Biblioteka

Biblioteka Instytutu Chemii Organicznej PAN jest specjalistyczną biblioteką naukową, dysponującą bogatym księgozbiorem z dziedzin: chemii, fizyki i nauk pokrewnych. Większą część zbiorów stanowi literatura obcojęzyczna, głównie w języku angielskim. Zbiory biblioteki są dostępne dla wszystkich czytelników w czytelni na miejscu, natomiast z wypożyczalni mogą korzystać tylko pracownicy Instytutu lub osoby z rewersem międzybibliotecznym. W bibliotece czytelnicy mają do dyspozycji komputery, skaner, ksero.

KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI

  • ok. 31 tys. książek
  • ok. 37 tys. jednostek (czasopisma)
  • ok. 900 tytułów czasopism (20 prenumerowanych na bieżąco)
  • ok. 600 prac doktorskich i habilitacyjnych
  • ok. 32 tys. jednostek zbiorów specjalnych (mikrofilmy, mikrofisze, CD-romy)
  • dostęp online do 33 baz (w tym ok. 6800 tytułów czasopism oraz ok. 51 tys. książek)