Zbigniew Wróbel

zbigniew.wrobel@icho.edu.pl

Kierownik zespołu
dr hab. Zbigniew Wróbel, prof. IChO PAN

Asystenci
Dr Andrzej Kwast

Publikacje

M. Walewska-Królikiewicz, B. Wilk, A. Kwast, Z. Wróbel, „(2-Aminoaryl)iminophosphoranes as Versatile Starting Materials for the Synthesis of 1-Aryl-2-trifluoromethylbenzimidazoles”, Synlett

I. Kulszewicz-Bajer, R. Nowakowski, M. Zagórska, A. Maranda-Niedbała, W. Mech, Z. Wróbel, J. Drapała, I. Wielgus, K. P. Korona, „Copolymers Containing 1-Methyl-2-phenyl-imidazole Moieties as Permanent Dipole Generating Units: Synthesis, Spectroscopic, Electrochemical, and Photovoltaic Properties”, Molecules

T. Marszałek, I. Krygier, A. Proń, Z. Wróbel, P.M.W. Blom, I. Kulszewicz-Bajer, W. Pisula, „Self-assembly and charge carrier transport of sublimated dialkyl substituted quinacridones”, Org. Electron.

M. Tryniszewski, R. Bujok, P. Cmoch, R. Gańczarczyk, I. Kulszewicz-Bajer, Z. Wróbel, „Direct Reductive Cyclocondensation of the Nitro Group with the Amido Group: Key Role of the Iminophosphorane Intermediate in the Synthesis of 1,4-Dibenzodiazepine Derivatives”, J. Org. Chem.

P. Bujak, Z. Wróbel, M. Penkala, K. Kotwica, A. Kmita, M. Gajewska, A. Ostrowski, P. Kowalik, A. Proń, „Highly Luminescent Ag–In–Zn–S Quaternary Nanocrystals: Growth Mechanism and Surface Chemistry Elucidation”, Inorg. Chem.

Z. Wróbel, R. Bujok, M. Tryniszewski, A. Kwast, “Simple synthesis of 2-alkylidene- and 2-keto-7-triazolylquinoxaline systems from 2-nitrosodiarylamines”, Arkivoc

tematyka badań

  • Opracowywanie nowych metod syntezy heterocykli azotowych wychodząc z aromatycznych związków nitrowych jako substratów. Wykorzystanie powstających przejściowo związków nitrozowych do syntezy heterocykli azotowych takich jak indole, chinoliny, fenazyny i inne. Powiększenie skali tych syntez do przynajmniej multigramowej
  • Synteza na zlecenie