Artykuł przeglądowy prof. Doroty Gryko i dra Macieja Giedyka w Chem Catalysis

12 września 2022

Prof. Dorota Gryko i dr Maciej Giedyk opublikowali artykuł przeglądowy w Chem Catalysis pt. „Vitamin B12: Wydajny katalizator kobaltowy dla zrównoważonego generowania rodników”. Witamina B12 jako kofaktor wielu reakcji enzymatycznych zainspirowała chemików, którzy byli w stanie naśladować te właściwości katalityczne w laboratorium i wykraczać poza nie. W rzeczywistości ten naturalny, łagodny dla środowiska kompleks kobaltu katalizuje mnóstwo reakcji prowadzących do interesujących cząsteczek. Wydaje się, że odkrycia te zainspirują chemików do szerszego wykorzystania tych zrównoważonych metod katalitycznych nie tylko w środowisku akademickim, ale także w przemyśle.