Kierownik zespołu
Marcin Lindner

Asystenci
dr inż. Aleksandra Wierzba

Doktoranci
mgr Jakub Wagner

Studenci
mgr inż. Krzysztof Bartkowski
inż. Karolina Kęska
Józef Witkowski

Sonata 14, NCN “Modularne, policykliczne węglowodory aromatyczne oparte na cyklazynach: nowe materiały do zastosowań optoelektronicznych.” (2018/31/D/ST5/00426)

Lider XI, NCBiR “Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych.” (LIDER/21/0077/L-11/19/NCBR/2020)

Publikacje

M. Hromadová, J. Sebera, M. Lindner, J. Gasior, G. Meszaros, O. Fuhr, M. Mayor, M. Valášek, V. Kolivoska, „Tuning the contact conductance of anchoring groups in single molecule junctions by molecular design”, Nanoscale

W. Wulfhekel, J. Homberg , M. Lindner, L. Gerhard, K. Edelmann, T. Frauhammer, Y. Nahas, M. Valsek, M. Mayor, „Six state molecular revolver mounted on a rigid platform”, Nanoscale

V. Kolivoška, J. Šebera, T. Sebechlebská, M. Lindner, J. Gasior, G. Mészáros, M. Mayor, M. Valášek, M. Hromadová, „Probabilistic mapping of single molecule junction configurations as a tool to achieve the desired geometry of asymmetric tripodal molecules”, Chem. Commun.

M. Lindner, A. Krasiński, J. Jurczak, „Facile, Stereocontrolled Synthetic Route towards Bis-functionalised Pyrrolizidines”, Synthesis

Tematyka badań

  • Zakrzywione, funkcjonalne związki aromatyczne
  • Nanografeny domieszkowane heteroatomami
  • Architektury organiczne typu D-A dla zastosowań TADF OLED