Artykuł dra Marcina Góreckiego i prof. Jadwigi Frelek w Trends in Analytical Chemistry

20 września 2021

W ostatnim numerze czasopisma TrAC – Trends in Analytical Chemistry (IF=12.296), będącym na pierwszym miejscu wśród czasopism z zakresu chemii analitycznej (1/85), ukazał się artykuł Dr. Marcina Góreckiego i Prof. Jadwigi Frelek pt. „Towards seeking the right chiroptical tool to assign the stereochemistry of bioactive compounds: Effectiveness, challenges, and perspectives”.

W pracy opisano najczęściej stosowane strategie analizy stereochemicznej chiralych aktywnych substancji farmaceutycznych (API) zwracając szczególną uwagę na analityczne aspekty spektroskopii dichroizmu kołowego (CD). Ponadto Autorzy analizując najnowsze doniesienia literaturowe, nakreślają zarówno wyzwania, jak i perspektywy spektroskopii CD w kontekście badań nad nowymi związkami bioaktywnymi.

Publikacja dra Marcina Góreckiego i prof. Jadwigi Frelek:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016599362100251X?dgcid=author

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!