Kierownik zespołu
Prof. Agnieszka Szumna

Asystenci
Dr Hanna Jędrzejewska
Dr Arturo llamosi Fornes
Dr Esma Abdurakhmanova
Mgr inż. Marek Szymański

Doktoranci
Mgr inż. Arkadiusz Sakowicz
Mgr Agnieszka Głowacka
Mgr Paulina Jurek

NCN OPUS 2021/41/B/ST4/01650
„Mechanochemiczna indukcja samoasocjacji kapsuł molekularnych opartych na anionach”

NCN MINIATURA 2022/06/X/ST4/01360
„Selektywna semihydrogenacja wiązania potrójnego C-C w reakcjach tandemowych”

Premia na Horyzoncie 416495/PnH/2018
„Sieć funkcjonalnych kontenerów molekularnych z możliwościami kontrolowanego przełączania”

NAWA Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską PPN/BIL/2018/1/00063/U/00001
„Enkapsulacja potencjalnych leków na bazie kompleksów matali w kapsułach supramolekularnych ”

Wroclaw Centre for Networking and Supercomputing (299)
“Ab inito calculations of chiroptical properties of inherently chiral molecules”

Publikacje

P. Jurek, H. Jędrzejewska, M. F. Rode, A. Szumna, „Recognition-Induced Enhanced Emission of Core-Fluorescent ESIPT-type Macrocycles”, Chem. Eur. J.

E. R. Abdurakhmanova, P. Cmoch, A. Szumna, „Three modes of interactions between anions and phenolic macrocycles: a comparative study”, Org. Biomol. Chem.

M. Grajda, G. Staros, H. Jędrzejewska, A. Szumna, „Toward Coordination Cages with Hybrid Chirality: Amino Acid-Induced Chirality on Metal Centers”, Inorg. Chem.

A. Sakowicz, A. Szumna, „Chiral Water-Soluble Molecular Capsules With Amphiphilic Interiors”, Front. Chem.

M. Chwastek, P. Cmoch, A. Szumna, „Anion-Based Self-assembly of Resorcin[4]arenes and Pyrogallol[4]arenes”, J. Am. Chem. Soc.

M. Chwastek, P. Cmoch, A. Szumna, „Dodecameric Anion‐Sealed Capsules based on Pyrogallol[5]arenes and Resorcin[5]arenes”, Angew. Chem. Int. Ed.

R. Orłowski, J. A. Clark, J. B. Derr, E. M. Espinoza, M. F. Mayther, O. Staszewska-Krajewska, J. R. Winkler, H. Jędrzejewska, A. Szumna, H. B. Gray, V. I. Vullev, D. T. Gryko, „Role of intramolecular hydrogen bonds in promoting electron flow through amino acid and oligopeptide conjugates”, Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.

M. Szymański, M. Grajda, A. Szumna, „Amplification of Electronic Circular Dichroism—A Tool to Follow Self-Assembly of Chiral Molecular Capsules”, Molecules

M. Gilski, P. Bernatowicz, A. Sakowicz, M. P. Szymański , A. Zalewska , A. Szumna, M. Jaskólski, „C60 in a peptidic cage: a case of symmetry mismatch studied by crystallography and solid-state NMR”, Acta. Cryst. B. Struct. Sci. Cryst. Eng. Mater.

S. J. Nemat, H. Jędrzejewska, A. Prescimone, A. Szumna, K. Tiefenbacher, „Catechol[4]arene: The Missing Chiral Member of the Calix[4]arene Family”, Org. Lett.

M. Chwastek, A. Szumna, „Higher Analogues of Resorcinarenes and Pyrogallolarenes: Bricks for Supramolecular Chemistry”, Org. Lett.

A. Szafraniec, M. Grajda, H. Jędrzejewska, A. Szumna, W. Iwanek, „Enaminone Substituted Resorcin[4]arene—Sealing of an Upper-Rim with a Directional System of Hydrogen-Bonds”, Int. J. Mol. Sci.

H. Jędrzejewska, E. Wielgus, S. Kaźmierski, H. Rogala, M. Wierzbicki, A. Wróblewska, T. Pawlak, M. J. Potrzebowski, A. Szumna, „Porous Molecular Capsules as Non‐Polymeric Transducers of Mechanical Forces to Mechanophores”, Chem. Eur. J.

M. P. Szymański, J. S. Czajka, P. Cmoch, W. Iwanek, A. Szumna, „Interlaced capsules by self-assembly of cavitands substituted with tripeptides and tetrapeptides”, Supramol. Chem.

S. Kosiorek, B. Rosa, T. Boinski, H. Butkiewicz, M. P. Szymański, O. Danylyuk, A. Szumna, V. Sashuk, „Pillar[4]pyridinium: a square-shaped molecular box”, Chem. Commun.

M. Grajda, M. J. Lewińska and A. Szumna, „The templation effect as a driving force for the self-assembly of hydrogen-bonded peptidic capsules in competitive media”, Org. Biomol. Chem.

M. P. Szymański, H. Jędrzejewska, M. Wierzbicki, A. Szumna, „On the mechanism of mechanochemical molecular encapsulation in peptidic capsules”, Phys. Chem. Chem. Phys.

M. Wierzbicki, A. A. Głowacka, M. P. Szymański, A. Szumna, J.„A chiral member of the family of organic hexameric cages”, Chem. Commun.

T. Boinski, A. Szumna, „Hybrid[4]arenes with anthracene units and tuneable cavities”, New J. Chem.

H. Jędrzejewska, A. Szumna, „Making a Right or Left Choice: Chiral Self-Sorting as a Tool for the Formation of Discrete Complex Structures”, Chem. Rev.

tematyka badań

  • peptydowe kawitandy i kapsuły supramolekularne, ich właściwości kompleksujące , chiralne rozpoznanie (Wykorzystanie pochodnych aminokwasów i krótkich peptydów pozwala na otrzymanie chiralnych kawitandów o zróżnicowanych właściwościach.)
  • kawitandy o rozszerzonym chromoforze, właściwości fotofizyczne kompleksów gość-gospodarz
  • wielokomponentowe kapsuły molekularne, oddziaływania gość-gospodarz, reakcje wewnątrz kontenerów molekularnych (Wprowadzenie różnorodnych grup funkcyjnych do szkieletów makrocyklicznych oraz pozostałych bloków budulcowych umożliwia otrzymanie kapsuł o sfunkcjonalizowanym wnętrzu.)
  • oddziaływania związków makrocyklicznych z białkami w roztworze oraz w ciele stałym (ko-krystalizacja) (Asocjacja związków małocząsteczkowych i białek oraz samoorganizacja białek w strukturach COF ułatwia krystalizację tych ostatnich.)
  • mechanochemia kontenerów molekularnych oraz kompleksów supramolekularnych (Metody mechanochemiczne umożliwiają zmianę właściwości kompleksujących.)
  • nowe związki makrocykliczne (Synteza nowych szkieletów supramolekularnych o zmienionym kształcie, geometrii i właściwościach kompleksujących.)