Kierownik zespołu
dr hab. Wojciech Chaładaj, prof. IChO PAN

Doktoranci
Mgr Bartosz Bisek
M.Sc. Prachi Shah
M.Sc. Shrenik Sheth

NCN OPUS 2019/35/B/ST4/00599
„Kontrola regio- i stereoselektywności hydro- i karbofluorometylowania poprzez sekwencję hydro- lub karbometalowania i funkcjonalizację C-M”

Publikacje

G. Sanil, M. Krzeszewski, W. Chaładaj, W. Danikiewicz, I. Knysh, Ł. Dobrzycki, O. Staszewska-Krajewska, M. Cyrański, D. Jacquemin, D. T. Gryko, „Unprecedented 1,2-Aryl Shift Accompanying Double Alkyne Benzannulation”, Angew. Chem. Int. Ed.

A. Błocka,   J. Ostapko, W. Chaładaj, „Tandem Pd-catalyzed annulation/coupling of acetylenic enamines with aryl triflates”, Chem. Commun.

F. Lucio-Martínez, W. Chaładaj, „Fluoroalkyl Iodides in Fluoroalkylative Difunctionalization of C−C Multiple Bonds”, Adv. Synth. Catal.

K. Orłowska, J. V. Santiago, P. Krajewski, K. Kisiel, I. Deperasińska, K. Zawada, W. Chaładaj, D. Gryko, „UV Light Is No Longer Required for the Photoactivation of 1,3,4-Oxadiazolines”, ACS Catal.

W. Chaładaj, A. Kołodziejczyk, S. Domański, „Gold(I)-Catalyzed Conia-ene Cyclization of Internal ϵ-Acetylenic β-Ketoesters under High Pressure.”, ChemCatChem

S. Domański, O. Staszewska-Krajewska, W. Chaładaj, Pd-Catalyzed Carbonylative Carboperfluoroalkylation of Alkynes. „Through-Space 13C–19F Coupling as a Probe for Configuration Assignment of Fluoroalkyl-Substituted Olefins.”, J. Org. Chem.

M. Białkowska, W. Chaładaj, I. Deperasińska, A. Drzewiecka-Antonik, A. E. Koziol, A. Makarewicz, B. Kozankiewicz, „Single molecules of terrylene in di-substituted naphthalenes crystallizing in the herringbone pattern.”, RSC Adv.

Tematyka badań

  • Poszukiwanie nowych, katalizowanych palladem, multikomponentowych przemian alkinów, umożliwiających uzyskanie złożonych cząsteczek docelowych bezpośrednie z prostych bloków budulcowych.
  • Rozwój metod fluoroalkilowania związków organicznych, zwłaszcza poprzez katalizę tandemową lub sekwencyjną
  • Rozwój reakcji tandemowych obejmujących addycje do alkinów i nastepczą funkcjonalizację poprzez sprzęganie krzyżowe
  • Badanie mechanizmów reakcji katalizowanych metalami przejściowymi