Kierownik zespołu
Dr Magdalena Zimnicka

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy nr N204 062 32/1602 pt. Badania właściwości i reakcji anionowych σ-adduktów nitrozwiązków aromatycznych w fazie gazowej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy nr 0641/IP3/2011/71 pt. Badania właściwości i struktury układu tioamidowego w modelowych ditiopeptoidach – potencjalnych jednostkach budulcowych w syntezie związków biologicznie czynnych.

Narodowe Centrum Nauki, projekt badawczy nr 2011/03/D/ST4/03067 pt. Rozpoznanie molekularne za pomocą spektrometrii mas. Badania właściwości niekowalencyjnych kompleksów ligandów receptorów melanokortinowych.

Publikacje

Tematyka badań

  • Właściwości strukturalne (trójwymiarowy kształt, rozróżnienie konformacyjne, badania stabilności, właściwości termochemiczne) małych i średnich cząsteczek i ich niekowalencyjnych związków w fazie gazowej badane metodami spektrometrii mas i metodami z sprzężonymi (spektrometria ruchliwości jonów, IM-MS).
  • Zależności między właściwościami strukturalnymi cząsteczek i układów supramolekularnych w roztworze i fazie gazowej.
  • Zastosowanie obliczeń teoretycznych do opisu właściwości termochemicznych i strukturalnych cząsteczek i ich niekowalencyjnych związków.