Head of the group
Prof. Bartłomiej Furman

Professors
Prof. Marek Chmielewski

Adjuncts
Dr Bartosz Zambroń

Assistants
Dr inż. Natalia Buszta
Mgr inż. Michał Więcław

Chemists
Dr Barbara Grzeszczyk

PhD students
Mgr Magdalena Dolna
Mgr inż. Paweł Czerwiński
Mgr Rafał Kutaszewicz
Mgr inż. Justyna Najczuk

OPUS 2019/35/B/ST4/02794  kierownik B. Furman
„Synteza strukturalnie zróżnicowanych średnich i dużych pierścieni poprzez kontrolowany rozpad tetraoksanów i związków pokrewnych”

PRELUDIUM 2018/29/N/ST5/01938 kierownik P. Czerwiński
„Chemoselektywna synteza trudnodostępnych imin i kationów iminiowych z pasywnych amidów oraz ich użyteczne transformacje i praktyczne wykorzystanie”

Publications

M. M. Więcław, B. Furman, Direct synthesis of anomeric tetrazolyl iminosugars from sugar-derived lactams, Beilstein J. Org. Chem.

P. Szcześniak, B. Grzeszczyk, B. Furman, „A Convenient Approach towards the Synthesis of ADMDP Type Iminosugars and Nojirimycin Derivatives from Sugar-Derived Lactams”, Molecules

P. Szcześniak, B. Furman, „Concise synthesis of bicyclic iminosugars via reductive functionalization of sugar-derived lactams and subsequent RCM reaction”, Org. Biomol. Chem.

P. Czerwiński, B. Furman, „Reductive Functionalization of Amides in Synthesis and for Modification of Bioactive Compounds”Front. Chem.

O. Gawryś, M. Rak, I. Baranowska, S. Bobis-Wozowicz, K. Szaro, Z. Madeja, E. Kula-Świeżewska, M. Masnyk, M. Chmielewski, E. Karnas, E. Kompanowska-Jezierska, „Polyprenol-Based Lipofecting Agents for In Vivo Delivery of Therapeutic DNA to Treat Hypertensive Rats”, Biochem. Genet.

A. Domzalska-Pieczykolan, I. Funes-Ardoiz, B. Furman, C. Bolm, „Selective Approaches to α‐ and β‐Arylated Vinyl Ethers”, Angew. Chem. Int. Ed.

K. Kabala, B. Grzeszczyk, B. Furman, M. Chmielewski, J. Solecka, A. Guśpiel, „Synthesis of Monobactams via the Diastereoselective Kinugasa Reaction”, Synthesis

B. Szechner, A. Jaromin, S. Parapini, N. Basilico, B. Grzeszczyk, B. Furman, M. Chmielewski, „Glycosyl hydroperoxides: A new class of potential antimalarial agents”, Bioorg. Med. Chem.

P. Plata, U. Klimczak, B. Zambroń, ”Acyclic Remote 1,5- and 1,4,5-Stereocontrol in the Catalytic Stereoselective Reactions of β-Lactams with Aldehydes: The Effect of the N-Methylimidazole Ligand”, J. Org. Chem.

P. Szcześniak, O. Staszewska-Krajewska, B. Furman, J. Młynarski, „Solid supported Hayashi–Jørgensen catalyst as an efficient and recyclable organocatalyst for asymmetric Michael addition reactions”, Tetrahedron: Asymmetry

A. Domżalska, E. Maziarz, B. Furman, „A new synthesis of highly functionalized cyclohexenes via a vinylogous Ferrier-Petasis cyclization reaction”, Tetrahedron

M. Pieczykolan, B. Furman, M. Chmielewski, „Formal synthesis of Thienamycin”, J. Antibiot.

P. Szcześniak, O. Staszewska-Krajewska, B. Furman, J. Młynarski, „Asymmetric Synthesis of Cyclic Nitrones via Organocatalytic Michael Addition of Aldehydes to Nitroolefins and Subsequent Reductive Cyclization”, Chemistry Select

G. Lipner, A. Ulikowski, A. Domżalska, B. Furman, „Flexible synthesis of fused piperidinones and application in the synthesis of (+/-)-myrtine”, Tetrahedron

M. Pieczykolan, O. Staszewska-Krajewska, B. Furman, M. Chmielewski, „1,3-Dipolar cycloaddition of a cyclic nitrone derived from 2-deoxy-D-ribose to alpha,beta-unsaturated lactones: An entry to carbapenem antibiotics”, Carbohydr. Res.

P. Szcześniak, A. Ulikowski, O. Staszewska-Krajewska, G. Lipner, B. Furman, „Stereoselective synthesis of benzoquinolizidines and related homologues via intramolecular addition to dihydropyridones”, Tetrahedron

K. Wolosewicz, M. Michalak, J. Adamek, B. Furman, “Studies on the Enantioselective Kinugasa Reaction: Efficient Synthesis of beta-Lactams Catalyzed by N-PINAP/CuX Complexes”, Eur. J. Org. Chem.

M. Soluch, B. Grzeszczyk, O. Staszewska-Krajewska, M. Chmielewski, B. Furman, „Synthesis of Thienamycin methyl ester from 2-deoxy-D-ribose via Kinugasa reaction”, J. Antibiot.

A. Ulikowski, B. Furman, „Schwartz’s Reagent-Mediated Regiospecific Synthesis of 2,3-Disubstituted Indoles from Isatins”, Org. Lett.

L. Mucha, K. Parda, O. Staszewska-Krajewska, S. Stecko, A. Ulikowski, J. Frelek, A. Suszczyńska, M. Chmielewski, B. Furman, „Diastereoselective synthesis of beta-lactams via Kinugasa reaction of acyclic chiral nitrones”, Tetrahedron: Asymmetry

RESEARCH TOPICS

  • Chemoselective activation of amide carbonyls towards nucleophilic reagents
  • Kinugasa Reaction as a Stereoselective Method of β-Lactams Synthesis: Advanced Applications
  • Studies on the rearrangement of vinyl ethers and alkoxydienes
  • Reactions of functionalized organometallic compounds