Kierownik zespołu
Prof. dr hab. Bartłomiej Furman

Profesorzy
Prof. dr hab. Marek Chmielewski

Adiunkci
Dr Piotr Szcześniak

Asystenci
Dr inż. Paweł Czerwiński
Dr Supratim Chakraborty

Chemicy
Dr Barbara Grzeszczyk

Doktoranci
Mgr inż. Justyna Najczuk
Mgr Magdalena Dolna

NCN Sonata 2019/35/D/ST4/00028 „Fotochemiczne przegrupowanie N-podstawionych laktamów. Ekspansja pierścienia w kierunku złożonych układów heterocyklicznych”

NCN OPUS (2019/35/B/ST4/02794) „Synteza strukturalnie zróżnicowanych średnich i dużych pierścieni poprzez kontrolowany rozpad tetraoksanów i związków pokrewnych”

Publikacje

M. M. Więcław, B. Furman, Direct synthesis of anomeric tetrazolyl iminosugars from sugar-derived lactams, Beilstein J. Org. Chem.

P. Szcześniak, B. Grzeszczyk, B. Furman, „A Convenient Approach towards the Synthesis of ADMDP Type Iminosugars and Nojirimycin Derivatives from Sugar-Derived Lactams”, Molecules

P. Szcześniak, B. Furman, „Concise synthesis of bicyclic iminosugars via reductive functionalization of sugar-derived lactams and subsequent RCM reaction”, Org. Biomol. Chem.

P. Czerwiński, B. Furman, „Reductive Functionalization of Amides in Synthesis and for Modification of Bioactive Compounds”Front. Chem.

O. Gawryś, M. Rak, I. Baranowska, S. Bobis-Wozowicz, K. Szaro, Z. Madeja, E. Kula-Świeżewska, M. Masnyk, M. Chmielewski, E. Karnas, E. Kompanowska-Jezierska, „Polyprenol-Based Lipofecting Agents for In Vivo Delivery of Therapeutic DNA to Treat Hypertensive Rats”, Biochem. Genet.

K. Kabala, B. Grzeszczyk, B. Furman, M. Chmielewski, J. Solecka, A. Guspiel, „Synthesis of Monobactams via the Diastereoselective Kinugasa Reaction”, Synthesis

B. Szechner, A. Jaromin, S. Parapini, N. Basilico, B. Grzeszczyk, B. Furman, M. Chmielewski, „Glycosyl hydroperoxides: A new class of potential antimalarial agents”, Bioorg. Med. Chem.

P. Plata, U. Klimczak, B. Zambroń, ”Acyclic Remote 1,5- and 1,4,5-Stereocontrol in the Catalytic Stereoselective Reactions of β-Lactams with Aldehydes: The Effect of the N-Methylimidazole Ligand”, J. Org. Chem.

P. Szcześniak, O. Staszewska-Krajewska, B. Furman, J. Młynarski, „Solid supported Hayashi–Jørgensen catalyst as an efficient and recyclable organocatalyst for asymmetric Michael addition reactions”, Tetrahedron: Asymmetry

A. Domżalska, E. Maziarz, B. Furman, „A new synthesis of highly functionalized cyclohexenes via a vinylogous Ferrier-Petasis cyclization reaction”, Tetrahedron

M. Pieczykolan, B. Furman, M. Chmielewski, „Formal synthesis of Thienamycin”, J. Antibiot.

P. Szcześniak, O. Staszewska-Krajewska, B. Furman, J. Młynarski, „Asymmetric Synthesis of Cyclic Nitrones via Organocatalytic Michael Addition of Aldehydes to Nitroolefins and Subsequent Reductive Cyclization”, ChemistrySelect

G. Lipner, A. Ulikowski, A. Domżalska, B. Furman, „Flexible synthesis of fused piperidinones and application in the synthesis of (+/-)-myrtine”, Tetrahedron

M. Pieczykolan, O. Staszewska-Krajewska, B. Furman, M. Chmielewski, „1,3-Dipolar cycloaddition of a cyclic nitrone derived from 2-deoxy-D-ribose to alpha,beta-unsaturated lactones: An entry to carbapenem antibiotics”, Carbohydr. Res.

P. Szcześniak, A. Ulikowski, O. Staszewska-Krajewska, G. Lipner, B. Furman, „Stereoselective synthesis of benzoquinolizidines and related homologues via intramolecular addition to dihydropyridones”, Tetrahedron

K. Wolosewicz, M. Michalak, J. Adamek, B. Furman, “Studies on the Enantioselective Kinugasa Reaction: Efficient Synthesis of beta-Lactams Catalyzed by N-PINAP/CuX Complexes”, Eur. J. Org. Chem.

M. Soluch, B. Grzeszczyk, O. Staszewska-Krajewska, M. Chmielewski, B. Furman, „Synthesis of Thienamycin methyl ester from 2-deoxy-D-ribose via Kinugasa reaction”, J. Antibiot.

A. Ulikowski, B. Furman, „Schwartz’s Reagent-Mediated Regiospecific Synthesis of 2,3-Disubstituted Indoles from Isatins”, Org. Lett.

L. Mucha, K. Parda, O. Staszewska-Krajewska, S. Stecko, A. Ulikowski, J. Frelek, A. Suszczyńska, M. Chmielewski, B. Furman, „Diastereoselective synthesis of beta-lactams via Kinugasa reaction of acyclic chiral nitrones”, Tetrahedron: Asymmetry

TEMATyka badań

  • Chemoselektywna aktywacja karbonylowych grup amidowych na czynniki nukleofilowe
  • Reakcja Kinugasy jako stereoselektywna metoda syntezy wysoce sfunkcjonalizowanych β-laktamów
  • Badania nad rearanżacją eterów winylowych i alkoksydienów
  • Reakcje z udziałem sfunkcjonalizowanych związków metaloorganicznych
  • Oprogramowanie Tesliper do usprawnienia procesu symulacji widm optycznych