Granty

Finansowane ze środków krajowych

Dofinansowane ze środków budżetu państwa

Nr projektu
PAN.BFB.S.BWZ.330.022.2023

Tytuł projektu
Organoboron materials capable of harvesting triplet excitons for a new generation of optoelectronic devices

Środki finansowe dla jednostki
2 302 800 PLN

Data podpisania umowy
01.09.2023

Termin zakończenia realizacji projektu
31.08.2026

Nr projektu
2023/49/B/NZ7/02469

Tytuł projektu
Chiralne hybrydy chinonów oraz chinoli o podwójnej aktywności antyrakowej i antymikrobowej wobec patogenów lekoopornych jako potencjalne narzędzia w hospitalizacyjnym leczeniu chorób nowotworowych

Środki finansowe dla jednostki
2 403 302 PLN

Data podpisania umowy
03.01.2024

Termin zakończenia realizacji projektu
02.01.2028

Nr projektu
2023/49/B/ST5/02466

Tytuł projektu
Luminescencyjne kapsuły i klatki koordynacyjne oparte na peptydach – w kierunku inspirowanych naturą wnęk oświetlonych chiralnym światłem

Środki finansowe dla jednostki
2 496 400 PLN

Data podpisania umowy
03.01.2024

Termin zakończenia realizacji projektu
02.01.2028

Nr projektu
2022/47/D/ST4/00332

Tytuł projektu
Układ katalityczny oparty na połączeniu mechanizmów MHAT i SH2: nowa platforma pozwalająca na formalne sprzęganie niestabilizowanych rodników

Środki finansowe dla jednostki
1 432 448 PLN

Data podpisania umowy
02.10.2023

Termin zakończenia realizacji projektu
01.10.2026

Nr projektu
2022/47/B/ST5/01787

Tytuł projektu
W pogoni za litem: bezpośrednia ekstrakcja i oczyszczanie soli litu z mieszanin za pomocą „inteligentnych” ekstraktantów sterowanych światłem

Środki finansowe dla jednostki
1 326 560 PLN

Data podpisania umowy
14.06.2023

Termin zakończenia realizacji projektu
13.06.2027

Nr projektu
2022/47/B/ST4/01498

Tytuł projektu
Katalizowane palladem reakcje kaskadowe do szybkiego i enancjoselektywnego konstruowania policyklicznych struktur alkaloidów i produktów pseudo-naturalnych

Środki finansowe dla jednostki
2 320 000 PLN

Data podpisania umowy
05.06.2023

Termin zakończenia realizacji projektu
04.06.2027

Nr projektu
2022/04/Y/ST4/00152

Tytuł projektu
Stroma absorpcja barwników funkcjonalnych drogą do efektywnych ogniw słonecznych

Środki finansowe dla jednostki
897 581 PLN

Data podpisania umowy
01.06.2023

Termin zakończenia realizacji projektu
31.05.2026

Nr projektu
2022/46/E/ST4/00163

Tytuł projektu
Stereoselektywna dearomatyzacja nieaktywowanych arenów drogą „wędrującego alkenu”: Szybki dostęp do poli- i spirocyklicznych układów o wysokiej wartości dodanej z łatwo dostępnych związków aromatycznych.

Środki finansowe dla jednostki
3 302 174 PLN

Data podpisania umowy
20.04.2023

Termin zakończenia realizacji projektu
19.04.2028

Nr projektu
2022/46/E/ST4/00146

Tytuł projektu
Aceny i cyklaceny dopowane atomami donora i akceptora

Środki finansowe dla jednostki
3 267 460 PLN

Data podpisania umowy
29.03.2023

Termin zakończenia realizacji projektu
28.03.2028

Nr projektu
2022/45/B/ST4/00800

Tytuł projektu
Ambipolarne związki poliaromatyczne w kształcie misy, zawierające precyzyjnie zlokalizowane domieszki atomów azotu. Unikatowa klasa wysoce wydajnych emiterów OLED (BOwLEDs).

Środki finansowe dla jednostki
1 607 960 PLN

Data podpisania umowy
23.02.2023

Termin zakończenia realizacji projektu
22.02.2027

Nr projektu
2022/45/N/ST4/00913

Tytuł projektu
N-policykliczne węglowodory aromatyczne z wbudowanymi kompleksami diaza-BF2 – przełomowe emitery NIR TADF

Środki finansowe dla jednostki
209 996 PLN

Data podpisania umowy
3.01.2023

Termin zakończenia realizacji projektu
2.01.2026

Nr projektu
BPN/BDE/2022/1/00024/U/00001

Tytuł projektu
„Nowe cząsteczki farmakopodobne ukierunkowane na lektyny Pseudomonas aeruginosa”

Środki finansowe dla jednostki
25 000 PLN

Data rozpoczęcia projektu
01.01.2023

Termin zakończenia realizacji projektu
31.12.2024

Nr projektu
567433/PnH 2/2022

Tytuł projektu
Oligonukleotydy do zastosowań medycznych

Środki finansowe dla jednostki
162 389 PLN

Data podpisania umowy
21.11.2022

Termin zakończenia realizacji projektu
3 mies. od ostatniej raty 2024/2025

Opis projektu

Projekt „Premia na Horyzoncie 2” związany jest z realizacją projektu OLIGOMED finansowanego w ramach programu Horyzont 2020.

Syntetyczne oligonukleotydy są postrzegane jako obiecujące molekuły terapeutyczne pomagające w leczeniu chorób genetycznych. Firmy farmaceutyczne zwykle zlecają produkcję oligonukleotydów podmiotom zewnętrznym, co pokazuje, że potrzebna jest współpraca przemysłu i środowiska akademickiego w zakresie rozwoju technologii oligonukleotydowych. Aby pokonać to ograniczenie, finansowany przez Unię Europejską projekt OLIGOMED połączy ekspertów z tych dwóch sektorów i ustanowi program szkoleń dla następnego pokolenia naukowców w tej dziedzinie. Ponadto w ramach projektu zostaną opracowane innowacyjne technologie oligonukleotydowe, które zostaną następnie zoptymalizowane pod kątem leczenia różnych chorób, takich jak choroby układu krążenia i nowotwory.

Nr projektu
2021/43/B/ST4/01915

Tytuł projektu
Samo- lub wspomagana grupą kierującą zdalna C(sp3)-H funkcjonalizacja związków bifunkcyjnych

Środki finansowe dla jednostki
2 671 800 PLN

Data podpisania umowy
27.06.2022

Termin zakończenia realizacji projektu
26.06.2026

Nr projektu
2021/43/B/ST4/00984

Tytuł projektu
Nowe tricykliczne glikomimetyki jako ligandy receptora DC-SIGN

Środki finansowe dla jednostki
2 196 000 PLN

Data podpisania umowy
27.06.2022

Termin zakończenia realizacji projektu
26.06.2026

Nr projektu
2021/43/D/ST4/00650

Tytuł projektu
Autonomiczne odkrywanie, rozwój i optymalizacja reakcji organokatalitycznych z wykorzystaniem inteligentnych robotów chemicznych

Środki finansowe dla jednostki
1 907 400 PLN

Data podpisania umowy
27.06.2022

Termin zakończenia realizacji projektu
26.06.2025

Nr projektu
2021/41/N/ST4/01967

Tytuł projektu
Fotokatalityczna, Deaminatywna Synteza Fluorków Alkilowych z Amin

Środki finansowe dla jednostki
205 680 PLN

Data podpisania umowy
26.01.2022

Termin zakończenia realizacji projektu
25.01.2025

Nr projektu
2021/41/B/ST4/01650

Tytuł projektu
Mechanochemiczna indukcja samoasocjacji kapsuł molekularnych opartych na anionach

Środki finansowe dla jednostki
1 933 200 PLN

Data podpisania umowy
12.01.2022

Termin zakończenia realizacji projektu
11.01.2026

Nr projektu
2021/41/B/ST4/01617

Tytuł projektu
Zastosowanie sztucznej inteligencji do katalizy asymetrycznej: nowa droga do projektowania katalizatorów

Środki finansowe dla jednostki
2 204 200 PLN

Data podpisania umowy
13.01.2022

Termin zakończenia realizacji projektu
12.07.2026

Nr projektu
2020/39/I/ST4/00405

Tytuł projektu
CO2CHEM – wykorzystanie CO2 w redoks-neutralnym C-H karboksylowaniu na drodze fotokatalitycznej

Środki finansowe dla jednostki
1 830 400 PLN

Data podpisania umowy
12.01.2022

Termin zakończenia realizacji projektu
11.01.2025

Nr projektu
2020/39/D/ST4/01890

Tytuł projektu
Degradacja niebezpiecznych związków chemicznych do cennych bloków budulcowych: od planowanych komputerowo ścieżek do walidacji eksperymentalnej

Środki finansowe dla jednostki
1 156 600 PLN

Data podpisania umowy
15.12.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
14.12.2025

Nr projektu
2020/39/B/ST4/02022

Tytuł projektu
Design of functional organic memristors (DOOM)

Środki finansowe dla jednostki
2 200 600 PLN

Data podpisania umowy
16.07.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
15.07.2025

Nr projektu
2020/39/D/ST4/01510

Tytuł projektu
Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej

Środki finansowe dla jednostki
1 309 920 PLN

Data podpisania umowy
07.07.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
06.03.2025

Nr projektu
2020/39/D/ST4/00560

Tytuł projektu
Nowe architektury molekularne do eksploracji rozszczepienia stanu singletowego

Środki finansowe dla jednostki
1 712 776 PLN

Data podpisania umowy
02.06.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
01.06.2025

Nr projektu
2020/38/A/ST4/00185

Tytuł projektu
Światło czerwone – narzędzie dla chemii organicznej i bioortogonalnej

Środki finansowe dla jednostki
3 625 400 PLN

Data podpisania umowy
09.04.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
08.04.2026

Nr projektu
2020/37/B/ST4/00017

Tytuł projektu
Silnie fluorescecyjne, spolaryzowane, wielokrotne heliceny na bazie pirolo[3,2-b]piroli

Środki finansowe dla jednostki
2 029 200 PLN

Data podpisania umowy
26.01.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
25.01.2025

Nr projektu
2019/35/D/ST4/00028

Tytuł projektu
Fotochemiczne przegrupowanie N-podstawionych laktamów. Ekspansja pierścienia w kierunku złożonych układów heterocyklicznych.

Środki finansowe dla jednostki
1 021 200 PLN

Data podpisania umowy
2.10.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
1.10.2024

Nr projektu
2020/36/T/ST4/00208

Tytuł projektu
Diazoalkany donorowo-akceptorowe w reakcjach indukowanych światłem widzialnym

Środki finansowe dla jednostki
103 676 PLN

Data podpisania umowy
1.10.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
30.03.2024

Nr projektu
2020/36/T/ST4/00214

Tytuł projektu
Indukowane światłem generowanie rodników alkilowych w następstwie rozerwania wiązań C-C i C-N

Środki finansowe dla jednostki
103 676 PLN

Data podpisania umowy
1.10.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
30.03.2024

Nr projektu
2019/32/T/ST4/00426

Tytuł projektu
Fotokatalityczna funkcjonalizacja azotowych pierścieni heteroaromatycznych z utworzeniem wiązania C-C

Środki finansowe dla jednostki
95 844 PLN

Data podpisania umowy
01.10.2019

Termin zakończenia realizacji projektu
30.05.2024

Nr projektu
2019/35/B/ST4/00599

Tytuł projektu
Kontrola regio- i stereoselektywności hydro- i karbofluorometylowania poprzez sekwencję hydro- lub karbometalowania i funkcjonalizację C-M

Środki finansowe dla jednostki
2 128 800 PLN

Data podpisania umowy
1.09.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
31.08.2025

Nr projektu
2019/35/D/ST4/00394

Tytuł projektu
Spektroskopie dichroizmu kołowego (CD) w fazie stałej jako narzędzia wspierające rozwój chemii medycznej

Środki finansowe dla jednostki
904 800 PLN

Data podpisania umowy
1.09.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
31.08.2024

Nr projektu
2019/35/B/ST4/03435

Tytuł projektu
FOTOCHEMICZNE PRZEKSZTAŁCENIA DIAZO ZWIĄZKÓW ŹRÓDŁEM ICH NOWEJ REAKTYWNOŚCI

Środki finansowe dla jednostki
2 385 000 PLN

Data podpisania umowy
27.07.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
26.07.2024

Nr projektu
2019/35/B/ST4/02794

Tytuł projektu
Synteza strukturalnie zróżnicowanych średnich i dużych pierścieni poprzez kontrolowany rozpad tetraoksanów i związków pokrewnych

Środki finansowe dla jednostki
1 378 440 PLN

Data podpisania umowy
27.07.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
26.07.2025

Nr projektu
2019/33/B/ST4/01118

Tytuł projektu
Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu i Pd o dużym potencjale aplikacyjnym.

Środki finansowe dla jednostki
1 531 200 PLN

Data podpisania umowy
20.02.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
19.02.2025

Nr projektu
2018/30/A/ST5/00529

Tytuł projektu
Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu.

Środki finansowe dla jednostki
3 951 200 PLN

Data podpisania umowy
12.04.2019

Termin zakończenia realizacji projektu
11.04.2025

Nr projektu
2017/26/E/ST5/00510

Tytuł projektu
Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych

Środki finansowe dla jednostki
2 548 600 PLN

Data podpisania umowy
26.04.2018

Termin zakończenia realizacji projektu
25.10.2024

Nr projektu
496568/PnH 2/2021

Tytuł projektu
Fotokataliza jako narzędzie dla syntetycznej chemii organicznej

Środki finansowe dla jednostki
210 140 PLN

Data podpisania umowy
22.02.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
3 mies. od ostatniej raty 2024/2025

Nr projektu
491955/PnH 2/2020

Tytuł projektu
C-H Aktywacja dla Przemysłowej Odnowy

Środki finansowe dla jednostki
199 562 PLN

Data podpisania umowy
27.11.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
3 mies. od ostatniej raty 2024/2025

Nr projektu
DI2019013049 umowa 0130/DIA/2020/49

Tytuł projektu
Aminy i kwasy karboksylowe jako bloki budulcowe w syntezie ketonów

Środki finansowe dla jednostki
220 000 PLN

Data podpisania umowy
21.10.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
20.10.2024

Nr projektu
LIDER/21/0077/L-11/19/NCBR/2020

Tytuł projektu
Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych

Środki finansowe dla jednostki
1 369 062,50 PLN

Data podpisania umowy
1.01.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
1.04.2024

Nr projektu
PPN/PPO/2020/1/00012/U/00001

Tytuł projektu
Organiczne Półprzewodniki Bazujące na Cyklofanach

Środki finansowe dla jednostki
dofin. NAWA
2 020 000 PLN

Data podpisania umowy
1.02.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
1.02.2025

Nr projektu
PPN/PPO/2020/1/00034/U/00001

Tytuł projektu
Oparte na sztucznej inteligencji projektowanie i poszukiwanie nowych reakcji katalizowanych chiralnymi kwasami fosforowymi

Środki finansowe dla jednostki
dofin. NAWA
1 772 000 PLN

Data podpisania umowy
1.02.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
1.02.2025

Finansowane ze środków Unii Europejskiej

               

Nr projektu
101097337-ARCHIMEDES-ERC-2022-ADG

Tytuł projektu
Approaching 20% emission efficiency in the NIR-II region with radical chromophores (ARCHIMEDES)

Środki finansowe dla jednostki
2 499 825 EURO

Okres realizacji projektu
01.09.2023 – 31.08.2028

Nr projektu
H2020-MSCA-ITN 956070 OLIGOMED

Tytuł projektu
Oligonukleotydy do zastosowań medycznych – OLIGOMED

Środki finansowe dla jednostki
170 608,95 EURO

Okres realizacji projektu
01.08.2022 – 31.12.2024

Nr projektu
H2020-MSCA-RISE 101007804 Micro4Nano

Tytuł projektu
Wielofunkcyjne nanonośniki do mikroskopii nieliniowej: nowe narzędzia dla biologii i medycyny (Micro4Nano)

Środki finansowe dla jednostki
96 600 EURO (ok. 439 510 PLN)

Termin rozpoczęcia realizacji projektu
1.10.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
30.09.2025

Nr projektu
H2020-MSCA-ITN 956324 PhotoReAct

Tytuł projektu
Fotokataliza jako narzędzie dla syntetycznej chemii organicznej (PhotoReAct)

Środki finansowe dla jednostki
227 478,60 EURO

Termin rozpoczęcia realizacji projektu
01.01.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
31.12.2024

Nr projektu
H2020-MSCA-ITN 860762
CHAIR

Tytuł projektu
C-H Aktywacja dla Przemysłowej Odnowy (CHAIR)

Środki finansowe dla jednostki
227 478,6 EURO (ok. 969 826,51 PLN)

Termin rozpoczęcia realizacji projektu
1.07.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
30.06.2024

Współfinansowane w ramach konsorcjów krajowych i zagranicznych

Nr projektu
1R01GM133184-01 1557833

Tytuł projektu
Riboglow a robust multi-color riboswitch-based platform for imaging RNA in living cells

Środki finansowe dla jednostki
71 546 USD (ok. 271 159 PLN)

Data podpisania umowy
01.04.2019

Termin zakończenia realizacji projektu
31.03.2024

DO POBRANIA