Patents

GRANTED PATENTS

Use of Cationic Derivatives of Polyprenols PTAI in Production of Immunomodulating Substances

Anna Góra-Sochacka, Anna Stachyra, Agnieszka Sirko, Wlodzimierz Zagórski-Ostoja, Patrycja Redkiewicz, Katarzyna Gawarecka, Tadeusz Chojnacki, Karolina Skorupska-Tudek, Ewa Kula-Swiezewska, Monika Rak, Zbigniew Madeja, Marek Masnyk, Marek Chmielewski, Anna Ochalek

application number: PCT/PL2015/000093
application date: 12.06.2015
date of granting the patent: 09.06.2023
priority number: EP 3185893

N-Heterocykliczne karbenowe kompleksy złota (III) oraz ich zastosowanie

Michał Michalak, Michał Nowacki

application number: P.435408
application date: 22.09.2020
date of granting the patent: 25.04.2023
priority number: PAT.243209

Ulepszony sposób syntezy pirolo[3,2-b]piroli

Daniel Gryko, Mariusz Tasior, Beata Koszarna, David C. Young, Beata Bernard

application number: P.429257
application date: 14.03.2019
date of granting the patent: 17.01.2023
priority number: PAT.242662

Sprzężone N-arylowane diketopirolopirole i sposób ich otrzymywania

Daniel Gryko, Kamil Skonieczny

application number: P.430718
application date: 27.07.2019
priority number: PAT.241418
date of granting the patent: 11.07.2022

N,O-Dipodstawiome związki na bazie chinuklidyny, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie jako katalizatorów procesów PTC

Janusz Jurczak, Maciej Majdecki, Patryk Niedbała

application number: P.430141
application date: 4.06.2019
priority number: PAT. 240154
date of granting the patent: 25.11.2021

Pochodne amidowe hydrocynchonidyny, hydrocynchoniny, hydrochininy oraz hydrochinidyny, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie jako katalizatorów procesó PTC

Janusz Jurczak, Maciej Majdecki, Patryk Niedbała

application number: P.430142
application date: 4.06.2019
priority number: PAT. 240155
date of granting the patent: 25.11.2021

Nowe pochodne amidowe alkaloidów chinowców, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie w asymetrycznych reakcjach przeniesienia fazowego

Janusz Jurczak, Paweł Stępniak, Jacek Arabas, Kuba Machnik

application number: P.429150
application date: 5.03.2019
priority number: PAT. 240153
date of granting the patent: 25.11.2021

Nowe heterocykliczne emitery światła pomarańczowego i czerwonego oraz sposób ich otrzymywania

Daniel Gryko, Mariusz Tasior, David C. Young

application number: P.432976
application date: 20.02.2020
date of granting the patent: 24.01.2022

Syntetyczny polimer nukleotydowy z warstwą rozpoznającą, jego wytwarzanie i zastosowanie do selektywnego oznaczania rakotwórczej heterocyklicznej aminy aromatycznej za pomocą czujnika chemicznego

Witold Danikiewicz, Grzegorz Spólnik, Alvaro Garcia-Cruz, Agnieszka Pietrzyk-Le, Katarzyna Bartołd, Karolina Pasierbiewicz, Marta Majewska, Paweł Borowicz, Piyush Sindhu Sharma, Maciej Cieplak, Konstantin Nikiforow, Krzysztof Noworyta, Piotr Pieta

application number: P.423557
application date: 24.11.2017
date of granting the patent: 06.07.2021

Aparatura przepływowa do prowadzenia procesów pod wysokim ciśnieniem w trybie ciągłym

Janusz Jurczak, Paweł Stępniak, Jacek Arabas, Kuba Machnik

application number: P.422686
application date: 30.08.2017
priority number: PAT.238324
date of granting the patent: 13.05.2021

Pochodne β-cyklodekstryny, sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie

Janusz Jurczak, Paweł Stępniak

application number: P.409700
application date: 7.10.2014
priority number: PAT.237556
date of granting the patent: 21.01.2021

Nowe emitery światła niebieskiego i sposób ich otrzymywania

Maciej Krzeszewski, Daniel Gryko

application number: P.410365
application date: 4.12.2014
priority number:
date of granting the patent: 20.10.2020

Nowe, heterocykliczne emitery światła niebieskiego, zielonego, żółtego i czerwonego, oraz sposób ich otrzymywania

Daniel Gryko, Mariusz Tasior

application number: P.422249
application date: 18.07.2017
priority number:
date of granting the patent: 10.08.2020

Nowe emitery światła pomarańczowego i czerwonego na bazie izoindolo[5,8]dionów oraz sposób ich otrzymywania

Daniel Gryko, Olena Vakuliuk

application number: P.422003
application date: 24.06.2017
priority number:
date of granting the patent: 3.08.2020

Nowe pochodne kumaryny, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie w sposobie wykrywania i/lub oznaczania aktywności katalitycznej i stereoselektywności reakcji hydrolaz

Ryszard Ostaszewski, Anna Żądło, Szymon Kłossowski, Małgorzata Zysk, Anna Brodzka

application number: P.407948
application date: 18.04.2014
priority number: PAT.235848
date of granting the patent: 23.04.2020

Camptothecin derivatives, their preparation and use

Lech Kozerski, Robert Kawęcki, Beata Naumczuk, Karolina Hyz, Wojciech Bocian, Jerzy Sitkowski, Elżbieta Bednarek, Katarzyna Wiktorska, Katarzyna Lubelska

application number: P.401345
application date: 25.10.2012
priority number: PAT.235836
date of granting the patent: 17.01.2020

application number: PCT/IB2013/059668
application date: 25.10.2013
priority number (date of granting the patent):
EP2912039 (12.07.2017),
US9682992 (20.06.2017)

Chiralne, czwartorzędowe, N-spiro sole amoniowe i ich zastosowanie

Zbigniew Kałuża, Olga Michalak, Paweł Czerwiński, Anna Bielawska, Krzysztof Bielawski, Katarzyna Leszczyńska, Tamara Daniluk

application number: P.418047
application date: 21.07.2016
priority number: PAT.233362
date of granting the patent: 17.06.2019

Nowe cykliczne borazyny i sposób ich otrzymywania

Daniel Gryko, Mariusz Tasior

application number: P.416717
application date: 3.04.2016
priority number: PAT.233528
date of granting the patent: 24.05.2019

Pochodne witaminy B12 i sposób ich otrzymywania

Mikołaj Chromiński, Dorota Gryko

application number: P.400265
application date: 6.08.2012
priority number: PAT.233176
date of granting the patent: 22.05.2019

Pochodne 1,3-dihydrospiro[indeno-2,2’-pirolidyno]-1-aminy, sposób ich otrzymywania i zastosowanie

Zbigniew Kałuża, Rafał Ćwiek, Piotr Niedziejko

application number: P.401 056
application date: 4.10.2012
priority number: PAT.232395
date of granting the patent: 25.02.2019

Preparat do zastosowania w leczeniu nosemozy u pszczół

Mariusz Trytek, Aneta Ptaszyńska, Dorota Gryko, Grzegorz Borsuk

application number: P.408774
application date: 7.07.2014
priority number: PAT.231692
date of granting the patent: 6.12.2018

Sposób wytwarzania podstawionych azetydynonów oraz związków pośrednich do ich syntezy

Marek Chmielewski, Sebastian Stecko, Bartłomiej Furman, Irmina Panfil, Marcin Śnieżek, Michał Michalak, Margerita Jurczak, Barbara Grzeszczyk, Magdalena Soluch, Paulina Mikołajczyk

application number: P.395262
application date: 15.06.2011
priority number: PAT.231215
date of granting the patent: 11.10.2018

Szczepionka, kompozycja farmaceutyczna, nośnik kwasów nukleinowych oraz innych substancji aktywnych biologicznie, zastosowanie kompozycji do wytwarzania szczepionki oraz zastosowanie kationowych pochodnych poliprenoli PTAI do wytwarzania substancji immunomodulujących

Marek Chmielewski, Tadeusz Chojnacki, Katarzyna Gawarecka, Anna Góra-Sochacka, Ewa Kula-Świeżewska, Zbigniew Madeja, Marek Masnyk, Anna Ochałek, Monika Rak, Patrycja Redkiewicz, Agnieszka Sirko, Karolina Skorupińska-Tudek, Anna Stachyra, Włodzimierz Wiktor Zagórski-Ostoja

application number: P.410063
application date: 4.11.2014
priority number: PAT.231158
date of granting the patent: 1.10.2018

Nowe emitery światła turkusowego i sposób ich otrzymywania

Rafał Matczak, Marek Grzybowski, Daniel Gryko

application number: P.413083
application date: 10.07.2015
priority number: PAT.230171
date of granting the patent: 5.06.2018

System nośników kwasów nukleinowych, sposób przygotowania systemu oraz ich zastosowanie

Marek Chmielewski, Tadeusz Chojnacki, Katarzyna Gawarecka, Ewa Kula-Świerzewska, Zbigniew Madeja, Marek Masnyk, Monika Rak

application number: P.410078
application date: 6.11.2014
priority number: PAT.230096
date of granting the patent: 23.05.2018

Sposób wytwarzania lakosamidu i jego analogów

Sebastian Stecko

application number: P.407283
application date: 14.02.2014
priority number: PAT.230208
date of granting the patent: 24.04.2018

Nowy związek zwłaszcza do stosowania jako pigment

Daniel T. Gryko, Mariusz Tasior, Yevgen M. Poronik

application number: P.405775
application date: 26.10.2013
priority number: PAT.229415
date of granting the patent: 22.02.2018

Nowe emitery światła niebieskiego o rozszerzonym chromoforze i sposób ich otrzymywania

Daniel Gryko, Mariusz Tasior

application number: P.414589
application date: 29.10.2015
priority number: PAT.228531
date of granting the patent: 6.11.2017

Nowe amfifilowe związki o strukturze dendrymeru z hydrofobowym, aromatycznym wnętrzem, zawierające w swej budowie centralnie i terminalnie umieszczone aminokwasy oraz terminalne reszty kwasu p-aminobenzoesowego (PABA) lub kwasu
paminobenzenosulfonowego, sposób otrzymywania oraz ich zastosowanie

Zofia Lipkowska, Marta Sowińska, Andrzej Lipkowski, Marta Bochyńska

application number: P.404918
application date: 30.07.2013
priority number: PAT.228344
date of granting the patent: 4.10.2017

Pochodne diindolo[2,3-b:2′,3′-f]pirolo[3,2-b]piroli i sposób ich otrzymywania

Anita Janiga, Daniel T. Gryko, Maciej Krzeszewski

application number: P.407984
application date: 24.04.2014
priority number: PAT.228201
date of granting the patent: 18.09.2017

New, strongly fluorescent heterocycles and a method fof their synthesis

Daniel Gryko, Anita Janiga, Maciej Krzeszewski

application number: P.401473, P.412210
application date: 5.11.2012
priority number: PAT.227162
date of granting the patent: 25.05.2017

application number: PCT/PL2013/050025
application date: 11.05.2013
priority number (date of granting the patent):
CN104870447 (13.10.2017)
US9988385 (3.09.2019)
JP6341923 (13.06.2018)

Process for preparing
(1 R,3R,4R)-4-acetoxy-3-(1′-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl)-2-azetidinone precursor of carbapenem antibiotics synthesis

Barbara Grzeszczyk, Sebastian Stecko, Bartłomiej Furman, Marek Chmielewski

application number: P.402199
application date: 21.12.2012
priority number: PAT.227494
date of granting the patent: 17.05.2017

Związki makrocykliczne z podstawnikiem cukrowym w pozycji lariatowej, sposób wytwarzania oraz zastosowanie

Janusz Jurczak, Kajetan Dąbrowa, Anna Nowak, Piotr Duszewski, Patryk Niedbała

application number: P.411770
application date: 26.03.2015
priority number: PAT.226795
date of granting the patent: 24.03.2017

Pochodne i analogi pirolo[3,2-b]piroli o silnych właściwościach fluorescencyjnych

Daniel Gryko, Anita Janiga, Maciej Krzeszewski

application number: P.405913
application date: 5.11.2013
priority number: PAT.226856
date of granting the patent: 23.03.2017

Ulepszony sposób syntezy fragmentu disacharydowego saponiny OSW-1

Zbigniew Pakulski, Piotr Cmoch

application number: P.410796
application date: 29.12.2014
priority number: PAT.226569
date of granting the patent: 24.02.2017

Amfifilowe dendrymery o hydrofobowym rdzeniu zawierające w swej budowie centralnie i terminalnie umieszczone aminokwasy lub ich pochodne, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie

Zofia Lipkowska, Marta Sowińska, Jolanta Solecka, Anna Laskowska, Andrzej Lipkowski, Marta Bochyńska

application number: P.404885
application date: 30.07.2013
priority number: PAT.2266752
date of granting the patent: 16.02.2017

Sposób ekstakcyjnego odsalania wody

Wojciech Lasek, Mieczysław Makosza, Zbigniew Wróbel, Andrzej Kwast, Dariusz Rymar, Stanisław Wilk

application number: P.396759
application date: 25.10.2011
priority number: PAT.226072
date of granting the patent: 4.11.2016

Sposób wytwarzania alkoholi trifluorometylopropargilowych

Michał Michalak, Paweł Czerwiński

application number: P.406150
application date: 20.11.2013
priority number: PAT.224931
date of granting the patent: 8.08.2016

Nowe blokery optyczne oparte na bis-porfirynach o rozszerzonym chromoforze

Daniel Gryko, Agnieszka Nowak-Król

application number: P.406399
application date: 6.12.2013
priority number: PAT.223427
date of granting the patent: 8.12.2015

Novel esters of (acyloxymethyl)acrylamide, a pharmaceutical composition containing them, and their use as inhibitors of the thioredoxin – thioredoxin reductase system

Ryszard Ostaszewski, Szymon Kłossowski, Izabela Ziuzia, Angelika Szokalska, Marta Świech, Jakub Gołąb

application number: P.392651
application date: 16.10.2010
priority number: PAT.219045
date of granting the patent: 7.07.2015

application number: PCT/PL2011/050041
application date: 16.10.2011
priority number (date of granting the patent):
EP 2627628 (15.04.2015)
US 9018255 (28.04.2015)
CN1032377786 (5.11.2014)
RU2570576 (10.12.2015)
IN306259 (24.01.2019)

Novel ruthenium complexes, a method of producing them, and their use in olefin metathesis

Michał Pieczykolan, Rafał Gawin, Karol Grela

application number: P.402293
application date: 28.12.2012
priority number: PAT.221841
date of granting the patent: 10.06.2015

application number: PCT/IB2013/052368
application date: 25.03.2013
priority number (date of granting the patent):
EP2938622 (10.08.2016)
SG11201503836U (24.03.2016)
RPA: P70139ZA00 (22.07.2017)

A complex of ruthenium or osmium method of producing it and its use

Tomasz Wdowik, Cezary Samojłowicz, Magdalena Jawiczuk, Karol Grela

application number: P.396439
application date: 26.09.2011
priority number: PAT.220408
date of granting the patent: 18.12.2014

application number: PCT/IB2012/0550581
application date: 23.09.2012
priority number (date of granting the patent):
EP2760581 (9.11.2016)
JP5908093 (26.04.2016)
SG10201400937S (19.05.2016)

Sposób wytwarzania nieracemicznych estrów kwasów karboksylowych

Ryszard Ostaszewski, Małgorzata Ćwiklak, Anna Brodzka

application number: P.396417
application date: 23.09.2011
priority number: PAT.219124
date of granting the patent: 8.07.2014

Sposób wytwarzania estrów kwasów karboksylowych z wykorzystaniem mieszaniny enzymów oraz węglanów alkilowych oraz kompozycja znajdująca w nim zastosowanie

Ryszard Ostaszewski, Małgorzata Ćwiklak Anna Wóltańska, Szymon Kłossowski, Anna Żądło

application number: P.394722
application date: 3.05.2011
priority number: PAT.219066
date of granting the patent: 7.07.2014

Sposób biokatalitycznego wytwarzania chiralnych, nieracemicznych kwasów i estrów kwasów karboksylowych z zastosowaniem ortoestrów kwasów aromatycznych i związek do stosowania w tym sposobie

Ryszard Ostaszewski, Małgorzata Ćwiklak, Anna Wóltańska, Szymon Kłossowski

application number: P.394723
application date: 3.05.2011
priority number: PAT.219067
date of granting the patent: 7.07.2014

Sposób wytwarzania achiralnych i chiralnych, nieracemicznych estrów kwasów karboksylowych

Ryszard Ostaszewski, Małgorzata Ćwiklak, Anna Wóltańska, Szymon Kłossowski, Anna Żądło

application number: P.394228
application date: 16.03.2011
priority number: PAT.218577
date of granting the patent: 25.04.2014

Sposób wytwarzania O,O-ketali aldehydu (S)-glicerynowego

Sebastian Stecko, Michał Michalak, Maciej Stodulski, Bartłomiej Furman, Marek Chmielewski

application number: P.397120
application date: 24.11.2011
priority number: PAT.217611
date of granting the patent: 18.12.2013

Method for the preparation of carbapenam compounds

Marek Chmielewski, Bartłomiej Furman, Sebastian Stecko, Irma Panfil, Margarita Jurczak, Paulina Mikołajczyk, Magdalena Soluch

application number: P.393916
application date: 14.02.2011
priority number: PAT.217693
date of granting the patent: 17.12.2013

application number: PCT/PL2012/050005
application date: 14.02.2012
priority number (date of granting the patent):
US8884005 (11.11.2014)
EP2675805 (13.04.2016)

Dendrimeic compounds containing amino acids, highly-branched core compound, method of manufacturing of dendrometric compounds containing amino acids and the highly-branched core compound and their application

Zofia Lipkowska, Piotr Polcyn, Andrzej Lipkowski

application number: P.386123
application date: 22.09.2008
priority number: PAT.217831
date of granting the patent: 25.10.2013

application number: PCT/PL2009/000090
application date: 18.09.2009
priority number (date of granting the patent):
AU2009292741 (5.07.2012)
EP2331497 (24.06.2015)
US8541365 (24.09.2013)

Nowe pochodne oktahydropirazyno[2,1-a:5,4-a’]diizochinoliny i ich zastosowanie

Zbigniew Kałuża, Rafał Ćwiek, Anna Bielawska, Krzysztof Bielawski

application number: P.397383
application date: 13.12.2011
priority number: PAT.216450
date of granting the patent: 20.09.2013

Enaminocarbonyl compounds and their use

Piotr Krajewski, Agnieszka Woźniak

application number: P.387177
application date: 2.02.2009
priority number: PAT.216572
date of granting the patent: 17.09.2013

application number: PCT/PL2010/000010
application date: 2.02.2010
priority number (date of granting the patent):
EP2391614 (29.05.2013)
US8846125 (30.09.2014)
JP5520966 (11.06.2014)
CN102203073 (25.06.2014)

Trimetyloaminowe pochodne poli-cis i poli-trans liniowych oligomerów izoprenowych, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie

Tadeusz Chojnacki, Ewa Ciepichał, Wiesław Jankowski, Ewa Kula-Świeżewska, Marek Chmielewski, Marek Masnyk, Robert Łysek, Zbigniew Madeja

application number: P.382448
application date: 17.05.2007
priority number: PAT.211824
date of granting the patent: 19.07.2012

Enzyme, levostatin esterase, mounted in a carrier, which is not soluble in water, the manner of mounting of enzyme, application of enzyme, flow biocatalythic reactor and production method and/or simvastatin treatment

Ryszard Ostaszewski, Waldemar Kurek, Dorota Patralska, Dominik Koszelewski

application number: P.383819
application date: 19.11.2007
priority number: PAT.211815
date of granting the patent: 18.01.2012

application number: PCT/PL2008/000086
application date: 18.11.2008
priority number (date of granting the patent):
RU2475538 (20.02.2013)
EP2240569 (11.09.2013)

PATENT APPLICATIONS

Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota(I) i złota(III), zawierające chelatujące ramię arylotioeterowe, sposób ich wytwarzania, ich aktywacji oraz zastosowanie do aktywacji wiązań potrójnych węgiel-węgiel

Michał Michalak, Wojciech Depa

numer zgłoszenia:P.446654
data zgłoszenia:06.11.2023

Nowe barwniki organiczne na bazie nafetaleno monoimidu sprzężonego z indolem o strukturze elektronowej donor-akceptor jako emitery światła żółtego i pomarańczowego

Magdalena Grzelak, Marcin Lindner

numer zgłoszenia: P.445320
data zgłoszenia: 22.06.2023

Sposób wytwarzania pochodnych rodoli posiadających trzy podstawniki fluorowe w pozycjach 1, 2 i 4 oraz związki otrzymywane tym sposobem

Daniel T. Gryko, KaterinaV.  Vygranenko, Beata Koszarna

application number: PCT/PL2023/050044
application date:14.06.2023

Barwniki merocyjaninowe, sposób ich otrzymywania i zastosowanie

Daniel T. Gryko, Katerina V. Vygranenko, Beata Koszarna

application number: PCT/PL2023/050045
application date: 14.06.2023

Bis-podstawione naftaleno-benzimidazole o strukturze elektronowej donor-akceptor-donor i sposób ich wytwarzania

Marcin Lindner, Aleksandra Wierzba, Karolina Kęska

application number: P.444060
application date: 13.03.2023

Sposób wytwarzania pochodnych rodoli posiadających trzy podstawniki fluorowe w pozycjach 1, 2 i 4 oraz związki otrzymywane tym sposobem

Daniel T. Gryko, Katerina V. Vygranenko, Beata Koszarna

application number: P.443956
application date: 02.03.2023

Barwniki merocyjaninowe, sposób ich otrzymywania i zastosowanie

Daniel T. Gryko, Katerina V. Vygranenko, Beata Koszarna

application number: P.443955
application date: 02.03.2023

Nanocząsteczkowe, peptydowe dendrymery, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowania

Maciej Cieślak, Maja Morawiak, Olga Krajewska-Staszewska, Zofia Lipkowska

application number: P.435269
application date: 12.09.2020

Diketopirolopirole posiadające trzy różne podstawniki jako emitery światła żółtego, pomarańczowego i czerwonego, oraz sposób ich otrzymywania

Daniel Gryko, Michał Pieczykolan

application number: PCT/PL2020/050043
application date: 30.05.2020

Improved method for the synthesis of pyrrolo[3,2-b]pyrroles

Daniel Gryko, Mariusz Tasior, Beata Koszarna, David C. Young, Beata Bernard

application number: PCT/PL2020/050022
application date: 14.03.2020

Diketopirolopirole posiadające trzy różne podstawniki jako emitery światła żółtego, pomarańczowego i czerwonego, oraz sposób ich otrzymywania

Daniel Gryko, Michał Pieczykolan

application number: P.430064
application date: 30.05.2019

Flow equipment for high-pressure processing in continuous mode

Janusz Jurczak, Paweł Stępniak, Jacek Arabas, Kuba Machnik

application number: EP18191284
application date: 28.08.2018

Compositions and methods for tagging ribonucleic acids

Amy Palmer, Esther Braselmenn, Robert Batey, Dorota Gryko

application number: US 62712832
application date: 31.07.2018