Granty

Finansowane ze środków krajowych

Dofinansowane ze środków budżetu państwa

Nr projektu
2020/39/B/ST4/02022

Tytuł projektu
Design of functional organic memristors (DOOM)

Środki finansowe dla jednostki
2 200 600 PLN

Data podpisania umowy
16.07.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
15.07.2025

Nr projektu
2020/39/D/ST4/01510

Tytuł projektu
Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej

Środki finansowe dla jednostki
1 309 920 PLN

Data podpisania umowy
07.07.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
06.07.2024

Nr projektu
2020/39/D/ST4/00560

Tytuł projektu
Nowe architektury molekularne do eksploracji rozszczepienia stanu singletowego

Środki finansowe dla jednostki
1 712 776 PLN

Data podpisania umowy
02.06.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
01.06.2024

Nr projektu
PPI/WTP/2020/1/00064/U/00001

Tytuł projektu
Wzrost atrakcyjności Instytutu Chemii Organicznej PAN jako miejsca realizacji badań naukowych dla wybitnych, młodych uczonych z całego świata

Środki finansowe dla jednostki
399 600 PLN

Data rozpoczęcia projektu
01.06.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
31.05.2023

Nr projektu
2020/38/A/ST4/00185

Tytuł projektu
Światło czerwone – narzędzie dla chemii organicznej i bioortogonalnej

Środki finansowe dla jednostki
3 625 400 PLN

Data podpisania umowy
09.04.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
08.04.2026

Nr projektu
finansowanie na podstawie decyzji
DEC-2021/01/1/ST4/00007

Tytuł projektu
Oparte na sztucznej inteligencji projektowanie i poszukiwanie nowych reakcji katalizowanych chiralnymi kwasami fosforowymi

Środki finansowe dla jednostki
174 940 PLN

Data podpisania umowy
2.02.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
31.07.2022

Nr projektu
finansowanie na podstawie decyzji
DEC-2021/01/1/ST4/00003

Tytuł projektu
Organiczne Półprzewodniki Bazujące na Cyklofanach

Środki finansowe dla jednostki
180 000 PLN

Data podpisania umowy
1.02.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
31.07.2022

Nr projektu
2020/37/B/ST4/00017

Tytuł projektu
Silnie fluorescecyjne, spolaryzowane, wielokrotne heliceny na bazie pirolo[3,2-b]piroli

Środki finansowe dla jednostki
2 029 200 PLN

Data podpisania umowy
26.01.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
25.01.2025

Nr projektu
2020/37/N/ST4/00777

Tytuł projektu
Synteza oraz transformacje naprężonych nitronów cyklicznych katalizowane metalami przejściowymi

Środki finansowe dla jednostki
139 920 PLN

Data podpisania umowy
15.01.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
14.01.2023

Nr projektu
2019/35/D/ST4/00028

Tytuł projektu
Fotochemiczne przegrupowanie N-podstawionych laktamów. Ekspansja pierścienia w kierunku złożonych układów heterocyklicznych.

Środki finansowe dla jednostki
1 021 200 PLN

Data podpisania umowy
2.10.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
1.10.2023

Nr projektu
2020/36/T/ST4/00208

Tytuł projektu
Diazoalkany donorowo-akceptorowe w reakcjach indukowanych światłem widzialnym

Środki finansowe dla jednostki
103 676 PLN

Data podpisania umowy
1.10.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
30.09.2021

Nr projektu
2020/36/T/ST4/00214

Tytuł projektu
Indukowane światłem generowanie rodników alkilowych w następstwie rozerwania wiązań C-C i C-N

Środki finansowe dla jednostki
103 676 PLN

Data podpisania umowy
1.10.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
30.09.2021

Nr projektu
2020/36/T/ST4/00123

Tytuł projektu
Reduktywna funkcjonalizacja amidów jako narzędzie do otrzymywania i dalszych transformacji trudno dostępnych imin

Środki finansowe dla jednostki
113 328 PLN

Data podpisania umowy
1.10.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
30.09.2021

Nr projektu
2019/35/B/ST4/00599

Tytuł projektu
Kontrola regio- i stereoselektywności hydro- i karbofluorometylowania poprzez sekwencję hydro- lub karbometalowania i funkcjonalizację C-M

Środki finansowe dla jednostki
2 128 800 PLN

Data podpisania umowy
1.09.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
31.08.2024

Nr projektu
2019/35/D/ST4/00394

Tytuł projektu
Spektroskopie dichroizmu kołowego (CD) w fazie stałej jako narzędzia wspierające rozwój chemii medycznej

Środki finansowe dla jednostki
904 800 PLN

Data podpisania umowy
1.09.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
31.08.2023

Nr projektu
2019/35/B/ST4/03435

Tytuł projektu
FOTOCHEMICZNE PRZEKSZTAŁCENIA DIAZO ZWIĄZKÓW ŹRÓDŁEM ICH NOWEJ REAKTYWNOŚCI

Środki finansowe dla jednostki
2 385 000 PLN

Data podpisania umowy
27.07.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
26.07.2024

Nr projektu
2019/35/B/ST4/02794

Tytuł projektu
Synteza strukturalnie zróżnicowanych średnich i dużych pierścieni poprzez kontrolowany rozpad tetraoksanów i związków pokrewnych

Środki finansowe dla jednostki
1 378 440 PLN

Data podpisania umowy
27.07.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
26.07.2024

Nr projektu
2019/33/B/ST4/01118

Tytuł projektu
Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu i Pd o dużym potencjale aplikacyjnym.

Środki finansowe dla jednostki
1 531 200 PLN

Data podpisania umowy
20.02.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
19.02.2023

Nr projektu
2019/33/N/ST4/01132

Tytuł projektu
Katalizowana witaminą B12 funkcjonalizacja naprężonych cyklopropanów

Środki finansowe dla jednostki
139 820 PLN

Data podpisania umowy
29.02.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
28.01.2022

Nr projektu
2018/31/D/ST5/00426

Tytuł projektu
Modularne, policykliczne węglowodory aromatyczne oparte na cyklazynach: nowe materiały do zastosowań optoelektronicznych

Środki finansowe dla jednostki
912 700 PLN

Data podpisania umowy
31.10.2019

Termin zakończenia realizacji projektu
30.10.2022

Nr projektu
2018/31/D/ST5/00432

Tytuł projektu
Synteza zakrzywionych pochodnych acenów – w kierunku oddolnej syntezy nanorurek węglowych typu zig-zag

Środki finansowe dla jednostki
1 311 600 PLN

Data podpisania umowy
2.09.2019

Termin zakończenia realizacji projektu
1.09.2022

Nr projektu
2018/31/D/ST5/00306

Tytuł projektu
Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym

Środki finansowe dla jednostki
1 447 140 PLN

Data podpisania umowy
26.07.2019

Termin zakończenia realizacji projektu
25.07.2022

Nr projektu
2018/30/M/ST5/00460

Tytuł projektu
Modyfikacja przeniesienia ładunku dalekiego zasięgu poprzez dipole molekularne w układach dwuchromoforowych opartych na antranilamidach – synteza i właściwości fotofizyczne

Środki finansowe dla jednostki
1 054 200 PLN

Data podpisania umowy
25.04.2019

Termin zakończenia realizacji projektu
24.04.2022

Nr projektu
2018/30/A/ST5/00529

Tytuł projektu
Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu.

Środki finansowe dla jednostki
3 951 200 PLN

Data podpisania umowy
12.04.2019

Termin zakończenia realizacji projektu
11.04.2023

Nr projektu
2018/29/N/ST5/01938

Tytuł projektu
Chemoselektywna synteza trudnodostępnych imin i kationów iminiowych z pasywnych amidów oraz ich użyteczne transformacje i praktyczne wykorzystanie

Środki finansowe dla jednostki
132 000 PLN

Data podpisania umowy
24.01.2019

Termin zakończenia realizacji projektu
23.09.2021

Nr projektu
2018/29/B/ST5/01366

Tytuł projektu
Kataliza Przeniesienia Fazowego w Trybie Przepływowym pod Wysokim Ciśnieniem

Środki finansowe dla jednostki
1 827 600 PLN

Data podpisania umowy
21.01.2019

Termin zakończenia realizacji projektu
20.01.2022

Nr projektu
2017/27/B/NZ5/01504

Tytuł projektu
Metagenomika i metabolomika stolca do identyfikacji dysbiozy korelującej z leczeniem przeciwnowotworowym.

Środki finansowe dla jednostki
612 920 PLN

Data podpisania umowy
27.09.2018

Termin zakończenia realizacji projektu
26.09.2021

Nr projektu
2017/27/B/ST5/01111

Tytuł projektu
Cynk zamiast metali szlachetnych: enancjoselektywne reakcje redukcji i tworzenia wiązań węgiel-węgiel z zastosowaniem kompleksów cynku

Środki finansowe dla jednostki
1 374 400 PLN

Data podpisania umowy
29.06.2018

Termin zakończenia realizacji projektu
28.06.2021

Nr projektu
2017/26/D/ST5/00361

Tytuł projektu
Synteza i właściwości zwitterjonowych rotaksanów i przełączników molekularnych

Środki finansowe dla jednostki
385 740 PLN

Data podpisania umowy
27.04.2018

Termin zakończenia realizacji projektu
26.04.2022

Nr projektu
2017/26/E/ST5/00510

Tytuł projektu
Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych

Środki finansowe dla jednostki
2 548 600 PLN

Data podpisania umowy
26.04.2018

Termin zakończenia realizacji projektu
25.04.2023

Nr projektu
2017/26/E/ST5/00388

Tytuł projektu
Katalizowana metalami przejściowymi C-H-aktywacja nitronów

Środki finansowe dla jednostki
1 362 600 PLN

Data podpisania umowy
9.04.2018

Termin zakończenia realizacji projektu
8.04.2022

Nr projektu
2017/25/B/ST5/01274

Tytuł projektu
Nowe układy katalityczne selektywnej semi-hydrogenacji alkinów.

Środki finansowe dla jednostki
1 113 000 PLN

Data podpisania umowy
30.01.2018

Termin zakończenia realizacji projektu
29.01.2022

Nr projektu
2017/25/B/ST5/00214

Tytuł projektu
Stereoselektywna synteza allenów

Środki finansowe dla jednostki
905 000 PLN

Data podpisania umowy
19.01.2018

Termin zakończenia realizacji projektu
18.08.2021

Nr projektu
2017/25/B/ST5/01011

Tytuł projektu
Modyfikacje właściwości organicznych regularnych klatek molekularnych o inherentnej chiralności i porowatości

Środki finansowe dla jednostki
1 226 200 PLN

Data podpisania umowy
19.01.2018

Termin zakończenia realizacji projektu
18.07.2021

Nr projektu
2016/23/B/ST5/03322

Tytuł projektu
[3,3]-Sigmatropowe przegrupowanie cyjanianów allilowych/hydroacylowanie jako metoda syntezy alfa- i gamma-aminoketonów oraz ich pochodnych

Środki finansowe dla jednostki
1 131 360,00

Data podpisania umowy
18.07.2017

Termin zakończenia realizacji projektu
17.07.2021

Nr projektu
2016/22/E/ST5/00537

Tytuł projektu
Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi

Środki finansowe dla jednostki
1 994 900 PLN

Data podpisania umowy
11.04.2017

Termin zakończenia realizacji projektu
10.01.2022

Nr projektu
2016/21/B/ST4/03876

Tytuł projektu
Badania struktury przestrzennej i trwałości kompleksów receptorów makrocyklicznych z anionami w fazie gazowej za pomocą techniki ruchliwości jonów sprzężonej ze spektrometrią mas i fragmentacji indukowanej kolizyjnie oraz metod obliczeniowych

Środki finansowe dla jednostki
703 200 PLN

Data podpisania umowy
6.02.2017

Termin zakończenia realizacji projektu
5.11.2021

Nr projektu
2016/20/W/ST5/00478

Tytuł projektu
Trójwymiarowe Peptydowo-Organiczne Szkielety Supramolekularne

Środki finansowe dla jednostki
4 109 100 PLN (IChO PAN 2 497 400 PLN)

Data podpisania umowy
10.11.2016

Termin zakończenia realizacji projektu
9.11.2022

Nr projektu
496568/PnH 2/2021

Tytuł projektu
Fotokataliza jako narzędzie dla syntetycznej chemii organicznej

Środki finansowe dla jednostki
210 140 PLN

Data podpisania umowy
22.02.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
3 mies. od ostatniej raty 2024/2025

Nr projektu
491955/PnH 2/2020

Tytuł projektu
C-H Aktywacja dla Przemysłowej Odnowy

Środki finansowe dla jednostki
199 562 PLN

Data podpisania umowy
27.11.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
3 mies. od ostatniej raty 2024/2025

Nr projektu
DI2019013049 umowa 0130/DIA/2020/49

Tytuł projektu
Aminy i kwasy karboksylowe jako bloki budulcowe w syntezie ketonów

Środki finansowe dla jednostki
220 000 PLN

Data podpisania umowy
21.10.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
20.10.2024

Nr projektu
DI2018023548

Tytuł projektu
C–H-Aktywacja nitronów wspomagana grupami kierującymi

Środki finansowe dla jednostki
220 000 PLN

Data podpisania umowy
17.09.2019

Termin zakończenia realizacji projektu
18.09.2022

Nr projektu
416495/PnH/2018

Tytuł projektu
Sieć funkcjonalnych kontenerów molekularnych z możliwościami kontrolowanego przełączania

Środki finansowe dla jednostki
192 022 PLN

Data podpisania umowy
15.11.2018

Termin zakończenia realizacji projektu
3 mies. od ostatniej raty 2022/2023

Nr projektu
DI2017 001947 umowa 0019/DIA/2018/47

Tytuł projektu
Badania tandemowych procesów organo- i fotokatalitycznych

Środki finansowe dla jednostki
217 800 PLN

Data podpisania umowy
7.09.2018

Termin zakończenia realizacji projektu
6.09.2021

Nr projektu
LIDER/21/0077/L-11/19/NCBR/2020

Tytuł projektu
Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych

Środki finansowe dla jednostki
1 369 062,50 PLN

Data podpisania umowy
1.01.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
1.01.2024

Nr projektu
PPN/PPO/2020/1/00012/U/00001

Tytuł projektu
Organiczne Półprzewodniki Bazujące na Cyklofanach

Środki finansowe dla jednostki
dofin. NAWA
2 020 000 PLN

Data podpisania umowy
1.02.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
1.02.2025

Nr projektu
PPN/PPO/2020/1/00034/U/00001

Tytuł projektu
Oparte na sztucznej inteligencji projektowanie i poszukiwanie nowych reakcji katalizowanych chiralnymi kwasami fosforowymi

Środki finansowe dla jednostki
dofin. NAWA
1 772 000 PLN

Data podpisania umowy
1.02.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
1.02.2025

Nr projektu
PPN/BEK/2019/1/00256/U/00001

Tytuł projektu
Transition metal-catalyzed, regioselective transformations of naphthalene derivatives

Środki finansowe dla jednostki
371 000 PLN

Data podpisania umowy
1.03.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
1.03.2022

Nr projektu
PPN/BIL/2018/1/00063/U/00001

Tytuł projektu
Enkapsulacja potencjalnych leków na bazie kompleksów matali w kapsułach supramolekularnych

Środki finansowe dla jednostki
19 800 PLN

Data podpisania umowy
1.01.2019

Termin zakończenia realizacji projektu
31.12.2021

Nr projektu
START 64.2020

Środki finansowe dla jednostki
28 000 PLN

Data podpisania umowy
07.01.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
30.06.2021

Nr projektu
START 76.2020

Środki finansowe dla jednostki
28 000 PLN

Data podpisania umowy
07.01.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
30.06.2021

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Inteligentny Rozwój

Nr projektu
TEAM/2017-4/38 POIR.04.04.00-00-420B/17-00

Tytuł projektu
New organocatalytic strategies: towards drugs and bioactive compounds

Środki finansowe dla jednostki
3 459 780 PLN

Data podpisania umowy
1.05.2018

Termin zakończenia realizacji projektu
29.07.2021

Nr projektu
TEAM/2017-4/34 POIR.04.04.00-00-4232/17-00

Tytuł projektu
Bioinspired catalysis for sustainable, light-induced processes

Środki finansowe dla jednostki
3 465 730 PLN

Data podpisania umowy
1.05.2018

Termin zakończenia realizacji projektu
31.10.2021

https://ww2.icho.edu.pl/Gryko_group/team.php

Nr projektu
TEAM/2016-3/22 POIR.04.04.00-00-3CF4/16-00

Tytuł projektu
New generation of fluorescent probes for stimulated emission depletion microscopy

Środki finansowe dla jednostki
5 984 500 PLN

Data podpisania umowy
01.11.2017

Termin zakończenia realizacji projektu
29.01.2023

https://ww2.icho.edu.pl/dtgryko_group/team.html

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Horyzont 2020

Nr projektu
H2020-MSCA-ITN 956324 PhotoReAct

Tytuł projektu
Photocatalysis as a tool for synthetic organic chemistry (PhotoReAct)

Środki finansowe dla jednostki
227 478,60 EURO

Termin rozpoczęcia realizacji projektu
01.01.2021

Termin zakończenia realizacji projektu
31.12.2024

Nr projektu
H2020-MSCA-ITN 860762
CHAIR

Tytuł projektu
C-H Activation for Industrial Renewal (CHAIR)

Środki finansowe dla jednostki
227 478,6 EURO (ok. 969 826,51 PLN)

Termin rozpoczęcia realizacji projektu
1.07.2020

Termin zakończenia realizacji projektu
30.06.2024

Nr projektu
H2020-MSCA-ITN-2017 765297-NOAH

Tytuł projektu
Sieć funkcjonalnych kontenerów molekularnych z możliwościami kontrolowanego przełączania

Środki finansowe dla jednostki
194 697,44 euro (ok. 847 136,92 PLN)

Termin rozpoczęcia realizacji projektu
01.04.2018

Termin zakończenia realizacji projektu
31.03.2022

Współfinansowane w ramach konsorcjów krajowych i zagranicznych

Nr projektu
1R01GM133184-01 1557833

Tytuł projektu
Riboglow a robust multi-color riboswitch-based platform for imaging RNA in living cells

Środki finansowe dla jednostki
71 546 USD (ok. 271 159 PLN)

Data podpisania umowy
01.04.2019

Termin zakończenia realizacji projektu
31.03.2023

DO POBRANIA