścieniowy węglowodór aromatyczny zawierający rdzeń 2-(2,6-diizopropylofenylo)-1Hbenzo[de]izochinolino-1,3(2H)-dionu skondensowany z aminą aromatyczną i sposób jego wytwarzania

Marcin Lindner, Krzysztof Bartkowski

numer zgłoszenia: P.447942
data zgłoszenia: 06.03.2024

Zgłoszenia patentowe

Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota(I) i złota(III), zawierające chelatujące ramię arylotioeterowe, sposób ich wytwarzania, ich aktywacji oraz zastosowanie do aktywacji wiązań potrójnych węgiel-węgiel

Michał Michalak, Wojciech Depa

numer zgłoszenia:P.446654
data zgłoszenia:06.11.2023

Nowe barwniki organiczne na bazie nafetaleno monoimidu sprzężonego z indolem o strukturze elektronowej donor-akceptor jako emitery światła żółtego i pomarańczowego

Magdalena Grzelak, Marcin Lindner

numer zgłoszenia: P.445320
data zgłoszenia: 22.06.2023

Sposób wytwarzania pochodnych rodoli posiadających trzy podstawniki fluorowe w pozycjach 1, 2 i 4 oraz związki otrzymywane tym sposobem

Daniel T. Gryko, KaterinaV.  Vygranenko, Beata Koszarna

numer zgłoszenia: PCT/PL2023/050044
data zgłoszenia:14.06.2023

Barwniki merocyjaninowe, sposób ich otrzymywania i zastosowanie

Daniel T. Gryko, Katerina V. Vygranenko, Beata Koszarna

numer zgłoszenia: PCT/PL2023/050045
data zgłoszenia: 14.06.2023

Bis-podstawione naftaleno-benzimidazole o strukturze elektronowej donor-akceptor-donor i sposób ich wytwarzania

Marcin Lindner, Aleksandra Wierzba, Karolina Kęska

numer zgłoszenia: P.444060
data zgłoszenia: 13.03.2023

Sposób wytwarzania pochodnych rodoli posiadających trzy podstawniki fluorowe w pozycjach 1, 2 i 4 oraz związki otrzymywane tym sposobem

Daniel T. Gryko, Katerina V. Vygranenko, Beata Koszarna

numer zgłoszenia: P.443956
data zgłoszenia: 02.03.2023

Barwniki merocyjaninowe, sposób ich otrzymywania i zastosowanie

Daniel T. Gryko, Katerina V. Vygranenko, Beata Koszarna

numer zgłoszenia: P.443955
data zgłoszenia: 02.03.2023

Nanocząsteczkowe, peptydowe dendrymery, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowania

Maciej Cieślak, Maja Morawiak, Olga Krajewska-Staszewska, Zofia Lipkowska

numer zgłoszenia: P.435269
data zgłoszenia: 12.09.2020

Diketopirolopirole posiadające trzy różne podstawniki jako emitery światła żółtego, pomarańczowego i czerwonego, oraz sposób ich otrzymywania

Daniel Gryko, Michał Pieczykolan

numer zgłoszenia: PCT/PL2020/050043
data zgłoszenia: 30.05.2020

Improved method for the synthesis of pyrrolo[3,2-b]pyrroles

Daniel Gryko, Mariusz Tasior, Beata Koszarna, David C. Young, Beata Bernard

numer zgłoszenia: PCT/PL2020/050022
data zgłoszenia: 14.03.2020

Diketopirolopirole posiadające trzy różne podstawniki jako emitery światła żółtego, pomarańczowego i czerwonego, oraz sposób ich otrzymywania

Daniel Gryko, Michał Pieczykolan

numer zgłoszenia: P.430064
data zgłoszenia: 30.05.2019

Flow equipment for high-pressure processing in continuous mode

Janusz Jurczak, Paweł Stępniak, Jacek Arabas, Kuba Machnik

numer zgłoszenia: EP18191284
data zgłoszenia: 28.08.2018