Professorship

April 17, 2019
prof. dr hab. Agnieszka Szumna

July 28, 2015
prof. dr hab. Dorota Gryko

November 12, 2013
prof. dr hab. Jarosław Jaźwiński

June 25, 2013
prof. dr hab. Bartłomiej Furman

September 25, 2009
prof. dr hab. Bohdan Korybut-Daszkiewicz

June 17, 2009
prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski

April 24, 2008
prof. dr hab. Karol Grela

April 24, 2008
prof. dr hab. Daniel Gryko

April 24, 2008
prof. dr hab. Zofia Lipkowska

April 14, 2008
prof. dr hab. Stanisław Ostrowski

December 21, 2007
prof. dr hab. Jadwiga Frelek

October 10, 2005
prof. dr hab. Witold Danikiewicz

March 5, 2004
prof. dr hab. Sławomir Szymański

August 20, 2002
prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski

2000 r.
prof. dr hab. Michał Jaszuński