Dr hab. Marcin Górecki i dr Michał Ociepa laureatami nagrody im. prof. Wojciecha Świętosławskiego

12 grudnia 2022

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego przyznał Nagrody im. Wojciecha Świętosławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii w 2022 r. Celem Nagród jest wspieranie i propagowanie działalności badawczej chemików z regionu warszawskiego; nagrodę III stopnia przyznaje się naukowcom, którzy nie przekroczyli 30 r. życia, nagrodę II stopnia – naukowcom do 40 r. życia.

Nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego II stopnia otrzymał dr hab. Marcin Górecki.

Nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego III stopnia otrzymał dr Michał Ociepa.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!