Prof. Bartosz Grzybowski laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

3 listopada 2022

Laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2022 r. w obszarze nauk chemicznych i o materiałach został prof. Bartosz Grzybowski za opracowanie i empiryczną weryfikację algorytmicznej metodyki planowania syntezy chemicznej.

„Nagroda FNP jest przyznawana w czterech obszarach wybitnym uczonym za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata.”

Więcej informacji:

https://www.fnp.org.pl/prof-bartosz-grzybowski-laureat-nagrody-fnp-2022/

https://www.fnp.org.pl/znamy-laureatow-nagrod-fnp-2022/?fbclid=IwAR2yzjLQblZGlOISPQDsUEvV-x5dYH_zN50Z-uS3A0cS0qQsy57s1B3A248

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!