Publikacja dr. Rafała Kusego i prof. Karola Greli w Green Chemistry

8 lipca 2021

Dr Rafał Kusy oraz prof. Karol Grela opublikowali artykuł pt.: „Ligand-Free (Z)-Selective Transfer Semihydrogenation of Alkynes Catalyzed by in situ Generated Oxidizable Copper Nanoparticles”.

W publikacji przedstawiono (Z)-selektywne transferowe półuwodornienie alkinów oparte na generowanych in situ CuNPs w obecności donorów wodoru, takich jak amoniak-boran i zielony rozpuszczalnik protonowy. Ta przyjazna środowisku metoda charakteryzuje się prostotą obsługi połączoną z wysoką stereo- i chemoselektywnością oraz kompatybilnością grup funkcyjnych. Samoutlenienie Cu NPs po zakończeniu reakcji półuwodornienia prowadzi do powstania rozpuszczalnego w wodzie kompleksu amoniaku, dzięki czemu katalizator może być kilkakrotnie użyty ponownie przez proste rozdzielenie faz bez potrzeby specjalnego procesu regeneracji. Utworzony NH4B(OR)4 można łatwo przekształcić z powrotem w amoniak-boran lub kwas borowy. Dodatkowo zaprezentowano jednogarnkową sekwencję tandemową z reakcją Suzuki, po której następuje semiuwodornienie, co pozwala zminimalizować produkcję odpadów chemicznych.

Artykuł: https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2021/GC/D1GC01206A#!divAbstract

Serdecznie gratulujemy!