Kierownik zespołu
Prof. dr hab. Witold Danikiewicz

Adiunkci
Dr Paweł Świder

Publikacje

G. Sanil, M. Krzeszewski, W. Chaładaj, W. Danikiewicz, I. Knysh, Ł. Dobrzycki, O. Staszewska-Krajewska, M. Cyrański, D. Jacquemin, D. T. Gryko, „Unprecedented 1,2-Aryl Shift Accompanying Double Alkyne Benzannulation”, Angew. Chem. Int. Ed.

V. Ayerdurai, A. Garcia-Cruz, J. Piechowska, M. Cieplak, P. Borowicz, K. R. Noworyta, G. Spólnik, W. Danikiewicz, W. Lisowski, A. Pietrzyk-Le, F. D’Souza, W. Kutner, P. S. Sharma, „Selective Impedimetric Chemosensing of Carcinogenic Heterocyclic Aromatic Amine in Pork by dsDNA-Mimicking Molecularly Imprinted Polymer Film-Coated Electrodes”, J. Agric. Food Chem.

M. Zimnicka, E. Kalenius, J. Jurczak, W. Danikiewicz, „Ion mobility mass spectrometry – an efficient tool for the analysis of conformational switch of macrocyclic receptors upon anion binding”, Analyst

M. Mąkosza, M. Bechcicka, K. Wojciechowski, „Simple Synthesis of Dimethyl Nitrobenzhydrylphosphonates and Heteroarylnitroarylacetonitriles via Vicarious Nucleophilic Substitution (VNS) Reaction”, Synthesis

R. Loska, M. Mąkosza, „Introduction of Carbon Substituents into Nitroarenes via Nucleophilic Substitution of Hydrogen: New Developments”, Synthesis

M. Mąkosza, „Electrophilic and Nucleophilic Aromatic Substitutions are Mechanistically Similar with Opposite Polarity”, Chem. Eur. J.

M. Mąkosza, M. Fedoryński, „Interfacial Processes—The Key Steps of Phase Transfer Catalyzed Reactions”, Catalysts

A. Kurpanik, M. Matussek, G Szafraniec‐Gorol, M. Filapek, P. Lodowski, B. Marcol‐Szumilas, W. Ignasiak, J. G. Małecki, B. Machura, M. Małecka, W. Danikiewicz, S. Pawlus, S. Krompiec, „APEX Strategy Represented by Diels–Alder Cycloadditions—New Opportunities for the Syntheses of Functionalised PAHs”, Chem. Eur. J.

K. Błaziak, W. Danikiewicz, M. Mąkosza, „How Do Aromatic Nitro Compounds React with Nucleophiles? Theoretical Description Using Aromaticity, Nucleophilicity and Electrophilicity Indices”, Nucleophiles

A. Wołos, R. Roszak, A. Żądło-Dobrowolska, W. Beker, B. Mikulak-Klucznik, G. Spólnik, M. Dygas, S. Szymkuć, B. A. Grzybowski, „Synthetic connectivity, emergence, and self-regeneration in the network of prebiotic chemistry”, Science

A. Kurpanik, M. Matussek, G. Szafraniec-Gorol, M. Filapek, P. Lodowski, B. Marcol-Szumilas, W. Ignasiak, J.G. Malecki, B. Machura, M. Malecka, W. Danikiewicz, S. Pawlus, S. Krompiec, „APEX Strategy Represented by Diels-Alder Cycloadditions-New Opportunities for the Syntheses of Functionalised PAHs”, Chem. Eur. J.

S. R. Rao, L. A. Skelton, F. Wu, A. Onysk, G. Spólnik, W. Danikiewicz, M. C. Butler, D. A. Stacks, L. Surmacz, X. Mu, E. Swieżewska, S. J. Pittler, S. J. Fliesler, „Retinal Degeneration Caused by Rod-Specific Dhdds Ablation Occurs without Concomitant Inhibition of Protein N-Glycosylation”, iScience

G. Spólnik, P. Wach, Z. Wróbel, W. Danikiewicz, „2-Iodomalondialdehyde is an abundant component of soluble organic iodine in atmospheric wet precipitation”, Sci. Total Environ.

M. Zimnicka, K. Kozłowska, W. Danikiewicz, „Beyond Size Complementary Factors in Anion–Tetralactam Macrocycle Complexes: From Intrinsic Gas-Phase to Solvent-Predicted Stabilities”, J. Org. Chem.

P. Wach, G. Spólnik, J. Surratt, K. Blaziak, K. Rudzinski, Y.-H. Lin, W. Maenhaut, W. Danikiewicz, M. Claeys, R. Szmigielski, „Structural Characterization of Lactone-Containing MW 212 Organosulfates Originating from Isoprene Oxidation in Ambient Fine Aerosol”, Environ. Sci. Technol.

G. Spólnik, P. Wach-Panfiłow, K. Rudziński, R. Szmigielski, W. Danikiewicz, „Tracing the biogenic secondary organic aerosol markers in rain, snow and hail”, Chemosphere

P. Wach, G. Spólnik, K. J. Rudzinski, K. Skotak, M. Claeys, W. Danikiewicz, R. Szmigielski, „Radical oxidation of methyl vinyl ketone and methacrolein in aqueous droplets: Characterization of organosulfates and atmospheric implications”, Chemosphere

A. Slodek, A. Maron, M. Pajak, M. Matussek, I. Grudzka-Flak, J.G. Malecki, A. Switlicka, S. Krompiec, W. Danikiewicz, M. Grela, I. Gryca, M. Penkala, „Luminescent-Substituted Fluoranthenes-Synthesis, Structure, Electrochemistry, and Optical Properties”, Chem. Eur. J.

G. Spólnik, P. Wach, K.J. Rudzinski, K. Skotak, W. Danikiewicz, R. Szmigielski, „Improved UHPLC-MS/MS Methods for Analysis of Isoprene-Derived Organosulfates”, Anal. Chem.

B. Franczuk, W. Danikiewicz, „Gas-Phase Reactions of Dimethyl Disulfide with Aliphatic Carbanions – A Mass Spectrometry and Computational Study”, J. Am. Soc. Mass Spectrom.

M. Ogrodowczyk, K. Dettlaff, W. Bednarski, B. Cwiertnia, M. Stawny, G. Spólnik, J. Adamski, W. Danikiewicz, „Radiodegradation of nadolol in the solid state and identification of its radiolysis products by UHPLC-MS method”, Chem. Papers

J. Sniechowska, P. Paluch, T. Pawlak, G.D. Bujacz, W. Danikiewicz, M.J. Potrzebowski, „New synthetic pathway leading to oxospirochlorins”, RSC Adv.

J. Brześkiewicz, R. Loska, M. Mąkosza, „alpha-Chlorobenzylation of Nitroarenes via Vicarious Nucleophilic Substitution with Benzylidene Dichloride: Umpolung of the Friedel-Crafts Reaction”, J. Org. Chem.

M. Hamkalo, P. Fita, M. Fedoryński, M. Mąkosza, „Interfacial Generation of a Carbanion: The Key Step of PTC Reaction Directly Observed by Second Harmonic Generation”, Chem. Eur. J.

R. Nazar, M. Mąkosza, „Simple Synthesis of Aryl p-Nitroarylacetonitriles by Vicarious Nucleophilic Substitution with Carbanions of Protected Cyanohydrins”, Eur. J. Org. Chem.

M. Nowacki, K. Wojciechowski, „Transition-metal-free [3+3] annulation of indol-2-ylmethyl carbanions to nitroarenes. A novel synthesis of indolo[3,2-b] quinolines (quindolines)”, Beilstein J. Org. Chem.

TEMATYKA BADAŃ

  • Badania mechanizmów reakcji jonów z cząsteczkami obojętnymi w fazie gazowej i w roztworze z wykorzystaniem spektrometrii mas i metod obliczeniowych.
  • Badania mechanizmów fragmentacji biomolekuł.
  • Zastosowania techniki ruchliwości jonów sprzężonej ze spektrometrią mas do badania struktury jonów oraz oddziaływań niekowalencyjnych jonów z cząsteczkami obojętnymi w fazie gazowej.
  • Rozwijanie zastosowań spektrometrii mas w analizie zanieczyszczeń leków i innych produktów dostępnych na rynku oraz w badaniach związków organicznych obecnych w atmosferze.
  • Badania reakcji nitrozwiązków i innych elektrofilowych związków aromatycznych z nukleofilami.