Head of the group
Dr Magdalena Zimnicka

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy nr N204 062 32/1602 pt. Badania właściwości i reakcji anionowych σ-adduktów nitrozwiązków aromatycznych w fazie gazowej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy nr 0641/IP3/2011/71 pt. Badania właściwości i struktury układu tioamidowego w modelowych ditiopeptoidach – potencjalnych jednostkach budulcowych w syntezie związków biologicznie czynnych.

Narodowe Centrum Nauki, projekt badawczy nr 2011/03/D/ST4/03067 pt. Rozpoznanie molekularne za pomocą spektrometrii mas. Badania właściwości niekowalencyjnych kompleksów ligandów receptorów melanokortinowych.

Publications

Research topics

  • Structural properties (3D shape, conformational differentiation, stability studies, thermochemical properties) of small- and medium-sized molecules and their non-covalent associates in the gas phase investigated by mass spectrometry and mass spectrometry-based techniques (ion mobility mass spectrometry, IM-MS).
  • Relationship between structural properties of molecules and supramolecular systems in solution and in the gas phase.
  • Application of the theoretical calculations to describe thermochemical and structural properties of molecules and their non-covalent associates .