Doktorat wdrożeniowy

Doktoraty wdrożeniowe prowadzone są wspólnie przez Instytut Chemii Organicznej PAN i podmiot gospodarczy. Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej. Więcej o programie.

  • Kandydaci składają dokumenty zgodnie z regulaminem rekrutacji w terminie od 2 stycznia do 15 lutego roku, w którym przeprowadzana jest rekrutacja.
  • Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest dołączenie do wniosku oświadczenie osoby przewidzianej jako kandydat na promotora doktoratu wdrożeniowego ze strony IChO PAN potwierdzające gotowość objęcia doktoranta opieką merytoryczną.
  • Dokumenty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres:
    W tytule wiadomości „Doktorat Wdrożeniowy”