Rada Naukowa Instytutu 2019-2022

PRZEWODNICZĄCY

Prof. dr hab. Janusz Rachoń
(Politechnika Gdańska)

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk
(Politechnika Warszawska)

SEKRETARZ

Dr hab. Sebastian Stecko

mgr Paulina Baczewska

prof. dr hab. Małgorzata Barańska (Uniwersytet Jagielloński)

dr Marta Bugaj-Zarębska

dr hab. Wojciech Chaładaj

prof. dr hab. Marek Chmielewski, Czł. Rzecz. PAN

prof. dr hab. Witold Danikiewicz

prof. dr hab. Bartłomiej Furman

prof. dr hab. Daniel Gryko, Czł. Koresp. PAN

prof. dr hab. Dorota Gryko

prof. dr hab. Sławomir Jarosz

prof. dr hab. Jarosław Jaźwiński

prof. dr hab. Janusz Jurczak, Czł. Rzecz. PAN

dr hab. Zbigniew Kałuża

prof. dr hab. Robert Kołos (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

prof. dr hab. Ewa Kula-Świeżewska (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN)

prof. dr hab. Paweł Kulesza, Czł. Koresp. PAN (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, Czł. Rzecz. PAN (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Rafał Loska

prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza, Czł. Rzecz. PAN

dr hab. Michał Michalak

prof. dr hab. Marian Mikołajczyk, Czł. Rzecz. PAN (CBMiM PAN)

prof. dr hab. Jacek Młynarski

prof. dr hab. Jacek Morzycki (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. dr hab. Marcin Opałło (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

dr hab. Zbigniew Pakulski

prof. dr hab. Marek Potrzebowski (CBMiM PAN)

prof. dr hab. Janusz Rachoń (Politechnika Gdańska)

dr hab. Wojciech Schilf

prof. dr hab. Jacek Skarżewski (Politechnika Wrocławska)

prof. dr hab. Wojciech J. Stec, Czł. Rzecz. PAN (CBMiM PAN)

prof. dr hab. Marcin Stępień (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Agnieszka Szumna

prof. dr hab. Jacek Waluk, Czł. Koresp. PAN (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

dr Magdalena Zimnicka

Komisja doktorska (dawniej ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego i egzaminu z dyscypliny)
Prof. Witold Danikiewicz
Prof. Bartłomiej Furman
Dr hab. Rafał Loska
Prof. Jacek Morzycki
Dr hab. Zbigniew Pakulski
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
Kierownik Studium Doktoranckiego
Promotor
Recenzent
Recenzent

Komisja ds. egzaminu z dyscypliny dodatkowej
Kierownik Studium Doktoranckiego – przewodniczący
Prof. lub dr hab. z dyscypliny dodatkowej
Promotor

Komisja ds. egzaminu z języka obcego nowożytnego
Kierownik Studium Doktoranckiego – przewodniczący
Lektor języka obcego nauczający w szkole wyższej
Promotor

Komisja ds. postępowań doktorskich
Dr hab. Wojciech Chaładaj
Prof. Bartłomiej Furman
Prof. Jacek Morzycki
Dr hab. Zbigniew Pakulski
Prof. dr hab. Agnieszka Szumna
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
Przedstawiciel Instytutu w Radzie Programowej Szkoły Doktorskiej

Komisja ds. planów i sprawozdań
Prof. Zbigniew Florjańczyk
Prof. Jarosław Jaźwiński
Prof. Marek Potrzebowski

Komisja ds. oceny pracowników naukowych
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
Prof. Zbigniew Florjańczyk
Prof. Sławomir Jarosz

Rzecznik ds. dyscyplinarnych w kadencji 2019-202
Prof. Witold Danikiewicz

TERMINY POSIEDZEŃ RADY NAUKOWEJ ICHO PAN

  • 25 lutego 2022 r.
  • 11 kwietnia 2022 r.
  • 10 czerwca 2022 r.
  • 14 października 2022 r.
  • 16 grudnia 2022 r.