Rada Naukowa Instytutu 2023-2026

PRZEWODNICZĄCY

Prof. dr hab. Janusz Rachoń
(Politechnika Gdańska)

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Prof. dr hab. Sławomir Jarosz

SEKRETARZ

Dr hab. Sebastian Stecko

mgr Paulina Baczewska

prof. dr hab. Małgorzata Barańska (Uniwersytet Jagielloński)

dr Marta Bugaj-Zarębska

prof. dr hab. Bogusław Buszewski, czł. rzecz. PAN (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Wojciech Chaładaj

prof. dr hab. Marek Chmielewski, czł. rzecz. PAN

prof. dr hab. Witold Danikiewicz

prof. dr hab. Przemysław Data (Politechnika Łódzka)

prof. dr hab. Bartłomiej Furman

dr Przemysław Gaweł

dr hab. Marcin Górecki

prof. dr hab. Daniel Gryko, czł. koresp. PAN

prof. dr hab. Dorota Gryko

prof. dr hab. Sławomir Jarosz

prof. dr hab. Jacek Jemielity (Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego)

prof. dr hab. Jarosław Jaźwiński

prof. dr hab. Janusz Jurczak, czł. rzecz. PAN

prof. dr hab. Robert Kołos (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

dr hab. Dominik Koszelewski

prof. dr hab. Ewa Kula-Świeżewska (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN)

prof. dr hab. Paweł Kulesza, czł. koresp. PAN (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, czł. rzecz. PAN (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Rafał Loska

prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza, czł. rzecz. PAN

dr hab. Michał Michalak

prof. dr hab. Jacek Młynarski

prof. dr hab. Jacek Morzycki (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. dr hab. Marcin Opałło (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

dr hab. Zbigniew Pakulski

prof. dr hab. Marek Potrzebowski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN)

prof. dr hab. Janusz Rachoń (Politechnika Gdańska)

dr hab. Wojciech Schilf

dr hab. Sebastian Stecko

prof. dr hab. Artur Stefankiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Agnieszka Szumna

prof. dr hab. Jacek Waluk, czł. koresp. PAN (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

prof. dr hab. Małgorzata Witko, czł. koresp. PAN (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN)

Komisja doktorska (dawniej ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego i egzaminu z dyscypliny)
Prof. Witold Danikiewicz
Prof. Bartłomiej Furman
Dr hab. Rafał Loska
Prof. Jacek Morzycki
Dr hab. Zbigniew Pakulski
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
Kierownik Studium Doktoranckiego
Promotor
Recenzent
Recenzent

Komisja ds. egzaminu z dyscypliny dodatkowej
Kierownik Studium Doktoranckiego – przewodniczący
Prof. lub dr hab. z dyscypliny dodatkowej
Promotor

Komisja ds. egzaminu z języka obcego nowożytnego
Kierownik Studium Doktoranckiego – przewodniczący
Lektor języka obcego nauczający w szkole wyższej
Promotor

Komisja ds. postępowań doktorskich i kształcenia
Dr hab. Wojciech Chaładaj
Prof. Bartłomiej Furman
Prof. Jacek Morzycki
Dr hab. Zbigniew Pakulski
Prof. dr hab. Agnieszka Szumna
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
Przedstawiciel Instytutu w Radzie Programowej Szkoły Doktorskiej

Komisja ds. planów i sprawozdań
Prof. Sławomir Jarosz
Prof. Jarosław Jaźwiński
Prof. Marek Potrzebowski

Komisja ds. oceny pracowników naukowych
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
Prof. Sławomir Jarosz
Prof. Agnieszka Szumna

Rzecznik ds. dyscyplinarnych w kadencji 2023-2026
Prof. Sławomir Jarosz

TERMINY POSIEDZEŃ RADY NAUKOWEJ ICHO PAN

  • 15 grudnia 2023 r.
  • 1 marca 2024 r.
  • 19 kwietnia 2024 r.
  • 21 czerwca 2024 r.
  • 11 października 2024 r.
  • 13 grudnia 2024 r.