Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk
ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa 42 P.O.B. 58
tel. +48 (22) 343 20 00,
fax +48 (22) 632 66 81
e-mail: icho-s at icho.edu.pl


Strona główna

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów B. Lainera, M. Biedrzyckiego i M. Lewińskiej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał po raz kolejny stypendia dla studentów za wybitne osiągnięcia. Wśród wyróżnionych znaleźli się Bruno Lainer, student III roku Wydziału Chemii UW, realizujący swoje badania naukowe w Zespole VIII Instytutu, pod kierunkiem Profesora Janusza Jurczaka i bezpośrednią opieką Doktora Pawła Stępniaka, Michał Biedrzycki z zespołu Profesor Doroty Gryko oraz Małgorzata Lewińska z zespołu doktor Agnieszki Szumnej

Rektorzy uczelni z całej Polski nadesłali do resortu nauki ponad 1800 wniosków o przyznanie stypendium. Wnioski oceniał zespół złożony z 24 ekspertów pochodzących z siedmiu obszarów nauki i sztuki. Na podstawie listy rankingowej decyzję o przyznaniu stypendiów podejmował minister Jarosław Gowin.

Więcej informacji

Laureatom serdecznie gratulujemy!


Tytuł Doktora Honoris Causa UAM dla Prof. Janusza Jurczaka

W dniu 21 grudnia 2017 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia prof. Januszowi Jurczakowi dyplomu Doktora Honoris Causa, nadanego Mu przez tę Uczelnię w uznaniu jego zasług dla rozwoju polskiej chemii organicznej i imponującego dorobku dydaktycznego.

Więcej informacji i galeria zdjęć z uroczystości

Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!


Wszystkim naszym pracownikom

i sympatykom życzymy,

aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

przyniosły wiele ciepłych i radosnych chwil,

a nadchodzący 2018 rok,

był pełen sukcesów i wszelkiej pomyślności.


Konkurs FNP w programie TEAM rozstrzygnięty

fot. Piotr Szałański

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła kolejny konkurs w programie TEAM. Do czwartego konkursu w programie TEAM złożono 47 wniosków. Finansowanie, w łącznej wysokości prawie 37 mln zł otrzyma 11 projektów w tym aż 2 realizowane w IChO PAN. Granty otrzymali prof. Dorota Gryko i prof. Jacek Młynarski.

Prof. Gryko w ramach grantu w wysokości prawie 3,5 mln zł, będzie poszukiwać lepszych metod usuwania trwałych zanieczyszczeń organicznych występujących w środowisku oraz nowych zagrożeń wynikających z powszechnego stosowania (a często nadużywania) środków farmakologicznych.

Prof. Młynarski otrzymał prawie 3,5 mln zł na badania, które mają na celu opracowanie metod syntezy grupy związków bioaktywnych oraz nowoczesnych leków przeciwwirusowych.

Więcej informacji

Laureatom serdecznie gratulujemy


Złoty Medal Chemii za pracę licencjacką dla Pani Małgorzaty Lewińskiej

Pani Małgorzata Lewińska, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. została zdobywczynią Złotego Medalu Chemii w VII edycji konkursu.

Złoty Medal Chemii to konkurs, w którym nagradzane są prace dyplomowe młodych naukowców zajmujących się chemią oraz jej pograniczem z fizyką i biologią. Konkurs organizuje Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont, która jest również fundatorem nagród. Do tegorocznej edycji zgłoszono 46 prac z 18 uczelni.


Swoją pracę licencjacką Pani Lewińska wykonywała pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Szumnej wspólnie z prof. Grzegorzem Litwinienko z UW.

Więcej informacji

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!


Wyniki konkursów NCN: OPUS 13 i PRELUDIUM 13Zostały ogłoszone wyniki najnowszej edycji konkursu na granty NCN. Tym razem nasz Instytut otrzymał 6 grantów: 3 OPUS (Prof. Karol Grela, dr hab. Agnieszka Szumna, dr Rafał Loska) i 3 PRELUDIUM (mgr Anna Domżalska, mgr inż. Michał Więcław, mgr Łukasz Kielesiński). Finansowanie otrzymało łącznie grantów 29 OPUS i 28 grantów PRELUDIUM w panelu ST5.

Więcej informacji

Kierownikom projektów serdecznie gratulujemy!


Wręczenie tegorocznych nagród FNP 2017

W dniu 6 grudnia 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia tegorocznych Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jak już pisaliśmy, jednym z laureatów jest prof. Daniel T. Gryko, kierownik Zespołu X i Przewodniczący Rady Naukowej IChO PAN. Laureatowi jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Więcej informacjiMgr inż. Anna Maria Domżalska została Przewodniczącą Rady Samorządu Doktorantów PAN!

Mgr inż. Anna Domżalska, doktorantka naszego Instytutu, pracująca w zespole II pod kierunkiem prof. Bartłomieja Furmana została wybrana na Przewodniczącą Rady Samorządu Doktorantów PAN na kadencję 2017/18.

Jednocześnie mgr inż. Barbara Mikulak-Klucznik, doktorantka w zespole prof. Bartosza Grzybowskiego została Przedstawicielem Regionalnym Rady SD PAN na terenie Warszawy.

Rada Samorządu Doktorantów PAN wybierana jest spośród doktorantów wszystkich jednostek Polskiej Akademii Nauk. Jej głównym zadaniem jest reprezentacja doktorantów pracujących w jednostkach PAN na forum krajowym, współpraca z władzami Polskiej Akademii Nauk (w tym praca nad Stypendium Prezesa PAN), MNiSW oraz Krajową Reprezentacją Doktorantów. Samorząd zajmuje się ponadto organizacją wielu prestiżowych wydarzeń, takich jak konkurs PROPAN na najbardziej przyjazny doktorantom „prodoktorancki” instytut Akademii, Konferencji Doktorantów PAN oraz spotkań popularyzujących naukę (PANel Wiedzy). Służy także poradą prawną, a opinie wydawane są przez działającą przy Radzie Komisję Prawną, w skład której wchodzą prawnicy będący doktorantami w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Więcej informacji o pracy Rady


Obydwu doktorantkom bardzo serdecznie gratulujemy!


Stypendium Prezesa PAN dla mgr Katarzyny Rybickiej-Jasińskiej

Mgr Katarzyna Rybicka-Jasińska, pracująca w zespole prof. Doroty Gryko, otrzymała stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński po raz drugi przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN. Stypendium to otrzymało jedynie 10 doktorantów z całej Polski.

Więcej informacji


Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!


Prof. Jurczak otrzymał Medal Honorowy Wydziału Chemii UW

Ostatnio prof. Janusz Jurczak otrzymał jeden z pierwszych Medali Honorowych Wydziału Chemii UW przyznawanych za szczególny wkład w rozwój wydziału.


Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy!
Prof. Daniel Gryko laureatem Nagrody FNP 2017

źródło: www.fnp.org.pl
fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Prof. dr hab. Daniel Gryko otrzymał prestiżową Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie oryginalnej metody syntezy i charakteryzację związków z grupy porfirynoidów.


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty szósty przyznała Nagrody Fundacji, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Nagrody Fundacji są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Nagrody są przyznawane w drodze konkursu w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/nagrody-fundacji-na-rzecz-nauki-polskiej-2017-przyznane/


https://www.fnp.org.pl/prof-daniel-gryko-laureat-nagrody-fnp-2017/

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy!

Katarzyna Rybicka-Jasińska i Maciej Giedyk otrzymali wyróżnienia podczas konferencji YoungChem 2017

Młodzi naukowcy z zespołu prof. Doroty Gryko prezentowali swoje wyniki podczas tegorocznej konferencji YoungChem 2017. Mgr Katarzyna Rybicka-Jasińska otrzymała nagrodę publiczności w konkursie na najlepszy plakat, natomiast dr Maciej Giedyk zajął III miejsce w konkursie na najlepszą prezentację ustną.


Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Nowa praca zespołu prof. Agnieszki Szumnej

Praca mgr. Marcina Grajdy, Małgorzaty Lewińskiej i dr hab. Agnieszki Szumnej, prof, nadzw., pt. „The templation effect as a driving force for the self-assembly of hydrogen-bonded peptidic capsules in competitive media” (Org. Biomol. Chem., 2017, 15, 8513-8517) została wyróżniona okładką w czasopiśmie Organic & Biomolecular Chemistry oraz jest częścią zbioru: „2017 Hot Articles in Organic and Biomolecular Chemistry”.

Dodatkowo wyniki te zostały opisane w blogu naukowym The Surg, a Pan Marcin nagrodzony pierwszym miejscem w konkursie na najlepszy plakat podczas XIV Warszawskiego Seminarium Doktorantów Chemików - ChemSession’17.

Gratulujemy twórcom i zapraszamy do lektury

Prof. Daniel Gryko laureatem stypendium wyjazdowego MISTRZ

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła piąty konkurs o wyjazdowe stypendium naukowe, które jest dodatkową ofertą dla laureatów programu MISTRZ. Stypendium może być przeznaczone na wyjazd typu sabbatical leave do prestiżowego zagranicznego ośrodka naukowego w celu prowadzenia pracy badawczej. Jednym z laureatów jest Prof. dr hab. Daniel Gryko, który wyjedzie na 3-miesięczny wyjazd do University of California, Berkeley w USA w celu realizacji projektu pt. “Synthesis, structure and physicochemical properties of stable complexes of corroles with the entire lanthanide series”. Projekt ten będzie realizowany wspólnie z prof. Johnem Arnoldem.

Więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/wyjazdowe-stypendia-naukowe-przyznane-2/

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Rozstrzygnięto V edycję konkursu w ramach programu „Mobilność Plus”

Celem programu programu „Mobilność Plus” – szansa na rozwój i umiędzynarodowienie młodych naukowców, jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Okres finansowania wynosi od 6 do 36 miesięcy.

Na V edycję konkursu w ramach programu pn. „Mobilność Plus” wpłynęło 286 wniosków. Laureatami V edycji konkursu zostało 73 kandydatów, którzy uzyskali najwyższe oceny, reprezentujący wszystkie obszary nauki. Łączna wartość przyznanego finansowania to 22 175 300 zł, w tym na 2018 r. 10 082 200 zł.

Wśród laureatów jest aż 4 naukowców z naszego Instytutu: dr Maciej Giedyk, mgr Kamil Skonieczny, mgr Artur Ulikowski oraz dr Michał Wierzbicki.

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych.

Odbył się XXI Festiwal Nauki w Jabłonnie


W ostatnią sobotę i niedzielę (23-24 września) na terenie zespołu parkowo – pałacowego w Jabłonnie odbył się XXI Festiwal Nauki „Sapere Aude”.

Zorganizowane zostały liczne na spotkania i wykłady przygotowane przez przedstawicieli nauki między innymi z takich uczelni i instytutów jak – Warszawski Uniwersytet Muzyczny, Instytut Chemii Organicznej PAN, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Akademia Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego i wielu innych. Podobnie jak w latach ubiegłych na wszystkich którzy odwiedzili teren Festiwalu czekały stoiska i ekspozycje przygotowane przez instytuty, firmy i stowarzyszenia biorące udział w wydarzeniu.

Wydarzenie zostało objęte patronatem przez: Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starostę Legionowskiego, Wójta Gminy Jabłonna i Prezydenta miasta Legionowo.

Nasz Instytut jak co roku zaprezentował na Festiwalu mnóstwo ciekawych doświadczeń i pokazów. Dziękujemy dr. hab. Zbigniewowi Pakulskiemu i zespołowi doktorantów za przygotowanie naszego stoiska.

Starsze wiadomości »

stat4u
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej