Pierwszy artykuł z Polski w JACS Au

11 maja 2022

Prof. Daniel Gryko i dr hab. Sebastian Stecko opublikowali tzw. Perspective w JACS Au – nowym czasopiśmie ACS.

Artykuł opisuje syntezę, fotofizykę i zastosowania heteropentalenów – związków aromatycznych składających się z dwóch pięcioczłonowych pierścieni heterocyklicznych skondensowanych w sposób [3,2-b]. Stosunkowo prosty dostęp do tych struktur, będący konsekwencją postępu w ostatnich dwóch dekadach, w połączeniu z ich właściwościami fizykochemicznymi odpowiadającymi wymaganiom wielu zastosowań doprowadził do eksplozji badań stosowanych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!