Artykuł grupy Wojciecha Chaładaja w ACS Catalysis

26 maja 2021

W publikacji zaprezentowano nową trójkomponentową reakcję pozwalającą na syntezę podstawionych grupami fluoroalkilowymi α,β-nienasyconych estrów bezpośrednio bezpośrednio z alkinów, jodków fluoroalkilowych i mrówczanów arylowych. Istotną cześć pracy stanowią wnikliwe badania mechanistyczne pokazujące że na opracowany tandemowy proces składają się rodnikowe jodoperfluoroalkilowanie z udziałem układu Pd(0)/Pd(I) oraz następcze aryloksykarbonylowanie przebiegające w cyklu katalitycznym Pd(0)/Pd(II), wykorzystujące tlenek węgla i anion fenoksylanowy powstałe in situ w wyniku rozkładu mrówczanu arylowego. Opracowane warunki pozwalają na prowadzenie reakcji bez zewnętrznego źródła toksycznego tlenu węgla.

Artykuł: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.1c00671

Badania przeprowadzone zostały w ramach grantu OPUS 11 Narodowego Centrum Nauki (2016/21/B/ST5/03178) z wykorzystaniem zasobów Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (grant obliczeniowy nr 518).