Identyfikacja wizualna

Oficjalną nazwą jednostki jest Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, a oficjalnym skrótem: Instytut Chemii Organicznej PAN lub IChO PAN. W tekstach anglojęzycznych używamy oficjalnego tłumaczenie nazwy Instytutu: Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences.