Kierownik zespołu
Prof. Karol Grela

Asystenci
Dr Rafał Kusy

Student
Patryk Mościcki

 

OPUS NCN „Nowe układy katalityczne selektywnej semi-hydrogenacji alkinów”

Publikacje

A. Kajetanowicz, K. Grela, „Nitro and Other Electron Withdrawing Group Activated Ruthenium Catalysts for Olefin Metathesis Reactions”, Angew. Chem. Int. Ed.

Ł. Woźniak, A. A. Rajkiewicz, L. Monsigny, A. Kajetanowicz, K Grela, „Preparation of Functionalized α,β-Unsaturated Sulfonamides via Olefin Cross-Metathesis”, Org. Lett.

M. Pieczykolan, J.Czaban-Jóźwiak, M. Malinska, K. Woźniak, R. Dorta, A. Rybicka, A. Kajetanowicz, K. Grela, „The Influence of Various N-Heterocyclic Carbene Ligands on Activity of Nitro-Activated Olefin Metathesis Catalysts”, Molecules

M. Bieniek, R. Bujok, M. Milewski, D. Arlt, A. Kajetanowicz, K. Grela, „Making the family portrait complete: Synthesis of Electron Withdrawing Group activated Hoveyda-Grubbs catalysts bearing sulfone and ketone functionalities”, J. Organomet. Chem.

G. Zieliński, K. Grela, „Tandem Catalysis Utilizing Olefin Metathesis Reactions”, Chem. Eur. J.

K. Skowerski, J. Białecki, S. J. Czarnocki, K. Żukowska, K. Grela, „Effective immobilisation of a metathesis catalyst bearing an ammonium-tagged NHC ligand on various solid supports”, Beilstein J. Org. Chem.

G. K. Zieliński, C. Samojłowicz, T. Wdowik, K. Grela, „In tandem or alone: a remarkably selective transfer hydrogenation of alkenes catalyzed by ruthenium olefin metathesis catalysts”, Org. Biomol. Chem.

K. Grela, „Progress in metathesis chemistry II”, Beilstein J. Org. Chem.

G. Szczepaniak, K. Urbaniak, C. Wierzbicka, K. Kosiński, K. Skowerski, K. Grela, „High-Performance Isocyanide Scavengers for Use in Low-Waste Purification of Olefin Metathesis Products”, ChemSusChem

Dokumenty do pobrania

tematyka badań

  • projektowanie i synteza katalizatorów do metatezy olefin
  • zastosowanie metatezy olefin w syntezie produktów naturalnych i farmaceutyków
  • uwodornienie związków nienasyconych katalizowane kompleksami metali
  • zastosowanie reakcji tandemowych w syntezie związków organicznych