Granty

Finansowane ze środków krajowych

Dofinansowane ze środków budżetu państwa

Nr projektu
BPN/BDE/2022/1/00024/U/00001

Tytuł projektu
„Nowe cząsteczki farmakopodobne ukierunkowane na lektyny Pseudomonas aeruginosa”

Środki finansowe dla jednostki
25 000 PLN

Data rozpoczęcia projektu
01.01.2023

Termin zakończenia realizacji projektu
31.12.2024

Nr projektu
567433/PnH 2/2022

Tytuł projektu
Oligonukleotydy do zastosowań medycznych

Środki finansowe dla jednostki
162 389 PLN

Data podpisania umowy
21.11.2022

Termin zakończenia realizacji projektu
3 mies. od ostatniej raty 2024/2025

Opis projektu

Projekt „Premia na Horyzoncie 2” związany jest z realizacją projektu OLIGOMED finansowanego w ramach programu Horyzont 2020.

Syntetyczne oligonukleotydy są postrzegane jako obiecujące molekuły terapeutyczne pomagające w leczeniu chorób genetycznych. Firmy farmaceutyczne zwykle zlecają produkcję oligonukleotydów podmiotom zewnętrznym, co pokazuje, że potrzebna jest współpraca przemysłu i środowiska akademickiego w zakresie rozwoju technologii oligonukleotydowych. Aby pokonać to ograniczenie, finansowany przez Unię Europejską projekt OLIGOMED połączy ekspertów z tych dwóch sektorów i ustanowi program szkoleń dla następnego pokolenia naukowców w tej dziedzinie. Ponadto w ramach projektu zostaną opracowane innowacyjne technologie oligonukleotydowe, które zostaną następnie zoptymalizowane pod kątem leczenia różnych chorób, takich jak choroby układu krążenia i nowotwory.

Nr projektu
2022/06/X/ST4/01360

Tytuł projektu
Nowe rezorcyn[4]areny o dużym momencie dipolowym: synteza i rozpoznanie molekularne

Środki finansowe dla jednostki
49 500 PLN

Data podpisania umowy
23.11.2022

Termin zakończenia realizacji projektu
22.11.2023

Nr projektu
2021/43/B/ST4/01915

Tytuł projektu
Samo- lub wspomagana grupą kierującą zdalna C(sp3)-H funkcjonalizacja związków bifunkcyjnych

Środki finansowe dla jednostki
2 671 800 PLN

Data podpisania umowy
27.06.2022

Termin zakończenia realizacji projektu
26.06.2026

Nr projektu
2021/43/B/ST4/00984

Tytuł projektu
Nowe tricykliczne glikomimetyki jako ligandy receptora DC-SIGN

Środki finansowe dla jednostki
2 196 000 PLN

Data podpisania umowy
27.06.2022

Termin zakończenia realizacji projektu
26.06.2026

Nr projektu
2021/43/D/ST4/00650

Tytuł projektu
Autonomiczne odkrywanie, rozwój i optymalizacja reakcji organokatalitycznych z wykorzystaniem inteligentnych robotów chemicznych

Środki finansowe dla jednostki
1 907 400 PLN

Data podpisania umowy
27.06.2022

Termin zakończenia realizacji projektu
26.06.2025

Nr projektu
2021/41/N/ST4/01967

Tytuł projektu
Fotokatalityczna, Deaminatywna Synteza Fluorków Alkilowych z Amin

Środki finansowe dla jednostki
205 680 PLN

Data podpisania umowy
26.01.2022

Termin zakończenia realizacji projektu
25.01.2025

Nr projektu
2021/41/B/ST4/01650

Tytuł projektu
Mechanochemiczna indukcja samoasocjacji kapsuł molekularnych opartych na anionach

Środki finansowe dla jednostki
1 933 200 PLN

Data podpisania umowy
12.01.2022

Termin zakończenia realizacji projektu
11.01.2026

Nr projektu
2021/41/B/ST4/01617

Tytuł projektu
Zastosowanie sztucznej inteligencji do katalizy asymetrycznej: nowa droga do projektowania katalizatorów

Środki finansowe dla jednostki
2 204 200 PLN

Data podpisania umowy
13.01.2022

Termin zakończenia realizacji projektu
12.01.2026

Nr projektu
2020/39/I/ST4/00405

Tytuł projektu
CO2CHEM – wykorzystanie CO2 w redoks-neutralnym C-H karboksylowaniu na drodze fotokatalitycznej

Środki finansowe dla jednostki
1 830 400 PLN

Data podpisania umowy
12.01.2022

Termin zakończenia realizacji projektu
11.01.2025

Nr projektu
2021/05/X/ST4/00945

Tytuł projektu
Selektywna semihydrogenacja wiązania potrójnego C-C w reakcjach tandemowych

Środki finansowe dla jednostki
49 500 PLN

Data podpisania umowy
2.12.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
1.12.2022

Nr projektu
2020/39/D/ST4/01890

Tytuł projektu
Degradacja niebezpiecznych związków chemicznych do cennych bloków budulcowych: od planowanych komputerowo ścieżek do walidacji eksperymentalnej

Środki finansowe dla jednostki
1 156 600 PLN

Data podpisania umowy
15.12.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
14.12.2024

Nr projektu
2020/39/B/ST4/02022

Tytuł projektu
Design of functional organic memristors (DOOM)

Środki finansowe dla jednostki
2 200 600 PLN

Data podpisania umowy
16.07.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
15.07.2025

Nr projektu
2020/39/D/ST4/01510

Tytuł projektu
Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej

Środki finansowe dla jednostki
1 309 920 PLN

Data podpisania umowy
07.07.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
06.07.2024

Nr projektu
2020/39/D/ST4/00560

Tytuł projektu
Nowe architektury molekularne do eksploracji rozszczepienia stanu singletowego

Środki finansowe dla jednostki
1 712 776 PLN

Data podpisania umowy
02.06.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
01.06.2024

Nr projektu
PPI/WTP/2020/1/00064/U/00001

Tytuł projektu
Wzrost atrakcyjności Instytutu Chemii Organicznej PAN jako miejsca realizacji badań naukowych dla wybitnych, młodych uczonych z całego świata

Środki finansowe dla jednostki
399 600 PLN

Data rozpoczęcia projektu
01.06.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
31.05.2023

Nr projektu
2020/38/A/ST4/00185

Tytuł projektu
Światło czerwone – narzędzie dla chemii organicznej i bioortogonalnej

Środki finansowe dla jednostki
3 625 400 PLN

Data podpisania umowy
09.04.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
08.04.2026

Nr projektu
2020/37/B/ST4/00017

Tytuł projektu
Silnie fluorescecyjne, spolaryzowane, wielokrotne heliceny na bazie pirolo[3,2-b]piroli

Środki finansowe dla jednostki
2 029 200 PLN

Data podpisania umowy
26.01.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
25.01.2025

Nr projektu
2020/37/N/ST4/00777

Tytuł projektu
Synteza oraz transformacje naprężonych nitronów cyklicznych katalizowane metalami przejściowymi

Środki finansowe dla jednostki
139 920 PLN

Data podpisania umowy
15.01.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
14.01.2023

Nr projektu
2019/35/D/ST4/00028

Tytuł projektu
Fotochemiczne przegrupowanie N-podstawionych laktamów. Ekspansja pierścienia w kierunku złożonych układów heterocyklicznych.

Środki finansowe dla jednostki
1 021 200 PLN

Data podpisania umowy
2.10.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
1.10.2023

Nr projektu
2020/36/T/ST4/00208

Tytuł projektu
Diazoalkany donorowo-akceptorowe w reakcjach indukowanych światłem widzialnym

Środki finansowe dla jednostki
103 676 PLN

Data podpisania umowy
1.10.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
30.09.2023

Nr projektu
2020/36/T/ST4/00214

Tytuł projektu
Indukowane światłem generowanie rodników alkilowych w następstwie rozerwania wiązań C-C i C-N

Środki finansowe dla jednostki
103 676 PLN

Data podpisania umowy
1.10.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
30.09.2023

Nr projektu
2020/36/T/ST4/00123

Tytuł projektu
Reduktywna funkcjonalizacja amidów jako narzędzie do otrzymywania i dalszych transformacji trudno dostępnych imin

Środki finansowe dla jednostki
113 328 PLN

Data podpisania umowy
1.10.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
30.06.2023

Nr projektu
2019/35/B/ST4/00599

Tytuł projektu
Kontrola regio- i stereoselektywności hydro- i karbofluorometylowania poprzez sekwencję hydro- lub karbometalowania i funkcjonalizację C-M

Środki finansowe dla jednostki
2 128 800 PLN

Data podpisania umowy
1.09.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
31.08.2024

Nr projektu
2019/35/D/ST4/00394

Tytuł projektu
Spektroskopie dichroizmu kołowego (CD) w fazie stałej jako narzędzia wspierające rozwój chemii medycznej

Środki finansowe dla jednostki
904 800 PLN

Data podpisania umowy
1.09.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
31.08.2024

Nr projektu
2019/35/B/ST4/03435

Tytuł projektu
FOTOCHEMICZNE PRZEKSZTAŁCENIA DIAZO ZWIĄZKÓW ŹRÓDŁEM ICH NOWEJ REAKTYWNOŚCI

Środki finansowe dla jednostki
2 385 000 PLN

Data podpisania umowy
27.07.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
26.07.2024

Nr projektu
2019/35/B/ST4/02794

Tytuł projektu
Synteza strukturalnie zróżnicowanych średnich i dużych pierścieni poprzez kontrolowany rozpad tetraoksanów i związków pokrewnych

Środki finansowe dla jednostki
1 378 440 PLN

Data podpisania umowy
27.07.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
26.07.2024

Nr projektu
2019/33/B/ST4/01118

Tytuł projektu
Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu i Pd o dużym potencjale aplikacyjnym.

Środki finansowe dla jednostki
1 531 200 PLN

Data podpisania umowy
20.02.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
19.02.2024

Nr projektu
2018/31/D/ST5/00426

Tytuł projektu
Modularne, policykliczne węglowodory aromatyczne oparte na cyklazynach: nowe materiały do zastosowań optoelektronicznych

Środki finansowe dla jednostki
912 700 PLN

Data podpisania umowy
31.10.2019

Termin zakończenia realizacji projektu
30.10.2022

Nr projektu
2018/31/D/ST5/00432

Tytuł projektu
Synteza zakrzywionych pochodnych acenów – w kierunku oddolnej syntezy nanorurek węglowych typu zig-zag

Środki finansowe dla jednostki
1 311 600 PLN

Data podpisania umowy
2.09.2019

Termin zakończenia realizacji projektu
1.09.2023

Nr projektu
2018/30/M/ST5/00460

Tytuł projektu
Modyfikacja przeniesienia ładunku dalekiego zasięgu poprzez dipole molekularne w układach dwuchromoforowych opartych na antranilamidach – synteza i właściwości fotofizyczne

Środki finansowe dla jednostki
1 054 200 PLN

Data podpisania umowy
25.04.2019

Termin zakończenia realizacji projektu
24.04.2023

Nr projektu
2018/30/A/ST5/00529

Tytuł projektu
Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu.

Środki finansowe dla jednostki
3 951 200 PLN

Data podpisania umowy
12.04.2019

Termin zakończenia realizacji projektu
11.04.2024

Nr projektu
2018/29/B/ST5/01366

Tytuł projektu
Kataliza Przeniesienia Fazowego w Trybie Przepływowym pod Wysokim Ciśnieniem

Środki finansowe dla jednostki
1 827 600 PLN

Data podpisania umowy
21.01.2019

Termin zakończenia realizacji projektu
20.01.2023

Nr projektu
2017/27/B/NZ5/01504

Tytuł projektu
Metagenomika i metabolomika stolca do identyfikacji dysbiozy korelującej z leczeniem przeciwnowotworowym.

Środki finansowe dla jednostki
612 920 PLN

Data podpisania umowy
27.09.2018

Termin zakończenia realizacji projektu
26.09.2023

Nr projektu
2017/26/E/ST5/00510

Tytuł projektu
Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych

Środki finansowe dla jednostki
2 548 600 PLN

Data podpisania umowy
26.04.2018

Termin zakończenia realizacji projektu
25.04.2024

Nr projektu
2017/26/E/ST5/00388

Tytuł projektu
Katalizowana metalami przejściowymi C-H-aktywacja nitronów

Środki finansowe dla jednostki
1 362 600 PLN

Data podpisania umowy
9.04.2018

Termin zakończenia realizacji projektu
8.04.2023

Nr projektu
2016/22/E/ST5/00537

Tytuł projektu
Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi

Środki finansowe dla jednostki
1 994 900 PLN

Data podpisania umowy
11.04.2017

Termin zakończenia realizacji projektu
10.04.2023

Nr projektu
2016/20/W/ST5/00478

Tytuł projektu
Trójwymiarowe Peptydowo-Organiczne Szkielety Supramolekularne

Środki finansowe dla jednostki
4 109 100 PLN (IChO PAN 2 497 400 PLN)

Data podpisania umowy
10.11.2016

Termin zakończenia realizacji projektu
9.11.2022

Nr projektu
496568/PnH 2/2021

Tytuł projektu
Fotokataliza jako narzędzie dla syntetycznej chemii organicznej

Środki finansowe dla jednostki
210 140 PLN

Data podpisania umowy
22.02.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
3 mies. od ostatniej raty 2024/2025

Nr projektu
491955/PnH 2/2020

Tytuł projektu
C-H Aktywacja dla Przemysłowej Odnowy

Środki finansowe dla jednostki
199 562 PLN

Data podpisania umowy
27.11.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
3 mies. od ostatniej raty 2024/2025

Nr projektu
DI2019013049 umowa 0130/DIA/2020/49

Tytuł projektu
Aminy i kwasy karboksylowe jako bloki budulcowe w syntezie ketonów

Środki finansowe dla jednostki
220 000 PLN

Data podpisania umowy
21.10.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
20.10.2024

Nr projektu
416495/PnH/2018

Tytuł projektu
Sieć funkcjonalnych kontenerów molekularnych z możliwościami kontrolowanego przełączania

Środki finansowe dla jednostki
192 022 PLN

Data podpisania umowy
15.11.2018

Termin zakończenia realizacji projektu
3 mies. od ostatniej raty 2022/2023

Nr projektu
LIDER/21/0077/L-11/19/NCBR/2020

Tytuł projektu
Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych

Środki finansowe dla jednostki
1 369 062,50 PLN

Data podpisania umowy
1.01.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
1.01.2024

Nr projektu
PPN/PPO/2020/1/00012/U/00001

Tytuł projektu
Organiczne Półprzewodniki Bazujące na Cyklofanach

Środki finansowe dla jednostki
dofin. NAWA
2 020 000 PLN

Data podpisania umowy
1.02.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
1.02.2025

Nr projektu
PPN/PPO/2020/1/00034/U/00001

Tytuł projektu
Oparte na sztucznej inteligencji projektowanie i poszukiwanie nowych reakcji katalizowanych chiralnymi kwasami fosforowymi

Środki finansowe dla jednostki
dofin. NAWA
1 772 000 PLN

Data podpisania umowy
1.02.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
1.02.2025

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Inteligentny Rozwój

Nr projektu
TEAM/2016-3/22 POIR.04.04.00-00-3CF4/16-00

Tytuł projektu
New generation of fluorescent probes for stimulated emission depletion microscopy

Środki finansowe dla jednostki
5 983 296,27 PLN

Data podpisania umowy
01.11.2017

Termin zakończenia realizacji projektu
30.06.2023

https://ww2.icho.edu.pl/dtgryko_group/team.html

Finansowane ze środków Unii Europejskiej Horyzont 2020

               

Nr projektu
H2020-MSCA-ITN 956070 OLIGOMED

Tytuł projektu
Oligonukleotydy do zastosowań medycznych – OLIGOMED

Środki finansowe dla jednostki
170 608,95 EURO

Okres realizacji projektu
01.08.2022 – 31.12.2024

Nr projektu
H2020-MSCA-RISE 101007804 Micro4Nano

Tytuł projektu
Wielofunkcyjne nanonośniki do mikroskopii nieliniowej: nowe narzędzia dla biologii i medycyny (Micro4Nano)

Środki finansowe dla jednostki
96 600 EURO (ok. 439 510 PLN)

Termin rozpoczęcia realizacji projektu
1.10.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
30.09.2025

Nr projektu
H2020-MSCA-ITN 956324 PhotoReAct

Tytuł projektu
Fotokataliza jako narzędzie dla syntetycznej chemii organicznej (PhotoReAct)

Środki finansowe dla jednostki
227 478,60 EURO

Termin rozpoczęcia realizacji projektu
01.01.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
31.12.2024

Nr projektu
H2020-MSCA-ITN 860762
CHAIR

Tytuł projektu
C-H Aktywacja dla Przemysłowej Odnowy (CHAIR)

Środki finansowe dla jednostki
227 478,6 EURO (ok. 969 826,51 PLN)

Termin rozpoczęcia realizacji projektu
1.07.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
30.06.2024

Współfinansowane w ramach konsorcjów krajowych i zagranicznych

Nr projektu
1R01GM133184-01 1557833

Tytuł projektu
Riboglow a robust multi-color riboswitch-based platform for imaging RNA in living cells

Środki finansowe dla jednostki
71 546 USD (ok. 271 159 PLN)

Data podpisania umowy
01.04.2019

Termin zakończenia realizacji projektu
31.03.2023

DO POBRANIA