Kierownik zespołu
dr hab. Rafał Loska, prof. IChO PAN

Profesorzy
Prof. Mieczysław Mąkosza

Asystenci
Dr Anjali

Doktoranci
Mgr Jakub Brześkiewicz
Mgr Barbara Stańska
M.Sc. Mastan Sharief Syed
Mgr Alicja Wasilewska-Rosa

Chemicy
Małgorzata Pawlak-Bechcicka

NCN OPUS 2022/47/B/ST4/01498
„Katalizowane palladem reakcje kaskadowe do szybkiego i enancjoselektywnego konstruowania policyklicznych struktur alkaloidów i produktów pseudo-naturalnych”

Publikacje

J. Brześkiewicz, R. Loska, „Construction of Nitrogen Spirocycles in a Tandem Co(III)-catalyzed C–H Activation/Dipolar Cycloaddition Reaction”, Advanced Synthesis & Catalysis

M. Barbasiewicz, M. Fedoryński, R. Loska and M. Mąkosza, „Analogy of the Reactions of Aromatic and Aliphatic π-Electrophiles with Nucleophiles”, Molecules

A. Wasilewska-Rosa, K. Kisiel, A. Tkaczyk, R. Loska, „Stereospecific Synthesis of Allenes from beta-Ketosulfones”, Adv. Synth. Catal.

J. Brześkiewicz, R. Loska, „Synthesis of Isoindole N-Oxides by Palladium-Catalyzed C–H Functionalization of Aldonitrones”, J. Org. Chem.

A. Zasada, J. Brześkiewicz, D. Antoniak, M. Bechcicka, R. Loska, M. Mąkosza, „Synthesis of Quinoxaline Derivatives via Aromatic Nucleophilic Substitution of Hydrogen”, Org. Biomol. Chem.

J. Brześkiewicz, B. Stańska, P. Dąbrowski, R. Loska, „C−H Activation and Cross‐Coupling of Acyclic Aldonitrone”, Eur. J. Org. Chem.

M. Sacha, M. Błaż, P. Byrski, P. Dąbrowski-Tumański, M. Chromiński, R. Loska, P. Włodarczyk-Pruszyński, S. Jastrzębski, „Molecule Edit Graph Attention Network: Modeling Chemical Reactions as Sequences of Graph Edits”, J. Chem. Inf. Model.

M. Mąkosza, „Does Nucleophilic Substitution in Nitroarenes Proceed via Single Electron Transfer (SET)?”Eur. J. Org.Chem.

M. Mąkosza, M. Bechcicka, K. Wojciechowski, „Simple Synthesis of Dimethyl Nitrobenzhydrylphosphonates and Heteroarylnitroarylacetonitriles via Vicarious Nucleophilic Substitution (VNS) Reaction”, Synthesis

M. Mąkosza, M. Fedoryński, „Dichlorocarbene and analogs: discovery, properties and reactions”, Russ. Chem. Bull.

K. Kisiel, J. Brześkiewicz, R. Loska, M. Mąkosza, „Transition Metal Free Nucleophilic Benzylation of Nitroarenes. Umpolung of the Friedel Crafts Reaction”, Adv. Synth. Catal.

P. Bukowska, J. Piechowska, R. Loska, „Azine-imidazole aza-BODIPY analogues with large Stokes shift”, Dyes and Pigments

R. Loska, „Recent Advances in Cycloaddition Reactions of Heterocyclic N-Oxides”, Topics in Heterocyclic Chemistry, O. Larionov (ed.)

Tematyka badań

  • C–H-Aktywacja nitronów katalizowana metalami przejściowymi
  • Synteza allenów
  • Nowe warianty nukleofilowego podstawienia wodoru w układach aromatycznych