Artykuł prof. Bartosza Grzybowskiego w Angewandte Chemie International Edition

1 października 2021

W artykule autorzy badają m. in. zależność ilości odkrywanych związków chemicznych od ilości rodzajów reakcji (starych, dobrze znanych i tych nowych, bardziej skomplikowanych) w funkcji czasu, popularności typu reakcji i ich złożoności w oparciu o algorytm wyodrębniający uogólnione szablony klas reakcji. Analizy te są przydatne w kontekście komputerowo wspomaganej syntezy jak również do identyfikacji błędnych wpisów w bazach danych reakcji.

Artykuł: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202111540

Gratulujemy!