Kierownik zespołu
Dr Marcin Lindner

Asystenci
Dr Magdalena Grzelak
Dr inż. Krzysztof Bartkowski

Doktoranci
Mgr Jakub Wagner
M.Sc. Kishorekumar Rajendiran

 

NCN OPUS 2022/45/B/ST4/00800
„Ambipolarne związki poliaromatyczne w kształcie misy, zawierające precyzyjnie zlokalizowane domieszki atomów azotu. Unikatowa klasa wysoce wydajnych emiterów OLED (BOwLEDs)”

Lider XI, NCBiR LIDER/21/0077/L-11/19/NCBR/2020
“Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”

NCN PRELUDIUM 2022/45/N/ST4/00913
„N-policykliczne węglowodory aromatyczne z wbudowanymi kompleksami diaza-BF2 – przełomowe emitery NIR TADF”

Publikacje

W. Derkowski, D. Kumar, T. Gryber, M. Kochman, M. Morawiak, J. Wagner, A. Kubas, P. Data, M. Lindner, „V-shaped donor-acceptor organic emitters. A new approach towards efficient TADF OLED devices”, Chem. Commun.

K. Bartkowski, P. Zimmermann Crocomo, M. A. Kochman, D. Kumar, A. Kubas, P. Data, M. Lindner, „Tandem rigidification and π-extension as a key tool for the development of a narrow linewidth yellow hyperfluorescent OLED system”, Chem. Sci.

R. Kusy, M. Lindner, J. Wagner, K. Grela, „Ligand-to-metal ratio controls stereoselectivity:Highly functional group-tolerant, iridium-based,(E)-selective alkyne transfer semihydrogenation”, Chem Catalysis

J. Wagner, P. Zimmermann Crocomo, M. A. Kochman, A. Kubas, P. Data, M. Lindner, „Modular, n-Doped Concave PAHs for High-Performance OLEDs with Tunable Emission Mechanisms”, Angew. Chem. Int. Ed.

M. Hromadová, J. Sebera, M. Lindner, J. Gasior, G. Meszaros, O. Fuhr, M. Mayor, M. Valášek, V. Kolivoska, „Tuning the contact conductance of anchoring groups in single molecule junctions by molecular design”, Nanoscale

W. Wulfhekel, J. Homberg , M. Lindner, L. Gerhard, K. Edelmann, T. Frauhammer, Y. Nahas, M. Valsek, M. Mayor, „Six state molecular revolver mounted on a rigid platform”, Nanoscale

V. Kolivoška, J. Šebera, T. Sebechlebská, M. Lindner, J. Gasior, G. Mészáros, M. Mayor, M. Valášek, M. Hromadová, „Probabilistic mapping of single molecule junction configurations as a tool to achieve the desired geometry of asymmetric tripodal molecules”, Chem. Commun.

M. Lindner, A. Krasiński, J. Jurczak, „Facile, Stereocontrolled Synthetic Route towards Bis-functionalised Pyrrolizidines”, Synthesis

Tematyka badań

  • Zakrzywione, funkcjonalne związki aromatyczne
  • Nanografeny domieszkowane heteroatomami
  • Architektury organiczne typu D-A dla zastosowań TADF OLED