Kierownik zespołu
Dr Jarosław Granda

Asystenci
Dr Ahmad Kassir
Dr Chandrakanta Parida
Dr Nazar Rad

Doktoranci
Mgr Patryk Klochowicz

Polskie Powroty NAWA

SONATA NCN 2021/43/D/ST4/00650
„Autonomiczne odkrywanie, rozwój i optymalizacja reakcji organokatalitycznych z wykorzystaniem inteligentnych robotów chemicznych”

Publikacje

D. Angelone, A. Hammer, S. Rohrbach, S. Krambeck, J. Granda, J. Wolf, S. Zalesskiy, G. Chisholm, L. Cronin, „Convergence of multiple synthetic paradigms in a universally programmable chemical synthesis machine”, Nat. Chem.

tematyka badań

  • synteza asymetryczna
  • uczenie maszynowe i głębokie uczenie
  • organokataliza
  • chiralność
  • poszukiwanie nowych reakcji
  • wybór reagentów
  • przestrzeń chemiczna
  • projektowanie reakcji chemicznych wspomagane komputerowo