Kierownik zespołu
Dr Grzybowski Marek

Doktoranci
Mgr Krzysztof Nowak

NCN SONATA 2018/31/D/ST5/00432
„Synteza zakrzywionych pochodnych acenów – w kierunku oddolnej syntezy nanorurek węglowych typu zig-zag”

Publikacje

M. Grzybowski, O. Morawski, K. Nowak, Paula Garbacz, „Fluorene analogues of xanthenes – low molecular weight near-infrared dyes”, Chem. Commun.

B. Sadowski, D. Mierzwa, S. Kang, M. Grzybowski, Y. M. Poronik, A. L. Sobolewski, D. Kim, D. T. Gryko, „Tuning the aromatic backbone twist in dipyrrolonaphthyridinediones”, Chem. Commun.

M. Krzeszewski, M. Tasior, M. Grzybowski, D. T. Gryko, „Synthesis of Tetraaryl-, Pentaaryl-, and Hexaaryl-1,4-dihydropyrrolo[3,2-b]pyrroles”, Org. Synth.

R. J. Iwatate, A. Yoshinari, N. Yagi, M. Grzybowski, H. Ogasawara, M. Kamiya, T. Komatsu, M. Taki, S. Yamaguchi, W. B. Frommer, M. Nakamura, „Covalent Self-Labeling of Tagged Proteins with Chemical Fluorescent Dyes in BY-2 Cells and Arabidopsis Seedlings”, The Plant Cell

M. Tasior, O. Vakuliuk, D. Koga, B. Koszarna, K. Górski, M. Grzybowski, Ł. Kielesiński, M. Krzeszewski, D. T. Gryko, „Method for the Large-Scale Synthesis of Multifunctional 1,4-Dihydro-pyrrolo[3,2-b]pyrroles”, J. Org. Chem.

M. Grzybowski, M. Taki, K. Kajiwara, S. Yamaguchi, „Effects of Amino Group Substitution on the Photophysical Properties and Stability of Near‐Infrared Fluorescent P‐Rhodamines”, Chem. Eur. J.

M. Grzybowski, M. Taki, K. Senda, Y. Sato, T. Ariyoshi, Y. Okada, R. Kawakami, T. Imamura, S. Yamaguchi, „A Highly Photostable Near‐infrared Labeling Agent Based on a Phospha‐rhodamine for Long‐term and Deep Imaging”Angew. Chem. Int. Ed. 

H. Ogasawara, M. Grzybowski, R. Hosokawa, Y. Sato, M. Taki, S. Yamaguchi, „A far-red fluorescent probe based on a phospha-fluorescein scaffold for cytosolic calcium imaging”, Chem. Commun. 

M. Grzybowski, M. Taki, S. Yamaguchi, „Selective Conversion of P=O-Bridged Rhodamines into P=O-Rhodols: Solvatochromic Near-Infrared Fluorophores”, Chem. Eur. J.

B. Sadowski, H. Kita, M. Grzybowski, K. Kamada, D. T. Gryko, „π-Expanded Dipyrrolonaphthyridinediones with Large Two-Photon Absorption Cross-Section Values”, J. Org. Chem.

M. Grzybowski, E. Glodkowska-Mrowka, G. Clermont, M. Blanchard-Desce, D. T. Gryko, „Synthesis and optical properties of water-soluble diketopyrrolopyrroles”Chem. Heterocycl. Comp. 

TEMATYKA BADAŃ

  • Synteza zakrzywionych i naprężonych pochodnych acenów, cyklacenów i innych policyklicznych węglowodorów aromatycznych.