Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa 42 P.O.B. 58
tel. +48 (22) 343 20 00, fax +48 (22) 632 66 81
e-mail: icho-s at icho.edu.pl
Strona główna

IChO PAN zajął drugie miejsce w kategorii jednostek naukowych w Polsce

SCImago Institutions Rankings

W rankingu jakości instytucji naukowych SCImago Institutions Rankings, obejmującym lata 2007-2011, w najbardziej prestiżowej kategorii Q1, Instytut Chemii Organicznej PAN zajął drugie miejsce w kategorii jednostek naukowych w Polsce, tuż za Instytutem Chemii Fizycznej PAN. Kategoria Q1 uwzględnia wyłącznie publikacje w najwyżej notowanych czasopismach naukowych świata.

Warto zwrócić uwagę, że w pierwszej dziesiątce rankingu znalazło się aż dziewięć instytutów Polskiej Akademii Nauk, a wśród pierwszych piętnastu – trzynaście. Jest to ważny przyczynek do dyskusji na temat roli tych instytutów w polskiej nauce, która, zwłaszcza w ostatnich latach, jest stanowczo niedoceniana.

Klasyfikacja SCImago Institutions Rankings obejmuje wszystkie jednostki naukowe świata, które w ostatnim roku analizowanej pięciolatki opublikowały co najmniej 100 prac naukowych zarejestrowanych przez bazę danych Scopus, prowadzoną przez Elsevier, jedno z największych wydawnictw naukowych świata.


Klasyfikacja SCImago Institutions Rankings


Tabela z pełnymi wynikami dla Polski »

Zespół prof. Zofii Urbańczyk-Lipkowskiej laureatem Nagrody im. dr Ludwika Rajchmana I stopnia

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przyznał Nagrodę im. dr Ludwika Rajchmana I stopnia zespołowi, którego członkami są między innymi pracownicy naszego Instytutu: prof. Zofia Urbańczyk-Lipkowska, dr Marta Sowińska, dr Piotr Polcyn i mgr Paulina Zielińska. Nagroda została Przyznana za cykl prac związanych z badaniami aktywności biologicznej, w tym inhibicji DD-peptydaz, właściwości przeciwdrobnoustrojowych i hemolitycznych nowych związków chemicznych uzyskanych ze źródeł naturalnych na drodze biosyntezy oraz otrzymanych metodą syntezy chemicznej. Wyniki powyższych badań mają zarówno wartość poznawczą jak i aplikacyjną.

Autorzy powyższych prac są jednocześnie twórcami zgłoszenia patentowego*, którego przedmiotem jest synteza i zastosowanie dendrymerów, polimerycznych związków o działaniu przeciwbakteryjnym.

*Wynalazek p.t. „Amfifilowe dendrymery o hydrofobowym rdzeniu zawierające w swej budowie centralnie i terminalnie umieszczone aminokwasy lub ich pochodne oraz ich zastosowania” (nr P.404885) powstał podczas realizacji projektu rozwojowego koordynowanego przez IChO PAN i finansowanego przez NCBiR p.t. „Założenia technologiczne otrzymywania oraz badania przedkliniczne niskocząsteczkowych peptydowych związków dendrymerycznych o własnościach przeciwdrobnoustrojowych do zastosowań u ludzi i zwierząt”.


Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

stat4u
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej