Dr Rafał Kusy laureatem programu im. Bekkera

10 lutego 2023

Dr Rafał Kusy został laureatem programu stypendialnego im. Bekkera. Środki finansowe przyznawane są przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA. Celem programu im. Bekkera jest zwiększenie mobilności międzynarodowej polskich naukowców poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych ośrodkach na całym świecie. Stypendium pozwala na nawiązanie długofalowej współpracy z wybitnymi naukowcami z zagranicy oraz pozwala na utworzenie wartościowych miejsc staży podoktorskich.

Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/znamy-wyniki-naboru-w-programie-bekker-nawa

Serdecznie gratulujemy!