Zespół prof. Daniela Gryko otrzymał finansowanie w konkursie M-ERA.NET

7 marca 2023

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią M-ERA.NET 3 ogłosiło wyniki konkursu M-ERA.NET. Konkurs finansuje międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą starać się konsorcja złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów.

Zespół prof. Daniela Gryko otrzymał finansowanie grantu na projekt pt.: STEEP UP: Stroma absorpcja barwników funkcjonalnych drogą do efektywnych ogniw słonecznych. Projekt realizowany będzie z udziałem grup badawczych z Belgii, Francji i Niemiec.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej!