Kierownik zespołu
Prof. dr hab. Karol Grela

 

Publikacje

R. Kusy, K. Grela, „Recent advances in the application of nanoparticles in the selective reduction of carbon–carbon double bonds”, Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry

R. Kusy, M. Lindner, J. Wagner, K. Grela, „Ligand-to-metal ratio controls stereoselectivity:Highly functional group-tolerant, iridium-based,(E)-selective alkyne transfer semihydrogenation”, Chem Catalysis

W. Kośnik, D. Lichosyt, M. Śnieżek, A. Janaszkiewicz, K. Woźniak, M. Malińska, B. Trzaskowski, A. Kajetanowicz, K. Grela, Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts Bearing a Macrocyclic N-Heterocyclic Carbene Ligand: Improved Stability and Activity, Angew. Chem. Int. Ed.

A. Kajetanowicz, K. Grela, „Nitro and Other Electron Withdrawing Group Activated Ruthenium Catalysts for Olefin Metathesis Reactions”, Angew. Chem. Int. Ed.

K. Grela, R. Kusy, „Ligand-Free (Z)-Selective Transfer Semihydrogenation of Alkynes Catalyzed by in situ Generated Oxidizable Copper Nanoparticles”, Green Chem.

R. Gajda, A. Poater, A. Brotons-Rufes, S. Planer, K Woźniak, K. Grela, A. Kajetanowicz, „Aminomethylpyridinequinones as new ligands for PEPPSI-type complexes”, Arkivoc

K. Grela, A.  Kajetanowicz, A. Szadkowska, J. Czaban-Jóźwiak, „Alkene Cross-Metathesis Reactions”, Org. React.

A. Kajetanowicz, K. Grela, „Nitro and Other Electron Withdrawing Group Activated Ruthenium Catalysts for Olefin Metathesis Reactions”, Angew. Chem. Int. Ed.

Ł. Woźniak, A. A. Rajkiewicz, L. Monsigny, A. Kajetanowicz, K Grela, „Preparation of Functionalized α,β-Unsaturated Sulfonamides via Olefin Cross-Metathesis”, Org. Lett.

M. Pieczykolan, J.Czaban-Jóźwiak, M. Malinska, K. Woźniak, R. Dorta, A. Rybicka, A. Kajetanowicz, K. Grela, „The Influence of Various N-Heterocyclic Carbene Ligands on Activity of Nitro-Activated Olefin Metathesis Catalysts”, Molecules

M. Bieniek, R. Bujok, M. Milewski, D. Arlt, A. Kajetanowicz, K. Grela, „Making the family portrait complete: Synthesis of Electron Withdrawing Group activated Hoveyda-Grubbs catalysts bearing sulfone and ketone functionalities”, J. Organomet. Chem.

G. Zieliński, K. Grela, „Tandem Catalysis Utilizing Olefin Metathesis Reactions”, Chem. Eur. J.

K. Skowerski, J. Białecki, S. J. Czarnocki, K. Żukowska, K. Grela, „Effective immobilisation of a metathesis catalyst bearing an ammonium-tagged NHC ligand on various solid supports”, Beilstein J. Org. Chem.

G. K. Zieliński, C. Samojłowicz, T. Wdowik, K. Grela, „In tandem or alone: a remarkably selective transfer hydrogenation of alkenes catalyzed by ruthenium olefin metathesis catalysts”, Org. Biomol. Chem.

K. Grela, „Progress in metathesis chemistry II”, Beilstein J. Org. Chem.

G. Szczepaniak, K. Urbaniak, C. Wierzbicka, K. Kosiński, K. Skowerski, K. Grela, „High-Performance Isocyanide Scavengers for Use in Low-Waste Purification of Olefin Metathesis Products”, ChemSusChem

Dokumenty do pobrania

tematyka badań

  • projektowanie i synteza katalizatorów do metatezy olefin
  • zastosowanie metatezy olefin w syntezie produktów naturalnych i farmaceutyków
  • uwodornienie związków nienasyconych katalizowane kompleksami metali
  • zastosowanie reakcji tandemowych w syntezie związków organicznych