Dr Marcin Lindner i mgr Jakub Wagner laureatami grantów NCN

6 grudnia 2022

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS oraz PRELUDIUM! Konkurs OPUS skierowany jest do wszystkich naukowców niezależnie od etapu ich kariery naukowej natomiast PRELUDIUM dotyczy projektów realizowanych przez badaczy, którzy nie posiadają stopnia doktora.

Finansowanie z programu OPUS23 otrzymali dr Marcin Lindner na projekt: „Ambipolarne związki poliaromatyczne w kształcie misy, zawierające precyzyjnie zlokalizowane domieszki atomów azotu. Unikatowa klasa wysoce wydajnych emiterów OLED (BOwLEDs)”.

Finansowanie z programu PRELUDIUM21 otrzymał mgr Jakub Wagner na projekt: „N-policykliczne węglowodory aromatyczne z wbudowanymi kompleksami diaza-BF2 – przełomowe emitery NIR TADF”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej!