Kierownik zespołu
Prof. Bartłomiej Furman

Profesorzy
Prof. Marek Chmielewski

Adiunkci
Dr Bartosz Zambroń

Asystenci
Mgr inż. Michał Więcław

Chemicy
Dr Barbara Grzeszczyk

Doktoranci
Mgr Magdalena Dolna
Mgr inż. Paweł Czerwiński
Mgr Rafał Kutaszewicz

OPUS 2019/35/B/ST4/02794  kierownik B. Furman
„Synteza strukturalnie zróżnicowanych średnich i dużych pierścieni poprzez kontrolowany rozpad tetraoksanów i związków pokrewnych”

PRELUDIUM 2018/29/N/ST5/01938 kierownik P. Czerwiński
„Chemoselektywna synteza trudnodostępnych imin i kationów iminiowych z pasywnych amidów oraz ich użyteczne transformacje i praktyczne wykorzystanie”

Publikacje

K. Kabala, B. Grzeszczyk, B. Furman, M. Chmielewski, J. Solecka, A. Guspiel, „Synthesis of Monobactams via the Diastereoselective Kinugasa Reaction”, Synthesis

B. Szechner, A. Jaromin, S. Parapini, N. Basilico, B. Grzeszczyk, B. Furman, M. Chmielewski, „Glycosyl hydroperoxides: A new class of potential antimalarial agents”, Bioorg. Med. Chem.

P. Plata, U. Klimczak, B. Zambroń, ”Acyclic Remote 1,5- and 1,4,5-Stereocontrol in the Catalytic Stereoselective Reactions of β-Lactams with Aldehydes: The Effect of the N-Methylimidazole Ligand”, J. Org. Chem.

P. Szcześniak, O. Staszewska-Krajewska, B. Furman, J. Młynarski, „Solid supported Hayashi–Jørgensen catalyst as an efficient and recyclable organocatalyst for asymmetric Michael addition reactions”, Tetrahedron: Asymmetry

A. Domżalska, E. Maziarz, B. Furman, „A new synthesis of highly functionalized cyclohexenes via a vinylogous Ferrier-Petasis cyclization reaction”, Tetrahedron

M. Pieczykolan, B. Furman, M. Chmielewski, „Formal synthesis of Thienamycin”, J. Antibiot.

P. Szcześniak, O. Staszewska-Krajewska, B. Furman, J. Młynarski, „Asymmetric Synthesis of Cyclic Nitrones via Organocatalytic Michael Addition of Aldehydes to Nitroolefins and Subsequent Reductive Cyclization”, ChemistrySelect

G. Lipner, A. Ulikowski, A. Domżalska, B. Furman, „Flexible synthesis of fused piperidinones and application in the synthesis of (+/-)-myrtine”, Tetrahedron

M. Pieczykolan, O. Staszewska-Krajewska, B. Furman, M. Chmielewski, „1,3-Dipolar cycloaddition of a cyclic nitrone derived from 2-deoxy-D-ribose to alpha,beta-unsaturated lactones: An entry to carbapenem antibiotics”, Carbohydr. Res.

P. Szcześniak, A. Ulikowski, O. Staszewska-Krajewska, G. Lipner, B. Furman, „Stereoselective synthesis of benzoquinolizidines and related homologues via intramolecular addition to dihydropyridones”, Tetrahedron

K. Wolosewicz, M. Michalak, J. Adamek, B. Furman, “Studies on the Enantioselective Kinugasa Reaction: Efficient Synthesis of beta-Lactams Catalyzed by N-PINAP/CuX Complexes”, Eur. J. Org. Chem.

M. Soluch, B. Grzeszczyk, O. Staszewska-Krajewska, M. Chmielewski, B. Furman, „Synthesis of Thienamycin methyl ester from 2-deoxy-D-ribose via Kinugasa reaction”, J. Antibiot.

A. Ulikowski, B. Furman, „Schwartz’s Reagent-Mediated Regiospecific Synthesis of 2,3-Disubstituted Indoles from Isatins”, Org. Lett.

L. Mucha, K. Parda, O. Staszewska-Krajewska, S. Stecko, A. Ulikowski, J. Frelek, A. Suszczyńska, M. Chmielewski, B. Furman, „Diastereoselective synthesis of beta-lactams via Kinugasa reaction of acyclic chiral nitrones”, Tetrahedron: Asymmetry

TEMATyka badań

  • Chemoselektywna aktywacja karbonylowych grup amidowych na czynniki nukleofilowe
  • Reakcja Kinugasy jako stereoselektywna metoda syntezy wysoce sfunkcjonalizowanych β-laktamów
  • Badania nad rearanżacją eterów winylowych i alkoksydienów
  • Reakcje z udziałem sfunkcjonalizowanych związków metaloorganicznych