Usługi badawcze

Oferta IChO PAN w zakresie syntezy związków organicznych

Instytut Chemii Organicznej PAN oferuje na zasadzie zlecenia lub w ramach współpracy naukowej następujące usługi w dziedzinie syntezy organicznej:

  • synteza dowolnych związków organicznych w ilościach od pojedynczych miligramów do kilku gramów;
  • synteza wzorców analitycznych substancji aktywnych leków, kosmetyków, pestycydów i ich zanieczyszczeń;
  • opracowywanie nowych metod syntezy związków organicznych do wykorzystania w procesach przemysłowych, a także doskonalenie istniejących technologii syntezy organicznej;
  • opracowywanie biotechnologicznych metod syntezy i oczyszczania związków organicznych;
  • opracowywanie metod analitycznych do kontroli procesów przemysłowych;

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy do bezpośredniego kontaktowania się z zastępcą dyrektora ds. naukowych IChO PAN, prof. Jackiem Młynarskim jacek.mlynarski@icho.edu.pl. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy, w tym w szczególności wspólne składanie wniosków o finansowanie w ramach projektów UE i krajowych. W tej dziedzinie Instytut ma znaczące sukcesy. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Programom Badawczym.