Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa 42 P.O.B. 58
tel. +48 (22) 343 20 00, fax +48 (22) 632 66 81
e-mail: icho-s at icho.edu.pl
Strona główna

Nauka to Wolność

33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry

33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry

W dniach 10–14 maja 2015 r. odbyła się w Szczyrku międzynarodowa konferencja naukowa, zorganizowana wspólnie przez Instytut Chemii Organicznej PAN i Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas: „33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry”.

Zorganizowanie konferencji było możliwe dzięki hojności sponsorów, którymi były firmy reprezentujące w Polsce czołowych producentów spektrometrów mas: AB Sciex, Anchem, Bruker, Perlan Technologies, Shim-Pol i Waters.

W konferencji wzięło udział 133 uczestników, w tym 66 z zagranicy. W ramach programu wygłoszono 33 20-minutowe komunikaty oraz zaprezentowano 72 postery. Tematykę konferencji stanowiły wszystkie aspekty współczesnej spektrometrii mas, zarówno z obszaru badań podstawowych, jak i zastosowań praktycznych, w takich dziedzinach jak biochemia, medycyna, farmacja, ochrona środowiska i wiele innych.

Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie: http://imms2015.pl »

Wkrótce pojawią się tam także streszczenia wykładów i posterów zaprezentowanych podczas konferencji.

Szczegółowe sprawozdanie z konferencji »

Prof. M. Mąkosza otrzymał Złoty Medal
„100th Anniversary of. Prof. A.N. Kost”

Profesor Mieczysław Mąkosza został nagrodzony Złotym Medalem „100th Anniversary of. Prof. A.N. Kost” za wybitne osiągnięcia w chemii związków heterocyklicznych. Medal został przyznany przez International Charitable Foundation – Scientific Partnership oraz Interbioscreen.

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendia START 2015

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

FNP rozstrzygnęła 23. edycję konkursu w programie START przyznając roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. W tym roku wyróżniono 130 wybitnych młodych badaczy, którzy zostali wyłonieni spośród 1241 kandydatów.


Wśród laureatów jest nasz doktorant mgr Kamil Skonieczny.

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Prof. Bartosz Grzybowski otrzymał tytuł Fellow of Royal Chemical Society

Fellow of Royal Chemical Society


Prof. Bartosz Grzybowski otrzymał zaszczytną godność Fellow of Royal Chemical Society (FRSC). Tytuł ten przyznawany jest co roku ok. 40 naukowcom za wybitny wkład w rozwój nauk chemicznych.

Profesorowi Grzybowskiemu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Powstało Warszawskie Centrum Bioinnowacji

17 kwietnia 2015 roku Instytut Chemii Organicznej przystąpił do Warszawskiego Centrum Bioinnowacji (WCB). WCB to konsorcjum naukowe, wspólna inicjatywa czterech instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instytutu Fizyki, Instytutu Chemii Fizycznej, Instytutu Chemii Organicznej oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

Celem WCB jest wspieranie badań interdyscyplinarnych i innowacyjnych z zakresu chemii, fizyki i biologii. Działania WCB będą obejmować realizację wspólnych, interdyscyplinarnych projektów (grantów) naukowych, interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich, projektów studenckich oraz wielotematycznych spotkań naukowych. Ponadto, WCB będzie wspierać działania na rzecz interdyscyplinarnych projektów badawczo-rozwojowych wykonywanych wspólnie z partnerami przemysłowymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

stat4u
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej