Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa 42 P.O.B. 58
tel. +48 (22) 343 20 00, fax +48 (22) 632 66 81
e-mail: icho-s at icho.edu.pl
Strona główna

Nagroda PtChem dla mgr Katarzyny Goliszewskiej

Praca magisterska Pani mgr Katarzyny Goliszewskiej pt „Synteza pochodnych witaminy B12 i analiza ich właściwości katalitycznych” zajęła 1. miejsce w konkursie o nagrodę PTChem na najlepszą pracę magisterską w roku 2016. Opiekunem pracy jest prof. Dorota Gryko.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych.Publikacja K. Błaziaka, W. Danikiewicza i M. Mąkoszy w prestiżowym czasopiśmie Journal of the American Chemical Society

W zeszycie z 15 czerwca Journal of the American Chemical Society, jednego z najbardziej prestiżowych czasopism chemicznych, ukazał się artykuł autorstwa dr. Kacpra Błaziaka, prof. Witolda Danikiewicza i prof. Mieczysława Mąkoszy pt. „How Does Nucleophilic Aromatic Substitution Really Proceed in Nitroarenes? Computational Prediction and Experimental Verification”. Autorzy opisują w niej wyniki modelowania molekularnego reakcji addycji modelowego czynnika nukleofilowego – anionu sulfonu chlorometylowo-fenylowego z nitrobenzenem i jego p-fluoro i p-chloropochodnymi, zwracając uwagę na kluczowy, a na ogół pomijany fakt, że addycja do atomu węgla, z którym związany jest atom wodoru jest zawsze szybsza, niż addycja do atomu węgla, przy którym znajduje się atom halogenu. „Klasyczna” reakcja podstawienia halogenu (SNAr) jest więc wtórna w stosunku do reakcji podstawienia wodoru (SNArH), pod warunkiem, że warunki umożliwiają przebieg tej drugiej. Wyniki obliczeń wykazują bardzo dobrą zgodność z danymi eksperymentalnymi.

Odsyłacz: J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 7276-7281. DOI: 10.1021/jacs.5b13365

Autorom gratulujemy

Prof. Jurczak otrzymał Nagrodę Specjalną im. Wojciecha Świętosławskiego

Profesor Janusz Jurczak, który niedawno obchodził wspaniały Jubileusz 75-lecia, połączony z wypromowaniem 75 doktora nauk chemicznych, został uhonorowany dwoma kolejnymi zaszczytami:

Nagrodą Specjalną im. Wojciecha Świętosławskiego przyznawaną przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 16 czerwca br. w audytorium im. Jana Czochralskiego Gmachu Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Ponadto Prof. Jurczak został w dniu 19 czerwca br. wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności.

Gratulujemy Panu Profesorowi wielkich osiągnięć naukowych, dydaktycznych i na polu organizacji nauki.

Wyjazdowe stypendia naukowe 2015 FNP przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła czwarty konkurs o wyjazdowe stypendium naukowe, które jest dodatkową ofertą dla laureatów programu MISTRZ. Stypendium może być przeznaczone na wyjazd typu sabbatical leave do prestiżowego zagranicznego ośrodka naukowego w celu prowadzenia pracy badawczej. Jedno z trzech przyznanych stypendiów otrzymał prof. Karol Grela na 4-miesięczny wyjazd do National University of Singapore w celu realizacji projektu pt. „Olefin Metathesis Catalysts of Enhanced Productivity and Selectivity”

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych

>>>Więcej Informacji<<<

Sympozjum Naukowe z okazji 75-tych urodzin Profesora Janusza Jurczaka

ro

W dniach 20-21 maja na terenie Instytutów Chemii Fizycznej i Organicznej PAN odbyło się Sympozjum Naukowe z okazji 75-tych urodzin Profesora Janusza Jurczaka. Było ono doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć Jubilata, rozważenia tego, jak rozwinęły się one na przestrzeni ostatnich lat oraz pokazania przyszłych naukowych celów Profesora. Rok 2016 dla Janusza Jurczaka oznacza nie tylko okrągłą rocznicę urodzin, ale także 60-lecie rozwijania zainteresowań chemicznych, 50-lecie pracy zawodowej w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, 25-lecie członkostwa w Akademii i współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Nasz Instytut był współorganizatorem tego wydarzenia.

Pełen program, jak również bogaty materiał zdjęciowy można znaleźć na stronie internetowej Sympozjum: www.jurczak75.pl

>>>Więcej Informacji<<<

Odbyła się 10-ta Polsko-Koreańska Konferencja Chemii Organicznej

ro

W dniach 9-10 maja 2016 r. w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się 10-ta Polsko-Koreańska Konferencja Chemii Organicznej (PKOCC-10). Wiodącym tematem tegorocznej konferencji była fotoelektronika molekularna. Goście z Korei mieli również możliwość wzięcia udziału w wycieczkach przybliżających polską historię i kulturę. Organizacja sympozjum nie byłaby możliwa bez udziału sponsorów, firmy Adamed, Apeiron-Synthesis, Witko, Linegal Chemicals oraz TriMen Chemicals, którym składamy serdeczne podziękowania.

>>>Więcej Informacji<<<

Nominacja profesorska dla Bartosza Grzybowskiego

ro

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2016 r. nadał Panu Bartoszowi Grzybowskiemu tytuł naukowy profesora nauk chemicznych.

Serdecznie gratulujemy!
Praca prof. nadzw. Zbigniewa Kałuży została wyróżniona

ro

ACS Select wydało ostatnio wirtualną publikację złożoną w hołdzie dziedzictwu zmarłego w ubiegłym roku profesora Heck’a. Praca autorstwa dr Danuty Mostowicz, dr Mirosława Dygasa i prof. nadzw. Zbigniewa Kałuży (Heck Cyclization Strategy for Preparation of Erythrinan Alkaloids: Asymmetric Synthesis of Unnatural (−)-Erysotramidine from L-Tartaric Acid, J. Org. Chem. 2015, 80, 1957−1963) ze względu na „wysoką jakość naukową i szerokie odziaływanie” została wybrana i umieszczona jako przykład syntezy enancjomerycznie czystego alkaloidu, eryzortamidyny, w której zastosowano reakcję Hecka na późnym etapie syntezy.

Zachęcamy do lektury wirtualnej publikacji

http://pubs.acs.org/page/vi/heck-legacy
jak i wyróżnionej pracy (DOI: 10.1021/jo5026157).

Wyniki konkursów OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10

ro

Narodowe Centrum Nauki podało wyniki ostatnich konkursów na granty OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10. W tej edycji nasz Instytut uzyskał finansowanie 5 projektów. Granty OPUS otrzymały prof. Zofia Lipkowska i dr Joanna Rode, PRELUDIUM - mgr Katarzyna Łęczycka i mgr inż. Maciej Krzeszewski, a SONATA - dr Bartosz Zambroń.

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2016-05-09-opus10-preludium10-sonata10

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!!

Nowa publikacja dr. Chaładaja i mgr. Domańskiego

ro

Ostatnio na łamach czasopisma ACS Catalysis ukazała się praca Sylwestra Domańskiego i Wojciecha Chaładajapod tytułem "A Broadly Applicable Method for Pd-Catalyzed Carboperfluoroalkylation of Terminal and Internal Alkynes: A Convenient Route to Tri- and Tetrasubstituted Olefins" W artykule autorzy zaprezentowali dogodną metodę syntezy podstawionych grupami perfluoroalkilowymi tri- i tetrapodstawionych olefin na drodze katalizowanej palladem trójkomponentowej reakcji jodków perfluoroalkilowych i kwasów aryloboronowych z terminalnymi i wewnętrznymi alkinami.

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscatal.6b00777

Praca ta została zadedykowana prof. Januszowi Jurczakowi z okazji 75 urodzin.

Zachęcamy do lektury

Starsze wiadomości »

stat4u
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej