Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa 42 P.O.B. 58
tel. +48 (22) 343 20 00, fax +48 (22) 632 66 81
e-mail: icho-s at icho.edu.pl
Strona główna

Nauka to Wolność

Profesor Janusz Jurczak uhonorowany Medalem im. prof. Wojciecha Świętosławskiego

Prof. Janusz Jurczak

Z przyjemnością informujemy, że prof. Janusz Jurczak, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, został decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego uhonorowany Medalem im. prof. Wojciecha Świętosławskiego. Wręczenie Medalu odbędzie się podczas 30 Walnego Zjazdu SITPChem we wrześniu br.

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego

Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Instytut Chemii Organicznej beneficjentem dwóch grantów SYMFONIA

Dnia 30 lipca br. NCN ogłosił wyniki konkursu SYMFONIA 2, w ramach którego zgłaszano projekty badawcze o charakterze multidyscyplinarnym, realizowane prze konsorcja złożone z jednostek badawczych o często bardzo odmiennych profilach naukowych. Z satysfakcją informujemy, że wśród sześciu projektów zakwalifikowanych do finansowania (na 59 zgłoszonych), dwa zostały zgłoszone przez konsorcja, w których koordynatorem jest Instytut Chemii Organicznej PAN. Projekty te to:

• „Rozwój ‘Komputerowej Lingwistyki Chemicznej’ i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych” (kierownik: dr Bartosz Grzybowski).

• „Witamina B12 jako transporter przeciwbakteryjnych modyfikowanych oligonukleotydów” (kierownik: dr hab. Dorota Gryko).

Ten znakomity wynik kolejny raz potwierdza bardzo wysoką pozycję naukową naszego Instytutu, nie znajdującą niestety odzwierciedlenia w wynikach oceny parametrycznej jednostek naukowych.
Kierownikom projektów życzymy powodzenia w ich realizacji.

Pełna lista projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SYMFONIA 2 znajduje się pod adresem: www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-07-30-wyniki-symfonia2.

Wyróżnienie Ministra dla zespołu prof. Zofii Lipkowskiej

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Podczas XXI Giełdy Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2013 roku zespół prof. Zofii Lipkowskiej we współpracy z naukowcami z innych instytucji został uhonorowany przez Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dyplomem za projekt „Nietoksyczne, bogate w tryptofan dendrymery o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i antynowotworowych”.

Jest to kolejna nagroda dla zespołu prof. Lipkowskiej za innowacje i wynalazczość.


Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

IChO PAN zajął drugie miejsce w kategorii jednostek naukowych w Polsce

SCImago Institutions Rankings

W rankingu jakości instytucji naukowych SCImago Institutions Rankings, obejmującym lata 2007-2011, w najbardziej prestiżowej kategorii Q1, Instytut Chemii Organicznej PAN zajął drugie miejsce w kategorii jednostek naukowych w Polsce, tuż za Instytutem Chemii Fizycznej PAN. Kategoria Q1 uwzględnia wyłącznie publikacje w najwyżej notowanych czasopismach naukowych świata.

Warto zwrócić uwagę, że w pierwszej dziesiątce rankingu znalazło się aż dziewięć instytutów Polskiej Akademii Nauk, a wśród pierwszych piętnastu – trzynaście. Jest to ważny przyczynek do dyskusji na temat roli tych instytutów w polskiej nauce, która, zwłaszcza w ostatnich latach, jest stanowczo niedoceniana.

Klasyfikacja SCImago Institutions Rankings obejmuje wszystkie jednostki naukowe świata, które w ostatnim roku analizowanej pięciolatki opublikowały co najmniej 100 prac naukowych zarejestrowanych przez bazę danych Scopus, prowadzoną przez Elsevier, jedno z największych wydawnictw naukowych świata.


Klasyfikacja SCImago Institutions Rankings


Tabela z pełnymi wynikami dla Polski »

stat4u
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej