Kierownik zespołu
Prof. dr hab. Agnieszka Szumna

Asystenci
Dr Esma Abdurakhmanova
M.Sc. Arturo llamosi Fornes
Dr Hanna Jędrzejewska
Dr inż. Marek Szymański

Doktoranci
M.Sc. Deepshikha Priyadarshini
Mgr Agnieszka Głowacka

NCN OPUS 2023/49/B/ST5/02466
„Luminescencyjne kapsuły i klatki koordynacyjne oparte na peptydach – w kierunku inspirowanych naturą wnęk oświetlonych chiralnym światłem”

NCN OPUS 2021/41/B/ST4/01650
„Mechanochemiczna indukcja samoasocjacji kapsuł molekularnych opartych na anionach”

Wroclaw Centre for Networking and Supercomputing (299)
“Ab inito calculations of chiroptical properties of inherently chiral molecules”

Publikacje

D. L. Stares, A. Szumna, C. A. Schalley, „Encapsulation in Charged Droplets Generates Distorted Host-Guest Complexes”, Chem. Eur. J.

D. Gryko, A. Szumna, R. Aav, T. Soós, „ChemEASTry Europe, the Status of the Chemical Sciences in a Growing Region”, Org. Lett.

P. Jurek, M. F. Rode, M. P. Szymański, M. Banasiewicz, A. Szumna, „Macrocyclic luminophores under confinement in a polymeric matrix – induction of large-Stokes shift by inter-unit proton transfer”, J. Mater. Chem. C

P. Jurek, H. Jędrzejewska, M. F. Rode, A. Szumna, „Recognition-Induced Enhanced Emission of Core-Fluorescent ESIPT-type Macrocycles”, Chem. Eur. J.

M. Chwastek, P. Cmoch, A. Szumna, „Dodecameric Anion‐Sealed Capsules based on Pyrogallol[5]arenes and Resorcin[5]arenes”, Angew. Chem. Int. Ed.

R. Orłowski, J. A. Clark, J. B. Derr, E. M. Espinoza, M. F. Mayther, O. Staszewska-Krajewska, J. R. Winkler, H. Jędrzejewska, A. Szumna, H. B. Gray, V. I. Vullev, D. T. Gryko, „Role of intramolecular hydrogen bonds in promoting electron flow through amino acid and oligopeptide conjugates”, Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.

M. Szymański, M. Grajda, A. Szumna, „Amplification of Electronic Circular Dichroism—A Tool to Follow Self-Assembly of Chiral Molecular Capsules”, Molecules

M. Gilski, P. Bernatowicz, A. Sakowicz, M. P. Szymański , A. Zalewska , A. Szumna, M. Jaskólski, „C60 in a peptidic cage: a case of symmetry mismatch studied by crystallography and solid-state NMR”, Acta. Cryst. B. Struct. Sci. Cryst. Eng. Mater.

S. J. Nemat, H. Jędrzejewska, A. Prescimone, A. Szumna, K. Tiefenbacher, „Catechol[4]arene: The Missing Chiral Member of the Calix[4]arene Family”, Org. Lett.

M. Chwastek, A. Szumna, „Higher Analogues of Resorcinarenes and Pyrogallolarenes: Bricks for Supramolecular Chemistry”, Org. Lett.

A. Szafraniec, M. Grajda, H. Jędrzejewska, A. Szumna, W. Iwanek, „Enaminone Substituted Resorcin[4]arene—Sealing of an Upper-Rim with a Directional System of Hydrogen-Bonds”, Int. J. Mol. Sci.

H. Jędrzejewska, E. Wielgus, S. Kaźmierski, H. Rogala, M. Wierzbicki, A. Wróblewska, T. Pawlak, M. J. Potrzebowski, A. Szumna, „Porous Molecular Capsules as Non‐Polymeric Transducers of Mechanical Forces to Mechanophores”, Chem. Eur. J.

M. P. Szymański, J. S. Czajka, P. Cmoch, W. Iwanek, A. Szumna, „Interlaced capsules by self-assembly of cavitands substituted with tripeptides and tetrapeptides”, Supramol. Chem.

S. Kosiorek, B. Rosa, T. Boinski, H. Butkiewicz, M. P. Szymański, O. Danylyuk, A. Szumna, V. Sashuk, „Pillar[4]pyridinium: a square-shaped molecular box”, Chem. Commun.

M. Grajda, M. J. Lewińska and A. Szumna, „The templation effect as a driving force for the self-assembly of hydrogen-bonded peptidic capsules in competitive media”, Org. Biomol. Chem.

M. P. Szymański, H. Jędrzejewska, M. Wierzbicki, A. Szumna, „On the mechanism of mechanochemical molecular encapsulation in peptidic capsules”, Phys. Chem. Chem. Phys.

M. Wierzbicki, A. A. Głowacka, M. P. Szymański, A. Szumna, J.„A chiral member of the family of organic hexameric cages”, Chem. Commun.

T. Boinski, A. Szumna, „Hybrid[4]arenes with anthracene units and tuneable cavities”, New J. Chem.

H. Jędrzejewska, A. Szumna, „Making a Right or Left Choice: Chiral Self-Sorting as a Tool for the Formation of Discrete Complex Structures”, Chem. Rev.

tematyka badań

  • peptydowe kawitandy i kapsuły supramolekularne, ich właściwości kompleksujące , chiralne rozpoznanie (Wykorzystanie pochodnych aminokwasów i krótkich peptydów pozwala na otrzymanie chiralnych kawitandów o zróżnicowanych właściwościach.)
  • kawitandy o rozszerzonym chromoforze, właściwości fotofizyczne kompleksów gość-gospodarz
  • wielokomponentowe kapsuły molekularne, oddziaływania gość-gospodarz, reakcje wewnątrz kontenerów molekularnych (Wprowadzenie różnorodnych grup funkcyjnych do szkieletów makrocyklicznych oraz pozostałych bloków budulcowych umożliwia otrzymanie kapsuł o sfunkcjonalizowanym wnętrzu.)
  • oddziaływania związków makrocyklicznych z białkami w roztworze oraz w ciele stałym (ko-krystalizacja) (Asocjacja związków małocząsteczkowych i białek oraz samoorganizacja białek w strukturach COF ułatwia krystalizację tych ostatnich.)
  • mechanochemia kontenerów molekularnych oraz kompleksów supramolekularnych (Metody mechanochemiczne umożliwiają zmianę właściwości kompleksujących.)
  • nowe związki makrocykliczne (Synteza nowych szkieletów supramolekularnych o zmienionym kształcie, geometrii i właściwościach kompleksujących.)