IChO otrzymał finansowanie NAWA w ramach Welcome to Poland

7 maja 2021

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland przyznała Instytutowi Chemii Organicznej PAN środki finansowe na realizację projektu „Wzrost atrakcyjności Instytutu Chemii Organicznej PAN jako miejsca realizacji badań naukowych dla wybitnych młodych uczonych z całego świata”.

Celem programu Welcome to Poland jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki.

Więcej o programie: https://nawa.gov.pl/instytucje/welcome-to-poland