Head of the group
dr hab. Bartosz Zambroń

Assistants
Dr Maciej Jelecki

PhD Students
Rajasekar Marimuthu, M.Sc.

NCN SONATA BIS (2022/46/E/ST4/00163)  „Stereoselektywna dearomatyzacja nieaktywowanych arenów drogą „wędrującego alkenu”: Szybki dostęp do poli- i spirocyklicznych układów o wysokiej wartości dodanej z łatwo dostępnych związków aromatycznych”

Publications

Research topics

  • Stereocontrolled organic synthesis
  • Stereoselective dearomatization processes
  • Reactions of functionalized organometallic compounds
  • Heterocyclic chemistry