Dr hab. Sebastian Stecko, dr hab. Mykhaylo Potopnyk oraz dr Jarosław Granda laureatami grantów NCN!

23 maja 2022

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS oraz SONATA! Konkurs OPUS skierowany jest do wszystkich naukowców niezależnie od etapu ich kariery naukowej natomiast SONATA dotyczy projektów realizowanych przez badaczy, którzy posiadają stopień naukowy doktora od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Finansowanie z programu OPUS22 otrzymali dr hab. Sebastian Stecko na projekt: „Samo- lub wspomagana grupą kierującą zdalna C(sp3)-H funkcjonalizacja związków bifunkcyjnych” oraz dr hab. Mykhaylo Potopnyk na projekt: „Nowe tricykliczne glikomimetyki jako ligandy receptora DC-SIGN”.

Finansowanie z programu SONATA17 otrzymał dr Jarosław Granda na badania wstępne w projekcie: „Autonomiczne odkrywanie, rozwój i optymalizacja reakcji organokatalitycznych z wykorzystaniem inteligentnych robotów chemicznych”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej!