Kierownik zespołu
Prof. IChO PAN Rafał Loska

Profesorzy
Prof. Mieczyław Mąkosza

Doktoranci
Mgr Alicja Wasilewska-Rosa
Mgr Barbara Stańska
Mgr Jakub Brześkiewicz
Mgr inż. Antoni Tkaczyk

Chemicy
Małgorzata Pawlak-Bechcicka

SONATA BIS NCN (2017/26/E/ST5/00388) „Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów”

PRELUDIUM NCN (2020/37/N/ST4/00777) „Synteza oraz transformacje naprężonych nitronów cyklicznych katalizowane metalami przejściowymi”

Diamentowy Grant (DI2018023548) „C–H-Aktywacja nitronów wspomagana grupami kierującymi”

 

Publikacje

J. Brześkiewicz, B. Stańska, P. Dąbrowski, R. Loska, „C−H Activation and Cross‐Coupling of Acyclic Aldonitrone”, Eur. J. Org. Chem.

M. Sacha, M. Błaż, P. Byrski, P. Dąbrowski-Tumański, M. Chromiński, R. Loska, P. Włodarczyk-Pruszyński, S. Jastrzębski, „Molecule Edit Graph Attention Network: Modeling Chemical Reactions as Sequences of Graph Edits”, J. Chem. Inf. Model.

S. Ostrowska, T. Scattolin, S. P. Nolan, „N-Heterocyclic carbene complexes enabling the α-arylation of carbonyl compounds”, Chem. Comm.

M. Mąkosza, M. Bechcicka, K. Wojciechowski, „Simple Synthesis of Dimethyl Nitrobenzhydrylphosphonates and Heteroarylnitroarylacetonitriles via Vicarious Nucleophilic Substitution (VNS) Reaction”, Synthesis

K. Kisiel, J. Brześkiewicz, R. Loska, M. Mąkosza, „Transition Metal Free Nucleophilic Benzylation of Nitroarenes. Umpolung of the Friedel Crafts Reaction”, Adv. Synth. Catal.

P. Bukowska, J. Piechowska, R. Loska, „Azine-imidazole aza-BODIPY analogues with large Stokes shift”, Dyes and Pigments

R. Loska, „Recent Advances in Cycloaddition Reactions of Heterocyclic N-Oxides”, Topics in Heterocyclic Chemistry, O. Larionov (ed.)

Tematyka badań

  • C–H-Aktywacja nitronów katalizowana metalami przejściowymi
  • Synteza allenów
  • Nowe warianty nukleofilowego podstawienia wodoru w układach aromatycznych