Publikacja zespołu prof. Jacka Młynarskiego w Biosensors & Bioelectronics

16 sierpnia 2022

Publikacja Zespołu prof. Małgorzaty Barańskiej (UJ, Rada Naukowa IChO PAN) i Zespołu prof. Jacka Młynarskiego w Biosensors & Bioelectronics (IF 12.5)

EdU (5-etynylo-2′-dezoksyurydyna) to funkcjonalizowana alkinem sonda proliferacyjna, która włącza się do nowo zsyntetyzowanego DNA i służy do fluorescencyjnego obrazowania proliferacji komórek z wykorzystaniem reakcji „click” z fluorescencyjnym azydkiem. Autorzy pracy wykorzystali EdU jako sondę Ramana bez konieczności prowadzenia reakcji z azydkiem do śledzenia proliferacji komórek śródbłonka. Opublikowane wyniki pokazują, że obrazowanie EdU oparte na spektroskopii Ramana stanowi nową alternatywę dla testu opartego na fluorescencji do oceny proliferacji i regeneracji śródbłonka.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100033142973277