Międzynarodowa współpraca naukowa Dr. Marcina Góreckiego uwieńczona artykułem w Angewandte Chemie International Edition

7 października 2021

Międzynarodowa współpraca naukowa Dr. Marcina Góreckiego z Prof. K. Kumar Damodaran (Uniwersytet w Reykaviku, Islandia) i Prof. G. Pescitelli (Uniwersytet w Pizie, Włochy) została uwieńczona artykułem w Angewandte Chemie International Edition.

W ostatnim numerze tego czasopisma ukazał się artykuł pt. „Enantioselective Gel Phase Synthesis of Metal-Organic Materials”. W pracy została przedstawiona asymetryczna synteza homochiralnych materiałów metaloorganicznych (MOM) w chiralnych żelach, przy użyciu składników achiralnych. Badania pokazały, że enancjoselektywność otrzymanych MOM zależy bezpośrednio od chiralności użytego żelu, podczas gdy synteza przeprowadzona w roztworze, jak i w żelach achiralnych daje konglomerat.

W badaniach tych kluczową rolę odegrała spektroskopia elektronowego dichroizmu kołowego (ECD) w fazie stałej, dzięki której możliwe było wykazanie istnienia tego nowego zjawiska.

D. Ghosh, M. Górecki, G. Pescitelli, K. Kumar Damodaran, „Enantioselective Gel Phase Synthesis of Metal-Organic Materials”, Angewandte Chemie International Edition, 2021, doi.org/10.1002/anie.202107040

Artykuł posiada status HOT PAPER.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych owocnych współprac naukowych!