Kierownik zespołu
dr hab. Bartosz Zambroń

Asystenci
Dr Maciej Jelecki

Doktoranci
Rajasekar Marimuthu, M.Sc.

NCN SONATA BIS (2022/46/E/ST4/00163)  „Stereoselektywna dearomatyzacja nieaktywowanych arenów drogą „wędrującego alkenu”: Szybki dostęp do poli- i spirocyklicznych układów o wysokiej wartości dodanej z łatwo dostępnych związków aromatycznych”

PUBLIKACJE

TEMATYKA BADAŃ

  • Stereokontrolowana synteza organiczna
  • Procesy stereoselektywnej dearomatyzacji
  • Reakcje sfunkcjonalizowanych związków metaloorganicznych
  • Chemia związków heterocyklicznych