Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk
ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa 42 P.O.B. 58
tel. +48 (22) 343 20 00,
fax +48 (22) 632 66 81
e-mail: icho-s at icho.edu.pl


Strona główna

Prof. Marek Chmielewski - członek rzeczywisty PAN

W dniu 1 grudnia br. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk podjęło uchwałę o wyborze prof. Marka Chmielewskiego na członka rzeczywistego PAN.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych
Stypendium Prezesa PAN dla Macieja Krzeszewskiego

Mgr inż. Maciej Krzeszewski, pracujący w zespole prof. Daniela Gryko, otrzymał stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński po raz pierwszy przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN, na rok akademicki 2016/2017. Stypendium to otrzymało jedynie 10 doktorantów z całej Polski

Więcej informacji »

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych

Prof. Karol Grela w Editorial Board EurJOC

Prof. Karol Grela został członkiem Editorial Board czasopisma European Journal of Organic Chemistry.

Rada składa się z 6 członków: 5 reprezentujących odpowiednio: Francję, Niemcy, Włochy, Holandię oraz Hiszpanię i jednego reprezentującego pozostałe kraje europejskie zamieszczające stosunkowo mniejszą liczbę publikacji. Obecnie (od stycznia 2017) członkami Editorial Board EurJOC są: prof. Karol Grela (Polska), prof. Burkhard König (Niemcy), prof. Jean Rodriguez (Francja), prof. Floris Rutjes (Holandia), prof. Paolo Scrimin (Włochy) i prof. Miguel Sierra (Hiszpania).

Serdecznie gratulujemy

Prof. Janusz Jurczak został wybrany na członka korespondenta PAU

19 listopada br. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Umiejętności , na którym Prof. Janusz Jurczak otrzymał honorowy dyplom Członka Korespondenta Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności Prof. Jurczak został wybrany na Członka Korespondenta PAU w czerwcu br.

Dyplom »

Serdecznie gratulujemy

Wyniki konkursów OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11

NCN ogłosiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów Opus11, Preludim11, Sonata11. Naukowcy z IChO PAN otrzymali aż 9 grantów z 11, które zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej. Łączna kwota przyznanego finansowania wynosi blisko 6,9 mln zł. Granty otrzymali:

  • dr Wojciech Chaładaj (OPUS, ST5)
  • prof. Witold Danikiewicz (OPUS, ST4)
  • prof. Dorota Gryko (OPUS, ST5)
  • prof. Sławomir Jarosz (OPUS, ST5)
  • prof. Michał Jaszuński (OPUS, ST4)
  • prof. Janusz Jurczak (OPUS, ST5)
  • dr hab. Zbigniew Pakulski (OPUS, ST5)
  • mgr Katarzyna Rybicka-Jasińska (PRELUDIUM, ST5)
  • dr Filip Ulatowski (SONATA, ST5)

Szczegółowe informacje: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2016-11-14-opus11-preludium11-sonata11-polonez2

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Najnowsza publikacja zespołu prof. Doroty Gryko

Zespół badawczy prof. Doroty Gryko ze współpracownikami opublikował w Journal of American Chemical Society (K. Rybicka-Jasińska et al., J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 12826) pracę zatytułowaną „Porphyrins as Photoredox Catalysts - Experimental and Theoretical studies”.

W reakcjach indukowanych światłem porfiryny mogą pełnić rolę nie tylko fotosensybilizatorów, ale równiż fotoredoks katalizatorów. Co więcej ich właściwości katalityczne mogą być modulowane poprzez zmianę podstawników na zewnątrz pierścienia makrocyklicznego. Fotokatalityczna reakcja aldehydów z diazooctane etylu w obecności tetrafenyloporfiryny prowadzi do α-alkilowanych aldehydów z wysokimi wydajnościami. .

Więcej informacji: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.6b09036

Odbyło się IX Sympozjum Nuclear Magnetic Rresonance in Chemistry, Physics and Biological Sciences

W dniach od 28 do 30 września 2016 w IChO PAN odbyło się IX Sympozjum Nuclear Magnetic Rresonance in Chemistry, Physics and Biological Sciences. W sympozjum wzięło udział 78 osób zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Wygłoszono 12 wykładów plenarnych (45 min.) oraz 15 krótkich komunikatów (15 lub 30 min.). Wykłady plenarne wygłosili profesorowie: Geoffroy Bodenhausen (Szwajcaria), Gerd Buntkowsky (Niemcy), Marco Geppi (Włochy), Radek Marek (Czechy), Michal Repisky (Norwegia), oraz profesorowie z Polski Karol Jackowski, Wiktor Koźmiński, Leszek Królicki, Lech Kozerski, Zdzisław T. Lalowicz i Jadwiga Tritt-Goc. Tematyka wykładów obejmowała najnowsze osiągnięcia w dziedzinie magnetycznego rezonansu jądrowego; w trakcie sympozjum zaprezentowali również swoje wyniki doktoranci oraz młodzi pracownicy nauki. W ramach spotkania zorganizowano sesję plakatową, na której zaprezentowano 33 plakaty. W trakcie sympozjum odbył się konkurs dla młodych pracowników nauki na najlepsze wystąpienie i plakat. W tym roku laureatami zostali: Michał Białek (Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego) który zaprezentował plakat „NMR investigation of ruthenium complexes with azuliporphyrins”, oraz Marta Dudek (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi), która wygłosiła komunikat „NMR crystallography for studying dehydration processes of molecular crystals”.

Sympozjum sponsorowało 10 instytucji: JEOL, BRUKER, AMX/ARMAR, ROTOTEC SPINTEC, EURISO-TOP, PWN, ABE-IPS, Polish Tourist Organization, Warsaw Convention Bureau, Warsaw Official Tourist Website.

Dr Wojciech Chaładaj Laureatem Nagrody Naukowej im. Mieczysława Mąkoszy

W dniu 28 października 2016 Rada Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy wyłoniła czwartego Laureata. Został nim dr Wojciech Chaładaj z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.

Laureat wygłosi wykład honorowy 25 listopada 2016 o godz. 915 w Auli IChF/IChO PAN w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52.

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Odbyła się konferencja The Polish-German Conference on Organic Chemistry

W dniach 9-14 października br. w hotelu Boss w Miedzeszynie, odbyła się konferencja: The Polish-German Conference on Organic Chemistry. Organizatorem konferencji był nasz Instytut, a w konferencji wzięło udział ok. 60 uczestników (po ok. 30 osób z każdej ze stron). Pomysłodawcą tego wydarzenia był prof. Sławomir Jarosz, który z dużym sukcesem, zdecydował się przywrócić tradycję konferencji polsko-niemieckich.

Ideą konferencji jest wymiana doświadczeń młodych i doświadczonych naukowców z wiodących ośrodków w Niemczech i Polsce.

Najnowsza publikacja zespołu prof. Daniela Gryko

Zespół badawczy prof. Daniela Gryko wspólnie z prof. V. I. Vullevem i współpracownikami (UC Riverside) opublikował ostatnio w Journal of American Chemical Society (A. Purc et al., J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 12826) pracę zatytułowaną „Gating That Suppresses Charge Recombination–The Role of Mono-N-Arylated Diketopyrrolopyrrole”.

W artykule tym autorzy zaprezentowali syntezę i właściwości optyczne nowego rotora molekularnego zawierającego jednostkę diketopirolopirolu. Badania dynamiki transferu elektronu w rozpuszczalnikach o różnej polarności i lepkości pozwoliły na wykazanie, że iloczyn stałej rozdzielenia ładunku (kCS) i stałej rekombinacji ładunku (kCR) ma bardzo dużą wartość w rozpuszczalnikach zarówno o niskiej lepkości jak i o wysokiej lepkości.

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.6b04974

Prof. Grzybowski laureatem Nagrody Feynmana

Profesor Bartosz Grzybowski został laureatem prestiżowej Nagrody Feynmana za rok 2016 przyznawanej przez Foresight Institute.

Nagroda ta przyznawana jest od 1993 roku honorując szczególne osiągnięcia w dwóch dziedzinach nanotechnologii: teoretycznej i eksperymentalnej.

Prof. Grzybowski otrzymał nagrodę w kategorii dotyczącej chemii teoretycznej za badania dotyczące komputerowego wspomagania syntezy organicznej, a w szczególności opracowany przez niego program Chematica.

Więcej o nagrodzie i dotychczasowych lauretach wśród których znalazł się również tegoroczny laureat Nagrody Nobla, prof. Stoddart Fraser:
http://www.prweb.com/releases/2016/10/prweb13735804.htm

en.wikipedia.org/wiki/Foresight_Institute_Feynman_Prize_in_Nanotechnology

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych!

Rozstrzygnięto V edycję programu „Diamentowy Grant”

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał blisko 16 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. Rozpatrzono 277 wniosków o finansowanie projektów autorstwa wybitnych studentów.

W V edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant” wyłoniono 83 laureatów.

Wśród nich znaleźli się Pan Marek Szymański, który pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Szumnej będzie prowadził pracę „Ortogonalne oddziaływania niekowalencyjne w modyfikacji struktury i funkcji peptydowych kapsuł molekularnych” i Pan Łukasz Ciszewski, który będzie pracował pod kierunkiem prof. Doroty Gryko wykonując pracę „Fotokatalityczne, bezpośrednie alkilowanie związków zawierających pięcioczłonowe pierścienie heteroaromatyczne”.

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl/komunikaty/diamentowy-grant-rozstrzygnelismy-juz-v-edycje.html

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych!

Prof. Karol Grela laureatem medalu im. Stanisława Kostaneckiego

19 września 2016, podczas 59. Zjazdu PTChem w Poznaniu, odbyła się uroczystość wręczenia medali PTChem. Profesor Karol Grela został laureatem medalu im. Stanisława Kostaneckiego. Jest to jedno z najważniejszych wyróżnień Polskiego Towarzystwa Chemicznego, przyznawane corocznie jednemu laureatowi, w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w zakresie chemii organicznej.


Serdecznie gratulujemy!

Wyróżniona praca mgr. Grzegorza Zielińskiego i prof. Karola Greli

Praca mgr. Grzegorza Zielińskiego i prof. Karola Greli pt: "Tandem Catalysis Utilizing Olefin Metathesis Reactions" (Chem. Eur. J. 28/2016) została wyróżniona okładką w Chemistry - A European Journal.


Więcej Informacji »W IChO PAN odbyła się konferencja IIIrd Symposium on Biotransformations 2016

W dniach 30 czerwca - 2 lipca 2016 w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie odbyła się konferencja naukowa IIIrd Symposium on Biotransformations 2016.

Konferencja była dedykowana 75 urodzinom profesora Janusza Jurczaka. Wygłoszono 5 wykładów plenarnych, 9 wykładów na zaproszenie oraz 15 komunikatów ustnych. W konferencji wzięli udział uczestnicy z Polski, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Holandii, Taiwanu, Brazylii, Japonii, Rumuni, Węgier, Czech, Rumunii, Anglii, Słowacji i Izraela.

Poprzednie edycje tej konferencji miały miejsce w roku 2014 oraz 2009. Konferencje odbyły się z inicjatywy profesora Ryszarda Ostaszewskiego, który był jednocześnie przewodniczącym wszystkich komitetów organizacyjnych. Pierwsza z konferencji miała charakter krajowy, a kolejne międzynarodowy.

Więcej Informacji »

Starsze wiadomości »

stat4u
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej