Kierownik zespołu
Dr hab. Rafał Loska

Profesorzy
Prof. Mieczyław Mąkosza

Asystenci:
Dr Thanusha Thatikonda

Doktoranci
Mgr Alicja Wasilewska-Rosa
Mgr Barbara Stańska
Mgr Jakub Brześkiewicz
Mgr inż. Antoni Tkaczyk

Chemicy
Małgorzata Pawlak-Bechcicka

OPUS NCN – (2017/25/B/ST5/00214) Stereoselektywna synteza allenów

SONATA BIS NCN – (2017/26/E/ST5/00388) Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów

Publikacje

J. Brześkiewicz, B. Stańska, P. Dąbrowski, R. Loska, „C−H Activation and Cross‐Coupling of Acyclic Aldonitrone”, Eur. J. Org. Chem.

K. Kisiel, J. Brześkiewicz, R. Loska, M. Mąkosza, „Transition Metal Free Nucleophilic Benzylation of Nitroarenes. Umpolung of the Friedel Crafts Reaction”, Adv. Synth. Catal.

P. Bukowska, J. Piechowska, R. Loska, „Azine-imidazole aza-BODIPY analogues with large Stokes shift”, Dyes and Pigments

R. Loska, „Recent Advances in Cycloaddition Reactions of Heterocyclic N-Oxides”, Topics in Heterocyclic Chemistry, O. Larionov (ed.)

Tematyka badań

  • C–H-Aktywacja nitronów katalizowana metalami przejściowymi
  • Synteza allenów
  • Nowe warianty nukleofilowego podstawienia wodoru w układach aromatycznych