Dr Marek Grzybowski i dr hab. Bartosz Zambroń laureatami grantu SONATA BIS

23 lutego 2023

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu SONATA BIS 12 skierowanego do naukowców, którzy chcieliby powołać nowy zespół badawczy. Można w nim otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z realizacją projektu. Finansowanie z programu otrzymali:

dr Marek Grzybowski na projekt 2022/46/E/ST4/00146 „ Aceny i cyklaceny dopowane atomami donora i akceptora”

oraz dr hab. Bartosz Zambroń na projekt 2022/46/E/ST4/00163 „Stereoselektywna dearomatyzacja nieaktywowanych arenów drogą „wędrującego alkenu”: szybki dostęp do poli- i spirocyklicznych układów o wysokiej wartości dodanej z łatwo dostępnych związków aromatycznych.”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej!