Konsultacje rynkowe


Memorandum informacyjne
Kwestionariusz ankiety


Wprowadzenie i harmonogram wstępnych konsultacji rynkowych

Celem niniejszych konsultacji rynkowych jest poznanie Państwa opinii co do możliwości Waszego udziału w planowanym projekcie w charakterze partnera prywatnego. W memorandum informacyjnym przedstawiamy podstawowe informacje o projekcie. Miło nam będzie jeśli zechcecie Państwo odesłać krótki kwestionariusz informacyjny (ankietę), który załączony jest do niniejszego materiału informacyjnego.

Udzielone przez Państwa odpowiedzi nie będą traktowane jako Państwa ostateczne stanowisko. Wszystkie odpowiedzi zostaną wykorzystane na potrzeby wewnętrznych analiz Instytutu służących dalszemu doprecyzowaniu kształtu przedsięwzięcia.

Planujemy robocze spotkania informacyjne z partnerami prywatnymi zainteresowanymi generalnym wykonawstwem na etapie inwestycyjnym i eksploatacyjnym budynku siedziby IChO. Spotkania będą okazją do bezpośredniego i bardziej szczegółowego omówienia planów dotyczących projektu. Prosimy również o potwierdzenie czy byliby Państwo zainteresowani udziałem w takim spotkania. W przypadku pozytywnej odpowiedzi nawiążemy kontakt w celu umówienia terminu i ustalenia trybu spotkania. Obecnie zakładamy, że spotkania będą odbywać się w siedzibie IChO. 

Harmonogram niniejszych konsultacji przedstawia się następująco:

– do dnia 11.08.2022 zebranie odpowiedzi w formie ankiet

– w okresie pomiędzy 16.08. a 26.08.2022 r. spotkania informacyjne przedstawicieli Zamawiającego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz doradców z partnerami prywatnymi.

Odpowiedzi należy przesyłać na adres: icho-s@icho.edu.pl

Licząc na owocną współpracę i wymianę uwag, pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem
Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN
Prof. Daniel Gryko

Pliki do pobrania


Memorandum informacyjne
Kwestionariusz ankiety